BIO

Urodzony 20 lipca 1914 w Warszawie; syn Piotra Sadowskiego, instruktora rzemiosła, i Rozalii ze Szczepaników. Uczęszczał do Gimnazjum im. Władysława IV, a następnie do Gimnazjum Miejskiego im. J. Jasińskiego w Warszawie; w 1935 zdał maturę. Od 1933 należał do komitetu redakcyjnego pisma młodzieży szkolnej „Kuźnia Młodych”. Debiutował w 1934 na łamach tego pisma nowelą pt. Żołnierz umiera... (nr 6-8), tamże ogłosił pierwszy wiersz, (incipit:) Cichy wieczór kwitnący... (nr 20); następnie do 1936 publikował liczne artykuły, opowiadania i utwory poetyckie. Współpracował też z pismem „Na szerokim świecie” (1935-39; tu liczne wiersze podpisane R. Regni-Sadowski). W 1935-36 odbywał służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych w Dęblinie, po czym rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w pracach Koła Polonistów. W 1936 ogłaszał poezje w „Okolicy Poetów” (podpisany R. Regni-Sadowski). W 1938 ze względu na trudne warunki materialne przerwał studia i podjął pracę zarobkową na poczcie. Zmobilizowany w połowie sierpnia 1939, brał udział w kampanii wrześniowej w 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej (w składzie Armii „Łódź”). Po rozbiciu pułku przedostał się do Warszawy i uczestniczył w obronie stolicy. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie i pracował jako urzędnik w firmie „Chrześcijański Hurt Kolonialny”. W 1941 ożenił się z Anną Pieńkowską. Brał udział w działalności konspiracyjnej jako członek Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej (Obwód Praski). W sierpniu 1944 w czasie powstania warszawskiego, odcięty od swego oddziału, dołączył do zgrupowania „Leśnik” i dowodził plutonem miotaczy ognia. Po kapitulacji Starego Miasta, ranny, opuścił Warszawę wraz z ludnością cywilną i przebywał najpierw w Rozprzy pod Piotrkowem Trybunalskim, następnie we wsi w okolicy Warki. W styczniu 1945 powrócił do Warszawy i odtąd pracował w Polskim Radiu, początkowo jako kierownik redakcji poezji w Dziale Literacko-Teatralnym. Kontynuował twórczość poetycką; wiersze, teksty piosenek i pieśni publikował m.in. na łamach czasopism „Radio i Świat” (1945-49), „Odnowa” (1946), „Tygodnik Warszawski” (1946-47). W 1946-47 należał do grupy literatów katolickich Próg. W 1946 wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1948 w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W 1947 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich). Od 1950 pełnił funkcję kierownika, od 1952 kierownika literackiego, a od 1954 zastępcy redaktora odpowiedzialnego Redakcji Audycji Masowych; od 1959 pracował jako starszy redaktor w Redakcji Estradowej Polskiego Radia. Był współtwórcą wielu audycji dla wojska, koncertów dla przodowników pracy oraz audycji cyklicznych: Przywałówki Pałuckie, Przy sobocie po robocie, Niedziela na wsi, Zgaduj zgadula (od 1956). W 1958 współtworzył z Jerzym Baranowskim kabaret radiowy Podwieczorek przy mikrofonie, którego był następnie kierownikiem artystycznym oraz współautorem (również dialogów stale występujących postaci Florczaka i Malinowskiego oraz Frico i Coco); w sumie brał udział w przygotowaniu ponad 500 audycji. Nadal ogłaszał wiersze i teksty piosenek, m.in. w „Radiu i Świecie” (1951-69, z przerwami), „Szpilkach” (1955-79), „Zwierciadle” (1959-69, z przerwami), „Materiałach Repertuarowych” (1960-70), „Śpiewamy i tańczymy” (1960-70, 1974, 1978), „Panoramie” (1961-74 z przerwami), „Radiu i Telewizji” (1962-66). Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: nagrodę Stowarzyszenia Autorów „Zaiks” i Komitetu do Spraw Radia i Telewizji (1961), nagrodę Ministerstwa Obrony Narodowej (1968), nagrodę Ministerstwa Żeglugi za tekst piosenki marynistycznej (1969), nagrodę w dziale poezji za poemat pt. Aleksikakos w Konkursie Olimpijskim (1971), nagrodę Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji (1978). W 1979 przeszedł na emeryturę. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1955), Krzyżem Kawalerskim (1968) i Krzyżem Oficerskim (1978) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 2 listopada 1979 w Warszawie.

