BIO

Urodzony 22 maja 1904 w Warszawie; syn Maksymiliana Saydenbaytela, przemysłowca, dyrektora fabryki, i Łucji z Kohenów. Uczęszczał do Gimnazjum im. J. Lelewela w Warszawie. W 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego. Po zdemobilizowaniu w listopadzie tegoż roku kontynuował naukę i w 1922 zdał maturę. Następnie studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim; w 1927 uzyskał magisterium, po czym przez rok studiował historię na tymże Uniwersytecie. Równocześnie od 1927 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ). W 1929 został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Był związany z kręgiem poetów Skamandra. Debiutował w 1930 recenzją książki Wojciecha Stpiczyńskiego Młodzieży – ciebie bałamucą, opublikowaną w „Wiadomościach Literackich” pt. Apel do młodzieży (nr 37; podpisany js). Od 1935 był konsulem w Marsylii, w 1937 sekretarzem poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie z siedzibą w Walencji, następnie pracował na stanowisku radcy w Departamencie Polityczno-Ekonomicznym Wydziału Zachodniego MSZ w Warszawie. W 1938-39 ogłosił na łamach „Wiadomości Literackich” przekłady utworów Paula Claudela i Jules'a Romains'a (też pod pseudonimem Juliusz Saski). Po wybuchu II wojny światowej przedostał się wraz z żoną, Stefanią z Fruehlingów primo voto Zagórską, przez Rumunię do Paryża, gdzie objął funkcję sekretarza generalnego – zastępcy Stanisława Strońskiego, ministra informacji w rządzie gen. Władysława Sikorskiego. Po klęsce Francji wyjechał wraz z rządem polskim do Londynu i był nadal zastępcą ministra informacji i dokumentacji, również przy następnych ministrach – Stanisławie Kocie (1943-44) i Adamie Pragierze (1944-45). Po wojnie pozostał w Londynie i był doradcą gen. Władysława Andersa w sprawach politycznych i prasowych. Równocześnie rozwijał twórczość literacką i publicystyczną, współpracując z wydawanymi przez Mieczysława Grydzewskiego „Wiadomościami”, w których publikował początkowo anonimowo stałe rubryki Miscellanea(1948-51) i Notatki francuskie (1949-51), od 1951 artykuły i recenzje (podpisane nazwiskiem), a w 1952-62 nadto rubrykę W oczach Zachodu (podpisaną Collector), a także z „Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza”, w którym ogłaszał m.in. stałe felietony pt. Raz na tydzień. W 1957 otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie dla krytyka literackiego. Od 1959 był dyrektorem Księgarni Polskiej w Paryżu. W tymże roku został członkiem zarządu Polskiej Fundacji Kulturalnej, wydawcy „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” wraz z dodatkiem „Tydzień Polski”, a od 1960 również utworzonego dzięki jego staraniom dwutygodnika „Środa Literacka”. W 1963 był inicjatorem, a następnie kierownikiem utworzonego przy Polskiej Fundacji Kulturalnej wydawnictwa serii polskich książek (broszurowanych; w 1963-77 wydał 24 serie pięciotomowe). Brał czynny udział w życiu kulturalnym emigracji polskiej w Londynie. Był członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, członkiem, a od 1968 przewodniczącym, jury przyznającego coroczne nagrody „Wiadomości”. W 1971 otrzymał nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku w dziale literatury i krytyki literackiej. Zmarł 11 maja 1977 w Londynie.
W 1978Wiadomości” ufundowały nagrodę im. J. Sakowskiego za najlepszy esej literacki.

