BIO

Urodzony 10 lipca 1936 w Warszawie; syn Franciszka Sidorskiego, rzemieślnika, i Zofii z domu Szmidt. Po śmierci ojca (1936) mieszkał w Sochaczewie. W okresie ciężkiej choroby matki umieszczono go w 1939 w sierocińcu w Sochaczewie. Podczas okupacji niemieckiej został w 1940 wraz z sierocińcem eksmitowany przez Niemców do Szymanowa. Po zakończeniu wojny i po likwidacji sierocińca w 1946, powrócił pod opiekę matki, z którą nadal mieszkał w Szymanowie i tu ukończył szkołę podstawową. W 1949 rozpoczął naukę w Liceum im. A. Mickiewicza w Warszawie. Od 1950 mieszkał w Karpaczu, gdzie ukończył szkołę średnią. W 1950-56 był członkiem Związku Młodzieży Polskiej. W 1953-58 studiował historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1954-55, uzyskawszy urlop dziekański, pracował jako doker w Gdyni, a następnie w pegeerach na Żuławach oraz w banku w Jeleniej Górze. Debiutował w 1958 opowiadaniem pt. Wanda, drukowanym w tygodniku „Odra” (nr 17); z tym tygodnikiem (od 1961 miesięcznikiem) współpracował jako dziennikarz do 1963 (od 1961 członek redakcji). W 1959 ożenił się z Elżbietą Drzewińską, prozaikiem i publicystką (zmarła 1968). W 1963-66 pracował w dwutygodniku Centralnej Rady Związków Zawodowych „Rada Robotnicza” jako kierownik działu redakcji na Ziemie Zachodnie. W 1963 został członkiem Związku Literatów Polskich, a w 1964 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1966-74 pracował w redakcji literackiej rozgłośni wrocławskiej Polskiego Radia, pełniąc kolejno funkcję starszego redaktora i kierownika redakcji (1970-74). W 1970 ożenił się z Marią Jadach, nauczycielką (rozwiedzeni). W 1974 przeniósł się do Białegostoku, gdzie do 1977 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Kontrasty”; ogłosił tu m.in. w 1976 cykl felietonów pt. Obrazki i obrazy. W 1979-80 pełnił funkcję redaktora naczelnego tego pisma. W 1982 i ponownie w 1986 otrzymał nagrodę Wojewody Białostockiego. W 1982-84 był współpracownikiem i członkiem kolegium tygodnika „Przegląd Tygodniowy”; tu w 1982-83 ogłosił cykl felietonów pt. Bigos polski i Na zasiadce (podpisany: Jan Z. Duda). W 1984 ożenił się z Darimą Dugarową, etnografem. W 1985 został redaktorem naczelnym „Gazety Współczesnej”. W 1994-2003 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Nowe Kontrasty”. Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1968), Złotym Krzyżem Zasługi (1976) i Krzyżem Kawalerskim (1988) i Krzyżem Oficerskim (2002) Orderu Odrodzenia Polski. Mieszka w Białymstoku.

Twórczość

1. Szałas z tarniny. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1963, 143 s.

Zawartość

Kukułka; Hełm; Przez las; Buty z cholewami; Koty; Gong na zbiórkę; Szałas z tarniny; Odwiedziny; Marycha; Dziewczyna w zielonym płaszczu; Przed świtem; Sól; Na stoku; Jeleń; Trawa; Strzał.

2. Trzech wspaniałych i jeden zmęczony. [Reportaże z Dolnego Śląska]. Katowice: Śląsk 1964, 206 s.

3. Ziemia Obiecana. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1965, 277 s.

Przekłady

rosyjski

Zemlja obetovannaja. [Przeł.] V. Masterenko. Sibirskie Ogni”, Nowosybirsk 1967 nr 8-10.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: J. Skotnicka. Polskie Radio 1985.

4. Niech spłonie las. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1967, 177 s.

5. Tak długo tu szedłem. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, 186 s. Wyd. 2 Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990.

6. Zielony ocean. [Reportaż z Syberii]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 218 s.

7. Piramida, czyli coś mnie gryzie. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1974, 198 s.

8. Szalony jasnowidz, czyli Rzecz o Maurycym Mochnackim. Katowice: Śląsk 1977, 419 s. [Wyd. 2] tamże 1981.

9. Ściany z luster. [Opowiadanie]. Powst. przed 1979.

