BIO

Born on 13 July 1935 in Warsaw; son of the prose writer Władysław Szulc, and the doctor Hanna, née Baranowska (in 1945, his family officially changed its surname, which was of German origin, to his paternal grandmother's maiden name, Rymkiewicz). He spent the German occupation in Warsaw, before moving to Gołków, near Warsaw, following the collapse of the 1944 Warsaw Uprising, remaining there until March 1945. Following the end of the war, he and his family moved to Lodz, where he was a pupil at the Society of Friends of Children Secondary School No. I (in 1959 it was renamed the Bolesław Prus Grammar School No. XXI). He completed his advanced secondary education there in 1952 before studying Polish philology at the University of Lodz (UŁ). He was a member of the Union of Polish Youth (ZMP). He made his debut in 1954 with the poem Trwoga, which appeared in the journal "Łódź Literacka" (nos 4/5). From 1955 to 1957, he was literary director of the Lodz Regional Theatre (Teatr Ziemi Łódzkiej). After graduating with a master's degree in 1956, he was a research assistant at the Chair of the History of Polish Literature at UŁ. He married the Polish philologist Ewa Suliborska in 1957. His poems, articles, reviews and translations of US-American literature appeared in "Nowa Kultura" (1955-62), "Życie Literackie" (intermittently 1956-65), "Dialog" (1957-65), "Twórczość" (1957-75), "Odgłosy" (1958-64; here he was head of the poetry and prose section), and "Współczesność" (1959-65). In 1959, he joined the Polish Writers' Union (ZLP), remaining a member until its dissolution in 1983. He was acting literary director of the Nowy Theatre in Lodz in 1965. That year, he moved to Warsaw and took up a post as senior research assistant at the Department of Contemporary Cultural Studies at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN). In 1966, he was awarded a PhD for his thesis Studia nad topiką śródziemnomorską w poezji polskiej I połowy XX w. (Topika idylli ogrodowej) (Studies on Mediterranean tropes in Polish poetry of the first half of the twentieth century: The trope of the idyllic garden). He was supervised by Prof. Stefan Żółkiewski. Rymkiewicz was appointed lecturer in 1967. In his research he focused on Romantic literature and the functions of both literary and historical tradition. At the same time, he remained active as a poet and dramatist. In 1967, he received the Kościelski Foundation Prize from the Geneva-based foundation. In 1976, he was a signatory to the Memorandum of 101, a petition protesting proposed changes to the Constitution of the People's Republic of Poland. He collaborated with the monthly "Twórczość" (1980-81; including translations of US-American literature). In September 1980, he joined the IBL PAN branch of the Independent Self-governing Trade Union Solidarity. He published literary works and articles in periodicals that were published outside the reach of state censorship in the second circulation, including "Zapis" (1981), "Nowy Zapis" (1983) "Krytyka" (1985), "Kultura Niezależna" (1985), and the Krakow-based "Arka" (1986-87). In 1984, he was awarded a habilitation degree for his study Aleksander Fredro jest w złym humorze (Aleksander Fredro is in a bad mood). The following year, he was dismissed from IBL PAN for political reasons. In 1985, he was awarded the S. Vincenz Prize in Krakow, while in 1987 he was presented with the Z. Hertz Prize for 1986, which was awarded by the Paris-based "Kultura" periodical. In May 1989, he was reappointed to IBL as a senior lecturer at the Department of Romantic-era Literature (later the Department of Romantic Literature). He joined the Polish Writers' Association (SPP) the same year. In 1989, he was awarded the Polish Society of Authors and Composers (ZAiKS) prize for his translations of contemporary poetry, while in 1990 he received an award from the Polish PEN Club, primarily in recognition of his translations of English-language poetry (he also translated from Spanish, Russian and French). He served on the Scientific Council of IBL PAN from 1990 to 2010. His essays, sketches, poems, translations and column pieces appeared in periodicals including "Odra" (1991, 1993-94, 1998, and 2000-01), "Arka" (1992-94), "Teksty Drugie" (1992-93), "Twórczość" (1992-95, intermittently 1999-2008, and 2018), "Arkana" (1995-2002 and 2006-2011), "Rzeczpospolita" (2007-08, and 2010), "Gazeta Polska" (2012-13), and "Topos" (2015-16). In 1993, he received a lifetime achievement award for 1992 from the monthly "Odra", with emphasis on his achievements as an essayist. The same year, he also received the prize of the New York-based Alfred Jurzykowski Foundation. He was made state-appointed professor in 1994, associate professor in 1995, and full professor at IBL in 1997. He retired in 2006. From 2004 to 2011, he served on the Programme Council of the Copernicus Science Centre in Warsaw. In 2010, he was a member of the committee supporting Jarosław Kaczyński's candidacy for the Polish presidency. He was named Man of the Year 2011 by the daily "Gazeta Polska" in 2012 and the 2014 Man of Freedom by the weekly "W Sieci". He was the recipient of lifetime achievement awards from the Literary Prize of the City of Warsaw for Warsaw Artists (2015), the Julian Tuwim Literary Prize (2015), the 2015 Rejtan Prize which was established by the Foundation for Freedom Speech, the Lech Kaczyński Prize (2016), the Prize of the Minister of Culture and National Heritage (2016), the 2017 Defender of Memory Prize for artists – awarded by the weekly "Do Rzeczy" ("in recognition of his oeuvre which has revived and reinterpreted Polish history"), and the Public Media Prize in the "Word" category (2019). He received the Gold Medal for Merit to Culture – Gloria Artis in 2010. He died on 3 February 2022 and is buried at the cemetary in Milanówek, near Warsaw.

Twórczość

1. Eurydyka, czyli każdy umiera tak, jak mu wygodniej. [Utwór dramatyczny]. „Dialog1957 nr 9 s. 94-98.

2. Konwencje. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1957, 29 s.

3. Odys w Berdyczowie. [Utwór dramatyczny]. „Dialog1958 nr 3 s. 27-33.

4. Człowiek z głową jastrzębia. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1960, 60 s.

Nagrody

Nagroda tygodnika „Nowa Kultura” w 1960.

5. Król w szafie. [Utwór dramatyczny]. „Dialog1960 nr 6 s. 10-39. Prapremiera łącznie z S. Mackiewicz: Siżyś; Kamil Arago pt. Album jednoaktówek: Reżyseria: J. Antczak. Łódź, Teatr Nowy 1960.

6. Cicho ciszej. Wybrane wiersze z lat 1963-2002. Warszawa: Sic! 2003, 189 s.

Przekłady

rosyjski

łącznie z przekł. Zachód słońca w Milanówku [poz.↑ ] pt. Sad v Milânuvke. [Przeł.] A. Nehaj. Sankt Peterburg 2009 [tekst w języku polskim i rosyjskim].

Wyd. łącznie z przekł. rosyjskim Zachód słońca w Milanówku [poz. ↑] pt. Sad v Milânuvke. [Przeł.] A. Nehaj. Sankt Peterburg: Otdel kul'tury General'nogo konsul'stva Respubliki Pol'ša v Sankt-Peterburge 2009, 47 s. [tekst w języku polskim i rosyjskim].

7. Metafizyka. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1963, 62 s.

Zawiera m.in. wiersz „Czym jest klasycyzm?” oraz przekłady wierszy autorów: C. Aiken, W.S. Merwin, D. Schwartz, K. Shapiro, W. Stevens, D. Thomas.

8. Animula. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1964, 41 s.

Zawartość

Cykle: Wiersze w Kwartanie; Animula; Wiersze z wygnania.

9. Lekcja anatomii profesora Tulpa. (Według Rembrandta). [Utwór dramatyczny]. „Dialog1964 nr 7 s. 18-33. Prapremiera: Reżyseria: W. Strzemżalski. Tarnów, Teatr Ziemi Krakowskiej im. L. Solskiego 1974. Przedruk zob. poz. ↑, ↑.

10. Kwiat nowy starych romanc, czyli imitacje i przekłady hiszpańskich romances. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1966, 68 s.

11. Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie. [Studia historycznoliterackie]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 181 s.

Zawartość

Ieu sui [D.] Arnaut; Trzy wiersze [M. Jachimowicza i A. Międzyrzeckiego]; [D.] Naborowski; Poeta i język; Idiom poety; Poeta i barbarzyńcy [dot. Z. Herberta]; O jedności czasu; Wygnanie z mitu; Puszka Pandory; Animula vagula blandula [dot. m.in. poezji T.S. Eliota]. Czym jest klasycyzm? [na marginesie książki M. Głowińskiego: Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka].

12. Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu. Warszawa: Czytelnik 1968, 254 s. Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wyd. nast.: Warszawa: Sic! 2010, 223 s.

Rozprawa doktorska.

Nagrody

Utwór uznany przez Radio Wolna Europa za najlepszą książkę krajową roku 1968.

Zawartość

Historyczna topika i wieczne topoi; Jardines dolientes; Fêtes galantes; Genezis z ducha; Ogród Persefony; Hortus Conclusus.

13. Anatomia. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1970, 70 s.

Zawartość

Zawiera m.in.: Lekcja anatomii profesora Tulpa. (Według Rembrandta) [poz. ↑] oraz cykl sonetów „Na trupa” (I-IV) [por. poz. ↑].

14. Król Mięsopust. (Tragifarsa w 2 aktach). „Dialog1970 nr 3 s. 5-52. Prapremiera: telewizyjna: Reżyseria: J. Krysiak. Telewizja Polska 1996; teatralna: Reżyseria: B. Hussakowski. Kraków, Stary Teatr 1970. Wyd. wspólnie z poz.pt. Król Mięsopust; Porwanie Europy. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1977, 236 s. Przedruk zob. poz.↑.

Wystawienia następne zob. na stronie internetowej: https://www.encyklopediateatru.pl.

15. Porwanie Europy. (Farsa w 2 aktach). „Dialog1971 nr 5 s. 5-56. Wystawienie: Reżyseria: P. Cieplak. Katowice, Teatr Śląski 2017. Wyd. wspólnie z Król Mięsopust [poz. ↑] pt. Król Mięsopust; Porwanie Europy. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1977, 236 s.

16. Co to jest drozd? [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1973, 50 s.

Zawiera m.in. sonet „Na trupa” (V) [por. poz. ↑].

17. Ułani. Komedia serio w 3 aktach. „Dialog1975 nr 2 s. 5-37. Prapremiera: Reżyseria: J. Krasowski. Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1975. Wyd. łącznie z Dwór nad Narwią [poz.↑ ] pt. Dwie komedie. Warszawa: Czytelnik 1980, 248 s. Przedruk zob. poz.↑.

Wystawienia następne zob. na stronie internetowej: https://www.encyklopediateatru.pl.

Przekłady

czeski

Hulâni. [Przeł.] E. Sojka. Praha 1976.

18. Wybór wierszy. Warszawa: Czytelnik 1976, 218 s.

Zawiera wiersze z lat 1957-1973.

19. Aleksander Fredro jest w złym humorze. [Studium historycznoliterackie]. Warszawa: Czytelnik 1977, 364 s. Wyd. 2 tamże 1982.

20. Thema regium. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1978, 47 s.

21. Dwór nad Narwią. (Komedia serio w 3 aktach). „Dialog1979 nr 1 s. 5-57. Prapremiera: Reżyseria: J. Bukowski. Szczecin, Teatr Polski 1979. Wyd. łącznie z: Ułani [poz. ↑] pt. Dwie komedie. Warszawa: Czytelnik 1980, 248 s. Przedruk zob. poz.↑ .

Wystawienia następne zob. na stronie internetowej: https://www.encyklopediateatru.pl.

22. Poezje wybrane. Wybór i wstęp autora. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981, 150 s.

Zawiera wybór wierszy z poz.: ↑, ↑, ↑, ↑, ↑.