Twórczość

1. Życie – naprzeciw. Poezje. [Warszawa:] Czytelnik 1945, 35 s.

2. Na krawędzi. Poezje. Warszawa: Katolickie Towarzystwo Wydawnicze „Rodzina Polska 1947, 37 s.

Zawartość

Cykle: Do poezji; Gorycz; Wiara; na nowy czas.

3. Rzut oszczepem. [Wiersze]. Warszawa: Wiedza 1948, 42 s.

Nagrody

II nagroda w Konkursie Olimpijskim w 1948.

4. [Teksty piosenek w:] J. Piasecki: Spotkamy się „Pod Parasolami. Wodewil w 6 odsłonach. Warszawa: Czytelnik 1953, 98 s.

5. Filip i Teresa. Wodewil górniczy w 3 aktach. [Współautor:] J. Ponitycki. Powst. przed 1958.

Utwór powstał na zamówienie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Górników [inf. w ankiecie członkowskiej J. Ponityckiego do Związku Literatów Polskich].

Wydania osobne tekstów pieśni i piosenek z nutami, m.in.

Dziewczyno. [Muzyka:] W. Szpilman. Warszawa: Wydawnictwo E. Kuthan 1946, [2] k. Wyd. nast. tamże: 1948, wyd. 3 1949.
Stawaj, bracie. [Muzyka:] E. Olearczyk. [Warszawa:] Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej 1950, [2] k., wyd. 2 [Warszawa:] Czytelnik 1952.
Cicha noc. [Muzyka:] W. Szpilman. [Warszawa:] Czytelnik 1951, 3 s. [Współwyd. z:] Deszcz. [Muzyka:] W. Szpilman. Słowa: K.I. Gałczyński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1954, [67] k.
Pieśń pokoju. [Muzyka:] W. Szpilman. Warszawa: Czytelnik 1951, 3 s.
Siedzi Maryś na kamieniu. [Muzyka:] W. Rudziński. [Współwyd. z:] Zrękowiny. [Muzyka:] W. Rudziński. Słowa: H. Kołaczkowska. Warszawa: Czytelnik 1951, 8 s., wyd. osobne pt. Maryś, Marysiu... Warszawa: Czytelnik 1952, 3 s. Wyd. nast. tamże 1953.
Włókniarka. [Muzyka:] H. Swolkień. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1951, 5 s.
Ballada o piosenkach. [Współautor:] J. Gałkowski. [Muzyka:] W. Rudziński. [Warszawa:] Czytelnik 1953, 2 s.
Spacer wiosenny. [Muzyka:] A. Gradstein. [Warszawa:] Czytelnik 1953, 4 s. Wyd. nast. współwyd. z: Spotkanie z Warszawą. [Muzyka:] A. Gradstein. Słowa: T. Kubiak. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1954, 35 k.
Szedł kiedyś saper. [Muzyka:] H. Swolkień. [B.m.w.] ok. 1955, [2] k.
Ostatni raz. [Muzyka:] J. Wasowski. [Współwyd. z:] Samotna niedziela. [Muzyka:] J. Wasowski. Słowa: P. Leśnica, J. Głowacki. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1958, [15] k. Wyd. osobne tamże 1959, 2 k.
Siedem strun. [Muzyka:] J. Gert; W sobotę wieczorem. [Muzyka:] A. Markiewicz. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, [18] k. Wyd. 2 tamże 1962.
To tylko wiatr. [Muzyka:] Z. Karasiński. [Współwyd. z:] Diabelski młyn. [Muzyka:] E. Czerny. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, [12] k. Wyd. osobne tamże 1963, [2] s.
Zaśnij. Kołysanka. [Muzyka:] R. Żyliński. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1961, 2 s.
Złoty pierścionek. [Muzyka:] J. Wasowski. [Współwyd. z:] Czerwona czapeczka. [Muzyka:] A. Markiewicz. Słowa: T. Kubiak. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, [14] k. Wyd. nast. współwyd. z: Krakowska kwiaciarka. [Muzyka:] J. Gert. Słowa: T. Śliwiak. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, [12] k. Wyd. 2 tamże 1962.
