BIO

Urodzona 1893 w Warszawie w rodzinie ziemiańskiej; córka Władysława de Verbno Słonczyńskiego, urzędnika, i Wandy z Jarockich. Ukończyła IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie, następnie w 1912-14 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należała do Sodalicji Mariańskiej. Debiutowała w 1914 wierszem pt. Ave Maria opublikowanym na łamach pisma „Sodalis Marianus” (nr 4), w którym drukowała do 1916. Od tegoż roku ogłaszała wiersze w „Głosie Narodu”. Po wybuchu I wojny światowej przebywała w 1915 w Salzburgu, skąd pisywała do „Wiedeńskiego Kuriera Polskiego”. Około 1916 zamieszkała w Warszawie i podjęła stałą współpracę z „Kurierem Warszawskim” (do 1939). Wiersze i artykuły zamieszczała m.in. także w „Tygodniku Ilustrowanym” (1922-24, 1927-29, 1932-33), „Bluszczu” (1925-27, 1936), „Kobiecie Współczesnej” (1927-29), „Myśli Narodowej” (1928-29, 1932), „Tęczy” (1929-34). Wchodziła w skład zarządów Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich (od 1926), Zrzeszenia Pisarzy Katolickich (od 1928) oraz komitetu organizacyjnego Zjednoczenia Polskich Pisarzy Katolickich. Należała też do Polskiego PEN Clubu. W 1932 uczestniczyła w zjeździe pisarzy katolickich w Warszawie. Zajmowała się działalnością charytatywną. W czasie okupacji niemieckiej mieszkała nadal w Warszawie. Zginęła w sierpniu 1944, w pierwszych dniach powstania warszawskiego.

Twórczość

1. Krzywousty. [Utwór dramatyczny]. Druk fragmentów: Na Psim Polu. „Kurier Warszawski 1921 nr 1.

Wyróżnienie w konkursie dramatycznym Teatrów Rządowych miasta Warszawy.

2. Boże gniazdo. [Wiersze]. Wilno: L. Chomiński 1926, 27 s.

3. Muzyka słońca. [Wiersze]. Wilno: L. Chomiński 1926, 70 s.

4. Niebieski gość. Poemat o Chrystusie. Warszawa: Gebethner i Wolff 1929, 64 s.

5. Barwy i dźwięki. [Wiersze]. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1930, 104 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Polski Słownik Biograficzny. T. 39. Cz. 1. Warszawa 1999 (R. Skręt).

Ogólne

Artykuły

Z. Rabska: Śp. Anna Słonczyńska. Tygodnik Warszawski 1947 nr 5.

Boże gniazdo

K. Bielańska: Wiersze słoneczne. Bluszcz 1926 nr 33 [dot. też: Muzyka słońca].
Z. Dębicki. „Kurier Warszawski1926 nr 82 [dot. też: Muzyka słońca].
J. Iwaszkiewicz: Udany debiut poetycki. Wiadomości Literackie 1926 nr 7 [dot. też: Muzyka słońca].

Muzyka słońca

K. Bielańska: Wiersze słoneczne. Bluszcz 1926 nr 33 [dot. też: Boże gniazdo].
Z. Dębicki. „Kurier Warszawski1926 nr 82 [dot. też: Boże gniazdo].
J. Iwaszkiewicz: Udany debiut poetycki. Wiadomości Literackie 1926 nr 7 [dot. też: Boże gniazdo].

Niebieski gość

S. Podhorska-Okołów. „Bluszcz1929 nr 32.
J. Rembieliński: Poemat o Chrystusie. Myśl Narodowa 1929 nr 22.
A. Zahorska. „Przegląd Powszechny1929 t. 183.

Barwy i dźwięki

J. Birkenmajer. „Gazeta Warszawska1930 nr 269.
S. Napierski. „Wiadomości Literackie1932 nr 38.