23. Juliusz Słowacki pyta o godzinę. [Studium]. Warszawa: Czytelnik 1982, 424 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1989; [wyd. 3] Warszawa: Sic! 2014, 395 s.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja na motywach: Juliusz Słowacki pyta o godzinę łącznie z Słowacki. Encyklopedia [poz.↑ ] pt. Anioł ognisty – rzecz o Słowackim: Scenariusz i reżyseria: J. Kilian. Polskie Radio 2012.

24. Ulica Mandelsztama i inne wiersze z lat 1979-1983. Kraków: [b.w.*] 1983, 23 s. Wyd. nast.: wyd. [zmienione] pt. Mogiła Ordona i inne wiersze z lat 1979-1984. Warszawa: Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy*; Przedświt 1984, 29 s.; [wyd. 3] Kraków: Arka 1992, 36 s.; pt. Ulica Mandelsztama. Warszawa: Sic! 2012, 43 s.

W wyd. 2 dodano cykl: Tristia, w wyd. 3 kilka wierszy napisanych w pierwszej połowie lat 80.

Nagrody

Honorowa nagroda „Arki”* łącznie z Rozmowy polskie latem roku 1983 [poz. ↑] w 1984.

25. Wielki książę. Z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego. [Esej historyczny]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983, 231 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Chotomów: Verba 1991, 196 s.; [wyd. 3] Warszawa: Sic! 2011, 231 s.

Dotyczy m.in. wielkiego księcia Konstantego Romanowa.

26. Rozmowy polskie latem roku 1983. Fragmenty powieści. Paryż: Instytut Literacki 1984, 156 s. Wyd. nast.: Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1984, 102 s.; Białystok: Versus 1991; z posłowiem W. Boleckiego. Warszawa: Świat Książki 1996; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1998, 202 s.; Warszawa: Świat Książki 2003; Warszawa: Bellona; Oficyna Wydawnicza Volumen 2009, 188 s. [na podstawie wyd. z 1984].

Nagrody

Honorowa nagroda „Arki”* łącznie z Ulica Mandelsztama i inne wiersze z lat 1979-1983 [poz. ↑] w 1984 oraz honorowa nagroda kulturalna „Solidarności” w 1985.

Przekłady

francuski

Conversations au bord du lac. Un été 1983 en Pologne. [Przeł.] V. Patte. Paris 1994.

niemiecki

Polnische Gespräche in Sommer 1983. [Przeł.] E. Kinsky. Frankfurt am Main 1995.

27. Żmut. Paryż: Instytut Literacki 1987, 287 s. Wyd. nast.: Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1987, 231 s.; Warszawa: Czytelnik 1991, 359 s.; wyd. 4 przejrzane i poprawione przez J. Rymkiewicza. Warszawa: Sic! 2005.

Cz. 1 cyklu pt.Jak bajeczne żurawie”; cz. 2, 3, 4, 5, 6 zob. poz. ↑, ↑, ↑, ↑, ↑.
Esej biograficzny dotyczący filomatów, filaretów i Wilna oraz związków Adama Mickiewicza z Marylą Wereszczakówną i Karoliną Kowalską.

Nagrody

Nagroda londyńskich „Wiadomości” w 1988.

28. Umschlagplatz. [Powieść]. Paryż: Instytut Literacki 1988, 223 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1988; [wyd. 3] Gdańsk: JMJ Oficyna Wydawnicza 1992.

Przekłady

angielski

The final station. Umschlagplatz. [Przeł.] N. Taylor. New York 1994.

francuski

La dernière gare. [Przeł.] V. Patte. Paris 1989, wyd. nast. 1993.

niderlandzki

Umschlagplatz. Amsterdam 1990.

niemiecki

Umschlagplatz. [Przeł.] M. Pollack. Berlin 1993.

29. Baket. Londyn: Aneks 1989, 234 s. Wyd. 2 Warszawa: NOWA 1991, 251 s.Wilno i wilnianie w XIX stuleciu, 2.

Cz. 2 cyklu „Jak bajeczne żurawie”; cz. 1, 3, 4, 5, 6 zob. poz. ↑, ↑, ↑,↑,↑.
Esej o śledztwie w sprawie tajnych stowarzyszeń młodzieży wileńskiej w l. 1823-1824 i przedstawieniu tych zdarzeń w III cz.Dziadów” A. Mickiewicza oraz o działalności poety w Kole Sprawy Bożej A. Towiańskiego w l. 40. XIX w. w Paryżu; także o poetach J. Czeczocie, Z. Krasińskim, A.E. Odyńcu, J. Słowackim i T. Zanie.

30. Moje dzieło pośmiertne. [Wiersze]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1993, 53 s.

Adaptacje

telewizyjne

Adaptacja jako widowisko poetyckie: Cz. 1-2. Telewizja Polska 1994.

31. Kilka szczegółów. [Eseje]. Kraków: Arcana 1994, 426 s.

Cz. 3 cyklu „Jak bajeczne żurawie”; cz. 1, 2, 4, 5, 6 zob. poz. ↑, ↑, ↑, ↑,↑.
Dotyczy biografii A. Mickiewicza, m.in. powiązań genealogicznych, losów bliższych i dalszych krewnych, lokalnych realiów z czasów jego dzieciństwa.

32. Mickiewicz, czyli wszystko. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia A. Poprawa. Warszawa: Open 1994, 222 s.

Wywiad-rzeka.

33. Do Snowia i dalej... [Eseje]. Kraków: Arcana 1996, 238 s. Wyd. nast.: Warszawa: Fundacja „Evviva l’Arte 2019, 314 s.

Cz. 4 cyklu pt.Jak bajeczne żurawie”; cz. 1, 2, 3, 5, 6 zob. poz. ↑, ↑, ↑, ↑,↑.
Pierwotny tytuł: Topiel.

Zawartość

Od Płużyn [dot. A. Mickiewicza]; Do Snowia [dot. L. Spitznagla].

34. Znak niejasny, baśń półżywa. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1999, 61 s.

Nagrody

Nominacja do finału Nagrody Literackiej Nike w 2000.

35. Leśmian. Encyklopedia. Warszawa: Sic! 2001, 445 s.

Nagrody

Nagroda Literacka Czterech Kolumn i nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 2002.

36. Mickiewicz. Encyklopedia. [Autorzy:] J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska. Warszawa: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media; Horyzont 2001, 688 s. Wyd. nast.: Warszawa: Świat Książki 2010.

37. Zachód słońca w Milanówku. [Wiersze]. Warszawa: Sic! 2002, 65 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 z posłowiem R. Przybylskiego tamże 2002, wyd. 3 2013.

Nagrody

Nagroda Literacka Nike w 2003.

Przekłady

rosyjski

łącznie z przekł. Cicho ciszej [poz. ↑] pt. Sad v Milânuvke. [Przeł.] A. Nehaj. Sankt Peterburg 2009 [ tekst w języku polskim i rosyjskim].

Wyd. łącznie z przekł. rosyjskim Cicho ciszej [poz.↑ ] pt. Sad v Milânuvke. [Przeł.] A. Nehaj. Sankt Peterburg: Otdel kul'tury General'nogo konsul'stva Respubliki Pol'ša v Sankt-Peterburge 2009, 47 s. [tekst w języku polskim i rosyjskim].

38. Przez zwierciadło. [Esej]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2003, 85 s. Wyd. nast.: Warszawa: Fundacja „Evviva l’Arte 2016.

Rozważania na temat Nowego Testamentu.

39. Słowacki. Encyklopedia. Warszawa: Sic! 2004, 579 s.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 2005.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja na motywach: Słowacki. Encyklopedia łącznie z Juliusz Słowacki pyta o godzinę [poz. ↑] pt. Anioł ognisty – rzecz o Słowackim: Scenariusz i reżyseria: J. Kilian. Polskie Radio 2012.

40. Do widzenia gawrony. [Wiersze]. Warszawa: Sic! 2006, 179 s.

41. Wieszanie. [Eseje historyczne]. Warszawa: Sic! 2007, 265 s. Wyd. 2 tamże 2011.

Dot. insurekcji kościuszkowskiej, m.in. wieszania zdrajców.

Nagrody

Nagroda „Gwarancje Kultury”, przyznana przez TVPKultura”, Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza, Nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia w 2008.

42. Kinderszenen. [Eseje historyczne]. Warszawa: Sic! 2008, 237 s.

Eseje dotyczą powstania warszawskiego, zawierają też wątki autobiograficzne.

43. Rozmowy polskie w latach 1995-2008. Warszawa: Sic! 2009, 281 s.

Wybór wywiadów.

44. Samuel Zborowski. [Eseje historyczne]. Warszawa: Sic! 2010, 358 s.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia (w kategorii eseistyka) i nominacja do Nagrody Literackiej Nike w 2011.

45. Wiersze polityczne. Warszawa: Sic! 2010, 54 s.

Zawartość

Zawiera 25 utworów poetyckich, m.in.: „Mogiła Ordona” (1979), „Księżyc nad Wigrami” (1980), „13 grudnia” (1981), „Kiedy się obudziłem, Polski już nie było” (1982), „Do Jarosława Kaczyńskiego” (pierwodruk: „Rzeczpospolita2010 nr 93), – nadto posłowie J.M. Rymkiewicza pt.Czego uczy nas Adam Mickiewicz?”.

46. Głowa owinięta koszulą. Warszawa: Sic! 2012, 297 s.

Cz. 5 cyklu „Jak bajeczne żurawie”; cz. 1, 2, 3, 4, 6 zob. poz. ↑, ↑, ↑, ↑, ↑.
Zawiera 11 esejów powstałych w 1985-2005, dotyczących życia i twórczości A. Mickiewicza.

47. Reytan. Upadek Polski. [Eseje historyczne]. Warszawa: Sic! 2013, 277 s.

Eseje dotyczą protestu Tadeusza Reytana na sejmie rozbiorowym 1773 roku oraz rodu Reytanów od jego początków do roku 1939.

48. Pastuszek Chełmońskiego. [Wiersze]. Warszawa: Sic! 2014, 54 s.

Nagrody

Nominacja do finału Nagrody Poetyckiej Orfeusz i nominacja do Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas w 2015.

49. Koniec lata w zdziczałym ogrodzie. [Wiersze]. Warszawa: Sic! 2015, 49 s.

Nagrody

Nagroda Literacka Identitas i Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” w 2016.

50. Dwór nad Narwią. Dramaty. Wybór i wstęp: T. Bocheński. Oprac. tekstów: B. Mieszkowska. Warszawa: Wydawnictwo 2016, 445 s. Dramat Polski. Reaktywacja, 9.

Zawartość

Król Mięsopust [↑]; Lekcja anatomii profesora Tulpa (według Rembrandta) [↑]; Ułani. Komedia serio w trzech aktach [↑]; Dwór nad Narwią. Komedia serio w trzech aktach [↑], – nadto: Teatralne i telewizyjne realizacje tekstów dramatycznych J.M. Rymkiewicza.

51. Metempsychoza. Druga księga oktostychów. Warszawa: Fundacja „Evviva l’Arte 2017, 50 s.

52. Adam Mickiewicz odjeżdża na żółtym rowerze. [Eseje]. Warszawa: Fundacja „Evviva L’arte 2018, 225 s.

Cz. 6 cyklu pt.Jak bajeczne żurawie”; cz. 1, 2, 3, 4, 5 zob. poz. ↑, ↑, ↑, ↑, ↑.

