BIO

Urodzony 9 listopada 1929 we wsi Przełajce (obecnie Siemianowice Śląskie); syn Jana Slezáka, z pochodzenia Słowaka, właściciela zakładu budowlanego, i Marii z Raszplewiczów. W 1937 zamieszkał z rodzicami w Stalowej Woli, gdzie spędził też okres okupacji niemieckiej. Po wyparciu Niemców z tego rejonu uczęszczał do gimnazjum w Rozwadowie. W 1945 przeniósł się do Będzina, gdzie kontynuował naukę w Męskim Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika; w 1950 zdał maturę. W 1950-54 studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; z powodów zdrowotnych studiów nie ukończył. W 1955 zrezygnował z obywatelstwa czechosłowackiego i przyjął obywatelstwo polskie. W 1955-58 pracował jako starszy redaktor w redakcji literackiej rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Debiutował w 1956 wierszem pt. Hiroszima, opublikowanym w dodatku „Żołnierza Polski Ludowejpt.Przedpole” (nr 3). W tymże roku ożenił się z Zofią Anną Cnotówną, dziennikarką. W 1958-60 był redaktorem tygodnika „Echo Tyskie” w Nowych Tychach. Równocześnie brał aktywny udział w życiu literackim; w 1957 założył Literacką Grupę „Domino”, która działała do 1958, w 1959 był członkiem Grupy Artystyczno-Literackiej „Labirynt”, uczestniczył w organizowaniu Śląskiego Funduszu Literackiego. Od 1961 należał do Związku Literatów Polskich (ZLP; w 1975-78 członek Zarządu). Od tegoż roku do 1978 pracował w Wydawnictwie „Śląsk” w Katowicach jako starszy redaktor naukowy w dziale literackim. Równocześnie od 1962 odbywał studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach; w 1970 uzyskał magisterium. W tym czasie ogłaszał wiersze, m.in. w „Poglądach” (1963-69). W 1977 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1978 przeniósł się do Bydgoszczy i do 1988 kierował bydgoskim oddziałem Wydawnictwa Morskiego w Gdańsku. Wiersze, artykuły i recenzje ogłaszał m.in. w „Literaturze” (1978-79), „Poezji” (1978-79) i „Faktach” (od 1979). W 1982-84 pracował jako sekretarz Wydawnictwa „Pomorze” w Bydgoszczy. W 1983-89 należał do nowego ZLP. Od 1984 do przejścia na emeryturę w 1989 był publicystą w tygodniku „Fakty”. Wyróżniony złotą odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego” (1974). Zmarł 15 września 1998 w Bydgoszczy.

Twórczość

1. Złoty klucz. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1957, 92 s.

Zawartość

Cykle: Początek czasu; Pieśni milczenia; Pielgrzym.

2. Drugi brzeg. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1960, 79 s.

Zawartość

Cykle: Proporcje; Hiperbola; Otchłań nieba; Uczta.

3. Gwiazda Dawida. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1961, 35 s.

4. Pachnie kora. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1963, 70 s.

Zawartość

Cykle: Kora ziemi; Ujście początku; Wnętrze; Czarny poemat.

5. Wersje. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1965, 103 s.

6. Wołam Cię, Jeruzalem; Queratikh Jerushalayim. [Wiersze]. Przedmowa: D. Lazer. [Tłum. na hebrajski] A. Gilboa. New York-Tel-Aviv: Federation of the Bergen-Belsen Associations Inc., Ekked 1967, 164 s.

Tekst w języku polskim i hebrajskim.

7. Piękna dziewczyna. [Wiersze i proza poetycka]. Katowice: Śląsk 1968, 110 s.

Zawartość

Cykle: Szukanie Pięknej; Śpiew; Traktat; Kamienie; Wiatr; Liryki; List; Płacz kobiety nad sobą; Płacz mężczyzny nad sobą; W stronę czasu; Śmiech ziemi, – o proza poetycka: Manitello.

