BIO

Urodzony 8 września 1873 w Krakowie; syn Adolfa Grzymały-Siedleckiego, chemika i farmaceuty, właściciela apteki, i Tekli z Dydyńskich. W 1891 zdał maturę w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, po czym do 1895 studiował chemię i zoologię na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). W 1896 doktoryzował się na UJ na podstawie rozprawy pt. O budowie leukocytów oraz podziale ich jąder u jaszczurów (promotor profesor Kazimierz Kostanecki). Dalsze studia w dziedzinie zoologii kontynuował za granicą: w 1896-97 w Instytucie Zoologicznym w Berlinie, następnie w Instytucie Pasteura w Paryżu, uczęszczając też na wykłady w Sorbonie i Collége de France (1897-98), później w Stacji Zoologicznej w Neapolu i przez dwa miesiące prowadził badania naukowe na Capri. Za całokształt pracy naukowej w 1895-99 otrzymał nagrodę Francuskiej Akademii Nauk w Paryżu oraz tytuł laureata tejże Akademii. Jesienią 1899 powrócił do Krakowa i został asystentem w Zakładzie Anatomii Porównawczej UJ. W tym samym roku habilitował się na podstawie rozprawy pt. Über die geschlechtliche Vermehrung des Monocystis ascidiae R. Lank, a następnie rozpoczął wykłady z biologii ogólnej na UJ, które (z przerwami na podróże zagraniczne) prowadził do 1912. Utrzymywał bliskie kontakty z krakowskim środowiskiem literackim i artystycznym, m.in. z Adamem Asnykiem, Wacławem Berentem, Ignacym Maciejowskim, Stanisławem Przybyszewskim, Władysławem Reymontem, Kazimierzem Tetmajerem, a przede wszystkim ze Stanisławem Wyspiańskim. Od 1903 był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). W 1904 prowadził badania naukowe w Stacji Zoologicznej w Wimmereux nad kanałem La Manche. Po powrocie został mianowany profesorem nadzwyczajnym UJ. W 1904 ożenił się z Ireną Wolską (zmarła 1905). W 1906 przebywał w Egipcie i Nubii, a w 1907-08, dzięki wsparciu austriackiego Ministerstwa Oświaty, odbył podróż przez Triest, Suez, Bombaj, Cejlon i Singapur na Jawę; był także na Sumatrze i wyspach koralowych na Oceanie Indyjskim. W 1908 debiutował opowiadaniem pt.Z głębin na łamach rocznika dla młodzieży „Wieczory Polskie”. W 1910 ożenił się z Anną Stachiewicz. W 1912 został profesorem zwyczajnym i objął kierownictwo Katedry Zoologii na UJ. W tymże roku został członkiem korespondentem Société de Biologie w Paryżu (od 1927 – członek czynny). Publikował artykuły i gawędy przyrodnicze o charakterze literackim w „Przeglądzie Polskim” (1913-14) i „Tygodniku Ilustrowanym” (1916). Po wybuchu I wojny światowej, w 1914-16 uczestniczył w pracach Naczelnego Komitetu Narodowego. Jednocześnie w 1915-18 działał w sekcji sanitarnej Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy powołanego przez biskupa krakowskiego Adama Sapiehę. Jako reprezentant Komitetu wyjechał w 1918 do Paryża, aby odebrać dary rządu angielskiego i jednocześnie z ramienia senatu UJ poinformować Thomasa Woodrowa Wilsona i Georges'a Clemenceau o przyznaniu im doktoratów honoris causa. Był uczestnikiem delegacji polskiej na Kongresie Wersalskim. Po uzyskaniu w 1919 urlopu na UJ, zajął się reaktywowaniem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i był jego pierwszym rektorem. W uznaniu zasług w tej dziedzinie uzyskał tytuł honorowego obywatela miasta Wilna. W 1919 otrzymał doktorat honoris causa uniwersytetu w Strasburgu. W 1919-22 (i ponownie w 1936-39) przewodniczył Komisji Fizjograficznej PAU, a w 1920-24 pełnił funkcję sekretarza Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU. Od 1920 był członkiem czynnym PAU. Jesienią 1921 powrócił do Krakowa, gdzie nadal kierował Katedrą Zoologii na UJ. W 1922 został członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie oraz Towarzystwa Miłośników Wilna. Był współinicjatorem otwarcia portu we Władysławowie oraz uruchomienia w 1923 Morskiego Laboratorium (od 1932 Stacji Morskiej) na Helu. W 1922-24 redagował serie matematyczną i przyrodniczą pisma „Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie”. Od 1923 reprezentował rząd polski w Międzynarodowej Radzie Badań Morza w Kopenhadze. W 1923-38 wchodził w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody i od 1924 był delegatem Polski w Radzie Generalnej Międzynarodowego Biura Ochrony Przyrody w Brukseli. W 1925-26 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego UJ, a w 1929-30 był prorektorem. W 1928 został prezesem Morskiego Instytutu Rybackiego i współorganizatorem Stacji Morskiej w Gdyni. W 1929 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1930-37 przewodniczył Sekcji Polskiej i był członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu Ochrony Ptaków. W 1933 został członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Naukowego Lwowskiego, a w 1934 członkiem Zoological Society w Londynie. W 1935-37 był dyrektorem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU i jednocześnie w 1935-39 kierował Zakładem Psychogenetycznym UJ. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim (1921) i Krzyżem Komandorskim (1921) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (1923) Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Ligi Morskiej i Kolonialnej (1935), Złotym Krzyżem Zasługi (1936), Medalem im. G.S. Hilaire'a, przyznanym pośmiertnie (1947) przez Société d' Acclimatation et de Protection de la Nature we Francji. Aresztowany 6 listopada 1939 wraz z innymi profesorami UJ podczas „Sonderaktion Krakau”, był więziony we Wrocławiu, a następnie w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Ogólnie wycieńczony, zmarł tamże 11 stycznia 1940 na zapalenie płuc.