Zawartość

53. Kolęda księdza Baki oraz inne wiersze z lat młodości. Warszawa: Fundacja „Evviva l’Arte 2018, 123 s.

Zawiera wybór wierszy z poz.:↑, ↑, ↑, ↑.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Krzesło. „Twórczość1970 nr 1 s. 50-88 [dot. Z. Herberta].
Dziwaczny tum. W: Problemy kultury XX wieku. Warszawa 1971 s. 1-41 [maszynopis].
Odczłowieczając duszę. („Topielec” Bolesława Leśmiana na tle porównawczym). W: Studia o Leśmianie. Warszawa 1971 s. 201-229.
Skamander; Kwadryga. W: Literatura polska 1918-1975. Warszawa 1975 s. 272-336, 438-451.
Ludzie dwoiści. (Barokowa struktura postaci Słowackiego). W: Problemy polskiego romantyzmu. Wrocław 1981 s. 65-107.
Dlaczego romantycy umierali młodo? W: Style zachowań romantycznych. Warszawa 1986 s. 228-235.
Przez zwierciadło. „Twórczość1993 nr 8 s. 56-84 [dot. tematyki biblijnej].
Sługa Maryi Adam Mickiewicz. „Arka1993 nr 47 s. 4-17.
Przypis do ballady „Tukaj. W: Wiary i słowa. Wrocław 1994 s. 139-155.
Kilka domów, okna, schody. „Twórczość1995 nr 12 s. 41-69 [dot. wileńskich adresów A. Mickiewicza].

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

Stranger in our Midst. Images of the Jew in Polish Literature. [Oprac.:] H.B. Segel. Ithaca, NY, London 1996.

białoruski

Lisce srebnaj tapolі. Z pol'skaj liryki XX st. [Wybrał i przeł.:] Â. Čykvin. Belastok 1999.
Napârèŭmy. Ad Buga da Varty. [Oprac. i przeł.:] A. Lojka. T. 2. Mìnsk 2003.

bułgarski

Antologiâ na novata polska poeziâ. [Przeł.] B. Dankov. Sofiâ 2006.

chorwacki

Gost u kući. Prijevodi i prepjevi iz poljskoga pjesništva. [Przeł.] Z. Malíc. Zagreb 2006.

francuski

Temoins. 44 poetes polonais contemporains (1975-1990). [Wybór i tłum.:] L. Rey, G. Gaillaguet. St. Jean du Bruel 1990.
Le pire est certain. [Przeł.:] C-H. du Bord, Ch. Jezewski. Orthez 2009.

grecki

Polōnoi poiītes. [Oprac.] S.E. Gyftákīs. Athī́na [2007].
Mikrī́ anthología europaïkī́ poíīsīs. (1900-1968). [Oprac.] S.E. Gyftákis. Kalamáta; Athī́na 2008.

hiszpański

Poesia polaca contemporanea. De Czesław Miłosz a Marcin Hałaś. [Oprac. i tłum.] F.P. Gonzales. Madrid 1994.

niemiecki

Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. 1. Poesie. [Cz. 2]. [Oprac. i przeł.] K. Dedecius. Zürich 1996.

rosyjski

V ožidanii varvarov. Mirovaâ poèziâ v perevodah Iosifa Brodskogo. Sankt-Petersburg 2001.
Sdelano v Pol'še = Wykonano w Polsce. [Wybór i przekł.:] A. Bazylewski. Moskva 2009.

serbski

Pet vekova poljske poezije. [Oprac.] M. Jokić. [Red.:] A. Rakočević, L. Novaković. Priština; Gornji Milanovac 1991.
Moj poljski pesnički XX vek. [Oprac. i przeł.] B. Rajčic. Beograd 2012.

Przekłady i adaptacje

1. F. Garcia Lorca: Yerma. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: B. Hussakowski.Kraków, Stary Teatr 1968; telewizyjne: Reżyseria: A. Bardini. Telewizja Polska 1968.
2. P. Calderon de la Barca: Księżniczka na opak wywrócona. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: W. Herman.Wrocław, Teatr Polski, Scena Teatru Kameralnego 1969; radiowe: Cz. 1-3. Reżyseria: Z. Kopalko. Polskie Radio 1970. Wyd. Warszawa: Czytelnik 1974 [właśc. 1973], 221 s.
Następne wystawienia zob. na stronie internetowej: www.encyklopediateatru.pl.
3. P. Calderon de la Barca: Niewidzialna kochanka, czyli Hiszpańskie czary. [Utwór dramatyczny]. Reżyseria: J. Holoubek. Telewizja Polska 1969.
Następne wystawienia zob. na stronie internetowej: www.encyklopediateatru.pl.
4. P. Calderon de la Barca: Życie jest snem. [Utwór dramatyczny]. Wystawienia: teatralne: Reżyseria: S. Bugajski. Gorzów Wielkopolski, Teatr im. J. Osterwy 1969; radiowe: Reżyseria: T. Byrski. Polskie Radio 1970. Wyd. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 164 s. Przedruk w: P. Calderon de la Barca: Dramaty. Kraków 1975 s. 437-599.
5. W. Stevens: Wiersze. Wybór, tłum. i słowo wstępne: J. Rymkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 50 s.
6. Kochankowie piekła. (Tragifarsa w 2 aktach według Calderona). „Dialog1972 nr 3 s. 5-79. Wystawienie: teatralne: Reżyseria: A. Hanuszkiewicz. Warszawa, Teatr Narodowy 1972; radiowe: Adaptacja i reżyseria: J. Zelnik. Polskie Radio 1972. Wyd. osobne: Warszawa: Czytelnik 1975, 176 s.
Następne wystawienia zob. na stronie internetowej: www.encyklopediateatru.pl.
7. Niebiańskie bliźnięta. (Komedia w 3 aktach według Calderona). „Dialog1973 nr 10 s. 5-47. Wystawienie: Reżyseria: J. Kulczyński. Warszawa, Teatr Ludowy 1973.
8. C. Gozzi: Błękitny potwór. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Reżyseria: Z. Leśniak. Warszawa, Teatr Komedia 1974.
9. T.S. Eliot: Sweeney Agonistes. (Fragmenty arystofanicznego melodramatu). „Dialog1977 nr 2 s. 44-51.
10. F. Garcia Lorca: Dom Bernardy Alba. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Reżyseria: A. Hanuszkiewicz. Łódź, Teatr Powszechny 1986.
11. O. Mandelsztam: Trzydzieści trzy wiersze i kilka fragmentów. Przekład i komentarze: J. Rymkiewicz. Kraków: Arcana 2002, 76 s. Wyd. nast. rozszerzone pt. 44 wiersze i kilka fragmentów. Warszawa: Sic! 2009, 108 s.
12. G. Flaubert: Trzy baśnie. W przekł.: R. Lis i J.M. Rymkiewicza. Warszawa: Sic! 2009, 246 s. Wielcy Pisarze w Nowych Przekładach.
13. F.G. Lorca: Śpiewak cygańskich romansów. Przekład i komentarze: J.M. Rymkiewicz. Warszawa: Sic! 2011, 119 s. Wielcy Pisarze w Nowych Przekładach.

Zob. też Twórczość poz. Prace redakcyjne poz. ↑.

Prace redakcyjne

1. Konwencje. [Antologia wierszy]. Red.: T. Chróścielewski, J. Rymkiewicz, M. Zdrojewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1960, 152 s.
2. Tygiel. Red.: T. Chróścielewski, S. Kaszyński, J. Rymkiewicz. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1961, 323 s.
Tom zawiera wybór wierszy autorów polskich i obcych, rozpraw, wspomnień, recenzji i szkiców o poezji współczesnej. Tu też przekłady m.in. J.M. Rymkiewicza.
3. A. Mickiewicz: Pan Tadeusz, czyli Ostatni Zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Oprac.: J. Rymkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, 393 s.
4. A. Mickiewicz: Wiersze i powieści poetyckie. Wybór, układ i posłowie: J.M. Rymkiewicz. Warszawa: Świat Książki 1998, 428 s. Wyd. nast.: [wyd. 2] Warszawa: Świat Książki 2001, tamże 2004.
5. J. Słowacki: Dramaty. Wybór, układ i posłowie: J.M. Rymkiewicz. Warszawa: Świat Książki 1999, 781 s.
6. J. Słowacki: Wiersze i poematy. Wybór, układ i posłowie: J.M. Rymkiewicz. Warszawa: Świat Książki 1999, 519 s.
7. A. Fredro: Komedie i inne utwory. Wybór i posłowie: J.M. Rymkiewicz. T. 1-2. Warszawa: Świat Książki 2000, 588 + 701 s.

Zawartość

T. 1: Pan Geldhab; Mąż i żona; Pierwsza lepsza; Odludki i poeta; Damy i huzary; Śluby panieńskie. – T. 2: Komedie: Pan Jowialski; Zemsta; Dożywocie, – Trzy po trzy; Zapiski starucha.
8. E. Orzeszkowa; S. Żeromski: 1863. [Opowiadania]. Z aneksami A. Nowaka i J. M. Rymkiewicza.Warszawa: Sic! 2013, 264 s. Zapomniane Skarby Literatury Polskiej.
Zawartość: S. Żeromski: „Rozdzióbią nas kruki, wrony”, „Echa leśne ” oraz cztery opowiadania E. Orzeszkowej z tomu „Gloria victis”, – nadto eseje A. Nowaka i J.M. Rymkiewicza, zawierające współczesną analizę i ocenę wydarzeń z roku 1863.

Zob. też Przekłady i adaptacje poz. ↑, ↑, ↑.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1999.

Autor o sobie

Do moich kolegów z Instytutu Badań Literackich. „Arka”* 1986 nr 14 [dot. rozwiązania umowy o pracę].
J.M. Rymkiewicz: „Miałem do opowiedzenia swoją opowieść. Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza 2008. „Arcana” 2009 nr 1 [dot.: Wieszanie].

