BIO

Urodzona 5 grudnia 1900 w Warszawie; córka Kwiryna Antoniego Krawczyńskiego, liternika, mechanika, i Franciszki ze Zdrojkowskich. Maturę zdała na pensji Zofii Łabusiewicz w Warszawie. W 1919-39 pracowała w dziale ekspertyzy grafologicznej w Pocztowej Kasie Oszczędności. W 1928 wyszła za mąż za Władysława Sebyłę, poetę i krytyka literackiego (zginął w 1940 w Piatichatkach pod Charkowem). Od 1929 prowadziła pamiętnik. W czasie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie i zarabiała na życie jako hafciarka. Po zakończeniu II wojny światowej pracowała kolejno jako kierowniczka Biura Resortu Kultury Oświaty i Propagandy Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy, starszy radca w Ministerstwie Kultury i Sztuki, radca w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i redaktor w wydawnictwie Artos. Debiutowała w 1957 prozą wspomnieniową pt. Zdobycie Pragi, opublikowaną na łamach „Tygodnika Demokratycznego” (nr 39). W 1961 została członkiem Związku Literatów Polskich. Należała do Klubu Literackiego Ognisko. Zmarła 19 lutego 1980 w Warszawie.

Twórczość

1. Moja matka opowiada. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1958, 149 s. Wyd. 2 tamże 1980.

Zawartość

Epizody z powstania 1863 roku; Na Dołach; Świetliki; Po schedę; Znachorka; Do rakarza; Na wesele; Ość w gardle; Spłowiałe fotografie; Pan Władysław; Nieideowo; On; Nocą 1905 roku; „Suma sumarem”; Andzia; Mikrusia Urok; Druciarze; Spadek po generale; Próbki ciast; Aż trzy krowy; Masiewiczowa; W sierpniu 1915; Statkiem – końmi – okazją.

2. Okładka z pegazem. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 287 s.

Wspomnienia z lat 1929-1939.

3. Notatki z prawobrzeżnej Warszawy. Przedmowa: L.M. Bartelski. Warszawa: Czytelnik 1985, 403 s.

Wspomnienia z lat 1939-1945.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1980 (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

W. Szymański: Osobowość, a poetyka w dwudziestoleciu (Sabina Sebyłowa). Znak 1962 nr 7/8.
K. Kolińska: Było takie mieszkanie na Brzeskiej. Echo Nadwiślańskie 1993 nr 3 [wspomnienie].

Moja matka opowiada

L. Grzeniewski: Palimpsest Sabiny Sebyłowej. Nowe Książki 1958 nr 17.
Z. Żabicki: Co matka opowiedziała Sabinie Sebyłowej. Życie Literackie 1959 nr 17.
J. Zieliński: Cichy blask. Nowe Książki 1980 nr 13.

Okładka z pegazem

S. Piętak: Spotkanie z pegazem. Orka 1960 nr 47.
S. Podhorska-Okołów: Wspomnienia żony pisarza. Twórczość 1960 nr 10.
W. Sadkowski: Pod okładką z pegazem. Nowe Książki 1960 nr 19.
J. Stradecki: Wspomnienia o poetach „Kwadrygi. Nowa Kultura 1960 nr 35.
C. Taborecki. „Tygodnik Powszechny1960 nr 32.

Notatki z prawobrzeżnej Warszawy

J. Koprowski: Notatki Sebyłowej. Nowe Książki 1985 nr 10.
T. Sołtan: Warszawski żal, smutek i euforia. Słowo Powszechne 1985 nr 218.
T.J. Żółciński: Tyle dni dramatu. Kultura 1985 nr 6.
A. Błaszkiewicz: W obronie wewnętrznego ładu. Twórczość 1986 nr 3.
M. Lalak: Okupacyjne zapiski. Kierunki 1986 nr 4.
M. Kledzik: Pamiętnik z Brzeskiej. Stolica 1987 nr 48.