BIO

Urodzony 1 marca 1920 w Imielinie pod Tychami; syn Franciszka Siekierskiego, urzędnika kolei, i Agnieszki z Siupków. Od 1930 uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Mysłowicach. Od 1932 należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W 1938 zdał maturę i rozpoczął pracę na poczcie w Katowicach. W tymże roku debiutował wierszami i nowelą na łamach miesięcznika Ochotniczych Drużyn Roboczych „Junak”. W czasie okupacji niemieckiej pracował przez rok jako robotnik na poczcie w Mysłowicach, a następnie jako księgowy-kontysta w Dziedzicach. Na wiosnę 1934, aby uniknąć represji ze strony władz okupacyjnych wyjechał do Krakowa, skąd został wywieziony na przymusowe roboty do Selb-Plössberg w Bawarii; pracował tam jako robotnik w fabryce porcelany Rosenthal. W lipcu 1945 powrócił do Polski i podjął pracę w spółdzielczości. Równocześnie studiował w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Gospodarczych w Katowicach. W 1952 otrzymał dyplom. W następnym roku podjął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego w Katowicach; w 1953 został kierownikiem Działu Planowania. Rozwijał twórczość literacką, pisząc utwory dla teatrów amatorskich oraz powieści. W 1959 otrzymał nagrodę Centralnej Komisji Koordynacyjnej przy Ministerstwie Kultury i Sztuki za twórczość dla teatrów amatorskich. Od 1961 należał do Związku Literatów Polskich (w 1966-72 sekretarz zarządu Oddziału Katowickiego). W 1964-83 współpracował z czasopismem „Poglądy” jako autor licznych artykułów, felietonów i prozy (m.in. pod pseudonimem Zastępca). Współpracował także z Polskim Radiem jako autor słuchowisk i audycji literackich; m.in. w 1965 przygotował cykl opowiadań radiowych pt. Deszczowa niedziela. Otrzymał dwukrotnie nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach: w 1965 za całokształt twórczości oraz w 1969 za działalność kulturalną. Drukował stale na łamach „Dziennika Zachodniego” (1977-87; tu cykl felietonów pt. O sprawach oczywistych) i „Wieczoru” (1977-81; tu pod pseudonimem Dionizy cykl felietonów pt. Z zapisków biuralisty). Otrzymał nagrodę Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (1979), w 1982 nagrodę Trzech Powstańczych Skrzydeł za twórczość i pracę propagującą historię i problematykę Śląska oraz nagrodę Plakiety „Poglądów”, nagrodę „Trybuny Ludu” (1984). W 1985-89 był posłem na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1958), Krzyżem Kawalerskim (1974) i Krzyżem Komandorskim (1982) Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1976). Zmarł 28 lutego 1989 w Katowicach.

Twórczość

1. Domek z ogródkiem. Komedia w 3 aktach. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1958, 61 s. Prapremiera: Skrzeczoń (Czechosłowacja), Zespół Teatralny „Świt” przy PZKO [Polski Związek Kulturalno-Oświatowy] 1971.

Nagrody

I nagroda w konkursie Wydziały Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w 1957.

2. Urodzajne piachy. [Powieść]. Powst. przed 1958. Wyd. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1961, 205 s.

Nagrody

IV nagroda w konkursie literackim Wydawnictwa Łódzkiego na powieść o tematyce współczesnej w 1958.

3. Na granicy Górnego Śląska. Powst. ok. 1959. Dramat w 3 aktach.

Nagrody

III nagroda w konkursie literackim Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Związku Literatów Polskich na sztukę dla polskich teatrów za granicą w 1959.

4. Umowa stoi. (Komedia w 3 aktach). Teatr Ludowy 1959 nr 3 s. 89-128. Wystawienie: Krzyżanów, Wiejski Zespół Teatralny przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym 1966.

Nagrody

II nagroda w konkursie Związku Teatrów i Chórów Ludowych w 1958.

5. Przysposobienie cywilne. (Farsa w 1 akcie). Oprac. dramatyczne: J.B. „Materiały Repertuarowe1960 nr 2 s. 47-70.

Nagrody

Nagroda w konkursie literackim Zarządu Oświaty i Kultury Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego na utwór dla amatorskich zespołów wojskowych w 1959.