Wywiady

Trzeba więc dalej ryzykować. [Rozm.] K. Kijowska. „Nowy Zapis”* 1983 nr 2-3, przedruk w: K. Kijowska: Rozmowy niekontrolowane. 1983* [tu J.M. Rymkiewicz pod pseudonimem Gamma].
Jedną mową przemawiają żywi i umarli. Rozm. B. Chmiel. „Przegląd Powszechny1985 nr 12.
Nieśmiertelny Stalin i złowieszcze więzienne nudy. Rozm. J. Trznadel. „Kultura Niezależna”* 1985 nr 13, przedruk w: J. Trznadel: Hańba domowa. Paryż 1986, przekł. francuski: L' immortel Staline et la funeste prison d'ennui. W: La Honte. [Przeł.] M. Rodowicz-Heninger. Paris 1992.
Ciekawi mnie tekst życia. Rozm. A. Dobrowolski. „Odra1987 nr 1.
Nigdy nie liczyłem na masowy odbiór. Rozm. G. Kozyra. „Itd1989 nr 36.
[Rozm.] Z.W. Fronczek. „Tygodnik Kulturalny1989 nr 35.
[Wywiad:] Rymkiewicz. La question polonaise. „L' Express”, Paris 1989 z 13 X.
Żółte spodnie stracha i kod genetyczny. Rozm. I. Smolka. „Tygodnik Literacki1990 nr 14/15.
Krajobraz mitu. Rozm. J. Kamiński. „Lithuania1991 nr 4/1 [1992].
Dlaczego jestem taki wściekły. Rozm. J. Morawski. „Życie Warszawy1993 nr 113 [na temat własnych poglądów społeczno-politycznych], nawiązanie: M. Beylin: Pisarz i wściekły. „Gazeta Wyborcza” 1993 nr 158, polemika: C. Michalski: Nowa żdanowszczyzna. „Debata” 1993 nr 1.
Jak dobrze być poetą powiatowym. Rozm. A. Waśko. „Arka1993 nr 44/45.
W dziesięć lat później. (To dzięki „Solidarności” potrafiliśmy samych siebie przekonać, że chcemy i potrafimy żyć jako Polacy). Rozm. B. Sułek. „Tygodnik Solidarność1993 nr 44.
Wszystko kiedyś powróci. Rozm. P. Szewc.„Rzeczpospolita1993 dod.Plus Minusnr 2.
Lamentuję jak wszyscy. Rozm. P. Szewc. „Słowo Dziennik Katolicki1995 nr 11 dod.Magazyn”.
Poetów nie traktuje się serio. Rozm.: T. Majeran, D. Suska. „Życie Warszawy1995 nr 188 [głównie na temat własnych poglądów politycznych i społecznych], nawiązanie: J. Jóźwicki: Wielu było zdrajców. „Życie Warszawy” 1995 nr 195 [list do redakcji].
Nasz naród jak lawa. Rozm. B. Sułek-Kowalska. „Tygodnik Solidarność1996 nr 18.
Terror szyderców. Rozm.: T. Majeran, D. Suska. „Fronda1996 nr 6.
Polskie sposoby istnienia. Rozm. M. Dzień. „Kwartalnik Artystyczny1998 nr 4.
O poezji, muzyce i kotach – rozmowa Pocieja z Rymkiewiczem w Milanówku. Rozm. B. Pociej.„Arcana1999 nr 5, przedruk: „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 1999 nr 1.
Hodujmy róże!. Rozm. C. Michalski. „Życie2001 nr 15 [na temat literatury polskiej XX w.].
O Sarmatach, motłochu i ciemnościach poezji. Rozm. P. Szewc. „Nowe Książki2001 nr 8 [wywiad przeprowadzony 29 VI i 2 VII 2001], przedruk w: P. Szewc: Wolność i współczucie. Rozmowy z pisarzami. Kraków 2002.
Poza kanon romantyczny. Rozm.: C. Michalski, M. Nowicki. „Fakt2005 nr 179.
To jest twoja ojczyzna, innej mieć nie będziesz. Rozm. K. Masłoń. „Rzeczpospolita2005 nr 306.
Jarosław Kaczyński ugryzł żubra. Rozm. J. Lichocka. „Rzeczpospolita2007 nr 198.
Jarosław Marek Rymkiewicz – wieszając pokazaliśmy, że jesteśmy Europejczykami. Rozm. J. Sobolewska. „Przekrój2007 nr 7 [dot. m.in. Wieszanie].
Szubienice pod świętą Anną. Rozm. K. Masłoń. „Rzeczpospolita2007 nr 35 [dot.: Wieszanie].
Śmieszna strona umierania. Rozm.: P. Bratkowski, M. Cieślik. „Newsweek Polska2007 nr 14.
Ani guzika. Rozm. K. Masłoń. „Rzeczpospolita2008 nr 233 [dot.: Kinderszenen].
Życie i tak jest masakrą. Rozm. C. Michalski. „Dziennik. Polska, Europa, Świat2008 nr 209 dod.Europanr 36, polemika: Akowcy byli bardziej racjonalni od Rymkiewicza twierdzi Zdzisław Najder, w rozmowie z C. Michalskim. „Tamże” 2008 nr 215 dod. nr 37 [dot.: Kinderszenen].
O afirmacji polskości. Rozm.: M.A. Cichocki, D. Karłowicz, D. Gawin. „Teologia Polityczna2009//2010 nr 5.
Polska wciąż nas męczy. Rozm. K. Masłoń. „Wyspa2009 nr 3 [dot.: Rozmowy polskie latem 1983].
Czy Jarosław Kaczyński jest skończony. Rozm. J. Lichocka. „Newsweek Polska2010 nr 48.
Elity nie potrzebują Polski. Rozm. M. Rutkowska. „Nasz Dziennik2010 nr 265.
Mickiewicz też jest moherowym beretem. Rozm. J. Lichocka. „Gazeta Polska2010 nr 51.
Polska wolność jest najważniejsza. Rozm. K. Masłoń. „Rzeczpospolita2010 nr 165 [dot.: Samuel Zborowski].
Polskość to nasze szczęście. Rozm.: J. Karnowski, M. Karnowski. „Uważam Rze2011 nr 22.
No i co wy na to, Polacy? Rozm. A. Nowak. „Arcana2012 nr 6 [o świadomości narodowej].
Jakieś obce smoki. Rozm. J. Lichocka. „Gazeta Polska2013 nr 4 [dot. wiersza „Emanuel Szafarczyk”], polemika: P. Skwieciński: Wewnętrzni Moskale Rymkiewicza. „Rzeczpospolita” 2013 nr 26.
Każdy z nas może stać się żołnierzem Rzeczypospolitej. Rozm.: J. Karnowski, M. Karnowski. „wSieci2013 nr 31/32.
Krew na fotelach tupolewa. Rozm. J. Lichocka. „Do Rzeczy2013 nr 45.
Od morza do morza. Rozm. J. Lichocka. „Gazeta Polska2013 nr 23 [dot.: Reytan].
Polska jest śpiewakiem – ma wyśpiewać życie. Rozm. P. Dakowicz. „Topos2015 nr 5.
Czego uczy nas literatura polska? Rozm. J. Lichocka. „wSieci2016 nr 3.
Jesteśmy nieukami istnienia. Rozm. K. Masłoń. „Do Rzeczy2016 nr 44 [wokół eseju „Przez zwierciadło”].
Rozłożenie rąk. Bezradność poety. Rozm. K. Masłoń. „Do Rzeczy2017 nr 46 [z okazji otrzymania nagrody „Strażnik Pamięci 2017”].
[Wywiad w:] Filary niepodległości. 2. Rozm. A. Nowak. Kraków 2018.

Zob. też Twórczość poz. ↑,↑.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).
Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa* 1989 ([W. Bolecki] (mal)).
Z. Miernik: Jarosław Marek Rymkiewicz. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. „Poradnik Bibliotekarza1996 nr 7/8.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (H. Urbas).

Ogólne

Książki

K. Latawiec: Dramat poetycki po 1956 roku. Jarosław M. Rymkiewicz, Stanisław Grochowiak, Tymoteusz Karpowicz. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2007, 205 s.
A. Poprawa: Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1999, 139 s.
J. Ward: T.S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy. Kraków: Universitas 2001, 295 s. [dot. też T. Różewicza i R. Przybylskiego].
M. Woźniak-Łabieniec: Klasyk i matafizyka. O poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. Kraków: Arcana 2002, 283 s.
J. Dembińska-Pawelec: Poezja jest sztuką rytmu. O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku. (Miłosz, Rymkiewicz, Barańczak). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010, 470 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2825.
G. Sztukiecka: Umrę cały. Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2011, 228 s. Biblioteka Pana Cogito.
G. Marzec: Hermeneuta i historia. Jarosław Marek Rymkiewicz w bakecie. Warszawa: Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”; Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2012, 266 s.
Spór o Rymkiewicza. Wybór publicystyki. Pod red. T. Rowińskiego. Warszawa: Fronda Pl 2012, 479 s. + dysk optyczny DVD.
Strona Leśmiana. Grochowiak, Nowak, Rymkiewicz. Pod red. M. Nawrockiego. Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2012, 78 s. [Materiały z konferencji zorganizowanej w Tarnowie w kwietniu 2010].
M. Kalandyk: Poetycki światopogląd Jarosława Marka Rymkiewicza. Próba antropologii literackiej. Kraków: Księgarnia Akademicka 2015, 320 s.
R. Żyszczyński: Kotarbiński, Nietzsche, Rymkiewicz – trzy wersje nihilizmu. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum; nakład Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 2015, 260 s.
D. Chwolik: Rymkiewicz. Dopowiedzenia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016, 142 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 3419.
Jarosława Marka Rymkiewicza dialogi z tradycją. Pod red. L. Banowskiej i W. Ratajczaka. Poznań: Zysk i S-ka 2016, 180 s. [Materiały z konferencji zorganizowanej 21 XI 2015 w Poznaniu].
M. Woźniak-Łabieniec: Jarosław Marek Rymkiewicz. Metafizyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017, 215 s.
J. Lichocka: Rymkiewicz. Genealogia. Warszawa: Evviva l'Arte 2021, 321 s. [zawiera m.in. bibliografię prac J.M. Rymkiewicza, s. 307-319].