Adaptacje

telewizyjne

Scenariusz i reżyseria V. Gramadski. Powst. w 1979 [inf. na stronach www.filmpolski.pl].

10. Żywoty bagienne. [Reportaż]. Warszawa: Iskry 1980, 218 s.

11. Niepokonani? Portrety ludzi z ziem zachodnich i wschodnich. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1981, 191 s.

Zawartość

Piechotą przez historię; Przeszłość tak mało się liczy; Stwierdzam jego autentyczność; Nadszedł właśnie jego czas; Mówi cicho, niemal szeptem; W Nowym Jorku go nie znają; O świcie i o zmierzchu; Poezja życie odmieniła [dot. poetki ludowej M. Burzyńskiej]; Horoskop za 75 groszy; Niepokonany.

12. Nie znam takiego monarchy. [Szkic historyczny o J. Kilińskim]. Katowice: Śląsk 1982, 188 s.

13. Może przebaczą nam duchy. (Historia miłości Artura Grottgera i Wandy Monné). Olsztyn: Pojezierze 1983, 249 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1988; wyd. 3 Białystok: Łuk 1997.

14. Zabiorę cię ze sobą. [Powieść]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 187 s.

15. Panie kochanku. [Szkic o K. Radziwille]. Katowice: Śląsk 1987, 270 s.

16. Wszystko nie tak. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1989, 133 s.

Przekłady

1. J. Borev: Prywatne życie Stalina. Przeł.: Darima i D. Sidorscy. Warszawa: Rój 1989, 183 s.

Prace redakcyjne

1. Ziemia na nowo rozbudzona. Zbiór reportaży o ziemi dzierżoniowskiej. Wrocław: WAG 1972, 240 s.
2. Wiedzą sąsiedzi... Antologia radiowej prozy. Wybór i oprac.: D. Sidorski. Posłowie: T. Banaś. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1974, 432 s.
3. M. Burzyńska: Szara przędza. Wspomnienia. Wstęp [i oprac.:] D. Sidorski. Olsztyn: Pojezierze 1977, 121 s.
4. Odejdźcie od nas wszystkie strachy. Wybór i oprac.: K. Krzyżagórski, D. Sidorski. Olsztyn: Pojezierze 1978, 432 s.
Zbiór reportaży o Białostocczyźnie.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).

Szałas z tarniny

J. Chociłowski. „Nowe Książki1963 nr 20.
J. Łukasiewicz: W „Szałasie z tarniny. Odra 1963 nr 6.

Ziemia Obiecana

M. Orski: Obiecana. Odra 1966 nr 3.
J. Termer: Wszystko, czyli nic. Nowe Książki 1966 nr 9.

Niech spłonie las

M. Orski: Studium stabilizacji. Odra 1968 nr 5.

Tak długo tu szedłem

M. Ruszczyc: Wyznania bezimiennego Polaka. Nowe Książki 1972 nr 23.
K. Nowicki: Kategorie literatury. Odra 1973 nr 2.

Piramida, czyli coś mnie gryzie

L. Herbst. „Nadodrze1974 nr 24.
A.Z. Makowiecki: Piramida, czyli o związku literatury z życiem. Kontrasty 1975 nr 1.

Szalony jasnowidz, czyli Rzecz o Maurycym Mochnackim

W. Maciąg: Ideolog – człowiek szalony. Życie Literackie 1978 nr 20.
K. Pysiak: Nasze życie jest poezją.” „Nowe Książki 1978 nr 19.

Żywoty bagienne

E. Hanas. „Nowe Książki1981 nr 16.

Niepokonani?

M.A. Kowalski: Z reporterskiego lamusa. Nowe Książki 1981 nr 14.

Może przebaczą nam duchy

M. Sołtysik: Grottger z pierniczka. Nowe Książki 1984 nr 4.

Wszystko nie tak

S. Stanuch: Obcy we własnym domu. Kontrasty”, Białystok 1990 nr 4.

Odejdźcie od nas wszystkie strachy

T. Wach: 23 razy o Białostocczyźnie. Nowe Książki 1979 nr 12.