Twórczość

Oprócz prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny biologii, zoologii, ochrony przyrody i gospodarki morskiej opublikował:.

1. Jawa. Przyroda i sztuka. Uwagi z podróży. Warszawa, Kraków: J. Mortkowicz, S.A. Krzyżanowski 1913, XIV, 294 s.

Zawartość

Między Triestem a Batawią; Pierwsze wrażenia; Położenie i budowa Jawy; Klimat; Buitenzorg; Las dziewiczy; Świat zwierzęcy Jawy; Garść spostrzeżeń biologicznych; Ludność; Głosy przyrody; Muzyka – Gamelan; Teatr – Wajang; Na morzu jawajskim; Zabytki epok minionych.

2. Cztery miesiące walki z zarazą. Kraków: Gebethner i S-ka 1916, 23 s.

Szkic publicystyczny na temat pracy na wsi kolumn sanitarnych, powołanych przez biskupa krakowskiego Adama Sapiehę.

3. Głębiny. [Ilustracje według rysynków autora]. Kraków: K. Sechorz, G. Gebethner i S-ka; Warszawa: Gebethner i Wolff 1916, 100 s. Wyd. 2 Warszawa: J. Mortkowicz 1930 [antydatowane 1929].

Powieść sensacyjno-fantastyczna ukazująca podwodne życie morskie.

4. Państwa przyrodnicze. [Wykład]. Kraków: G. Gebethner i S-ka 1916, 36 s.

5. Z Ziemi Lubelskiej, jesień 1915 r. Kraków: K. Sechorz 1916, 77 s.

Zawiera 25 krótkich tekstów o charakterze reportażowym.