Artykuły

M. Heydel: Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej. Wrocław2020 [m.in. w twórczości poetyckiej i eseistycznej J.M. Rymkiewicza].
J. Błażejowska: Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989. Warszawa 2018, passim.
A. Czarkowska: Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 1956-1989. Warszawa 2014, passim.
M. Eustachiewicz: Z recepcji baroku w poezji polskiej po roku 1956. Barokowe toposy i figury – „neoklasycyzm” Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Z badań nad polską tradycją literacką. Wrocław 1993.
M. Skwarnicki: Stabilizacja w poezji?Znak1967 nr 6.
J. Kwiatkowski: Żywot wieczny w poezjo-micie. „Twórczość1968 nr 5, przedruk w wersji rozszerzonej pt. Sprawa Jarosława Marka Rymkiewicza. W tegoż: Remont Pegazów. Warszawa 1969, Magia poezji. Kraków 1995.
J.M. Maciejewski: Miłośnik ogrodów. (O poezji Jarosława Marka Rymkiewicza). „Odra1969 nr 11.
M. Wyka: Rymkiewicza „ludzie w mgle mitycznej. „Dialog1969 nr 1 [dot. dramatów J.M. Rymkiewicza].
J.B. Ożóg: O autentyczności poezji klasyka. „Współczesność1971 nr 17, przedruk w tegoż: Mój autentyzm. Kraków 1975.
L. Sokół: Czym jest klasycyzm?Poezja1971 nr 6.
J. Trznadel: Książę Mięsopust poezji polskiej, czyli znów o tak zwanym klasycyzmie. „Odra1972 nr 1.
J. Pieszczachowicz: Poeta jest drozdem. „Miesięcznik Literacki1975 nr 2, przedruk w tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991 [dot. poezji J.M. Rymkiewicza].
S. Sterna-Wachowiak: Kustosz metafizyki. „Twórczość1977 nr 5.
R. Przybylski: Między śmiercią a tekstem. W tegoż: To jest klasycyzm. Warszawa 1978 [dot. twórczości J.M. Rymkiewicza].
B. Napieraj: Imitacja – rozumienie terminu w teorii poetyckiej Jarosława Marka Rymkiewicza. „Acta Universitatis Lodziensis1979 nr 50.
S. Bardijewska: Rymkiewicz. Poszukiwanie synchronii. „Dialog1980 nr 4, przedruk w tejże: Własna przestrzeń. Warszawa 1987 [dot. twórczości poetycko-dramatycznej].
H. Pustkowski: Jarosław Marek Rymkiewicz – persona, archetyp, komentarz. W tegoż: Przestrzenie poezji. Łódź 1986.
M. Ruszczyńska: W kręgu barokowego rodowodu poezji Jarosława Marka Rymkiewicza i Stanisława Grochowiaka. W: Z problemów literatury czterdziestolecia Polski Ludowej. Zielona Góra 1986.
L. Szaruga: Głupie polskie sny o wolności. „Bez Dekretu”* 1986 nr 14 [dot. twórczości J.M. Rymkiewicza].
A. Bojarska. „Związkowiec”, Toronto 1988 nr 6.
P. Piasecki: Imitacja czyli wpisanie w kulturę. J.M.R. czyta poetów barokowych. „Ogród1988 nr 1.
M. Jaworski: Poezja Jarosława Marka Rymkiewicza – klasycyzm i nowoczesność. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Toruń 2007.
B. Kazimierczyk: Neoklasycysta. „Odrodzenie1989 nr 37.
D. Künstler-Langner: Bestiariusz znaleziony w Milanówku. O barokowej wyobraźni Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Toruń 2007.
A. Bogusławski: Polski pisarz na Litwie. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1990 nr 19 dod.Tydzień” .
J. Grzenia: Funkcje aluzji literackiej. (Na przykładzie poezji Jarosława Marka Rymkiewicza). „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny1990 nr 7 (1082).
M. Sugiera: Eseista w ogrodzie kultury. W: Polski esej. Kraków 1991 [dot. też eseistyki Z. Herberta i R. Przybylskiego].
B. Tornquist Plewa: The wheel of Polish fortune. Myths in Polish collective consciousness during the first years of Solidarity. Lund 1992 [dot. m.in. twórczości J.M. Rymkiewicza].
D. Dąbrowska: Stan wojenny, czyli apokalipsa po polsku. W: Wizje końca świata w literaturze. Szczecin 1992 [dot. też utworów poetyckich K. Wolskiej, T. Jastruna, J. Leszczyny, J. Brody i anonimowych].
W. Maciąg: Wiara klasycystów. Poezja Jarosława Marka Rymkiewicza. W tegoż: Nasz wiek XX. Wrocław 1992.
A. Poprawa: Adam Mickiewicz w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza w latach osiemdziesiątych. W: Studia o Mickiewiczu. Wrocław 1992.
E. Dąbrowska: Intertekstualność a problemy interpretacji. (Barok w polskiej poezji współczesnej). W: Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku. Opole 1993 [dot. m.in. twórczości J.M. Rymkiewicza].
E. Dąbrowska: Przetwarzania tradycji – czyli jak jest obecny barok w polskiej poezji współczesnej. W: W kręgach baroku i barokowości. Opole 1993 [dot. też: M. Białoszewskiego, E. Brylla, M. Czumy, S. Grochowiaka, J. Harasymowicza].
J. Grzenia: Odczytanie aluzji literackiej. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny1993 nr 8 (1338).
A. Poprawa: Proza Jarosława Marka Rymkiewicza. „Odra1993 nr 4.
M. Rowińska-Szczepaniak: Zainteresowanie barokiem wśród współczesnych poetów polskich. W: W kręgach baroku i barokowości. Opole 1993 [dot. też m.in. S. Grochowiaka i Cz. Miłosza].
J. Wróblewski: Jarosław Marek Rymkiewicz. „Życie Warszawy1993 nr 8.
L. Burska: Niebezpieczny urok powiatu. „Gazeta Wyborcza1994 nr 134, przedruk pt. Uroda powiatu? (O twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza). W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Warszawa 1995 [dot. poglądów J.M. Rymkiewicza na temat miejsca Polski w Europie oraz polskiej tożsamości narodowej zawartych w cyklu książek poświęconych A. Mickiewiczowi].
K. Czerni: Pompa funebris” Grzegorza Bednarskiego. „Kresy1994 nr 20 [analogia między poezją J.M. Rymkiewicza a malarstwem G. Bednarskiego].
S.J. Królik: Mickiewicz, Rymkiewicz, prawo Parkinsona. „Na przykład”, Lublin 1994 nr 13/14.
Cz. Miłosz: Dwie perspektywy. „Życie Warszawy1994 nr 228 [dot. polskości J.M. Rymkiewicza wyrażanej w książkach poświęconych A. Mickiewiczowi].
Cz. Miłosz: Rymkiewicz, zaścianek i świat. „Dekada Literacka1994 nr 14/15 [dot. poglądów J.M. Rymkiewicza na temat polskości zawartych w jego książkach].
N. Taylor: Aneantissement ou survie. La trilogie de Jarosław Marek Rymkiewicz. W: Pologne singulière et plurielle. [Villeneuve d' Ascq] 1994 [dot. cyklu „Jak bajeczne żurawie”].
[K. Masłoń] K.M.: Poeta filozofii, filozof poezji. 60. urodziny Jarosława Marka Rymkiewicza. „Rzeczpospolita1995 nr 161.
J. Kwiatkowski: Sprawa Jarosława Marka Rymkiewicza. W tegoż: Magia poezji. Kraków 1995 [dot. twórczości poetyckiej].
K. Pałac: Przybysz wśród znaków. Jarosława Marka Rymkiewicza rozmowy ze śmiercią. W: Poezja w szkole średniej. Warszawa, Kraków 1995.
K. Rutkowski: Pisanie Mickiewicza albo esej o „ciele myślącym. „Arcana1995 nr 6 [dot. badania życia i twórczości A. Mickiewicza].
E. Nawrocka: O czym kłamią i dlaczego historycy literatury. W: Kłamstwo w literaturze. Kielce 1996 [dot. głównie J.M. Rymkiewicza].
A. Poprawa: Samowiedza w samych wierszach. Autotematyzm w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. „Teksty Drugie1997 nr 5.
L. Szaruga: Nasz powiat. O cyklu mickiewiczowskim Jarosława Marka Rymkiewicza. W tegoż: Dochodzenie do siebie. Sejny 1997.
E. Dąbrowska: Barok w wierszu współczesnym – o lekturze intertekstowej. W: Wszystek krąg ziemski. Wrocław 1998 [dot. też J. Harasymowicza].
A. Poprawa: Anioł i nicpoń. Kreacja poety w wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie1998 nr 36.
K. Rodowska: Ruchome święto niespodzianki. „Nowa Okolica Poetów1998 nr 1 [rozważania na temat specyfiki świata poety].
J. Ward: Niektóre róże Rymkiewicza i Różewicza. „Morze Zjawisk1998 [nr] 1 [dot. motywu róży w twórczości poetyckiej].
M. Woźniak-Łabieniec: W poszukiwaniu istnienia. Mickiewicz w esejach Jarosława Marka Rymkiewicza. „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki1998 nr 1/2, przedruk w: Mickiewiczologia. Słupsk 1999.
B. Zeler: Dwa diabły służałe Chaos i Porządek (w tekstach Czesława Miłosza i Jarosława Marka Rymkiewicza). W: Diabeł w literaturze polskiej. Łódź 1998.
R. Cudak: Siebie szukasz, ale kto cię z ciebie wzywa. Komentarz do wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza: „Daphnis w drzewo bobkowe przemienieła się”. W tegoż: Świetopełna trześć dziwosłów. Katowice 1999.
J. Frankowski: Rymkiewiczowskie wariacje na temat trupa i śmierci. „Pimka1999 nr 1.
J.R. Krzyżanowski: Unconventional Mickiewicz research by Jarosław Marek Rymkiewicz. „Periphery”, Orchard Lake, MI 1999 nr 4/5.
B. Pociej: Poezja pełna, doskonała... „Arcana1999 nr 5.
A. Poprawa: Pomiędzy i poza tekstami. Sytuacja intertekstualna w wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza. „Kresy1999 nr 38/39.
S. Chyczyński: Rymkiewicza umiłowanie rymów. „Nowa Okolica Poetów2000 nr 6, 8.
E. Dąbrowska: Baka – bohater i temat wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza. Synekdochalne nawiązania do barokowej topiki vanitatywnej; „Biada mieszkającym na ziemi bo nie ma powodu” – poetyckie wyznania Jarosława Marka Rymkiewicza. W tejże: Teksty w ruchu. Opole 2001.
M. Kawa: Jarosława Marka Rymkiewicza poetyckie zmagania ze śmiercią. Próba opisu pewnego motywu makabry. W: Obecność i przemijanie. Opole 2001.
M. Woźniak-Łabieniec: Klasycyzm i metafizyka. O wczesnej twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica2001 z. 2.
D. Wojda: Tekst jako anastylos. Przedmiot i ciało w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. „Przestrzenie Teorii2002 [nr] 1, przedruk w: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Izabelin [2002].
A. Budzyński: Komu służy literatura?. „Trybuna2003 nr 276 dod.Aneks” .
P. Fast: Poezja polska w przekładach Josifa Brodskiego. W: Godność i styl. Katowice 2003 [dot. też przekładów tekstów L. Staffa, J. Harasymowicza, T. Kubiaka; zawiera bibliografię tłumaczeń].
M. Kalinowska: Dwie interpretacje „Dziadów” Mickiewicza – Czesława Miłosza i Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Los, Miłość, Sacrum. Toruń 2003.
M. Makaruk: Literatura jako forma recepcji i poznawania tradycji literackiej. O cyklu mickiewiczowskim Jarosława Marka Rymkiewicza. W: A mnie się marzy… Katowice 2003 [dot. cyklu „Jak bajeczne żurawie”].
K. Masłoń: Poezjo, ja pamiętam, że ty jesteś po nic. „Rzeczpospolita2003 nr 242 [na temat spotkania z pisarzem w Warszawie, 14 X 2003].
K. Masłoń: Polska chce, żebym jej służył. „Rzeczpospolita2003 dod.Plus Minusnr 41.
A. Nasiłowska: Poezja życiowej prozy. „Polityka2003 nr 42 [na temat przełomu w twórczości poety].
J. Drzewucki: JMR. Abecadło. „Twórczość2004 nr 1.
J. Mielczarek: Dwoista jednia świata. Barok i barokowość w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. „Topos2004 nr 5.
L. Szaruga: Biała kartka. (O Jarosławie Marku Rymkiewiczu); „Czarna zmora istnienia” (O Jarosławie Marku Rymkiewiczu). W tegoż: Wyzwanie. (O poezji z przypisami i bez). Toruń 2004.
V. Britanišskij: Âroslav Marek Rymkevič. W tegoż: Reč Pospolitaâ poetov. Sankt-Peterburg 2005.
M. Łukaszuk: Rymy słowicze Rymkiewicza. „Kresy2005 nr 63.
A. Chomiuk: Kłopoty z przeszłością. Polska proza historyczna wobec wyzwań historiografii. „Ruch Literacki2006 z. 4/5 [dot. też J. Limona].
W. Wencel: Droga w ciemności. List do Jarosława Rymkiewicza. „Fronda2006 nr 41.
D. Wojda: Figura ogrodu w pisarstwie Jarosława Marka Rymkiewicza. „Teksty Drugie2006 nr 1.
S. Chyczyński: Coś z Nietzschego. Filozofia w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. „Fronda” (2006) 2007 nr 41.
A. Kaliszewski: Sakrokanibalizm. (Metafizyczny neoklasycyzm ponowień Jarosława Marka Rymkiewicza); „Mój wiersz: otwarta trumna”. (Neoklasycyzm Jarosława Marka Rymkiewicza). W tegoż: Nostalgia stylu. Neoklasycyzm liryki polskiej XX wieku w krytyce, badaniach i poetykach immamentnych (w kontekście tradycji poetologicznej klasycyzmu). Kraków 2007.
M. Medecka: Jarosław Marek Rymkiewicz – metody budowania narracji w serii „Jak bajeczne żurawie. W tejże: Apokryf rodzinny jako odmiana dwudziestowiecznej powieści historycznej. Lublin 2007.
A. Pytlewska: Szaleństwo jako zadanie poetyckie. O późnych wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza2007.
P. Śliwiński: Rymkiewicz – antysielanki. W tegoż: Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007.
A. Grodecka: Niezwykłe kolory Bonnarda . W tejże: Poeci patrzą… Obrazy, wiersze, komentarze. Warszawa 2008 [dot. wiersza „Lustro Bonnarda”. Pierwodruk „Odra” 1993 nr 6].
A. Kałuża: Jarosław Marek Rymkiewicz. Ja „odróżnione” i ja „odróżnicowane”. „Pamiętnik Literacki2008 z. 1.
E. Połczyńska: Jak bajeczne żurawie” Jarosława Marka Rymkiewicza – model formy fraktalnej; Seria dygresyjna Jarosława Marka Rymkiewicza. W tejże: Topos labiryntu w dwudziestowiecznych narracjach seryjnych. Toruń 2008.
