BIO

Urodzona 13 września 1912 we wsi Kasina Wielka (powiat limanowski) w rodzinie małorolnych chłopów; córka Józefa Kicmala i Katarzyny Świerk. We wczesnym dzieciństwie została oddana na wychowanie rodzinie cudzoziemców, z którymi początkowo mieszkała w Anglii, a następnie w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Tam uczęszczała kolejno do John Spry School, Hammond Public School, Harrison High School oraz Austin High School; w 1928 zdała maturę. Debiutowała w 1926 wierszami opublikowanymi na łamach szkolnych pisemek „Hammond News” i „The Austin Time”. Dzięki uzyskanemu stypendium podjęła studia z dziedziny prawa, filozofii i anglistyki na Northwestern University w stanie Illinois, które ukończyła w 1933, uzyskując doktorat. W 1930 opublikowała pierwszą powieść w języku angielskim. W tymże roku wyszła za mąż za Roberta Seymoura, który wkrótce potem zginął w wypadku. W 1934 za nowelę (włączoną później to tomu The outing) otrzymała City of Chicago Literary Award. W 1935 studiowała dziennikarstwo w Kings College w Londynie. W 1936 wyszła za mąż za Tadeusza Tułasiewicza, attaché prasowego przy Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Królewcu w Prusach Wschodnich, gdzie też zamieszkała (rozwód 1983). W 1936-39 pisywała (pod pseudonimami: Bill Setwell, Brown Sauce) korespondencje z Berlina dla „New York Morning World”. W sierpniu 1939 przyjechała do Polski. W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Krakowie, ukrywając się pod zmienionym nazwiskiem. Po zakończeniu wojny pracowała w charakterze redaktora serwisu zagranicznego w agencji informacyjnej Polpress. Była członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich). W 1946 opublikowała pierwszą powieść w języku polskim pt. Dag, córka Kasi. W 1946-47 pracowała jako tłumaczka w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Jesienią 1947 przeniosła się do Wrocławia, gdzie jej mąż pracował jako dziennikarz „Słowa Polskiego”. Rozwijając twórczość literacką, publikowała fragmenty prozy i artykuły literackie m.in. w „Zwierciadle” (1949-50, 1956), „Słowie Polskim” (1951), „Nowych Sygnałach” (1956-57), „Odrze” (1959-60), „Panoramie” (1959-60). W 1961 otrzymała nagrodę literacką Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu. W latach siedemdziesiątych ogłaszała prozę i przekłady z literatury amerykańskiej w „Poglądach” (1972), „Gazecie Robotniczej” (1973), „Wiadomościach” (Wrocław, 1978, 1980) i „Kulturze Dolnośląskiej” (1979-81). Odznaczona m.in. odznaką „Budowniczy Wrocławia” (1962), Złotym Krzyżem Zasługi (1972), Krzyżem Kawalerskim (1976) i Krzyżem Oficerskim (1988) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 27 listopada 2003 we Wrocławiu.

Twórczość

1. Loves of youth. [Powieść]. Chicago: Larry Allan Dulles 1930. [Inf. autorki].

2. Soda fountain girl. [Powieść]. [T. 1-2]. Chicago: Larry Allan Dulles 1935. [Inf. autorki].

3. The outing. [Opowiadania]. Chicago: Larry Allan Dulles 1937. [Inf. autorki].

4. Dag, córka Kasi. [Powieść]. Kraków: S. Kamiński 1946, 465 s. Wyd. nast.: wyd. 1 [!] Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1959 [właśc. 1958], tamże: wyd. 3 1961, wyd. 2 [właśc. 4] 1966, wyd. 5 1968, wyd. 6 1971, wyd. 7 1973; wyd. 9 [!] Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1987.

Cz. 1 cyklu; cz. 2 zob. poz. .

5. Dzielnica Wielkich Kufrów. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1955, 290 s.

6. Ostatnie lato. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1958, 335 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1961, tamże: wyd. 3 1968, wyd. 4 1971, wyd. 5 1974; wyd. 6 Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1988.

Cz. 2 cyklu; cz. 1 zob. poz. .

7. Trzy miłości. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960, 263 s.

8. Kochanek z Nigerii. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1965, 232 s.

9. Konstancja. [Powieść]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973, 191 s.

10. Miłość ma barwę popiołu. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981, 208 s.

11. Parada aniołów; Notatnik szpitalny. [Powieści]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1985, 319 s.

12. Paszport do nieba. [Powieść]. Wrocław: Arboretum 1994, 256 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1953, 1966, 1988, 1999.

Autor o sobie

L. Seymour-Tułasiewicz: Jak powstają moje książki?Kultura Dolnośląska1980 nr 4.

Wywiady

Rozmowa z Lilian Seymour-Tułasiewicz, znaną powieściopisarką wrocławską. Rozm. B. Leżachowski. Wrocławski Tygodnik Katolików 1958 nr 25.

Ogólne

Artykuły

B. Owczarek: O książkach Lilian Seymour-Tułasiewicz. Odra 1959 nr 24.
S. Srokowski: Pisarka miłości. Gazeta Wyborcza 2003 nr 301 [wspomnienie].

Dag, córka Kasi

Z. Starowieyska-Morstinowa: Dwie powieści. Tygodnik Powszechny 1946 nr 39 [dot. też: W. Rymkiewicz: Ludzie bez jutra].
S. Baliński: Księga z San Michele. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1950 nr 116.

Ostatnie lato

A. Bielecki: Prowincja i literatura. Sprawy i Ludzie 1958 nr 22.
J. Gawałkiewicz. „Odra1958 nr 17.

Trzy miłości

[T. Lisicka] T.L.: Miłość, miłość i jeszcze miłość. Życie Literackie 1960 nr 37.
K. Meloch: Agata Dylska pisze powieść... Współczesność 1960 nr 14.

Kochanek z Nigerii

J. Siewierski: Romans w listach. Nowe Książki 1965 nr 21.