6. Szarwark. Sztuka w 1 akcie. Druk w: Na scenie. Teksty dla polskich zespołów teatralnych. T. 2. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1960 s. 125-175.

Nagrody

III nagroda w konkursie literackim Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w 1959.

7. Ocalenie. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1961, 175 s.

Nagrody

III nagroda w konkursie literackim Ministerstwa Obrony Narodowej w 1960.

8. Odra płynie powoli. [Powieść]. Powst. przed 1961.

Nagrody

III nagroda w konkursie literackim Ossolineum na utwór o Ziemiach Zachodnich w 1961.

9. Czarne i białe pióropusze. Powieść. Powst. 1963. Wyd. Katowice: Śląsk 1965, 182 s.

Nagrody

II nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim Ministerstwa Górnictwa i Energetyki oraz Związku Zawodowego Górników na powieść współczesną o tematyce górniczej w 1963.

Adaptacje

telewizyjne

Telewizja Polska 1964.

10. Czerwone berety. Scenariusz filmowy. [Współautor:] J. Lutowski. Ekranizacja 1963.

Nagrody

Scenariusz na podstawie nagrodzonej w 1961 przez Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego noweli filmowej: Pół godziny przyjaźni, por. poz. .

11. Symulanci. (Sztuka w 3 aktach). Dialog 1963 nr 7 s. 5-33. Wystawienie: Katowice Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w 1963.

Nagrody

II nagroda w konkursie Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego w 1963.

12. Kochać nie trudno. [Libretto komedii muzycznej].Prapremiera: Rybnik, Teatr Ziemi Rybnickiej 1964.

13. Pół godziny przyjaźni. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 284. Por. poz. .

14. Milczenie ma długie ręce. Widowisko telewizyjne. Telewizja Polska 1965.

Nagrody

II nagroda w konkursie Komitetu do Spraw Radia i Telewizji na widowisko związane z tematyką Ziem Zachodnich w 1965.

15. Odchodzące niepokoje. Powieść. Katowice: Śląsk 1966, 358 s.

16. Drzewo liści nie dobiera. [Powieść]. Powst. przed 1967. Druk Katowice: Śląsk 1972, 262 s.

Nagrody

Nagrody Centralnej Rady Związków Zawodowych w konkursie literackim na powieść o przemianach społecznych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w 1967 oraz po wydaniu książki w 1973.

17. Wisła ma trzy brzegi. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1968.

18. Dziewczyna ze strzelnicy. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1969, 338 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie Centralnej Rady Związków Zawodowych i Wydawnictwa Śląsk w 1968.

19. Na początku była Nadia. [Powieść]. Powst. przed 1969.

Nagrody

Nagroda w konkursie „Polska – ZSRR”, zorganizowanym m.in. przez „Trybunę Ludu”, Oddział Katowicki Związku Literatów Polskich oraz Wydawnictwa Śląsk w 1969.

20. Sprawa osobista. (Sztuka w 6 obrazach). Dialog 1969 nr 5 s. 15-46.

21. Ku górze nad rzeką. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1971 , 399 s.

22. Ziemia nie boi się kul. Powieść. Katowice: Śląsk 1971, 298 s. Wyd. 2 tamże [1981].

23. Chłodny wiatr odpędza ptaki. [Opowiadania]. Katowice: Śląsk 1972, 140 s.

Nagrody

Nagroda Okręgu Katowickiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Wydawnictwo Śląsk, Oddział Katowickiego Związku Literatów Polskich z okazji 50. rocznicy powstania śląskiego w 1971.

Zawartość

Chłopak z Norderney; Trójnóg z żelaza; Warta honorowa; Próba z mandoliną; Śmierć Hörsinga; Chłodny wiatr odpędza ptaki.

24. Nie wstydź się własnej żony. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Zabrze, Teatr Nowy 1973.

25. Ostatnia niedziela listopada. [Powieść]. Powst. przed 1973.

Nagrody

Nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim z okazji 30-lecia powstania Polskiej Partii Robotniczej, zorganizowanym przez Wydawnictwo Śląsk, Oddział Katowicki Związku Literatów Polskich i Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach w 1973.

26. Szansa. [Utwór dramatyczny]. Powst. przed 1974.

Adaptacje

telewizyjne

Adaptacja: Z. Bogdański. Telewizja Polska 1974.