6. Paryż 1919. Wrażenia i wspomnienia. Kraków: G. Gebethner i S-ka 1919, 161 s.

Zawartość

Rozdziały: Do Paryża; Paryż; W Polskim Komitecie Narodowym; Mapa ziem polskich; Nieco o wielkiej polityce; Między obcymi; Z kolonii polskiej w Paryżu; Wśród wojska polskiego; „Honoris causa”; Z powrotem.

7. Bajki. [Wiersze; ilustracje autora]. Kraków: S.A. Krzyżanowski 1923, 59 s.

8. Skarby wód. Obrazy z nadmorskich krain. [Gawędy przyrodnicze]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1923, 233 s. Wyd. 2 poprawione i powiększone tamże 1928, 249 s.

Zawartość

Łzy oceanu; Na podmorskich ogrodach; Czerwone korale; Na brzegach oceanu; Mech morski; Krewety; Delfiny; Wielcy wędrowcy; Sielawy; Nad polskim morzem.

9. Na rafach koralowych. [Gawęda przyrodnicza]. Cieszyn: Księgarnia B. Kotuli 1926, 51 s.

10. Opowieści malajskie. Warszawa, Kraków: J. Mortkowicz 1927, 157 s.

Zawartość

Uśmiech Loro Jonggran; Największy kwiat; Batik; Jak powstały storczyki; Waringin; Rasa; „Czarna”; Łzy; Ola.

11. Wspomnienia z pierwszych dwu lat organizacji Uniwersytetu Wileńskiego. W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. T. 2. Wilno 1929 s. 59-114.

12. Na drodze życia i myśli. Pisma pośmiertne uzupełnione wyciągami z Notatnika wojennego Ewy Siedleckiej. [Przedmowa: Z. Fedorowicz]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966, 107 s. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, Memorabilia Zoologica, 15.

Wspomnienia M. Siedleckiego zostały zredagowane w 1939, obejmują lata 1896-1914, reszta się nie zachowała.

Zawartość

Dyspozycja do autobiografii pt.Na drodze życia i myśli”; Na drodze życia i myśli; Wstęp do „Jawy”; Wspomnienia pierwszego rektora wszechnicy wileńskiej. – E. Siedlecka [córka M. Siedleckiego]: Wypisy z notatnika wojennego.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Z. Fedorowicz: Michał Siedlecki 1873-1940. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966, 162 s. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, Memorabilia Zoologica, 17.
W. i T. Słabczyńscy: Słownik podróżników polskich. Warszawa 1992.
Polski Słownik Biograficzny. T. 36. Cz. 4. Warszawa 1996 (S.T. Sroka).

Ogólne

Artykuły

S. Szurlej-Kossowska: Ś.p. Michał Siedlecki. Wiadomości Polskie”, Paryż 1940 nr 3.
C. Dobell: Michał Siedlecki (1873-1940), a founder of modern knowledge of the Sporozoa. Parasitology”, Cambridge 1941 t. 38 nr 1.
W.J. Rose: Michał Siedlecki. The Slavonic Year Book 1941 t. 20.
M. Ramułt: Michał Siedlecki. W: Straty kultury polskiej 1939-1944. T. 1. Glasgow 1945.
S. Smreczyński: Śp. prof. Michał Siedlecki. Folia Morphologica 1950 t. 1 nr 1.
A. Grzymała-Siedlecki: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim. Kraków 1961, przedruk w tegoż: Nie pożegnani. Kraków 1972.
I. Bobbé: Nie pożegnany. Kierunki 1973 nr 44.
E. Kotarska: Jawa na drodze życia. Kontynenty 1974 nr 1.
Z. Kawecki: Profesor Michał Siedlecki. W 40 rocznicę zgonu. Tygodnik Powszechny 1980 nr 8.
J. Krzysztof: Profesor Siedlecki. Morze 1980 nr 1.

Skarby wód

I. Chrzanowski. „Rzeczpospolita1923 nr 148.

Opowieści malajskie

[A. Polewka] A.P.: Piękno nauki a piękno sztuki. Gazeta Literacka 1927 nr 3.