Twórczość

1. Asy i damy. Portrety z pamięci. Paryż: Księgarnia Polska [1962], 324 s.

Zawartość

Zawiera eseje i szkice dotyczące literatury drukowanej w londyńskich „Wiadomościach1951-1958 i „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza1958: I. Chwila wizji: Wiecznie męskie; Mosty nad przepaścią; Kaskady i źródła; Sprawy poważne; Okno samotności; Obrona Podbipięty. – II. Gospodarstwo literackie: W pustyni i w puszczy; Dwie róże; Okoliczności łagodzące; Poeta i publiczność; Die Sonne i słońce [dot. antologii, zwłaszcza W. Borowego: Od Kochanowskiego do Staffa]. – III. Od Mickiewicza do Hemara: Nad wodą wielką i czystą [dot. A. Mickiewicza]; Legenda i magia [dot. S. Wyspiańskiego]; Sztuczki pana Michała [Bałuckiego]; Gałązka rozmarynu [dot. Z. Nowakowskiego]; Gra bez pedału [dot. W. Grubińskiego]; Kwiaty i popioły [dot. J. Lechonia]; Skrzydlaty złoczyńca [dot. J. Tuwima]; Zwinięty wachlarz [dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej]; Kazimierz Odnowiciel [dot. K. Wierzyńskiego]; „O kraju mój...” [dot. S. Balińskiego]; Chłopiec z Ogrodu Saskiego [dot. A. Słonimskiego]; Kordecki satyry [dot. M. Hemara]. – IV. W błogosławionym jasyrze: Towariszcz Molière; Ambasador Francji i zaświatów [dot. P. Claudela]; Rebelie purytanina [dot. A. Gide'a]; Colette; Moralista mimo woli [dot. P. Leautanda]; Muza w alkowie [dot. S. Guitry]; W blasku piosenki [dot. I. Guilbert]; Misia [dot. M. Godebskiej]; Mistinguette; Montparnasse artystów; Z Rasynem w Seraju. – V. Ziemie obiecane: Ostrożnie! Świeżo malowane; Wenus w bajorze; Romeo bez Julii [dot. B. Shawa]; Żyje się tylko raz [dot. J. Conrada]. – VI. Spotkania, konfrontacje, pożegnania: Kogut Galijski [dot. Ch. de Gaulle'a]; Anglik niezależny [dot. F.A. Voigta]; Ballada pożegnalna [dot. S. Strońskiego], Postać z powieści [dot. J. Retingera]; Tryptyk o Stanisławie Mackiewiczu: 1. Nimb nad peruką. 2. Mackiewicz a Proust. 3. Nasi najulubieńsi; Metoda polskiego szaleństwa [dot.: Z. Zaremba: Wojna i konspiracja]; Literatura w kraju i na emigracji. (Odpowiedź na ankietę). – VII. Epilog.

2. Dawne i nowe lata. [Szkice i eseje]. Paryż: Księgarnia Polska 1970, 375 s.

Zawartość

I. Wśród książek i przyjaciół: Nasz generał [dot. W. Andersa]; Szaniec uchodźców; Na linii życia [dot. A. Bobkowskiego]; W niewoli cienia [dot. T. Nowakowskiego]; Młodość, miłość i komunizm [dot. W. Solskiego]; Czarna perła hrabiego Zygmunta [dot. tomu zbiorowego: Krasiński żywy. Londyn 1959]; Mój przyjaciel [A.] Bogusławski; Z ubocza loży na czoło sceny [dot. A. Pragiera]; S.O.S. Lechonia; Ponad ciżbą [dot. A. Słonimskiego]; Dwa oblicza Hemara; Poezja i przyjaźń [dot. K. Wierzyńskiego]; Wśród najlepszych przyjaciół [dot. W.A. Zbyszewskiego]; O nowym wydaniu „Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy” [S. Piaseckiego]; Gombrowicz uczczony; Pożegnanie Grydzewskiego. – II. „Akademia Grydzewskiego”: Luminarskie splendory; Odpowiedź na przemówienie Zygmunta Nowakowskiego; Rok 1961 – „Tamten brzeg” K. Morawskiego; Rok 1962 – „Losy i ludzie” Janty i „Książeczka” Bielatowicza; Rok 1963 – „Dziennik” Gombrowicza; Rok 1964 – „Im dalej w las” Hemara; Rok 1965 – „Mieszkam w Londynie” S. Kossowskiej; Rok 1966 – „Próby i zamiary” Romanowiczowej i „Wojna i sezon” M.K. Pawlikowskiego; Rok 1967 – „Kolorowi ludzie” Czermańskiego; Rok 1968 – „Życie towarzyskie i uczuciowe” Tyrmanda; Rok 1969 – „Stan wyjątkowy” Guzego. – III. Raz na tydzień [wybór felietonów drukowanych w „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”]. – IV. Warszawa, której już nie ma: Światła naszego miasta; Echa kawiarni; Wieczór w teatrze; „Wiadomości Literackie” z poetami Skamandra; Prawie wczoraj.

