BIO

Urodzony 13 czerwca 1923 w Krakowie; syn Tadeusza Sinki, profesora filologii klasycznej, i Anny ze Starzewskich. Uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie; w 1939 zdał małą maturę. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Krakowie i uczył się w 1940/41 w szkole handlowej (Staatliche Handelsfachschule), a następnie pracował jako buchalter i korespondent niemiecko-polski w Krakowskiej Fabryce Części Rowerowych. W tym czasie na tajnych kursach licealnych zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia anglistyczne na działającym konspiracyjnie Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Po zakończeniu wojny kontynuował studia i w 1948 uzyskał na UJ magisterium w zakresie filologii angielskiej. Do końca tegoż roku pracował w dziale kulturalnym „Dziennika Polskiego”. Debiutował w 1948 artykułem pt. Poezja Murzynów amerykańskich, opublikowanym w dodatku tego dziennika pt.Dziennik Literacki” (nr 32; podpisany (gs)). W 1949-53 był starszym asystentem, następnie adiunktem w Zakładzie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 1950 doktoryzował się na podstawie rozprawy pt. Samuel Foote (promotor profesor Juliusz Krzyżanowski). W 1950 ożenił się z Zofią Zarzycką-Skarbińską, historykiem literatury, anglistką. W 1953-57 pracował w Sekcji Teatru Państwowego Instytutu Sztuki w Warszawie (od 1964 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN)). Habilitował się w 1955 na podstawie pracy pt. John Walcot and his school. W 1956 był redaktorem serii Teksty Źródłowe do Historii Dramatu i Teatru wydawanej przez Państwowy Instytut Sztuki oraz członkiem redakcji „Kwartalnika Neofilologicznego” (do 1965). W 1957/58 przebywał na stypendium naukowym w Londynie. W 1958 opublikował w „Odrze” cykl korespondencji z tego pobytu. W 1959-63 ogłaszał artykuły i recenzje teatralne w tygodniku „Nowa Kultura”. W 1958-71 pracował w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego (UW); w 1965-68 był kierownikiem tej Katedry, w 1969-71 kierownikiem Zakładu Literatury Angielskiej i Amerykańskiej, a w 1970-71 dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej UW. W 1964 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. W 1971 powrócił do pracy w IS PAN w Pracowni Teatru Współczesnego. W 1971-77 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W 1976-87 był członkiem zespołu redakcyjnego dwutygodnika, a następnie miesięcznika „Teatr”, na którego łamach publikował, także w latach następnych, artykuły i recenzje, a w 1988 zamieścił cykl artykułów o teatrze telewizji. W 1983 został członkiem zwyczajnym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1968) i Krzyżem Oficerskim (1998) Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1978). Zmarł tragicznie 30 marca 2000 w Warszawie.

Twórczość

1. Sheridan and Kotzebue. A comparative essay. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1949, 32 s., Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 27.

2. Samuel Foote. The satirist of rising capitalism. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1950, 72 s., Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 47.

Rozprawa doktorska.

3. Dramat oraz scena angielska okresu Restauracji i XVIII wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1953, 83 s., powielone. Wyd. 2 tamże 1954.

Materiały do nauki historii teatru dla szkół teatralnych.

4. Dramat oraz scena angielska XIX i początku XX wieku. W: Teatr krajów zachodniej Europy XIX i początku XX wieku. Cz. 1. Kraje anglosaskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1954 s. 5-143.

5. John Wolcot and his school. A chapter from the history of English satire. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 162 s., Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, 79.

Rozprawa habilitacyjna.

6. Kryzys języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie? Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1977, 138 s. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

Wstęp. – „Kasper” Handkego – sztuka o języku; Dwie sztuki o komunikowaniu się ludzi [dot.: E. Bond: Ocaleni i F.X. Kroetz: Chałupnicza robota]; Prześmiewcy i krytycy języka [dot. L. Carrolla, F. Mauthnera, A. Korzybskiego]; Paradoksy pedagogiczne; Samuel Beckett – niszczyciel czy wirtuoz?; Eugène Ionesco – ofiary neofilologii. – Wnioski końcowe.

