BIO

Urodzona 15 listopada 1930 w Warszawie; córka Romana Seidlera, ekonomisty, bankowca, i Antoniny z Lipińskich, urzędniczki handlu zagranicznego. W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Warszawie. Jako członek Szarych Szeregów brała udział w powstaniu warszawskim w 1944. Do zakończenia II wojny światowej uczęszczała na pensję im. C. Plater-Zyberkówny; w 1948 zdała maturę w Gimnazjum im. T. Rejtana. Następnie studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim; w 1952 uzyskała magisterium. Debiutowała w 1950 reportażem pt. Wszystko zależy od kierownictwa w świetlicach Ligi Kobiet, opublikowanym w „Życiu Warszawy” (nr 59; podpisana (bas).); od tegoż roku pracowała jako dziennikarka w redakcji tego pisma. W 1950 została członkiem Związku Zawodowego Dziennikarzy (potem Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP); członek do 1982). W 1955 wyszła za mąż za Wilhelma Hollendera, szefa produkcji filmów. W 1956 otrzymała Warszawską Nagrodę Literacką Młodych. W następnych latach publikowała liczne reportaże, felietony, recenzje w czasopismach „Poprostu” (1955-57), „Nowa Kultura” (1957-62; członek kolegium redakcyjnego), „Przegląd Tygodniowy” (1962-64; członek kolegium redakcyjnego), „Radio i Telewizja” (1964-67; członek kolegium redakcyjnego), „Życie Literackie” (1964-90; tu w 1967-77, 1980-86 cykl felietonów pt. List z Warszawy podpisany Beta, w 1975 cykl felietonów pt. Pocztówka z Warszawy podpisany Beta, w 1978 cykl korespondencji pt. Ameryka okiem przechodnia). W 1959 otrzymała nagrodę dla młodych dziennikarzy im. J. Bruna, przyznaną przez SDP, w 1964 nagrodę Klubu Publicystyki Polityczno-Społecznej i Klubu Publicystyki Prawnej SDP, a w 1965 nagrodę pisma „Prawo i Życie”. Od 1970 była członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1964-67 była zatrudniona w Samodzielnej Redakcji Filmów Telewizyjnych Telewizji Polskiej, kierowała działem filmu dokumentalnego. Napisała scenariusz filmu fabularnego Niepokój sumienia (wspólnie z Jerzym Broszkiewiczem), filmu dokumentalnego o powstaniu warszawskim, pt. 63 dni (wspólnie z Andrzejem Czałbowskim), filmu dokumentalnego Ostatnia setka (o warszawskich dorożkarzach), filmu fabularnego Wampir (wspólnie z Michałem Komarem). W związku z pracą dziennikarską odbywała liczne podróże zagraniczne, m.in. do USA, Meksyku, Szwecji, Francji, Anglii, Szwajcarii, Włoch. Artykuły i reportaże publikowała w „Kontrastach” (1987-88), „Odrodzeniu” (1987-89), „Nowej Europie” (stała współpraca od 1992; w 1992 cykl prezentacji ludzi biznesu i polityki pt. Personalia, w 1996 cykl Bywanie), „Przekroju” (1995-96; tu cykl Z życia sfer), „Prawie i Życiu” (od 1996), „Życiu Warszawy” (1997-98; tu cykl Z życia sfer), „Prawie i Gospodarce” (od 1999; tu cykl Spotkania). W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Po 2000 współpracowała z dodatkiem do „Życia Warszawypt.Stolica” oraz z dziennikiem „Życie”. Odbyła szereg podróży zagranicznych, m.in. do Kenii, Egiptu, Tunezji, Tajwanu. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników „Globtrotter”. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1972), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978), Krzyżem Armii Krajowej (Londyn 1980). Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Worek z miliardami. [Reportaże]. Warszawa: Czytelnik 1960, 158 s.

Z podróży po Polsce w 1958-1960. Dotyczy kształtowania się nowej klasy robotniczej i zmian społecznych, jakie niesie uprzemysłowienie.

2. Dziś na wokandzie... Warszawa: Czytelnik 1966, 192 s.

Reportaże sądowe z lat 1962-1965.

3. Batalia o życie. Warszawa: Iskry 1969, 114 s.

Reportaż o pierwszym przeszczepie nerki w Polsce.

4. Na wadze Temidy. [Reportaże sądowe]. Warszawa: Czytelnik 1971, 297 s.

5. Skłóceni z prawem. [Reportaże sądowe]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 388 s. Wyd. 2 zmienione tamże 1977.

