BIO

Urodzony 18 stycznia 1908 w Piotrkowie Kujawskim; syn Stefana Skierskiego, cieśli, i Antoniny z Lewandowskich. Uczęszczał do Gimnazjum Humanistycznego im. J. Długosza we Włocławku. W 1925/26 był przewodniczącym Koła Filaretów. Pierwsze wiersze i opowiadania drukował w piśmie Koła pt.Wici”. Należał też do gimnazjalnego Koła Historyków. Po zdaniu matury w 1926, rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznańskim; w 1930 uzyskał magisterium. Studiował również historię sztuki. W 1930-31 pracował jako nauczyciel gimnazjalny początkowo we Włocławku, a potem w Kartuzach. W 1933 był nauczycielem na kursach szkolnych w więzieniu karno-śledczym we Włocławku. W 1934 zamieszkał w Warszawie i został instruktorem świetlicowym, a następnie redaktorem biuletynu kół młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Współpracował z Polskim Radiem najpierw jako autor felietonów w cyklu Jak pracujemy w Polsce, od 1937 jako etatowy pracownik w dziale aktualności, a później w dziale audycji kulturalnych. Publikował też artykuły na łamach tygodnika radiowego „Antena” (1935-39). Po wybuchu II wojny światowej, dostał się we wrześniu 1939 do niewoli, skąd zbiegł i wrócił do Warszawy. W czasie okupacji niemieckiej utrzymywał się z drobnego handlu. Na przełomie 1940/41 wszedł (pod pseudonimem Zenon) w skład konspiracyjnego zespołu radiowców, który od 1942 był jedną z sekcji (pod nazwą Polskie Radio) Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj. W 1940 został też członkiem konspiracyjnej organizacji Polska Niepodległa (PN), był jednym z redaktorów jej organu tygodnika „Jutro” PN oraz założycielem i szefem wydziału wydawniczego Oficyna Polska. Jako przedstawiciel tej Oficyny prowadził akcję pomocy pisarzom poprzez skupowanie ich utworów w celu wydania w przyszłości, latem 1943 współdziałał (pod nazwiskiem Karol Kwiatkowski) w podobnej akcji Zbigniewa Mitznera, dla mającego powstać po wojnie domu wydawniczego „Wisła”. Brał udział w powstaniu warszawskim jako reporter i lektor Polskiego Radia, nadającego przez radiostację Armii Krajowej Błyskawica. Po upadku powstania uciekł z transportu niemieckiego i przedostał się do Krakowa. Po zakończeniu II wojny podjął pracę literacką i publicystyczną. Drukował artykuły i opowiadania m.in. w „Tygodniku Powszechnym” (1945-47), „Dziś i Jutro” (1946, 1948) i „Dzienniku Literackim” (1947-49). Należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich); w 1947 był członkiem zarządu Oddziału Krakowskiego. W 1948 otrzymał nagrodę Funduszu Kultury Narodowej Województwa Krakowskiego. W tymże roku ponownie zamieszkał w Warszawie. Po 1949 z powodów politycznych miał przez pewien czas trudności z drukowaniem swoich utworów. Utrzymywał się z doraźnych zarobków, m.in. pisał anonimowe odpowiedzi na listy czytelników do tygodnika „Przyjaciółka”. Publikował ponownie w „Dziś i Jutro” (1952-54) i „Tygodniku Powszechnym” (1953, 1955-56). Współpracował ze „Słowem Powszechnym” (1959, 1961) i „Kierunkami” (1960-61). W 1958 należał do założycieli Klubu Pisarzy „Krąg”, którego był także pierwszym sekretarzem. Związał się ze Stowarzyszeniem „Pax”. Zmarł nagle 20 maja 1961 we Włocławku, dokąd przyjechał na wieczór autorski; pochowany w Warszawie.

Twórczość

1. Okolica miłości. Powieść. Powst. przed 1939.

Rękopis zniszczony w czasie powstania warszawskiego w 1944 [inf.: S. Podlewski: Pisarz o wrażliwym sercu. „Za i Przeciw1961 nr 25].

2. Nieurodzaj. Powieść. Powst. 1940-1943. Wyd. Kraków: Księgarnia św. Anny 1947, 388 s.

Maszynopis powieści (autor podpisany: Antoni Piotrowski) został w 1943 zakupiony przez Z. Mitznera dla wydawnictwa „Wisła".

3. Sztuka umierania. Nowele. Powst. 1943-1944. Wyd. Kraków: S. Kamiński 1946, 183 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1948; wyd. 3 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1959.

Zawartość

Wstęp. – Spowiedź; Towarzysz; Przygoda; Polska wiosna.

4. Głodne żywioły. [Powieść]. Powst. 1943-1946. Wyd. Warszawa: Wiedza 1948 [antydatowane 1947], 240 s.

5. Daleko od miłości. Powieść. Powst. 1947.

Rękopis znajdował się w posiadaniu rodziny autora [inf.: Polski Słownik Biograficzny. T. 38. Cz. 1. Warszawa 1997 (R. Skręt)].

6. Głos wielu wód. [Cykl powieściowy]. 1948-1954.

Pierwotny tytuł cyklu: Przemiany.

[T. 1]. U przystani. Powieść. Warszawa: Gebethner i Wolff 1948, 123 s. Wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1957, 250 s.

[T. 2]. Jemioła dojrzewa. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1954, 322 s.

7. Hotel pod Fasolą. Sztuka o Balzaku. Powst. ok. 1953. Druk fragmentów „Dziś i Jutro” 1953 nr 23.

Informacja o dacie powstania według autora.

8. Barwa świata. Opowieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1954, 241 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1955; wyd. 3 1957.

Dot. J. Chełmońskiego.

