BIO

Urodzona 28 listopada 1928 we Lwowie; córka Zygmunta Klemensiewicza, profesora fizyki na Politechnice Lwowskiej, także alpinisty, pisarza i działacza tatrzańskiego, i Stefanii z Wieniewskich, nauczycielki matematyki. Uczęszczała do szkoły powszechnej ss. Sacré-Coeur we Lwowie. Po wybuchu II wojny światowej mieszkała nadal w zajętym przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Lwowie. Uczęszczała do szkoły radzieckiej. W czasie okupacji niemieckiej ukończyła szkołę powszechną i w 1942-43 uczyła się na wydziale grafiki Szkoły Przemysłu Artystycznego, jednocześnie przerabiała I klasę gimnazjum na tajnych kompletach. W maju 1944 opuściła wraz z matką Lwów (w 1940 ojciec został aresztowany i wywieziony do Kazachstanu) i do stycznia 1945 przebywała w Rybnej pod Krakowem. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej zamieszkała w Krakowie. Uczęszczała do Gimnazjum ss. Urszulanek, a następnie do Gimnazjum i Liceum im. J. Joteyko; w 1948 zdała maturę. Od 1946 uprawiała turystykę wysokogórską, w 1948 wstąpiła do Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego. Od 1948 studiowała na Wydziale Włókienniczym Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (od 1950 Akademii Sztuk Plastycznych); w 1952 uzyskała absolutorium. W 1954 podczas wspinaczki wysokogórskiej uległa poważnemu wypadkowi, który uniemożliwił jej dalsze zajmowanie się tkactwem. W 1956 została zatrudniona na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej na stanowisku technika, następnie praktykowała w pracowni fotograficznej Stanisława Kolowcy na Wawelu. W tym czasie zajmowała się fotografią artystyczną, brała udział w wystawach fotografii. W 1956 wyszła za mąż za Adama Skoczylasa, pisarza i alpinistę (rozwód 1966). Debiutowała w 1962 opowiadaniem pt. Ta druga na łamach „Zwierciadła” (nr 50/51) a jako poetka wierszem Najsilniejsza, zamieszczonym w 1963 w „Kierunkach” (nr 3). W 1964 wstąpiła do Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich (ZLP) w Krakowie. Wiersze i opowiadania publikowała m.in. na łamach „Życia Literackiego” (1964-79) i „Studenta” (1968-80, z przerwami). W 1964-71 prowadziła prace na zlecenie Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. W 1967 była zatrudniona jako technik do spraw reklamy w Wydawnictwie Literackim w Krakowie. Od 1976 była członkiem ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). Odbyła liczne (częściowo związane ze wspinaczką wysokogórską) podróże, najpierw po Europie, a potem kilkakrotnie była na Dalekim Wschodzie (m.in. Indie, Nepal, Tybet, Malezja, Indonezja), w 1985 brała udział w imprezach Roku Andyjskiego, jako uczestnik wyprawy Klubu Wysokogórskiego w Cordillera Blanca w Peru, w 1987 zwiedzała Afrykę Wschodnią. Kontynuowała twórczość poetycką i w zakresie fotografii artystycznej. W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Bocianie gniazdo. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 196 s. Wyd. 2. Gliwice: Expio 1995.

Zawartość

Zielona granica; Ta druga; Wycinek; O Nim; Opowieść księżycowa; Małe kłamstwo; W teatrzyku; Jeszcze jedna bajka; Oni; Dziesięć lat; Między drzewa; Sylwester; Bocianie gniazdo; Wrzesień.

2. Na cztery wiatry. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 58 s.

Zawartość

Cykle: Na cztery wiatry; Rachunek; Wpisane w ogień – wpisane w śnieg; Potem była śmierć.

3. Powietrze, orzech, ziarnko piasku. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 49 s.

4. Kram pod Czerwonym Grzybem. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 117 s.

Zawartość

Kram pod Czerwonym Grzybem; „Zabawa w odbijanego”.

5. Tak trzymać w rękach świat. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 59 s.

Zawartość

Cykle: Z podróży; Z teatru; Bez odpowiedzi.

6. Rozmowa z Tobą. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, 46 s.

7. Wyjęte z szuflady. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1993, 63 s.

8. Twarze miłości. Wiersze wybrane. Posłowie: K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński 1998, 123 s.

Zawiera także wiersze nowe.

9. Przystanek świat. [Wiersze]. Kraków: Plus 2004, 37 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2000, 2006.

Bocianie gniazdo

M. Kasperowicz: Udany debiut. Literatura 1972 nr 15.
S. Pawłowicz: Skale buntu: Młodość w ofensywie. Życie Literackie 1972 nr 20.
S. Stabro: Ucieczka od codzienności. Twórczość 1972 nr 8.

Na cztery wiatry

M. Chrzanowski: Ciemna liryka A. Skoczylas. Magazyn Kulturalny 1976 nr 4.
W. Krzysztoszek: Patos i sentymentalizm. Literatura 1977 nr 20.
K. Lisowski: Głód nigdy nie wypalony. Nowe Książki 1977 nr 3.
E. Pietrzyk: O miłości... Nowy Wyraz 1977 nr 3.

Powietrze, orzech, ziarnko piasku

P. Rakowski: W klatce śmierci. Nowy Wyraz 1979 nr 9.
S. Stanuch: Czytając w biegu. „Dziennik Polski”. 1979 nr 29.
K. Kania: Widzieć w sobie. Kierunki 1980 nr 6.

Kram pod Czerwonym Grzybem

L. Bugajski: Życie w kawiarni. Życie Literackie 1980 nr 37.
B. Maj. „Tygodnik Powszechny1980 nr 31.
M. Sołtysik: Gdzie ci mężczyźni?Nowe Książki1980 nr 19.
L. Jurasz: Wszystko ulega zapomnieniu. Magazyn Kulturalny 1981 nr 1.
J. Stankiewicz: Kawiarnia jako fatum. Literatura 1981 nr 6.

Tak trzymać w rękach świat

W. Pazdur: Moment śmierci odwrócić na bieg życia. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 41.

Rozmowa z Tobą

Z. Chojnowski: Monolog z Tobą. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 41.

Twarze miłości

S. Stabro: Tak trzymać świat. Odra 2000 nr 5.

Przystanek świat

J. Gizelła: Byle tylko żyć. Topos 2004 nr 5.
P. Wojciechowski: Plecak pełen nostalgii. Nowe Książki 2004 nr 8.
K. Turaj-Kalińska: Przystanek na wodzie pisany. Kraków 2005 nr 9.