8. Kamienny wiatr. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1970, 118 s.

Zawartość

Cykle: Uroda; Dystans; Kamienny wiatr; Rzeczy świata.

9. Niepokój czarodzieja. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1971, 174 s.

Zawartość

Cykle: Południe nocy; Wzywanie szeptem; Sen wielkiego ptaka; Mrok z doliny.

10. Pieśni olimpijskie. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1972, 99 s.

Zawartość

Cykle: Słoneczny wiatr; Biały stadion; Kamienne niebo.

11. Pożegnanie. Wybór wierszy. Katowice: Śląsk 1974, 183 s.

12. Ogłoszenie matrymonialne. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 1977, 112 s.

13. Herezje. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 107 s.

14. Obietnica. [Wiersze]. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1982, 18 s.

Druk bibliofilski.

15. Listy miłosne. [Wiersze i proza poetycka]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1983, 115 s.

Zawartość

M.in. wybór wierszy oraz prozę pt. Pochwała [w poz. pt. Manitello].

16. Katastrofa. [Wiersze]. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1987, 20 s.

Prace redakcyjne

1. [Jedenasty] XI Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. Katowice – Jaszowiec, czerwiec 1968. Red. C. Slezák. Katowice: Śląsk 1970, 97 s.
2. W. Banach: Slalom. [Wiersze]. Wybór i red. C. Slezák. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne; Koło Młodych Związku Literatów Polskich 1980, 15 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1979, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).

Ogólne

Artykuły

Z. Mrozek: Czesław Slezák. Fakty 1986 nr 39.
J. Marszałek: Slezák. Rzeczywistość 1987 nr 15.
N. Gross: Czesław Slezák: Wołam cię Jeruzalem! W tegoż: Poeci i Szoa. Sosnowiec 1993.

Złoty klucz

S. Jończyk: Tajemnica złotego klucza. Kierunki 1957 nr 38.
Z. Pędziński: Szukamy poetyckiego klucza. Przemiany 1957 nr 32.
[J. Czaykowski] J.C.: Poeta smutku i miłości. Za i Przeciw 1958 nr 44.

Drugi brzeg

J. Hłond: Wiersze Czesława Slezáka. Orka 1960 nr 46.

Gwiazda Dawida

Z. Janowski: Wiersze Slezáka. Odra 1962 nr 3.

Wersje

J. Lau: Nowości poetyckie. Życie Literackie 1966 nr 18.

Wołam Cię, Jeruzalem

D. Mosze. „Al Hamiszmar”, Izrael 1967 nr z 7 VIII.
H. Nagid. „Yediot Achronat”, Izrael 1967 nr 2.
W. Iwaniuk. „Kultura”, Paryż 1968 nr 6/7.
J. Bujnowski. „Wiadomości”, Londyn 1970 nr 44.

Piękna dziewczyna

W.P. Szymański: Ile już było tych dróg?Życie Literackie1968 nr 24.

Kamienny wiatr

R. Krynicki: Papierowy wiatr. Poglądy 1970 nr 22.
M. Orski: W rozwidleniu słów. Odra 1972 nr 1.

Niepokój czarodzieja

B. Żurakowski: Patos. Opole 1972 nr 1.

Pieśni olimpijskie

E. Pietrzyk: W średnim tempie i na smutną nutę. Nowe Książki 1973 nr 8.

Pożegnanie

A. Zejman: Dlaczego „Pożegnanie” „Poglądy 1975 nr 19.

Ogłoszenie matrymonialne

A. Tchórzewski: Próba wyjścia z literatury. Poezja 1972 nr 7/8.
K. Heska-Kwaśniewicz. „Poglądy1978 nr 9.
K. Pieńkosz: Antologia biura matrymonialnego. Literatura 1978 nr 14.

Herezje

K. Nowicki: Po swojemu. Fakty 1982 nr 22.
J. Hłond: Poeta zapomniany. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 7.

Listy miłosne

E. Starosta: Pożegnania. Fakty 1984 nr 48.
J. Wierzbiański. „Tu i Teraz1984 nr 42.