7. Opis przedstawienia teatralnego – problem semiotyczny. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 206 s.

Nagrody

Nagroda Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w 1983.

Zawartość

Język i przedmiot opisu; Teorie tekstu do lat siedemdziesiątych; Współczesne teorie tekstu; Problemy segmentacji przedstawienia; Opis przedstawienia – głosy teoretyczne; Próby opisu – realizacje w praktyce. – Zakończenie.

8. Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1988, 177 s. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody

Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk za 1988, nagroda Funduszu Literatury za 1988.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Próby dramatyczne Józefa Andrzeja Załuskiego. Pamiętnik Literacki 1950 z. 3/4 s. 792-832.
Wielkość i upadek realizmu w teatrze angielskim XVIII wieku. Pamiętnik Teatralny 1952 z. 1 s. 144-175.
Dramat angielski i niemiecki w wydawnictwach PIW. Pamiętnik Teatralny 1955 z. 1 s. 206-216.
G.B.S. [G.B. Shaw] na fotelu recenzenckim. Dialog 1959 nr 11 s. 120-131.
Irlandia – daleka i bliska. Dialog 1961 nr 10 s. 106-117 [dot. S. O'Caseya].
Stara i młoda Anglia. Dialog 1961 nr 4 s. 89-102 [dot. dramatu lat 1920-1960].
Angielskie kłopoty z wierszem. Dialog 1962 nr 3 s. 85-102.
Sześć morderstw w katedrze. Dialog 1962 nr 8 s. 113-122 [dot. motywu morderstwa w katedrze w dramacie europejskim].
Doktora Fausta podróż przez wieki. Dialog 1963 nr 3 s. 104-116.
Brecht a literatura angielska. Dialog 1964 nr 5 s. 96-109.
Łatwe i trudne podboje Don Juana. Dialog 1974 nr 8 s. 91-110.

Przekłady

1. Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. G. Lillo, E. Moore, S. Foote. Przekł., wstęp i oprac.: G. Sinko. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1955, CXL, 367 s., Biblioteka Narodowa II, 95.

Zawartość

Przekł. sztuk: G. Lillo: Kupiec londyński; E. Moore: Gracz; S. Foote: Nabab indyjski.
2. Angielska komedia Restauracji. G. Etherege: Możność chęciom niedostała; W. Wycherley: Żona wiejska; W. Congreve: Światowe sposoby. Przekł., wstęp i oprac.: G. Sinko. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, LXIII, 559 s., Biblioteka Narodowa II, 133. Wystawienie: komedii W. Wycherley: Żona wiejska: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1966.
3. B. Behan: Skazaniec. (Komedio-drama). Dialog 1963 nr 11 s. 34-70. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ludowy 1967.
4. N.F. Simpson: Dziura. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1963 nr 4 s. 51-69.
5. W. Soyinka: Mocna krew. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1966 nr 8 s. 38-55.
6. C. Sternheim: Snob. (Komedia). [Z cyklu:] Bohaterskie życie mieszczucha. Dialog 1968 nr 7 s. 74-97. Telewizja Polska 1969.
7. P. Handke: Kaspar. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1970 nr 10 s. 35-78. Wystawienie: Kraków, Teatr Zamknięty 1986, Kraków, Stary Teatr 1987.
8. D.C. Gerould: Podróże Perseusza albo Okropna głowa. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1971 nr 12 s. 53-76.
9. F.X. Kroetz: Chałupnicza robota. (Sztuka w 20 obrazach). Dialog 1972 nr 10 s. 66-77.
10. Niech żyje Punch. Wystawienie: według scenariusza W. Fełenczaka. Białystok, Teatr Lalek „Świerszcz 1973. Druk pt. Punch i Judy. (Tragicznie komiczna albo komicznie tragiczna sztuka). „Scena” 1977 nr 6 s. 45-50.