X. Synak-Pskit: Metafora jako doświadczenie graniczne. Wiersz Jarosława Marka Rymkiewicza „To jest krzesło” w świetle filozofii derridiańskiej. „Miscellanea Sociologica et Philosophica2008 nr 9.
D. Wojda: Patrzycie na mnie, lecz ja nie znikam. „Eurydyki” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Dialog2008 nr 12.
D. Wojda: Zjadanie umarłych. Tradycja według Jarosława Marka Rymkiewicza. „Kronos2008 nr 2.
M. Woźniak-Łabieniec: Klasyk w czasach zarazy. Przypadek Jarosława Marka Rymkiewicza. „Arcana2008 nr 6, przedruk z podtytułem: O Jarosławie Marku Rymkiewiczu. W: PRL – Świat (nie) przedstawiony. Poznań 2010.
A. Chomiuk: Cykl mickiewiczowski Jarosława Marka Rymkiewicza. W tejże: Między słowem a przeszłością. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza. Lublin 2009 [dot. cyklu „Jak bajeczne żurawie”].
A. Czajkowska: Wpływ bez lęku. Jarosław Marek Rymkiewicz czyta Juliusza Słowackiego. „Wiek XIX2009.
K. Masłoń: Piękna choroba Jarosława Marka Rymkiewicza. „Rzeczpospolita2009 nr 137 [dot. Polski].
M. Olszewski: Specjalista od cięć. „Tygodnik Powszechny2009 nr 51/52.
M. Lisecka: Jan Andrzej Morsztyn w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Przedziwne światy. Toruń 2010.
M. Nawrocki: Kilka myśli o ogrodzie. Szkic do rozprawy poświęconej niektórym problemom późnych wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza; W nocy – ukradkiem – widoczny w połowie. (Jarosław Marek Rymkiewicz: „Ogród w Milanówku, pieśń nocnego wędrowca”); Kociość. O szczególnym fenomenie istnieniowym zjawiającym się niekiedy w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza z dodaniem pospiesznie sporządzonych notatek do studium pewnego motywu literatury polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku. W tegoż: Okrucieństwo i czułość. Szkice o poezji polskiej XX i XXI wieku. Tarnów 2010.
R. Pazio: Polskość według prof. Rymkiewicza. „Najwyższy Czas!2010 nr 48 [dot. też A. Michnika].
J. Piotrowiak: Myśli… i kości, czyli „Co zostało z Pascala” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Liryka Polska XX Wieku2010 Ser. 5.
A. Reimann: Wiersze z Schubertem… Słuchając poetyckiej „Lied” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Ruch Literacki2010 z. 6.
A. Świeściak: Melancholia versus tradycja. Jarosław Marek Rymkiewicz. „Przestrzenie Teorii2010 nr 13.
D. Wojda: Rymkiewicz: Sein zum Tode. W: Od polityki do poetyki. Kraków 2010 [analiza wiersza „Heidegger: Sein zum Tode”].
K. Cieślik: Trylogia Rymkiewicza. „Twórczość2011 nr 2 [dot.: „Jak bajeczne żurawie”].
[Dot. sporu między J.M. Rymkiewiczem a koncernem Agora o naruszenie dóbr osobistych wydawcy „Gazety Wyborczej”:] G. Broński, M. Marosz: Sąd nad wolnym słowem. „Gazeta Polska2011 nr 30; G. Jankowicz, M. Olszewski: Spotkanie z autorem. Ruszył proces Rymkiewicz-Agora. „Tygodnik Powszechny” 2011 nr 13; J. Mlejnek: Zamiast argumentów kruczki prawne. „Rzeczpospolita” 2011 nr 70; J. Stróżyk: Rymkiewicz skazany za słowa. „Rzeczpospolita” 2011 nr 169; W. Wencel: Poeta – wróg publiczny. „Nasz Dziennik” 2011 nr 69; R. Wit: Poeta skazany za krytykę „Wyborczej”. „Nasza Polska” 2011 nr 30; B. Wróblewski: Poeta zaprasza na proces. „Gazeta Wyborcza” 2011 nr 64.
A. Horubała: Zachód rozumu w Milanówku. „Rzeczpospolita2011 nr 41.
J. Maj: Racjonalna Ariadna uwiedziona. „Akcent2011 nr 3 [dot. m.in. poezji J.M. Rymkiewicza].
K. Masłoń: Kto gada z Rymkiewiczem. „Rzeczpospolita2011 nr 29.
K. Masłoń: Rymkiewicz w centrum historii. „Uważam Rze2011 nr 13.
C. Michalski: Wojna na Parnasie. „Newsweek Polska2011 nr 29 [o różnych wizjach patriotyzmu; dot. też A. Michnika].
T. Rowiński: Polska jako potwór doktora Frankensteina. Uwagi o myśli politycznej Jarosława Marka Rymkiewicza. „Fronda2011 nr 60.
Ł. Warzecha: Problem z Rymkiewiczem. „Rzeczpospolita2011 nr 7.
D. Wojda: Rewizje historii i dyskursu kryminologicznego. [A.] Kuśniewicz, [W.L.] Terlecki, [J.M.] Rymkiewicz. „Przestrzenie Teorii2011.
J. Dembińska-Pawelec: Danse moriendi. O muzyczno-tanatologicznych aspektach późnej twórczości lirycznej Jarosława Marka Rymkiewicza. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica2012 nr 1.
J. Dembińska-Pawelec: Jarosław Marek Rymkiewicz w cieniu Miłosza. „Ruch Literacki2012 z. 2.
R. Kalukin: Prawy poeta. „Newsweek Polska2012 nr 51/52.
J. Maj: Encyklopedie” Jarosława Marka Rymkiewicza jako historie literatury. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie2012 nr 52 [dot.: Leśmian. Encyklopedia; Mickiewicz. Encyklopedia; Słowacki. Encyklopedia].
K. Masłoń: Pióro rzucone Rymkiewiczowi. „Rzeczpospolita2012 nr 252 [dot. twórczości poświęconej A. Mickiewiczowi].
M. Pawlak: Wręczyliśmy nasze nagrody. „Gazeta Polska2012 nr 5 [z okazji przyznania nagrody „Gazety Polskiej” za 2011].
M. Wolski: Rymkiewicz – Pisarz i Obywatel. „Gazeta Polska2012 nr 1 [z okazji wyboru J.M. Rymkiewicza na „Człowieka Roku 2011” w plebiscycie „Gazety Polskiej”].
M. Kalandyk: Jarosław Marek Rymkiewicz jest w złym humorze. „Topos2013 nr 4.
M. Koryciński: Alfabet Rymkiewicza. „Topos2013 nr 4.
E. Paczoska: Jarosława Marka Rymkiewicza historia literatury. Myśli różne. „Topos2013 nr 4.
S. Stabryła: Antyk w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. „Meander2013.
J. Tomkowski: Narracja i magia. (Jarosław Marek Rymkiewicz). W tegoż: Moja historia eseju. Warszawa 2013.
Ł. Warzecha: Pochwała szaleństwa. „Rzeczpospolita2013 nr 186.
M. Woźniak-Łabieniec: Jarosław Marek Rymkiewicz w cenzurze i poza cenzurą. „Topos2013 nr 4.
R. Zybrant: Między myślą a materią. „Topos2013 nr 4.
D. Chwolik: Jeszcze żywe zwłoki… Przykłady poetyckich nekrografii Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Doświadczając. Katowice 2014.
D. Lechwar: Wyobraźnia umierania, wyobraźnia (nie)umierania w późnej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Wyobraźnia poetycka XXI wieku. Kraków 2014.
J. Maj: Jarosław Marek Rymkiewicz i jego nowa historia literatury. Deklaracje i wyznaczniki. „Orbis Linguarum2014 vol. 40.
Błyski i rozbłyski. O Jarosławie Marku Rymkiewiczu. [Autorzy:] J. Drzewucki, M. Urbanowski, A. Nowaczewski, Z. Fałtynowicz, W. Pomierny, M. Kalandyk, M. Kwaśnicka, E. Czerwińska. „Topos2015 nr 2.
P. Dakowicz: My jedziemy – to jest wieczne i nie mija…Topos2015 nr 5.
S. Krasnodębska: Nagroda Rejtana dla wieszcza. „Gazeta Polska2015 nr 29 [z okazji przyznania Nagrody Rejtana ustanowionej przez Fundację Obrony Wolności Słowa].
D. Matuszek: – Kto ty jesteś? – Mały Hans. Rymkiewicza Freudem. „Teksty Drugie2015 nr 2, przedruk z podtytułem: Polski podmiot polityczny w ujęciu Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Formy męskości. 1. Warszawa 2018.
Z. Mokranowska: Mikro-esej o mikro-florze. W: Balaghan. Katowice 2015 [o motywie roślin w twórczości; dot. też J. Iwaszkiewicza].
E. Morawiec: O muzyce w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. (Uchem profana). „Arcana2015 nr 4.
B. Trocha, P. Wałowski: Das literarische Bild der Absage an die offizielle Version der jüngsten Geschichte Polens im Schaffen von Marcin Wolski und Jarosław Marek Rymkiewicz. „Orbis Linguarum2015 vol. 43.
M. Woźniak-Łabieniec: Ewolucja „sacrum” w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. (Od „Wiecznego Teraz” klasyka do metafizycznego szamba „nihilisty”). „Arcana2015 nr 4.
W. Zwinogrodzka: Myślę tak jak chciała wojna. „Arcana2015 nr 4.
P. Augustyniak: Polska religia śmierci. Rymkiewicz. „Liberté!2016/2017 nr 24.
R. Bobryk: Centaury a/i ludzie. „Centaury” Jarosława Marka Rymkiewicza i „Centaur” Stanisława Grochowiaka. W: Koń w języku, literaturze i kulturze. Siedlce 2016.
W. Kass: Pled w kratę. „Topos2016 nr 4 [dot. poezji].
G. Marzec: Logika spóźnionego postkolonializmu. Przypadek Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Cz. 2. Kraków 2016.
K. Masłoń: Jarosław Marek Rymkiewicz. Alfabet Krzysztofa Masłonia. Ludzie kultury oczami krytyka. Cz. 2. „Do Rzeczy2016 nr 1.
M. Mirowski: Jest coś, co dostrzega wyłącznie poeta…. Jarosława Marka Rymkiewicza inna wizja polskiej historii. „Arterie2016 nr 2, przedruk „Fronda Lux” 2017 nr 82/83.
M. Olszewski: Jakiś mały rozlew krwi. Jarosław Marek Rymkiewicz poeta dobrej zmiany. „Gazeta Wyborcza2016 nr 1, polemika: P. Goźliński: Śmieję się z Rymkiewicza. „Gazeta Wyborcza” 2016 nr 6.
J. Pyda: Thomas Stearns Eliot i Jarosław Marek Rymkiewicz. Poetyckie widzenie ogrodu. „Elewator2016 nr 3.
J. Sobolewska: Jarosław Marek Rymkiewicz: Wieszcz. „Polityka2016 nr 1/2.
K. Bartczak: Mowa przejęta nicością. Retoryczne postawy wobec Nietzscheańskiego żywiołu nicości w poetyce Wallace’a Stevensa i Jarosława Marka Rymkiewicza. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica2017 nr 2.
J.A. Jurkowski: Jarosława Marka Rymkiewicza klasycyzm idiosynkratyczny. W: Z ducha Orfeusza. Pranie; Białystok 2017.
M. Kalandyk: Nihilizm jako literackie pogranicze oraz pole napięć aksjologicznych i estetycznych na przykładzie twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza. Próba rozpoznania. „Tematy i Konteksty2017 nr 7.
M. Kalandyk: Poetyckie dzikie i kulturowe misteria w wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Z ducha Orfeusza. Pranie; Białystok 2017.
J. Lichocka: Narodziny mistrza. „Gazeta Polska2017 nr 52; Safianowe czerwone buty. „Do Rzeczy” 2017 nr 51; Koty. „Sieci” 2018 nr 41; Niemieckie literki Szulców. „Do Rzeczy” 2018 nr 11; Pieśń życia. Życie poety z Milanówka. „Do Rzeczy” 2018 nr 51; Rajza wrześniowa. „Do Rzeczy” 2018 nr 32; Równanie z ziemią. „Do Rzeczy” 2018 nr 21; Serce Dybicza. „Gazeta Polska” 2018 nr 3; Ukłon Sobolewskiego. „Do Rzeczy” 2018 nr 6; Wieczne koło. Korzenie poety z Milanówka. „Do Rzeczy” 2018 nr 15; Łapska Borejszy. „Do Rzeczy” 2019 nr 28; Metempsychoza. „Do Rzeczy” 2019 nr 11; Zupa Brzechwy. „Do Rzeczy” 2019 nr 14; Kilka szczelin. „Do Rzeczy” 2020 nr 1; Rosanna. „Sieci” 2020 nr 22 [fragmenty zamierzonego cyklu książek dot. J.M. Rymkiewicza; częściowo wyd. w J. Lichocka: Rymkiewicz. Genealogia. Warszawa 2021].
M. Woźniakiewicz-Dziadosz: Baza danych i strategie narracyjne w powieściach przełomu XX i XXI wieku. „Irydion2017 nr 1 [dot.: Do Snowia i dalej; Słowacki. Encyklopedia; M. Gretkowska: Kabaret metafizyczny].
P. Dakowicz: Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne. Łódź 2018, passim.
J. Drzewucki: Samotność losu według Jarosława Marka Rymkiewicza. „Twórczość2018 nr 9.
M. Dzień, M. Bernacki: Liryka i aksjologia. Rozmowy o poezji i sztuce polskiej przełomu XX i XXI wieku. Bielsko-Biała 2018, passim.
I. Puchalska: Romantyzm nowoczesny, romantyzm współczesny. Schubert poetów polskich XX wieku. (Stanisław Barańczak, Jarosław Marek Rymkiewicz). W: (Bez)kres romantyzmu. Kraków 2018.
A. Szwedowicz, G. Janikowski: Jarosław Marek Rymkiewicz kończy 83 lata. Powst. 2018 [on-line] [dostęp 22 grudnia 2020]. Dostępny w Internecie: encyklopediateatru.pl/artykuly/261767/jaroslaw-marek-rymkiewicz-konczy-83-lata.
D. Wojda: Luneta Rymkiewicza. Mediumiczne auto-biografie nowoczesnego klasycyzmu. „Teksty Drugie2018 nr 6.
M. Bielecki: Interpretacja zakazana, czyli o tym, jak poeta „dobrej zmiany” Gombrowicza czytał. W: Przed i po. Witold Gombrowicz. Kraków 2019.
J. Kaczmarek: Wątki eschatologiczne w twórczości poetyckiej Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Między socjologią a filozofią i teologią. Poznań 2019.
K. Masłoń: Słowo miary właściwej. Rymkiewicz z Nagrodą Mediów Publicznych [w kategorii: Słowo]. „Do Rzeczy2019 nr 39.
M. Woźniak-Łabieniec: Istnieć, znaczy być pamiętanym. O poezji Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Warszawa 2019.
M. Czardybon: Zdrady metodyzm. Jarosława Marka Rymkiewicza zmagania z widmem nauk.Tekstualia2020 nr 3.
M. Jaskólski: Republikanizm – „widmo wolności. W: Ewolucjonizm a rewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych. Warszawa 2020 [dot. też A. Nowaczyńskiego, H. Rzewuskiego].
K. Lubczyński: Herold nacjonalistycznego paradoksu. „Dziennik Trybuna2020 nr 182/183.
J. Nowak: Wypowiedzieć niewypowiedziane. Obrona istnienia w exemplach Jarosława Marka Rymkiewicza. „Topos2020 nr 2.
J. Potkański: Prekursorzy Rymkiewicza = Rymkiewicz's predecessors. „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo2020 nr 10 [dot. H. Blooma, M. Foucaulta i M. Janion].

