BIO

Urodzona 16 czerwca 1909 w miejscowości Morasko pod Poznaniem; córka Leona Stysiaka, urzędnika pocztowego, i Wandy z Drachowskich. Uczęszczała do Państwowego Gimnazjum im. Dąbrówki w Poznaniu; w 1929 zdała maturę. Następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Poznańskim; w 1934 uzyskała magisterium. W tymże roku wyszła za mąż za Stanisława Sieciechowicza, ekonomistę. W następnych latach pracowała jako nauczycielka w prywatnym Wielkopolskim Gimnazjum i Liceum dra Brunona Czajkowskiego w Poznaniu. W 1936-37 była redaktorką dwutygodnika „Kobieta Polska”, wydawanego w Poznaniu. W czasie okupacji niemieckiej przebywała początkowo w Kraśniku Lubelskim i Nałęczowie, a następnie w 1943 wyjechała do Brwinowa pod Warszawą. W grudniu 1944 przeniosła się na stałe do Zakopanego. Debiutowała w 1946 nowelą pt. Za zakrętem, opublikowaną na łamach tygodnika „Chłopi” (nr 30). W tym okresie współpracowała z Instytutem Sztuki Ludowej w Zakopanem. Od 1948 kontynuowała pracę nauczycielską najpierw w szkole podstawowej, a następnie w Liceum Handlowym i Technikum Handlowo-Gastronomicznym. Jednocześnie artykuły, recenzje i opowiadania drukowała na łamach „Głosu Nauczycielskiego” (1950-55) i „Rzemieślnika” (1950-55). Od 1951 kierowała zespołem przedmiotowym nauczycieli języka polskiego szkół zawodowych w Zakopanem. W 1955 przerwała pracę z powodów zdrowotnych i zajęła się wyłącznie pracą literacką jako autorka powieści historycznych i słuchowisk dla młodzieży. W 1958 została członkiem Związku Literatów Polskich. Wyróżniona m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1975). Zmarła 26 października 1986 w Zakopanem.

Twórczość

1. Tęcza nad Wagiem. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1947, 136 s.

2. Córka zastępu Jaskółek. Powieść harcerska. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1948, 163 s.

3. Miasto na złotym szlaku. Powieść historyczna w XVI w. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 410 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1955, wyd. 3 1966.

4. Hultajskie ścieżki. [Powieść historyczna]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, 462 s.

5. Moralista i waganci. [Powieść historyczna]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, 427 s.

6. Za Krakowską Bramą. [Powieść historyczna]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1960, 369 s.

7. Toruńska królewna. [Dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1962, [24] k.

8. Płatnerczyk ze Złotej Pragi. [Powieść historyczna]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1963, 267 s.

9. Wacław z Potoka Potocki. [Powieść biograficzna]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 391 s.

10. Rozbójnik pana Potockiego. [Powieść historyczna]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1966, 299 s. Wyd. 2 tamże 1978.

11. Skarb Azinapa. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1972, 319 s.

12. Życie codzienne w renesansowym Poznaniu. (1518-1619). [Studium]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 262 s.

Słuchowiska radiowe dla dzieci, m.in.

Gospoda pod Trzema Kotwicami. Polskie Radio 1968.
Skrzynia Mikołaja Stokłosy. Polskie Radio 1968.
Recepta doktora Strusia. Polskie Radio 1969.
Spotkanie na grobli. Polskie Radio 1969.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1974.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (E. Głębicka).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (G. Skotnicka).
Polski słownik biograficzny. T.36 cz. 4 (z. 151). Warszawa; Kraków 1995 (A.W. Jarosz).

Ogólne

Artykuły

K. Surowiec: Powieści historyczne Lucyny Sieciechowiczowej dla dzieci i młodzieży. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1976 nr 30.

Miasto na złotym szlaku

E. Paukszta: Książka ambitna. Express Poznański 1955 nr 308.
C. Skołuda: W renesansowym Poznaniu. Express Poznański 1955 nr 240.
A. Czarnecka: Miasto na złotym szlaku. Głos Nauczyciela 1956 nr 41.

Hultajskie ścieżki

K. Kuliczkowska: Wielmoże czy hultaje. Powieść z wieku XVI – dla młodzieży. Nowe Książki 1957 nr 4.

Moralista i waganci

• [K. Kuliczkowska] Kr.K. Nowe Książki 1958 nr 18.
A. Dacht: Klonowicz i waganci. Odra 1959 nr 7.

Za Krakowską Bramą

A. Jelicz: Życie codzienne w siedemnastowiecznym mieście. Nowe Książki 1960 nr 17.

Wacław z Potoka Potocki

L. Kukulski: Żywot człowieka poczciwego. Nowe Książki 1965 nr 24.
T.J. Żółciński: Biografia o Wacławie Potockim. Kultura 1965 nr 38.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Notatnik recenzenta. Tygodnik Powszechny 1966 nr 1.
A.A. Witusik, E. Rzewuska: Curriculum vitae podgórskiego poety. Kwartalnik Rzeszowski 1966 nr 3.

Rozbójnik Pana Potockiego

A. Jelicz: Beletrystyka i nie-beletrystyka. Nowe Książki 1967 nr 7.

Skarb Azinapa

D. Walczak: W kalejdoskopie historii. Nowe Książki 1972 nr 16.