27. Druga strona księżyca. [Powieść]. Powst. przed 1975. Druk Katowice: Śląsk 1979, 218 s.

Nagrody

Nagroda Ministerstwa Górnictwa i Oddziału Katowickiego Związku Literatów Polskich w konkursie na powieść o tematyce górniczej w 1975.

28. Nic się nie stało. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1975, 155 s.

29. Nim dojrzeje owoc. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 362 s.

30. Sprawa osobista. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Toruń, Teatr im. W. Horzycy 1975.

31. Wina bez kary. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Bielsko-Biała, Teatr Polski 1975.

32. Okrągły tydzień. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1977.

Na motywach noweli J. Szeskiego.

33. Fermentacja. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Nowy 1978.

Nagrody

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na sztukę współczesną „Olsztyn 1977”.

34. Nie odpoczywa w pokoju. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1978, 151 s.

Nagrody

Nagroda Centralnej Rady Związków Zawodowych w 1979.

35. Wielka huta. [Nowele filmowe]. Powst. przed 1978. [Informacja A. Szypulski].

Adaptacje

telewizyjne

Ślad na ziemi. Serial telewizyjny w 7 odcinkach. Adaptacja: A. Szypulski. Telewizja Polska 1978. [Nagroda zbiorowa na I Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej w Olsztynie oraz Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w 1979].

36. Tego domu już nie ma. [Nowela]. Powst. przed 1979.

Adaptacje

filmowe

pt. Paciorki jednego różańca. Adaptacja: K. Kutz. Druk „Dialog 1979 nr 7 s. 5-23. Ekranizacja 1979.

37. Blisko coraz bliżej. Scenariusz serialu telewizyjnego w 16 odcinkach. Telewizja Polska 1983. Por. poz. .

38. Blisko, coraz bliżej. Opowieść filmowa. Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983-1987. Por. poz. .

T. 1-2. 1983, 238 + 239 s. Wyd. 2 tamże 1985.

T. 3-4. 1987, 238 + 171 s.

Wyd. łącznie: T. 1-4 tamże 1987.

39. Nastaje zmierzch. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1987, 185 s.

40. Odwiedziny. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1988, 163 s.

41. Rodzina Kanderów. Opowieść filmowa. T. 1-2. Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990, 173 + 183 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1975.

Wywiady

Pokłady mniej znane. Rozm. F. Netz. Poglądy 1978 nr 49.
Kim są ci ludzie? Rozm. F. Netz. „Panorama 1980 nr 38.
W serialu jak w życiu. Rozm. T. Kijonka. Tak i Nie 1983 nr 33.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (B. Winklowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Uzupełnienie).

Ogólne

Artykuły

S. Skrobiszewski: Tata! Ty jesteś pisarz! (Dziesięć Wiktorii Pana Albina). Świat 1962 nr 31.
W. Nawrocki: Szukanie sensu współczesności. Poglądy 1963 nr 20.
J. Górdzialek: Powieść obyczajowa Albina Siekierskiego. Tygodnik Kulturalny 1978 nr 49.
B. Lubosz: Tropem dawnych polskich budzicieli. „Panorama1989 nr 12.
M. Fazan: Próba czasu. O pisarstwie Albina Siekierskiego w 10. rocznicę śmierci. Śląsk 1999 nr 2.

Urodzajne piachy

S. Melkowski: Wypracowanie na współczesny temat. Nowa Kultura 1962 nr 7, przedruk w tegoż: Oczekiwania i zapowiedzi. Łódź 1980 [dot. też: Ocalenie].

Ocalenie [Wiersze]

Z. Hierowski: Nowy autor ze Śląska. Życie Literackie 1961 nr 26.
Z. Kubikowski: Ambicje i możliwości. „Odra1961 nr 7.
S. Wygodzki: Dwie powieści o Śląsku. Nowe Książki 1961 nr 14 [dot. też: Urodzajne piachy].
S. Melkowski: Wypracowanie na współczesny temat. Nowa Kultura 1962 nr 7, przedruk w tegoż: Oczekiwania i zapowiedzi. Łódź 1980 [dot. też: Urodzajne piachy].
R. Samsel. „Poglądy1962 nr 4.