Eurydyka, czyli każdy umiera tak, jak mu wygodniej

D. Wojda: Patrzycie na mnie, lecz ja nie znikam. „Eurydyki” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Dialog2008 nr 12.

Konwencje

A. Kamieńska. „Twórczość1958 nr 5.
B. Ostromęcki. „Nowe Książki1958 nr 7.

Człowiek z głową jastrzębia

B. Biernacka. „Nowe Książki1960 nr 16.
W. Krysiński: Będzie wymowy szkołą doświadczenie.... „Odgłosy1960 nr 33.
J. Maciejewski: Blaski i cienie paseizmu. „Współczesność1960 nr 24.
J. Przyboś: List do młodego poety. „Przegląd Kulturalny1960 nr 51.
[T. Nowak] (Not.): Liryka maskowana retoryką. „Życie Literackie1960 nr 35.
M. Głowiński: Trudne sprawy klasycyzmu. „Twórczość1961 nr 2.
L. Sokół: Człowiek z głową jastrzębia” po latach. „Poezja1974 nr 7/8.

Król w szafie

Recenzje realizacji teatralnych

w Łodzi

[W. Natanson] W.N. „Teatr 1967 nr 13.

Cicho ciszej

M. Baran: Wyborny Rymkiewicz. (161 wybitnych wierszy o śmierci, Polsce i Milanówku). „Przekrój2003 nr 36.
J. Drzewucki: W Milanówku koty wiersze piszą. „Rzeczpospolita2003 dod.Plus Minusnr 41.
J. Sobolewska: Koty wiedzą lepiej. „Gazeta Wyborcza2003 nr 211.
M. Kisiel: Zakorzenienie w nicości. „Nowe Książki2004 nr 1.
K. Maliszewski: Dlaczego Rymkiewicz. W tegoż: Rozproszone głosy. Warszawa 2006.

Metafizyka

J. Lau. „Życie Literackie1964 nr 6.
A. Międzyrzecki. „Nowe Książki1964 nr 7.
R. Przybylski: Orfeusz i Klio. „Współczesność1964 nr 11.
J. Rogoziński: Ku entelechii poetyckiej. „Twórczość1964 nr 4.
A. Czerniawski: O poetyce Jarosława Marka Rymkiewicza. „Kultura”, Paryż 1966 nr 1/2.
T. Wagilewicz: Czas na metafizykę. (Glosa do „Metafizyki” Jarosława Marka Rymkiewicza). „Arytmia1997 nr 1.

Animula

W.P. Szymański. „Tygodnik Powszechny1964 nr 5.
A. Międzyrzecki. „Nowe Książki1965 nr 5.
J. Trznadel: Jeśli pytasz dopiero, czemu rozkazujesz?Współczesność1965 nr 3.

Kwiat nowy starych romanc, czyli imitacje i przekłady hiszpańskich romances

K. Mętrak: Romances Rymkiewicza. „Kultura1966 nr 49.
M. Garbala: Sakrokanibal ucywilizowany. „Agora1967 nr 15.
J.W. Gomulicki: Drugi sznur pereł. „Miesięcznik Literacki1967 nr 4, przedruk w tegoż: Zygzakiem. Warszawa 1981.

Czym jest klasycyzm

A. Gronczewski: O perspektywach klasycyzmu. „Nowe Książki1967 nr 21.
W. Maciąg: Czym jest klasycyzm?Życie Literackie1967 nr 39, przedruk w tegoż: Sprawa literatury. Poznań 1970.
B. Żurakowski: Czym jest klasycyzm?Odra1967 nr 7/8.
A. Świeściak: Melancholia versus tradycja. Jarosław Marek Rymkiewicz. W tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010.
K. Barański: Daniel Naborowski w świetle eseju i wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza. „Studenckie Prace Naukowe1991 z. 2 [dot. m.in. eseju „Naborowski”].
A. Poprawa: Jest Rymkiewicz, ale czy jest klasycyzm?. „Polonistyka2000 nr 2 [interpretacja wierszy: „Otwock 1964”, „O moje chude sosny”, „Czym jest klasycyzm” i „Czym jest klasycyzm (II)”].
J. Błoński: Czym był, czym mógł być klasycyzm. W tegoż: Wszystko co literackie. Kraków 2001 [dot. m.in.: Czym jest klasycyzm].
J. Dembińska-Pawelec: Upiorna wersja tradycji czy romans rodzinny. Rymkiewicz i [H.] Bloom – paralela. „Śląskie Studia Polonistyczne2013 nr 1 .

Myśli różne o ogrodach

S. Balbus: Poeta w krainie czarów. „Życie Literackie1968 nr 50.
Z. Jarosiński: Poezja i ogrody. „Kultura1969 nr 2.
A. Międzyrzecki: Wieczna mowa snów. „Twórczość1969 nr 2, przedruk w tegoż: Dialogi i sąsiedztwa. Warszawa 1970.
J. Trostaniecki. „Pamiętnik Literacki1969 z. 3.

Anatomia

S. Balbus: Pożegnanie z Wergiliuszem. „Życie Literackie1970 nr 38.
Z. Dolecki: Nie tylko – kunszt. „Kierunki1970 nr 22.
K. Nowicki: Anatomia metafizyki. „Nowe Książki1970 nr 23.
B. Zadura: Lekcja. „Współczesność1970 nr 22.
J. Poradecki: Apollo, archetypy i historia. „Nowy Wyraz1972 nr 2.
A. Przybylska: Nomen aeternum. „De Lirnik1990 nr 3, nr 5 [dot. wiersza: Natura też jest Rzym].
S. Balbus: Transpozycja tematyczna wobec stylizacji. (Częściowa aktualizacja pierwotnego „języka” historycznego tematu, na przykładzie: J.M. Rymkiewicz: Na trupa (cykl)). W tegoż: Między stylami. Kraków 1993 [dot. m.in. sonetów I-IV].
J. Kisiel: Pszczoła i trwanie. O wierszu „Widomie skryta” Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Skala mikro w badaniach literackich. Katowice 2005.
D. Wojda: Widomie skryta. Jarosława Marka Rymkiewicza „mimesis pszczoły”. „Terminus2007 z. 1.

Król Mięsopust

J. Koenig: Tragifarsa. „Teatr1971 nr 8.
B. Lasocka: Mięsopustny pochód masek. „Teatr1971 nr 8.
A. Biskupski: Teatr groteski z tezą. „Poezja1976 nr 7/8 [dot. też: Porwanie Europy].

Recenzje realizacji telewizyjnych

ada: Mięsopust w świecie zakazów. „Antena1996 nr 7.
Mądra farsa. „Słowo. Dziennik katolicki1996 nr 32.

Porwanie Europy

A. Biskupski: Teatr groteski z tezą. „Poezja1976 nr 7/8 [dot. też: Król Mięsopust].
D. Wojda: Walc i walka. „Porwanie Europy” Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Zapomniany dramat. T. 2. Warszawa 2010.

Recenzje realizacji teatralnych

w Katowicach

D. Wojda: Walc i walka. O „Porwaniu Europy” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Dialog2009 nr 7/8.
J. Cieślak: Polskie upiory. Reaktywacja. „Rzeczpospolita2017 nr 111.
W. Mrozek: Rymkiewicz jak Tarantino. „Gazeta Wyborcza2017 nr 88 [na marginesie wystawienia].
Z. Smolarska: Nieporwani. „Teatr2017 nr 6.
D. Kosiński: Jedyne możliwe zamknięcie dramatu. „Tygodnik Powszechny2018 nr 16 [dot. też: Ułani].

Co to jest drozd?

