BIO

Urodzony 2 października 1918 w Czarżu (województwo bydgoskie) w rodzinie robotniczej; syn Aleksandra Sawki i Marty z Wardalskich. W 1921 przeniósł się wraz z rodzicami do Grodna, gdzie uczył się w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza; w 1938 zdał maturę. Podczas II wojny światowej, studiował w 1939-41 literaturę rosyjską w radzieckim Instytucie Pedagogicznym w Grodnie. Tam też w czasie okupacji niemieckiej pracował jako urzędnik w fabryce tytoniu (do 1944). Debiutował w 1942 wierszami pt. Wiatr i Przez sen opublikowanymi w wydawanym przez Niemców w języku polskim miesięczniku „Fala” (nr 11). Po zajęciu Grodna przez wojska radzieckie współuczestniczył w organizowaniu Polskiej Szkoły Średniej, w której następnie był nauczycielem. W 1946, w ramach tzw. akcji repatriacyjnej, przyjechał na Suwalszczyznę i nadal pracował w szkolnictwie. W 1948 przeniósł się do Szczecina, gdzie podjął pracę jako inspektor przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Pracowników i Robotników Rolnych oraz w Okręgowej Komisji Związków Zawodowych w Szczecinie. Ożenił się z Heleną Jaczewską. Debiutował w 1948 opowiadaniem Nasz rok, zamieszczonym w poznańskim piśmie „Polska Ludowa” (nr 1), a jako poeta utworem Fragmenty na łamach dodatku „Dziennika Ludowegopt.Niedziela na Wsi” (nr 29); w tymże roku opublikował też wiersze w pismach „Kurier Szczeciński”, „Odra”, „Szczecin”, „Warszawa”. Za twórczość poetycką otrzymał w 1948 II nagrodę Oddziału Wiejskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich). Został też członkiem kandydatem Związku (od 1957 członek stały). W 1949-50 był inspektorem kulturalno-oświatowym w Dyrekcji Jeleniogórskiej Funduszu Wczasów Pracowniczych. Od 1951 pracował jako redaktor w Dziale Aktualności w Spółdzielni Wydawniczej Książka i Wiedza w Warszawie. Kontynuował twórczość poetycką na łamach „Wsi” (1949-52; tu też tłumaczenia wierszy z języka rosyjskiego), „Nowej Kultury” (1951-52), „Współczesności” (1956-61; w 1956-59 członek komitetu redakcyjnego), „Nowej Wsi” (1957-58), „Orce” (1957-58, 1960) oraz w „Trybunie Literackiej” (1958-59). W 1959-60 pełnił funkcję inspektora przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Szkoły Świeckiej, a następnie pracował krótko jako inspektor w Państwowym Przedsiębiorstwie Imprez Rozrywkowych. Zmarł 7 listopada 1977 w Warszawie.

Twórczość

1. Rzeka. (1948-1956). [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 115 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Dziewczyna od młyna; O zachodzie słońca; Dzieciństwo poety; Dom.

2. Okno na piaskach. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 55 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1975.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (E. Głębicka).

Rzeka

[J. Kwiatkowski] Jeż: Recenzja nonszalancka. Życie Literackie 1957 nr 10.
W. Rustecki. „Współczesność1957 nr 6.
S. Rzęsikowski: Debiuty poetyckie w PIW-ie. Nowe Sygnały 1957 nr 23.

Okno na piaskach

B. Biernacka: Szlachetne tendencje. Nowe Książki 1960 nr 14.