Wystawienia następne

Wystawienie: też pt. Komedia Puncha i Judy.
Tekst anonimowy spisany z teatrzyku Włocha Pacciniego w Londynie w 1827 przez J. Payne-Colliera.
11. T. Bernhard: Ignorant i szaleniec. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1974 nr 5 s. 29-60. Adaptacja: K. Warlikowski. Muzyka: T. Mykietyn. Wystawienie: Warszawa, Teatr Wielki 2001.
12. Ch. Hampton: Dzikusy. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1975 nr 5 s. 74-110.
13. F. Wedeking: Puszka Pandory. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Studio 1976. Telewizja Polska 1996. Wyd. łącznie z Demon ziemi zob. poz. .
14. F. Wedekind: Demon ziemi. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1980. Wyd. łącznie z poz. pt.: Duch ziemi; Puszka Pandory. Przekł. i posłowie G. Sinko. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 208 s.
15. Doktor Johann Faust. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Nowy 1986.
Tekst anonimowy.

Prace redakcyjne

1. W. Shakespeare: Makbet. Przeł.: J. Paszkowski. Oprac.: G. Sinko. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1951, 164 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 uzupełnione 1954, wyd. 3 uzupełnione 1956, wyd. 4 uzupełnione 1957, wyd. 5 1959, wyd. 6 1961, wyd. 7 1963, wyd. 8 1965, wyd. 9 1967, wyd. 9[!] 1968, wyd. 10 1970.
2. D. Defoe: Przypadki Robinsona Kruzoe. Wyd. pod red. J. Kotta. Przedmowa: J. Kott. T. 1. Przeł. J. Birkenmajer. T. 2. Anonim. przekł. z XIX wieku w oprac. G. Sinko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 358 + 314 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1954, wyd. 3 1957, wyd. 4 1971, wyd. 6 1983, wyd. 7 1986; wyd. 8 Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2002.
3. W. Shakespeare: Hamlet, królewicz duński. Przeł. W. Tarnawski. Oprac.: G. Sinko. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953, 253 s.
4. Ch. Dickens: Szkice Boza i Przedstawiciel niehandlowy. Przeł. Z. Sroczyńska. Wybór G. Sinko. Przedmowa: S. Helsztyński. Warszawa: Czytelnik 1955, 339 s.
5. Teksty źródłowe do historii dramatu i teatru. Red. G. Sinko. Wrocław: Państwowy Instytut Sztuki, Ossolineum 1956.

T. 1. G.E. Lessing: Dramaturgia hamburska. Wybór G. Sinko. Przekł. O. Dobijanka. 1956, 282 s.

T. 2. E. Rzadkowska: Teorie dramatyczne Oświecenia francuskiego. 1956, 227 s.

6. E.G. Craig: O sztuce teatru. Wybór G. Sinko. Przeł. M. Skibniewska. Wstęp i noty: Z. Hübner. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1964, 213 s. Wyd. 2 tamże 1985.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Ogólne

Artykuły

L. Sokół: Edukacja bez patosu. Grzegorz Sinko (1923-2000). „Dialog2000 nr 8.

Kryzys języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie?

M. Głowiński: Dramat jako metajęzyk. Nurt 1977 nr 12.
L. Sokół. „Pamiętnik Teatralny1977 z. 4.
M. Szpakowska: Kryzys, który jest gdzie indziej. Dialog 1977 nr 12.
D. Kuźnicka: Rzeczywistość czy złudzenie?Teatr1978 nr 9.

Opis przedstawienia teatralnego – problem semiotyczny

W. Rulewicz: Problemy opisu przedstawienia teatralnego. Przegląd Humanistyczny 1983 nr 7.
L. Sokół: Przedstawienie teatralne na stole operacyjnym. Teatr 1983 nr 4.
M. Sugiera: Strząsnąć inkuba syntaktycznego, czyli... Ruch Literacki 1984 nr 1/2.

Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku

W. Rulewicz: Postać sceniczna w teatrze XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3.
M. Sugiera. „Pamiętnik Literacki1989 z. 3.

Angielska komedia Restauracji

S. Treugutt: Komedie nie całkiem budujące. Nowe Książki 1962 nr 24.