3. Wety i odwety. Autorzy. Książki i nagrody. Paris: Księgarnia Polska 1976, 213 s.

Zawartość

I. W bliskim kręgu: Lutnista wielostrunny [M. Hemar]; Kolorową kreską [dot. Z. Czermańskiego]; O pożytkach i rozkoszach czytania [dot. J. Stempowskiego]; Sztuka życia z nagłym finałem [dot. A. Janty-Połczyńskiego]; Pożegnanie Orfeusza [dot. J. Wittlina]; Słonimski dawniej i ostatnio: 1. Chłopiec z Ogrodu Saskiego [zob. poz. ]. 2. Ponad ciżbą [zob. poz. ]. 3. Sprzeciw i protest; ABC naszej młodości [o warszawskim środowisku literackim przed 1939]; Pół wieku („Wiadomości1924-1974). – II. Akademia Grydzewskiego: Autorzy, książki, nagrody. Rok 1970: Zagajenie. „Atlantyda” Chciuka; Rok 1971: Zagajenie. Antologia księży-poetów [wyd. 1971]; Rok 1972: Zagajenie. „Wiek klęski” [W. Trościanki]; Rok 1973: Zagajenie. „Po samo dno istnienia” Janty; Rok 1974: Zagajenie. „Zasypie wszystko, zawieje...” Odojewskiego; Rok 1975: Zagajenie. „Gdzie wschodzi słońce” Miłosza. – III. Czasem w teatrze: „Obrona Ksantypy” Morstina; „Zazdrość i medycyna” [M. Choromańskiego w adaptacji W. Aleksandrowicza]; „Pan Tadeusz” i Telimena [A. Mickiewicza w inscenizacji L. Kielanowskiego]; „Skiz” Zapolskiej; „Odmłodzony Mr Gill” F. Goetla; Struny i wieńce [o wieczorze poezji w recytacji Toli Korian]; Teatr z Warszawy w 1954 roku [dot. występów Teatru Kameralnego na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Dramatycznych w Paryżu] 1. Przez mgłę rozstania i i wspomnień. 2. Aktorzy i sztuki. 3. Sielanka na wywóz; Cienie nad Sekwaną. (Drugi festiwal w Paryżu) [dot. występów teatru z Krakowa w 1955 r.]; Żagiel Kolumba [dot.: P. Claudel: Księga Krzysztofa Kolumba]. – IV. Próby i próbki: Gloryfikacja ugody. Spowiedź dziecięcia w starszym wieku; Masakra Węgier; Słownik-agitator [dot. „Słownika wyrazów obcych”]; Płomień i popioły [dot. S. Żeromskiego]; Życie znów było piękne [o G. Clemenceau]; Słowo i czyn; Korowód masek; Na powitanie Wierzyńskich [w Londynie]; Ludzie podziemia i ludzie meliny [J. Jasieńczyk: Walter 7, 65]; Anna de Noailles i jej zblakła gwiazda; Uroki subiektywizmu [dot. artykułu W.A. Zbyszewskiego w „Wiadomościach”, Londyn nr 275]; Zamykam list otwarty [w związku z listem J. Nowaka w „Na Antenie”, Londyn 1969 nr 1, dot. stosunku „Na Antenie” do „Wiadomości”]; Post scriptum.

Przekłady

1. J. Kilty: Kochany kłamca. [Utwór dramatyczny oparty na listach G.B. Shawa]. Wystawienie: Londyn, Teatr Polski 1965.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1975.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (J. Czachowska).
• [J. Zieliński] J. Kowalski: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin* 1989, wyd. 2 tamże 1990.
Polski słownik biograficzny. T. 35. Warszawa; Kraków 1994 (M. Paszkiewicz).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (K. Ćwikliński).

