BIO

Urodzona 1 sierpnia 1932 w Zwierzyńcu pod Biłgorajem; córka Mikołaja Siemaszkiewicza, prawnika, pracownika leśnictwa, i Nadziei z Potiomkinów, nauczycielki. W okresie okupacji niemieckiej przebywała we wsi Milanów pod Parczewem, a potem w Kozienicach. W 1946 zamieszkała we Wrocławiu, gdzie od jesieni tego roku uczęszczała do I Gimnazjum i Liceum. Po zdaniu matury w 1949, studiowała rusycystykę na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie od 1952 kontynuowała studia na Uniwersytecie Warszawskim; w 1955 uzyskała magisterium. Pracowała najpierw w redakcji tygodnika Związku Zawodowego Pracowników Budowlanych pt. „Budowniczy Warszawy”, a od 1956 w tygodniku „Fundamenty”, tu drukowała też reportaże i felietony. Debiutowała w 1955 artykułem na temat wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora Chochlik, opublikowanym w tygodniku „Sprawy i Ludzie” (nr 37). Jako tłumaczka literatury rosyjskiej debiutowała w 1958 przekładami wierszy Sergieja Jesienina pt. A niech ..., Świszcze wiatr srebrny, Takaś prosta ..., ogłoszonymi w „Odrze” (nr 37). Od 1959 była zatrudniona jako redaktorka i tłumaczka w tygodniku „Nowe Czasy”. W 1967 zaczęła publikować utwory prozą. W 1969 wyszła za mąż za Seweryna Pollaka, poetę, tłumacza, eseistę. W 1970 przeszła na rentę inwalidzką. Kontynuowała twórczość literacką i przekładową; prozę i tłumaczenia drukowała sporadycznie w czasopismach, m.in. w „Miesięczniku Literackim”, „Odrze”, „Przekroju” oraz wychodzących poza cenzurą „Zapisie” (1981) i „Arce” (1985-86). Od 1999 mieszkała we Wrocławiu, gdzie zmarła 19 października 2014.

Twórczość

1. Białe niebo. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1967, 274 s.

2. Tryb warunkowy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1971, 197 s.

3. Protokolanci. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1975, 251 s.

4. Plotka epoki. Warszawa: Krąg* 1988, 93 s.

Dotyczy M. Szołochowa i kontrowersji wokół autorstwa powieści pt. „Cichy Don”.

Przekłady

1. M. Barataszwili: Konik polny. Komedia w 4 aktach, 5 odsłonach. Warszawa 1959, 89 s. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Zarząd Główny.
2. T. Jesienina: Cudo XX wieku. Opowieść humorystyczna. Warszawa: Czytelnik 1963, 202 s.
3. J. Bereźnicki: Na przykład Marlon Brando. [Biografia]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1979, 250 s.
4. Katarzyna II, cesarzowa Rosji: Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane. Z francuskiego przeł.: E. Siemaszkiewicz. Wstęp i przypisy: W.A. Serczyk. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 283 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Iskry 1990, wyd. 3 Warszawa: Sagittarius 1995.