Czarne i białe pióropusze

W. Maciąg: Dyrektor i reszta. Życie Literackie 1964 nr 49.
T. Kijonka: Rzetelna powieść. Poglądy 1965 nr 13.
R. Marszałek: Usługi literackie. Twórczość 1966 nr 11 [m.in. dot.: Pół godziny przyjaźni].

Czerwone berety

J. Płażewski: Przygoda w czerwonym berecie. Przegląd Kulturalny 1963 nr 16.

Symulanci

M. Kusa: Aktualni „Symulanci. Teatr 1969 nr 9.

Pół godziny przyjaźni

O. Terlecki: Powieść o trudnym żołnierzu. Życie Literackie 1965 nr 42.
R. Marszałek: Usługi literackie. Twórczość 1966 nr 11 [m.in. dot.: Czarne i białe pióropusze].

Odchodzące niepokoje

O. Jędrzejczyk: Współczesność rzeczywista i wymuszona. To na co czekamy. Życie Literackie 1967 nr 13.
A. Widera: Współczesność i okupacja. Zaranie Śląskie 1967 nr 3.

Drzewo liści nie dobiera

B. Lubosz. „Poglądy1972 nr 21.
B. Rogatko: Poszukiwania. Życie Literackie 1972 nr 42.
F. Fornalczyk: Kariera nie za wszelką cenę. Tygodnik Kulturalny 1973 nr 33.
J. Marx: Powieść zaangażowana. Literatura 1973 nr 22.
Z. Zielonka. „Opole1974 nr 3.

Dziewczyna ze strzelnicy

T. Kijonka: W górniczej osadzie. Poglądy 1969 nr 12.
B. Lubosz: Sezon z piękną dziewczyną. Nadodrze 1969 nr 10.
M. Komar: Powieści o pracy. Miesięcznik Literacki 1975 nr 6.

Ku górze nad rzeką

J. Górdziałek: Dwie powieści o powstaniach. Opole 1971 nr 12 [dot. też: Ziemia nie boi się kul].
T. Kozłowski: Romans powstańczy. Nowe Książki 1971 nr 22.
S. Wilczek: Trzecie zwycięstwo. Poglądy 1971 nr 15.

Ziemia nie boi się kul

J. Górdziałek: Dwie powieści o powstaniach. Opole 1971 nr 12 [dot. też: Ku górze nad rzeką].
F. Fornalczyk: Początek sagi śląskiej. Poglądy 1972 nr 10.
H. Jerzmański: Po stronie serca. Nowe Książki 1972 nr 14.

Chłodny wiatr odpędza ptaki

J. Biernacki: Dwie i pół wojny. Nowe Książki 1973 nr 2.

Szansa

I. Bołtuć: Bohater naszych czasów. Tygodnik Kulturalny 1974 nr 16.

Druga strona księżyca

F. Fornalczyk: Każdy jest kowalem swego losu. Poglądy 1980 nr 7.
J. Górdziałek: Nowe i stare powieści górnicze. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 49.
B. Lubosz. „Opole1980 nr 3.

Nic się nie stało

Z. Bauer: Układ. Życie Literackie 1976 nr 6.
J. Hłond: Fiasko bohatera. Tygodnik Kulturalny 1976 nr 10.

Nim dojrzeje owoc

A. Baranowska: Było ich siedmiu. Nowe Książki 1975 nr 22.
B. Lubosz: Sprzysiężeni. „Poglądy1975 nr 23.

Wina bez kary

A. Sobańska. „Teatr1975 nr 9.

Nie odpoczywa w pokoju

W. Maciąg: Czy Gardocha jest szaleńcem?Nowe Książki1978 nr 23.
W. Krzysztoszek: Załącznik do świata. „Literatura1979 nr 9.
B.S. Kunda. „Życie Literackie1979 nr 15.

Blisko, coraz bliżej

W. Szewczyk: Z dziejów rodu Pasternaków. Antena 1984 nr 3.
B. Rudnicki. „Nowe Książki1986 nr 3.

Nastaje zmierzch

M. Fazan. „Tak i Nie Śląsk1987 nr 7.
M.A. Kowalski. „Nowe Książki1988 nr 2.

Odwiedziny

S. Stanik: Wojna widziana oczami po latach. Nowe Książki 1990 nr 5.