BIO

Urodzony 12 stycznia 1934 w Warszawie; syn Henryka Słojewskiego i Teresy z domu Petruszko. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał w 1945 wraz z matką w Prudniku na Opolszczyźnie, tu uczęszczał do liceum ogólnokształcącego; w 1952 zdał maturę. Od 1953 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim; w 1957 uzyskał magisterium. Debiutował w 1955 artykułem o powieści kryminalnej A. Conan-Doyle’a Pies Baskerville’ów pt. Na tropie tajemniczego psa, opublikowanym w „Sztandarze Młodych” (nr 48); w piśmie tym drukował recenzje do 1956. W 1958-59 należał do Grupy Literackiej „Współczesność”; w piśmie grupy pt. „Współczesność” publikował w 1957-63 artykuły, felietony i recenzje (podpisane też: Hadrian, j.z.s., jzs, JZS, Karakalla); kierował również działem krytyki. Współpracował z dodatkiem literackim pisma Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli „Fakty i Myśli” pt. „Wiatraki” (1960-67). W 1963-80 pracował w redakcji tygodnika „Kultura” (publikował tu do 1981; podpisany też: Ha Ha, Ham-Ham Hamilton, Hamilton, (Hanys), (hm); tu w 1967-81 cykl felietonów Perswazje podpisany: Hamilton; w 1980 cykl esejów pt. Dreszczowisko). Współpracował też z tygodnikami „Świat” (1969; tu cykl felietonów pt. Czytane inaczej), „Perspektywy” (1970-84; tu w 1970-77 cykl recenzji filmowych pt. Palcem po ekranie, w 1978-82 cykl recenzji pt. Moja biblioteka). W 1964 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do rozwiązania Stowarzyszenia w 1982). W 1979 współpracował z Warszawskim Klubem Twórców i Działaczy Kultury „Współczesność” i Grupą Poetów i Malarzy „Łazienki”. Od 1981 był członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). Kontynuował twórczość literacką na łamach tygodnika „Tu i teraz” (1982-85; tu cykle felietonów: w 1982-83 pt. Pełzając pionowo podpisane: Karakalla, w 1984 pt. Perswazje podpisane: Hamilton, w 1984-85 cykl esejów pt. Szczurowisko), a następnie w jego kontynuacji „Kulturze” (1985-90; tu cykl felietonów Perswazje podpisany: Hamilton). W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1995 współpracował z tygodnikiem „Polityka”, zamieszczając cykle felietonów: pt. Komentarze i wycinki (1995; podpisany: Ham), a następnie pt. Perswazje i wycinki). Zmarł 8 sierpnia 2017 w Warszawie.

Twórczość

Wszystkie utwory publikowane pod pseudonimem: Hamilton.

1. Maleńka złota szubienica. Felietony z lat 1963-1967. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 310 s. Wyd. 2 tamże 1970.

Felietony drukowane w „Kulturze”.

Nagrody

Nagroda „Miesięcznika Literackiego” w 1969.

Adaptacje

teatralne

Reżyseria i adaptacja: T. Witt. Wystawienie: Toruń, Teatr Propozycji 1969.

2. Puste miejsce. Felietony z lat 1967-1971. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 389 s.

Felietony drukowane w „Kulturze”.

3. Drzwi na lewo, drzwi na prawo. Felietony z lat 1972-1975. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 339 s.

4. Pod znakiem Lwa i Armaty. Felietony z lat 1975-1980. Warszawa: Czytelnik 1984, 376 s.

5. Kiedy twarda waluta zmięknie? [Felietony]. Warszawa: Iskry 1988, 336 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2000.

Ogólne

Artykuły

W. Strzecha: Subtelności. Kierunki 1977 nr 37 [dot. felietonistyki J.Z. Słojewskiego].
A. Słonimski: Hamilton. W tegoż: Ciekawość. Warszawa 1981.

Maleńka złota szubienica

A. Bukowska: Pierwszy po Boyu. Miesięcznik Literacki 1969 nr 9.
W. Filler: Laurka. Nowe Książki 1969 nr 9.
J. Przyboś: Pyszny ironista. Życie Warszawy 1969 nr 99.
A. Sandauer: Felieton i metafizyka. Współczesność 1969 nr 9.
J. Wilhelmi: Hamilton. Kultura 1969 nr 14.
S. Zieliński: Koromysł i Macotrzeba. Kultura 1969 nr 8, przedruk w tegoż: Wycieczki balonem. Nr 4. Warszawa 1971.
T.J. Żółciński: Hamiltona do literatury wejście pierwsze. Więź 1969 nr 7/8.
S. Barańczak: Perswazje „Perswazji. (O retoryce felietonowej na przykładzie Hamiltona). Teksty 1972 nr 6.

Puste miejsce

Z. Bieńkowski: Hamilton. Twórczość 1974 nr 5.
W. Chołodowski: Hamilton przedawkowany. Tygodnik Kulturalny 1974 nr 10.
J. Iwaszkiewicz: Historia felietonu. Życie Warszawy 1974 nr 88/89.
J. Kurowicki: Głębia pustych miejsc. Miesięcznik Literacki 1974 nr 8, przedruk w tegoż: Regiony wielkich i małych iluzji. Wrocław 1976.
R. Marszałek: Etat diabła. Literatura 1974 nr 15.
J. Maziarski: Puste miejsce elegancko zdobione. Nowe Książki 1974 nr 3.

Drzwi na lewo, drzwi na prawo

M. Boni: Kurtuazja i chamstwo. Literatura 1979 nr 34.

Pod znakiem Lwa i Armaty

J. Doliński: Hamiltoniada. Życie Literackie 1984 nr 39.
F. Ociepka: Hamiltonowisko, czyli dramat (ze) sfer inteligenckich. Nowe Książki 1984 nr 5.

Kiedy twarda waluta zmięknie?

J. Grygiel. „Nowiny1988 nr 116.
L. Michalski: Hamiltonizm. Tak i Nie 1988 nr 26.
T.J. Żółciński: Hamilton czyli powtórka z felietonów. Nowe Książki 1989 nr 5.