BIO

Urodzona 22 maja 1901 w Zamościu; córka Eliasza Mandeltorta, farmaceuty, i Berty z Guzików, hafciarki. W 1915, uchodząc wraz z rodziną przed armią niemiecką, wyjechała z Zamościa do Kijowa, tu w 1919 ukończyła szkołę średnią, a następnie przez rok studiowała medycynę. Po powrocie do Polski w 1922 otrzymała świadectwo dojrzałości Państwowego Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Zamościu. W 1923 zamieszkała w Warszawie i podjęła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, które wkrótce przerwała z powodu złej sytuacji materialnej. Przez wiele lat pracowała w biurze transportowym „Polski Lloyd” w charakterze stenotypistki, tłumaczki i korespondentki w języku polskim i niemieckim. W 1932 wyszła za mąż za Włodzimierza Słobodnika, poetę i tłumacza. Po wybuchu II wojny światowej dotarła z mężem do Zamościa, stamtąd do Lwowa, włączonego 17 września 1939 do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W czerwcu 1941, po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej, przedostała się wraz z mężem przez Kijów i Ufę do Moskwy, a następnie została ewakuowana do Fergany w Uzbekistanie, gdzie przebywała do końca wojny. W tym czasie zajmowała się gromadzeniem i tłumaczeniem bajek uzbeckich i tadżyckich. W sierpniu 1945 powróciła do Polski i zamieszkała w Łodzi. Od 1946 zajmowała się twórczością przekładową, dokonując przekładów z literatury rosyjskiej, często wspólnie z mężem. W 1949 została członkiem Związku Literatów Polskich; w 1951 pełniła funkcję sekretarza Sekcji Przekładów, a w 1953/54 funkcję wiceprzewodniczącej Sekcji Prozy i Przekładów. Od 1958 mieszkała w Warszawie. Zmarła 19 czerwca 1986 w Warszawie.

Twórczość

Przekłady i adaptacje

1. Bajki uzbeckie i tadżyckie. [Przeł. i oprac.:] E. Słobodnikowa. Warszawa: Wiedza 1948, 113 s.

Zawartość

Dla chwata mało i siedemdziesięciu umiejętności; W trzech nieprawdach po czterdzieści bajd; Egry i Tugry; Bajka o lisie i wilku; Złodziej; Przyjaciel – wilk; Łysy; O Kalu, który sprzedał popiół; Tachir i Zuchra; Wąż – Oga; Bocian – czarodziej; Trzy siostry.
2. M. Ostrowski: Jak hartowała się stal. [Powieść]. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950, 422 s. Wyd. nast.: T. 1-2 tamże 1950, 198 + 226 s.; wyd. 3 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, tamże wyd. 4 1952; Wilno: Państwowe Wydawnictwo Literatury Pięknej 1952; wyd. łącznie z: Zrodzeni z burzy. Przeł. J. Kret; Listy, artykuły, przemówienia. Tłum. pod red. J. Krajewskiej. (Pisma). Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 999 s., tamże 1953.

Wyd. osobne fragmentów: pt. Na granicy. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 62 s.; pt. Budowa kolei komsomolskiej. Warszawa: Iskry 1952, 31 s.

3. A. Hercen: Rzeczy minione i rozmyślania. [Wspomnienia]. T. 1. Tłum.: E. Słobodnikowa i W. Słobodnik. [Wstęp:] S. Fiszman; T. 2 tłum. E. Słobodnikowa. Wiersze tłum. W. Słobodnik. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 1952, LIX, 381 + 438 s. Wyd. nast. t. 1 tamże 1969.
4. N. Wengrow, M. Éfros: Życie Mikołaja Ostrowskiego. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 182 s. Wyd. 3! tamże 1953.
5. L. Kosmodiemiańska: Opowieść o Zoi i Szurze. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 260 s.
6. L. Tołstoj: [Opowiadania:] Z zapisek księcia D. Niechludowa; Lucerna; Albert; Trzy śmierci; Szczęście rodzinne; Kozacy. Opowieść kaukaska. W: Kozacy i inne opowiadania. (Z Pism). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, s. 5-396. Przedruk poszczególnych opowiadań w: L. Tołstoj: Dzieła. T. 3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956; L. Tołstoj: Opowiadania i nowele. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1985; L. Tołstoj: Sonata Kreutzerowska. Opowiadania. Warszawa: Książka i Wiedza 1987; L. Tołstoj: Sonata Kreutzerowska. Opowiadania wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1995. Zob. też poz. .
7. E. Worobjow: Zawrotna wysokość. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1954, 361 s.
8. M. Słonimski: Rodzina Ławrowów. Powieść. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 311 s.
9. A. Ostrowski: Wychowanka. [Utwór dramatyczny]. Tłum.: przed 1961 E. Słobodnikowa i W. Słobodnik. Wystawienie: Teatr Objazdowy w Łodzi.
10. A. Lencz: Czarne naramienniki. [Powieść]. Tłum.: E. Słobodnikowa i W. Słobodnik. Warszawa: Książka i Wiedza 1962, 141 s.
11. J. Zbanacki: Jedyna. Powieść. Tłum.: E. Słobodnikowa i W. Słobodnik. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 382 s.
12. F. Knorre: Więzy krwi. [Powieść]. Tłum.: E. Słobodnikowa i W. Słobodnik. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 91 s.
13. K. Bolszakow: Ucieczka jeńców, czyli opowieść o cierpieniach i zagładzie porucznika tengińskiego pułku piechoty Michała Lermontowa. Warszawa: Czytelnik 1964, 375 s.
14. E. Drabkina: Opowieść o nienapisanej książce. Warszawa: Książka i Wiedza 1964, 180 s.
Dot. J. Reeda.
15. A. Fadiejew: Powódź i inne opowiadania. Przedmowa: L.B. Grzeniewski. Warszawa: Książka i Wiedza 1965, 208 s. Wyd. 2 tamże 1975 [właśc. 1974].
16. W. Witkowicz, L. Sołowiow: Wesoły grzesznik. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ziemi Mazowieckiej 1965.
17. Wspomnienia radzieckich przyjaciół. [Antologia]. Tłum.: J. Gajewski. Przedmowa: M. Spychalski, R. Malinowski. Warszawa: Agencja Prasowa Nowosti, Zachodnia Agencja Prasowa 1965, 182 s.
18. G. Szilin: Trędowaci. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1967, 444 s.
19. W. Lidin: Ludzie i spotkania. [Pamiętnik]. Wiersze w tłum. W. Słobodnika. Warszawa: Książka i Wiedza 1969, 375 s.
20. A. Czakowski: Blokada. [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: Książka i Wiedza 1972, 464 + 420 s.; T. 3-4. 1974, 1975, 364 + 460 s.; T. 5 vol. 1-2. 1979, 705 + 293 s.
21. L. Tołstoj: Szczęście rodzinne. Opowiadania. Warszawa: Książka i Wiedza 1982, 251 s.

Zawartość

Dwaj huzarzy; Szczęście rodzinne [poz. ].

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Autor o sobie

E. Słobodnikowa: Fragment pamiętnika. Poezja 1987 nr 2.

Wywiady

Wielka poezja rodzi się z mgławicy. Rozm. H. Murza-Stankiewicz z W. Słobodnikiem i E. Słobodnikową. Poezja 1976 nr 3.

Ogólne

Artykuły

G. Pauszer-Klonowska: Ocalić od zapomnienia. Poezja 1987 nr 2.