BIO

Urodzona 6 września 1901 w Warszawie; córka Kazimierza Wisłockiego, lekarza, i Wandy z Kurtzów. Uczęszczała do żeńskiego gimnazjum Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny w Warszawie. Po zdaniu matury w 1920, studiowała polonistykę (do 1925, z roczną przerwą w 1921 na studia prawnicze) na Uniwersytecie Warszawskim; studiów nie ukończyła. W ramach wymiany studentów przebywała trzy miesiące we Francji i w Algierze. W czasie studiów zajmowała się też sztuką stosowaną i uczestniczyła w wystawie w warszawskiej Zachęcie. Jako członek Związku Harcerstwa Polskiego prowadziła aktywną działalność oświatową. W 1929 wyszła za mąż za Bogdana Serkowskiego, inżyniera architekta. W 1935 rozpoczęła twórczość literacką jako tłumaczka sztuk autorów francuskich dla warszawskich teatrów oraz autorka słuchowisk radiowych, głównie dla dzieci i młodzieży. W czasie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie i uczestniczyła w działalności konspiracyjnej. W 1944-45 była bibliotekarką w muzeum w Kozłówce (województwo lubelskie). Po powrocie do Warszawy w 1945 zajęła się pracą przekładową. Od tegoż roku współpracowała też z Polskim Radiem jako autorka słuchowisk radiowych, adaptacji i montaży literackich. W 1948 została członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich). Rozwijając twórczość literacką, publikowała przekłady z literatury francuskiej, artykuły i recenzje literackie oraz teatralne w czasopismach „Nowiny Literackie” (1947; tu m.in. cykl artykułów o życiu literackim i kulturalnym Francji pt. We Francji), „Polska Zbrojna” (1947), „Przekrój” (1947), „Robotnik” (1947-48), „Scena i Widownia Warszawska” (1947-49), „Listy z Teatru” (1948), a w latach późniejszych w pismach dla młodzieży „Płomyk” (1952-55) i „Świat Młodych” (1955) oraz w „Teatrze” (1956) i „Zeszytach Teatralnych” (1958-59). Zmarła 5 września 1970 w Warszawie.

Twórczość

1. Młoda Warszawa. Sztuka w 3 aktach, 6 odsłonach. [Współautor:] B. Ostromęcki. Prapremiera: Poznań, Teatr Młodego Widza 1951. Polskie Radio 1951. Wyd. Warszawa: Nasza Księgarnia 1952, 112 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na utwór sceniczny dla Teatru Młodego Widza w 1951.

2. Baśń o Langu i Szuei. [Współautor:] S. Linowska. [Utwór dramatyczny dla młodzieży]. Polskie Radio 1956. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ludowy 1958.

3. Bliżej gwiazd. [Opowiadanie dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, 47 s.

Słuchowiska radiowe dla dzieci, m.in.

W teatrze Wojciecha Bogusławskiego. Polskie Radio 1950-1953 [?].
Teatr Williama Szekspira. Polskie Radio 1967.
Płonące serce. Polskie Radio 1968.

Przekłady

1. J. Anouilh: Był sobie więzień. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Nowy 1935.
2. J. Deval: Rodzina Massoubre. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1936.
3. P. Morand: Podróżnik i miłość. Utwór dramatyczny. Polskie Radio 1937.
4. A. Birabeau: Zbyt liczna rodzina. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Kameralny 1938.
5. J. Giraudoux: Apollo z Bellac. Sztuka w 1 akcie. Przekrój 1947 nr 141/142 s. 9-11. Telewizja Polska 1958. Polskie Radio 1971. Por. poz. .
6. M. Maeterlinck: Cud świętego Antoniego. Komedia w 2 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Dramatyczny 1947.
7. J.J. Bernard: Dom przy drodze. Sztuka w 5 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Dramatyczny 1948.
8. A. Salacrou: Archipelag Lenoir, czyli nie należy tykać rzeczy niewzruszalnych. Komedia w 2 aktach. Wystawienie: Kraków, Stary Teatr 1948. Telewizja Polska 1970.
9. W. Inber: Opowiadania o dzieciach. Przeł.: M. Serkowska i M. Kowalewska. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 57 s.
W przekładzie M. Serkowskiej: Sławka; Mój przyjaciel Dawid; Łódź podwodna wypływa na powierzchnię; Bezsenność; „Myśliwiec”; Wielkie sprzątanie.
10. P. Gamarra: Zaczarowane wyrazy. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, [20] k. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1959, wyd. 3 1961, wyd. 4 1966.
11. J. Anouilh: Zaproszenie do zamku. Sztuka w 5 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Współczesny 1956.
12. J. Cocteau: Maszyna do pisania. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Powszechny 1957.
13. J. Giraudoux: Apollo z Bellac. Utwór dramatyczny. Przeł.: H. Rostworowski i M. Serkowska. Telewizja Polska 1961. Por. poz. .

Nadto

Według informacji tłumaczki przekłady utworów dramatycznych powstałe przed 1957.

J. Anouilh: Bal złodziejaszków [przekł. w 1957 był na etapie prób w teatrach Krakowa i Poznania].
J. Anouilh: Dzika dziewczyna.
J. Cocteau: Głos człowieka.
J. Cocteau: Uwielbiane potwory.
G. Flaubert: Madame Bovary. Adaptacja sceniczna: G. Bata.
P. Gamarra: Tu się kupuje szczęście.
P. Geraldy: Duo.
A. Salacrou: Nieznajoma z Arras [przekł. w 1957 był na etapie prób w teatrach Krakowa i Poznania].

Inne adaptacje

Adaptacje radiowe utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.

T. Capote: Miriam. Polskie Radio 1967.
P. Bern: Rycerze złotego runa. Adaptacja pt. Milionerzy na trawie. Polskie Radio 1968.
A. Maurois: Podróż do zaczarowanego królestwa. Polskie Radio 1968.
O. Wilde: Szczęśliwy książę. Polskie Radio 1968.
H. Górska: Druga brama. Adaptacja pt. Krysia i Adela. Polskie Radio 1970.
K. Paustowski: Opowieść północna. Adaptacja pt. Trzy pokolenia. Polskie Radio 1977.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957.

Słowniki i bibliografie

K. Kuliczkowska, I. Słońska: Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1964.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Rocznik Literacki 1970 (J. Chudek).
Polski Słownik Biograficzny. T. 36. Cz. 2. Warszawa 1995 (R. Skręt).