Nagrody

Nagroda w konkursie „Życia Literackiego” w 1973.

Adaptacje

teatralne

Wystawienie: Warszawa, Teatr Stara Prochownia 1972.

6. Schody do raju czy rozpacz? [Reportaże sądowe]. Warszawa: Czytelnik 1977, 269 s.

7. Cadillac i sombrero. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983, 101 s.

Reportaże z podróży do Meksyku i USA.

8. Mrok. Reportaże sądowe. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983, 283 s.

9. Ludzie i paragrafy. [Reportaże]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 462 s.

10. Wampir wychodzi z mgły. [Opowiadanie]. Kraków: Prasowe Zakłady Graficzne 1990, 48 s.

11. Kto kazał strzelać. Grudzień '70. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW 1991, 159 s.

Reportaż dotyczący wydarzeń w 1970 na Wybrzeżu Gdańskim.

Komiksy dla dzieci i młodzieży

Wyd. (łącznie z przekł.: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim) Warszawa: SiT; dot. polskich legend (z oprac. graficznym G. Rosińskiego) oraz postaci historycznych (z oprac. graficznym M. Szyszki):.

O smoku królewskim i królewnie Wandzie, 1976 i wyd. nast.: 1980, 1987.
Opowieść o Popielu i myszach, 1976 i wyd. nast.: 1980, 1987.
O Piaście Kołodzieju, 1977 i wyd. nast.: 1980, 1988.
O Mieszku I i jego synu Bolesławie Chrobrym, 1981.
Bolesław Krzywousty, 1984.
Władysław Łokietek, 1985.
Kazimierz Wielki, 1988.

Prace redakcyjne

1. A to Polska właśnie. Wybór reportaży z lat 1944-1969. Wybór i oprac.: S. Kozicki, K. Koźniewski, B. Seidler. Warszawa: Czytelnik 1969, 607 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1989, 1999, 2006.

Słowniki i bibliografie

E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Warszawa 2000.

Ogólne

Artykuły

H. Kwinta: O dziennikarstwie Barbary Seidler. Prasa Polska 1979 nr 10.

Worek z miliardami

B. Bartoszewicz: Meldunki z rozbudzonego kraju. Orka 1961 nr 10.
M. Brandys: Reportaże Barbary Seidler. Nowa Kultura 1961 nr 16.
K. Kąkolewski: Archeologia teraźniejszości. Świat 1961 nr 10.
A. Żeromski. „Nowe Książki1961 nr 4.

Dziś na wokandzie...

K. Dziewanowski: W sądowej gęstwinie. Nowe Książki 1966 nr 19.
K. Goldbergowa: W obronie człowieka. Życie Literackie 1966 nr 45.

Batalia o życie

B. Wojdowski: Chirurg – bohater współczesny. Życie Literackie 1969 nr 20.

Na wadze Temidy

R. Samsel: Samo życie. Kultura 1972 nr 13.
S. Siekierski: O funkcjonowaniu prawa. Nowe Książki 1972 nr 8.
A. Wilkoń: Pod znakiem Temidy. Życie Literackie 1972 nr 37.

Skłóceni z prawem

K. Kąkol: Kawałek drapieżnego życia. Prawo i Życie 1973 nr 2.
J. Milewski: Barbara Seidler: cechy szczególne. Życie Literackie 1973 nr 9.
M. Zieliński: Dura lex. Kontrasty 1977 nr 12.

Schody do raju czy rozpacz?

W.P. Kwiatek: Reportaż i moralitet. Nowe Książki 1978 nr 13.
K. Mędrzycka: Lekcja życia. Argumenty 1978 nr 11.
K. Mętrak: Reporter – społeczny terapeuta. Kulisy 1978 nr 3.
J. Termer: Schody do rzeczywistości. Kontrasty 1978 nr 6.

Cadillac i sombrero

J. Paszkiewicz: Ameryka sześciotygodniowa. Radar 1983 nr 37.

Mrok

J. Nieporowski: Mroczny świat. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 19.
W. Zieliński: Mroczny temat. Życie Literackie 1984 nr 21.

Ludzie i paragrafy

S. Milewski: Coś więcej niż pitawal. Nowe Książki 1988 nr 12.

Kto kazał strzelać

T. Piekło: Dogmaty i czołgi. Polska Zbrojna 1991 nr 38.
W.T.Prawo i Życie1991 nr 22.