Adaptacje

teatralne

Oprac.: E. Siemaszkiewicz. Wystawienie: Warszawa, Centrum Sztuki Studio, Sala Prób 1989.
5. M. Lordkipanidze: Aktor na planie. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1982, 254 s.
6. M. Zoszczenko: Punkt widzenia. Opowiadania i opowieści. Przeł.: E. Siemaszkiewicz i S. Pollak. Wybór i posłowie: A. Drawicz. Warszawa: Czytelnik 1985, 544 s.
7. A. Karaganow: Wsiewołod Pudowkin. [Biografia]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1986, 375 s.
8. V. Nabokov: Tamte brzegi. [Autobiografia]. Przeł. z rosyjskiego: E. Siemaszkiewicz. Fragmenty z języka angielskiego przeł.: A. Kołyszko. [Kraków:] Oficyna Literacka* 1986, 270 s. Wyd. nast.: wyd. 2 poprawione tamże 1988; Warszawa: Czytelnik 1991.
9. S. Sołowjow: Życie i ewolucja twórczości Włodzimierza Sołowjowa. [Przekł. z rosyjskiego: E. Siemaszkiewicz; przekł. poezji: S. Pollak; przedmowa: A. Hauke-Ligowski]. Poznań: W Drodze 1986, 395 s.
10. A. Achmatowa: Wiersze = Stichotvorenija. Przekł. na język polski pod red. E. Siemaszkiewicz. Warszawa: Współpraca; Moskwa: Raduga 1989, 381 s.
Karta tytułowa i tekst również w języku rosyjskim.
Tu m.in. przekł. E. Siemaszkiewicz.
11. L. Czukowska: Zapiski o Annie Achmatowej. Warszawa: Przedświt* 1989, 170 s.
12. A. Achmatowa: Requiem. [Wiersze]. Przeł.: S. Pollak i E. Siemaszkiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1991, 125 s.
Bibliofilska edycja miniatur.
13. W. Tiendriakow: Na szczęśliwej wyspie komunizmu. [Opowiadania]. Przeł.: W. Bieńkowska, E. Siemaszkiewicz, R. Lasotowa. Warszawa: Krąg 1991, 245 s.
Tu w przekł. E. Siemaszkiewicz: Polowanie, s. 128-205.
14. V. Nabokov: Maszeńka. [Powieść]. Przeł. [z rosyjskiego]: E. Siemaszkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1993, 111 s. [Wyd. 2] z posłowiem L. Engelkinga. Warszawa: Muza 2004.
15. E. Radziński: Jak naprawdę zginął car Mikołaj II. Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy 1994, 561 s.
16. V. Nabokov: Dar. [Powieść]. Przeł. [z rosyjskiego]: E. Siemaszkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1995, 467 s. [Wyd. 2] z posłowiem L. Engelkinga Warszawa: Muza 2003.
17. V. Nabokov: Feralna trzynastka. [Opowiadania]. Przeł. [z angielskiego]: L. Engelking; przeł. [z rosyjskiego]: E. Siemaszkiewicz. Gdańsk: Atext 1995, 194 s.
Tu w tłumaczeniu E. Siemaszkiewicz: Pilgram; Obłok, jezioro, wieża.
18. M. Berberowa: Podkreślenia moje. Autobiografia. Warszawa: Noir sur Blanc 1998, 645 s.
19. I. Słomińska: Wszechświatem będziemy we dwoje. [Wiersze]. Wstępem opatrzył Z. Dmitroca. Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego [2000], 156 s.
20. E. Radziński: Napoleon: życie po śmierci. [Powieść]. Warszawa: Magnum 2003, 316 s.
21. V. Nabokov: Obrona Łużyna. [Powieść]. Przeł. z rosyjskiego: E. Siemaszkiewicz. Posłowie: L. Engelking. Warszawa: Muza 2005, 254.
22. E. Radziński: Aleksander II. Ostatni wielki car. [Powieść]. Przeł. z angielskiego: E. Siemaszkiewicz, R. Śliwowski. Warszawa: Magnum 2005, 493 s.

Inne przekłady

• Teksty piosenek l. Słomińskiej w przekł. z rosyjskiego E. Siemaszkiewicz i z muz. R. Sielickiego opublikowane w języku polskim i rosyjskim z nutami przez Wydawnictwo Muzyczne „Gamma” w Warszawie w 2000: Do tej, co odeszła = Pokinuvšej, 7 s.; Dziś rozstaję się z Tobą = Rasstavanije, 9 s.; Mgnienie przeszłości = Mig bylogo, 7 s.; Moi łzy = Moi sljozy, 7 s.; Piękny kaprys = Kapriz, 9 s.; Serce, czekaj na kochaną = Serdce, lubaju ždi, 7 s.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 1999.

Białe niebo

A. Drawicz: Ludzie z białego nieba. Sztandar Młodych 1967 nr 293.
K. Rosner: W zdrowiu i w chorobie. Nowe Książki 1967 nr 21.
M. Sprusiński. „Życie Literackie1967 nr 37.
K. Pomorska: Dojrzały debiut. Twórczość 1968 nr 8.

Protokolanci

A. Baranowska. „Nowe Książki1976 nr 11.

A. Achmatowa: Requiem

M. Semczuk-Jarska: Przekład – interpretacja czy praca rzemieślnicza? O dwóch tłumaczeniach „Requiem” Anny Achmatowej. Recepcja, Transfer, Przekład 2002 [t.] 1 [dot. też przekł. G. Gieysztor i S. Pollaka].