9. Księga rodzaju. [Cykl powieściowy]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1955-1960.

T. 1. Poranek. Powieść. 1955, 327 s.

T. 2. Drzewo wiadomości. Powieść. 1957, 347 s.

T. 3. Napój miłosny. 1960, 467 s.

10. Świadkowie ziemi. Opowieści. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1955, 336 s.

Zawartość

Węzły; Brat Apolinary. (Słuchowisko); Flet czarnoksiężnika; Labirynt; Kawa „Santos”; Żródło radości; Czwarty życiorys; Krajobraz z fotoplastikonu.

11. Gdy słońce gaśnie. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1959, 190 s. Wyd. 2 tamże 1960 [właśc. 1959].

12. ...i ja będę szczęśliwy. [Powieść]. „Przewodnik Katolicki1961 nr 38, 40-43, 45-50 [druk niedokończony].

13. Powstaną synowie ognia. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1961, 407 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 1977.

Prace redakcyjne

1. Młodzież o sobie. Kartki z działalności czerwonokrzyskiej. Pod. red. [i ze wstępem] K. Skierskiego. Warszawa: Siew i Plon 1937, 170 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957.

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1961 (P. Grzegorczyk).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Polski Słownik Biograficzny. T. 38. Cz. 1. Warszawa 1997 (R. Skręt).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

Z. Dolecki: Prawo moralne i człowiek. Kierunki 1959 nr 27.
S. Błaut: Kres w połowie drogi. Tygodnik Powszechny 1961 nr 28.
J. Dobraczyński: Umarł człowiek niedoceniony. Kierunki 1961 nr 21.
M. Smolarski: Odszedł spośród nas pisarz wybitny. Życie i Myśl 1961 nr 7/8.
L. Żuliński: Sztuka wyboru. Wracając do twórczości Zenona Skierskiego. Życie i Myśl 1975 nr 8, przedruk pt. Zenona Skierskiego rekonstrukcja człowieka. W tegoż: Sztuka wyboru. Warszawa 1979.
E. Szonert: Etyka i piękno. Kierunki 1976 nr 9.
Z. Dolecki: Zenona Skierskiego opowieści o ludzkich losach. Kierunki 1986 nr 24.

Nieurodzaj

K. Czachowski: Powieść o przyjaźni. Dziennik Literacki 1948 nr 8.
W. Kragen: Serce nienasycone. Robotnik 1948 nr 92.
S. Lichański: Moralność literatury. Tygodnik Powszechny 1948 nr 36 [dot. też: Głodne żywioły].
H. Wielowiejska: Od liryzmu do naturalizmu. Nowiny Literackie 1948 nr 24 [dot. też: Głodne żywioły].

Sztuka umierania

M. Kurzyna: Rzecz o metafizyce człowieczej. Dziś i Jutro 1946 nr 37.
W. Mach: Niecierpliwe przedwiośnie. Twórczość 1946 nr 4.
M. Promiński: Wspólny temat. Odrodzenie 1947 nr 16.
J. Szczygieł: Opowieści o epoce śmierci. Kierunki 1960 nr 4.

Głodne żywioły

W. Kragen: Sztuka życia za okupacji. Robotnik 1948 nr 152.
S. Lichański: Moralność literatury. Tygodnik Powszechny 1948 nr 36 [dot. też: Nieurodzaj].
W. Natanson. „Zeszyty Wrocławskie1948 nr 2.
H. Wielowiejska: Od liryzmu do naturalizmu. Nowiny Literackie 1948 nr 24 [dot. też: Nieurodzaj].

Głos wielu wód

S. Lichański: Przechadzka wśród ruin. Dziś i Jutro 1955 nr 19 [dot. T. 2. Jemioła dojrzewa].
B. Mamoń: Dramat pychy i zakłamania. Tygodnik Powszechny 1955 nr 14 [dot. T. 2. Jemioła dojrzewa].
B. Biernacka: Brulion powieści. Nowe Książki 1957 nr 19 [dot. T. 1. U przystani].

Barwa świata

S. Lichański: Poza kręgiem głodnych żywiołów. Dziś i Jutro 1954 nr 27.
B. Mamoń: Książka piękna. Tygodnik Powszechny 1954 nr 33.
H. Nelken-Morawska: Pastelowa barwa świata. Życie Literackie 1954 nr 40.

Księga Rodzaju

B. Mamoń. „Tygodnik Powszechny1955 nr 26 [dot. T. 1. Poranek].
H. Biernacka: Historia ludzkich ucieczek. Nowe Książki 1957 nr 8 [dot. T. 2. Drzewo wiadomości].
Z. Dolecki: Napój młodości. Kierunki 1960 nr 40 [dot. T. 3. Napój miłosny].
S. Jończyk. „Słowo Powszechne1960 nr 306 [dot. T. 3. Napój miłosny].
E. Piechocka: Książka o młodości. Pomorze 1961 nr 8 [dot. T. 3. Napój miłosny].

Świadkowie ziemi

S. Czarnecki: Zwiedzamy fotoplastikon. Słowo Powszechne 1956 nr 120.
Z. Dolecki: Prawda świadczona niebu. Kierunki 1956 nr 9.
M. Głowiński: Literatura i mitotwórstwo. Nowa Kultura 1956 nr 30.
J. Kwiatkowski: Będziecie jako bogowie... Życie Literackie 1956 nr 24.

Gdy słońce gaśnie

W. Kragen: Dla nich zagasło słońce. Tygodnik Powszechny 1959 nr 11.

Powstaną synowie ognia

A. Piotrowski: Śmierci – naprawdę – nie ma. Słowo Powszechne 1962 nr 117.
W. Sadkowski: Ostatnia książka Skierskiego. Nowe Książki 1962 nr 12.