Ogólne

Książki

Kulisy twórczości. Listy 14 pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego, 1945-1977. Paryż: Księgarnia Polska 1979, 280 s. [L. Kielanowski: Znaki przyjaźni; autorzy listów: A. Chciuk, Z. Czermański, J. Fryling, W. Grubiński, M. Grydzewski, M. Hemar, M. Hłasko, J. Lechoń, P. Łysek, A. Pragier, A. Słonimski, K. Wędziagolski, K. Wierzyński, J. Wittlin], recenzja: Z. Kozarynowa: O listach do Sakowskiego. „Tydzień Polski”, Londyn 1979 nr 50, C. Jeśman: Wielki reżyser literatury. „Orzeł Biały”, Londyn 1980 nr 187, J. Jurkszus Tomaszewska: Czternastu pisarzy w poszukiwaniu wydawcy. „Tydzień Polski”, Londyn 1980 nr 14, I. Wieniewski: S. w świetle swoich przyjaciół. „Wiadomości”, Londyn 1980 nr 10.

Artykuły

S. Baliński: Juliusz Sakowski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1977 nr 128.
S. Benedykt: Pan na Caldra House. Orzeł Biały”, Londyn 1977 nr 6.
K. Falencka: O Julku. Wiadomości”, Londyn 1977 nr 28.
P. Łysek: O Juliuszu Sakowskim. Wiadomości”, Londyn 1977 nr 25.
T. Nowakowski: Delicje i amicycje. Wiadomości”, Londyn 1977 nr 12.
T. Nowakowski: Pożegnanie. Wiadomości”, Londyn 1977 nr 26.
W. Tarnawski: O pisarstwie Juliusza Sakowskiego. Wiadomości”, Londyn 1977 nr 28.
W.A. Zbyszewski: Juliusz Sakowski – jego urok, zdolności i zasługi. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1977 nr 116.
M. Danilewicz-Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978 [m.in. o J. Sakowskim].
Zdziechowski. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1980 nr 43.
K. Mętrak: Przedstawiam Sakowskiego. Tygodnik Kulturalny 1987 nr 48, 49.
B. Kazimierczyk: Arbiter z Londynu. Kierunki 1989 nr 50.
R. Moczkodan: Krytyk „z głową ciężką od wspomnień” szkic do portretu Juliusza Sakowskiego. W: Światy przedstawione. Toruń 2006.

Asy i damy

J. Bielatowicz: Wysoka karta polskiej kultury. Tydzień Polski”, Londyn 1962 nr 45, przedruk w tegoż: Literatura na emigracji. Londyn 1970.
W. Günther: Wielki szlem. Ostatnie Wiadomości”, Mannheim 1963 nr z 24 II.
T. Nowakowski: Kocha, lubi, szanuje... Wiadomości”, Londyn 1963 nr 1, przedruk w tegoż: Aleja dobrych znajomych. Londyn 1968.
H. Świeżawska: Portrety z pianki. Myśl Polska”, Londyn 1963 nr z 15 I.
P. Zaremba: Króle i walety. Orzeł Biały”, Londyn 1963 nr 7.

Dawne i nowe lata

M. Hemar: Midas! Midas! Tydzień Polski”, Londyn 1970 nr 51.
S. Benedykt: Sakowski z przodu i z tyłu. Orzeł Biały”, Londyn 1971 nr 81.
S. Kossowska: Dawne i nowe lata. Na Antenie”, Londyn 1971 nr 98.
J. Surynowa-Wyczółkowska: Sakowski i Iwaszkiewicz. Kronika Polska”, Londyn 1971 nr 742.
W. Tarnawski: O książce Juliusza Sakowskiego. Wiadomości”, Londyn 1971 nr 21.
K. Zbyszewski: Było wręcz przeciwnie, ale się czyta z rozkoszą. Wiadomości”, Londyn 1971 nr 9, polemika: M. Hemar: Camera obscura. „Orzeł Biały”, Londyn 1971 nr 82, J. Surynowa-Wyczółkowska. „Wiadomości”, Londyn 1971 nr 34.
T. Nowakowski: Z dziennika lektury. Wiadomości”, Londyn 1972 nr 10.

Wety i odwety

T. Wittlin. „Tydzień Polski”, Londyn 1977 nr 15.
W. Wohnout. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1977 nr 4.