Żabka i miś. [Muzyka:] R. Żyliński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961, [2] k. Wyd. 2 tamże 1962. [Współwyd. z:] Po co szukać wiatru w polu. [Muzyka:] H. Skalska. Słowa: A. Hosper. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1962, [8] k.
Dobrze jest. [Muzyka:] A. Markiewicz. [Współwyd. z:] Co nas obchodzi. [Muzyka:] M. Sart. Słowa: J. Jurandot. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1962, 8 k.
Ziemia do kwiatów. [Muzyka:] W. Machan. [Współwyd. z:] Stary cylinder. [Muzyka:] M. Sart. Słowa: K. Winkler. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1962, 8 k. Wyd. 2 tamże 1963.
Bardzo proszę, idź! [Muzyka:] W. Szpilman. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe „Synkopa 1965, [2] k.
Jestem nieśmiały. [Muzyka:] R. Żyliński. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe „Synkopa 1965, 2 k.
Kiedy Allach szedł. Piosenka indonezyjska. [Oprac.:] M. Sewen. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1965, [2] k.
Właśnie tego dnia. [Muzyka:] K. Sadowski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1965, 4 s.
A jeśli mnie pokochasz. [Muzyka:] K. Gaertner. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1967, 3 s.
Tak bardzo pragnę. [Muzyka:] P. Leśnica. [Współwyd. z:] Słodkie fijołki. [Muzyka:] Z. Ciechan. Słowa: B. Ciechan, M. Dagnan. Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1967, 10 k.
Tak daleko już jesteśmy... [Muzyka:] S. Rembowski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1967, 4 s.
Żeby zakwitły wszystkie kwiaty. [Muzyka:] H. Klejne. [Współwyd. z:] To dobrze, że nie przyszłaś. [Muzyka:] C. Grudziński. Słowa: K. Szemioth. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1968, [8] k.
Był taki dzień. [Muzyka:] W. Machan. [Współwyd. z:] Gdyby ryby miały głos. [Muzyka:] W. Kacperski. Słowa: M. Bellan. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1970, 8 s.
Ech, Marcjanna kochanna. [Muzyka:] W. Słowiński. [Współwyd. z]: Pokoik na poddaszu. [Muzyka:] F. Nowak. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1974, [14] k.
Nad głęboką wodą. [Muzyka:] W. Żukowska. [Współwyd. z:] Co nam przyniesie pani [Muzyka:] M. Łebkowski. Słowa: S. Werner. Warszawa: Agencja Autorska 1974, [18] k.
Zawsze gdzieś czeka ktoś. [Muzyka:] J. Kukulski. [Współwyd. z:] Nieobecność. [Muzyka:] P. Figiel. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczno Agencja Autorska 1978, [8] k.

Prace redakcyjne

1. Podwieczorek bez mikrofonu. [Wybór i oprac.:] R. Sadowski. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1979, 215 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1954, 1957, 1966.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Rocznik Literacki 1979 (A. Biernacki).
Polski Słownik Biograficzny. T. 34. Cz. 2. Wrocław 1992 (M.J. Kwiatkowski).

Ogólne

Artykuły

A. Braun: Poezja katolicka. Po Prostu 1947 nr 3 [m.in. dot. R. Sadowskiego].
Z. Wiktorczyk: Na pożegnanie Romana Sadowskiego. Stolica 1979 nr 50.

Życie – naprzeciw

K. Czachowski. „Lewy Tor1945 nr 1.
J. Gembicki: Cztery postawy wobec wojny. Rzeczpospolita 1946 nr 226.
K.A. Jaworski. „Kamena1946 nr 4/5.

Na krawędzi

L. Świeżawski. „Kurier Codzienny1947 nr 153.
J. Zagórski: Pogromcy ruin. Tygodnik Powszechny 1947 nr 17.
C. Janczarski. „Warszawa1948 nr 1.

Rzut oszczepem

[L. Tyrmand] Leopold: Leopold o rzutach Sadowskiego. Przekrój 1949 nr 196.