R. Matuszewski: Teoremat drozda. „Literatura1974 nr 13, przedruk w tegoż: Z bliska. Kraków 1981.
S. Barańczak: Świat bez czasu. „Twórczość1975 nr 1.
S. Balbus: Transpozycja tematyczna wobec stylizacji. (Częściowa aktualizacja pierwotnego „języka” historycznego tematu, na przykładzie: J.M. Rymkiewicz: Na trupa (cykl)). W tegoż: Między stylami. Kraków 1993 [dot. m.in. sonetu V].
M. Woźniak-Łabieniec: Poeta i język. O kilku wierszach Jarosława. „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki1998 nr 4 [dot. m.in. wierszy z tomu „Co to jest drozd ?”].

Ułani

M. Janion: Wojna” i „miłość” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Dialog1975 nr 6, przedruk pt. Temat polski. Komediowa synteza romantyzmu w tejże: Odnawianie znaczeń. Kraków 1980.
D. Wojda: Swoje i obce. Diagnoza kultury polskiej w „Ułanach” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Kresy2009 nr 1/2.

Recenzje realizacji teatralnych

w Warszawie

E. Baniewicz: Sarmatyzm wiecznie żywy. „Twórczość2018 nr 6 [dot. też wystawienia: W. Gombrowicz: „Trans-Atlantyk”. Warszawa, Teatr Ateneum].
J. Kopciński: Ułańska fantazja. „Teatr2018 nr 5.
D. Kosiński: Jedyne możliwe zamknięcie dramatu. „Tygodnik Powszechny2018 nr 16 [dot. też: Porwanie Europy].

Wybór wierszy [2000]

M. Baranowska: Róża idealna. „Odra1977 nr 4.
P. Dybel: Dialog z tradycją. „Nowe Książki1977 nr 3.

Aleksander Fredro jest w złym humorze

W. Maciąg: Humory Aleksandra Fredry. „Życie Literackie1978 nr 10.
B. Zadura: Dla Loretkowej żyta korzec. „Twórczość1978 nr 10, przedruk w tegoż: Szkice, recenzje, felietony. T. 2. Wrocław 2007.
E. Bem-Mańk: Pastisz. „Poezja1979 nr 2.
M. Piwińska: Fredro Rymkiewicza. „Dialog1979 nr 7.
M. Stanisz: Między historią a literaturą. Rymkiewicza dialog z przeszłością w książkach o Fredrze i Słowackim. „Arcana1995 nr 6 [dot. też: Juliusz Słowacki pyta o godzinę].

Thema regium

J. Kornhauser: Uwagi o śmierci niechybnej. „Kultura1978 nr 49, przedruk w tegoż: Światło wewnętrzne. Kraków, Wrocław 1984.
R. Matuszewski: Współczesna poezja polska. „Polonistyka1978 nr 6, przedruk w tegoż: Z bliska. Kraków 1981.
J.K. Adamkiewicz: Temat królewski śmierć. „Nowy Wyraz1979 nr 7.
H. Augustyniak: Ten kto umrze, rodzi się, czy kona. „Teksty1979 nr 3.
A. Gleń: Dialogi z umarłymi”, albo neoklasycyzm. Julian Kornhauser czyta „Thema regium” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Topos2013 nr 4.
K. Bielecki: Rym, kos, Bóg. O „Thema regium” niechybnego Rymkiewicza. „Fronda Lux2017 nr 82/83.

Dwór nad Narwią. (Komedia serio w 3 aktach)

A. Tatarkiewicz: ...Rozpion się nad nimi los.... O duchu, księciu i upiorach. W tejże: Gra w inteligencję. Białystok 1994 [dot. też: Wielki książę].

Recenzje realizacji teatralnych

w Warszawie

K. Paprocka: Za, a nawet przeciw. Powst. 2019. [on-line]. [Dostęp 28 grudnia 2020]. Dostępny w Internecie: http://teatralny.pl/recenzje/za-a-nawet-przeciw,2915.html.
M. Piekutowa: Swingersi polscy. „Teatr2020 nr 1.

Poezje wybrane

P. Szewc: Współczesność Jarosława Marka Rymkiewicza. „Twórczość1983 nr 12.

Juliusz Słowacki pyta o godzinę

M. Szpakowska: Nie do naśladowania. „Twórczość1982 nr 3.
E. Watt: Jarosław Marek Rymkiewicz rozmawia z duchami. „Tygodnik Kulturalny1982 nr 15.
S. Balbus: Reminiscencja stylistyczna. (Wariant modyfikujący, na przykładzie: J. M. Rymkiewicz: Juliusz Słowacki pyta o godzinę). W tegoż: Między stylami. Kraków 1993.
M. Stanisz: Między historią a literaturą. Rymkiewicza dialog z przeszłością w książkach o Fredrze i Słowackim. „Arcana1995 nr 6 [dot. też: Aleksander Fredro jest w złym humorze].
M. Wolski: Alchemia słowa. „Gazeta Polska2014 nr 12.

Ulica Mandelsztama i inne wiersze z lat 1979-1983

S. Barańczak: Prawdziwy koniec klasycyzmu polskiego. „Zeszyty Literackie”, Paryż 1985 nr 12, przedruk w tegoż: Przed i po. Londyn 1988.
A. Poprawa: O „Tristiach” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Meander1992 nr 7/8.
L. Szaruga: Historia wzięta w nawias. „Życie Warszawy1993 dod.Ex Librisnr 33.
A. Poprawa: O „Ulicy Mandelsztama” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Warsztaty Polonistyczne1996 nr 1.
D. Heck: Alteracje JMR. (Garść refleksji na marginesie „Ulicy Mandelsztama”). „Arcana2015 nr 4.

Wielki książę

H. Gosk: Wizerunek naszej kondycji. „Miesięcznik Literacki1984 nr 8/9.
J. Kwiatkowski: Felieton poetycki. „Twórczość1984 nr 12.
F. Ociepka: Neoklasycysta” przy robocie. (Wielkoksiążęce rozcięcie brzucha romantyczności). „Nowe Książki1984 nr 9.
M. Szpakowska: Nasz Wielki Książę. „Twórczość1984 nr 12.
M. Zaleski: Jarosław Marek Rymkiewicz w brzuchu wieloryba. „Arka (Wybór)”* 1986, przedruk w tegoż: Mądremu biada. Paryż 1990 [dot. też: Rozmowy polskie latem 1983].
A. Tatarkiewicz: ...Rozpion się nad nimi los.... O duchu , księciu i upiorach. W tejże: Gra w inteligencję. Białystok 1994 [dot. też: Dwór nad Narwią].
L. Szaruga: Lekturnik (1). „Kwartalnik Artystyczny2001 nr 2.
M. Wyka: Duchy Jarosława Marka Rymkiewicza. W tejże: Niecierpliwość krytyki. Kraków 2006.
J. Engelgard: Jak Rymkiewicz cenzurę PRLprzechytrzył”…Myśl Polska2011 nr 21/22 [dot. też stanu wojennego].

Rozmowy polskie latem roku 1983

J. Błażejowska: Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989. Warszawa 2018, passim.
W. Schlott: Polskie rozmowy latem 1983 = Polnische Gespraeche im Sommer 1983. „Die Faehre = Prom” 1999 nr 1 [tekst w języku polskim i niemieckim].
[W. Bolecki] mal: Rozmowy polskie latem 1983. W: Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa* 1989 r. Warszawa 1989.
M. Zaleski: Jarosław Marek Rymkiewicz w brzuchu wieloryba. „Arka (Wybór)1986, przedruk w tegoż: Mądremu biada. Paryż 1990 [dot. też: Wielki książę].
K. Kłopotowski. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1988 z 8 X dod.Przegląd Polski”.
J. Kornhauser. „Autograf1989 nr 3.
L. Szaruga: Między reportażem a groteską. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1990 z 29 III dod.Przegląd Polski” [dot. też opowiadań M. Nowakowskiego i K. Orłosia].
M. Orski: Lato wnikliwego czytelnika. „Przegląd Powszechny1992 nr 12.
Z.W. Fronczek: Zbójcy tańcują.... „Na przykład”, Lublin 1993 nr 4.
P. Kowalski: Nieznośna obecność mitu. Jarosława Marka Rymkiewicza „Rozmowy polskie latem roku 1983”. W: Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku. Opole 1993.
M. Lengren: Czym nie powinni się zajmować dorośli mężczyźni. „Twórczość1993 nr 1.
M. Orski: Dialogi z wielkim psujem. „Odra1993 nr 4.
L. Szaruga: Rozmowy polskie latem 1983. Zapisywanie Polski. Sens literatury i sens historii. W tegoż: Historia, państwo, literatura. Szczecin 1999.
P. Kowalski: Kanikuła – czasoprzestrzeń niby-mityczna. W tegoż: Odyseje nasze byle jakie. Wrocław 2002.
K. Varga: Jaka piękna masakra!. „Gazeta Wyborcza2008 nr 263 dod.Gazeta na Święto” [dot. też: Kinderszenen].
S. Gębala: Fatalne zauroczenie Jarosława Marka Rymkiewicza. „Zdanie2010 nr 3/4 [dot. też: Kinderszenen].

Zob. też Wywiady.

Żmut

R. Gorczyńska: Rymkiewicz, Mickiewicz i Żmut. „Kultura”, Paryż 1987 nr 7/8.
J. Kott: Żmut – jaka to forma?Zeszyty Literackie”, Paryż 1987 nr 20, przedruk w tegoż: Kamienny potok. Kraków 1991.
A. Poprawa: O żmutowych nitkach. „Więź1988 nr 10.
B. Kazimierczyk: Kierunki 1989 nr 52/53.
Z. Przychodniak: Tam widzę...” – o „Żmucie” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Odra1989 nr 3.
D. Wawrzykowska-Wierciochowa: W obronie Maryli i Adama. „Kierunki1989 nr 52/53 [polemika dot. romansu A. Mickiewicza z M. Wereszczakówną].
A. Bagłajewski: Archeologia duchowości polskiej – „Żmut” i „Umschlagplatz” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Akcent1990 nr 1/2.
M. Kalinowska: Żmut. „Powściągliwość i Praca1990 nr 1/2.
J. Łukasiewicz: Wskrzeszanie. „Tygodnik Literacki1990 nr 14/15.
Z.J. Nowak. „Pamiętnik Literacki1990 z. 2.
Z. Bieńkowski: Piętka. „Nowy Tydzień1991 nr 42.
L. Bugajski: ... Prądy, które płyną stamtąd. „Twórczość1992 nr 2 [dot. też: Baket].
A. Gurbiel: Mickiewicz sportretowany. „Lektura1992 nr 3-6.
J. Michalak: Prywatne śledztwo. Jarosław Marek Rymkiewicz pisze o Mickiewiczu. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie1994 nr 33 (1601).
A. Borawska: Krytyka XIX wieku w „Żmucie” i „Bakecie” Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Biografia i historia. Olsztyn 1997.
Z. Jazienicki: Praktyki „mniejszościowej” historii literatury w „Żmucie” Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Filozofia filologii. Warszawa 2019.

Umschlagplatz

B. Engelking. „Kultura Niezależna”* 1988 nr 44.
N. Gross. „Tygodnik Powszechny1988 nr 19 [streszczenie artykułu z: „Nowiny-Kurier”, Tel-Awiw 1988 nr z 1 IV].
J. Rostropowicz Clark. „The Polish Review”, Nowy Jork 1988 t. 33 nr 3.
[L. Szaruga] Krzysztof Powoski. „Kontakt1988 nr 3.
A. Poprawa: Największa synagoga. „Res Publica1988 nr 9.
A. Szostkiewicz. „Tygodnik Powszechny1988 nr 21.
M. Waliszewska. „Pogląd1988 nr 5.
E. Sułkowska-Bierezin. „Studium Papers”, Ann Arbor, MI 1989 t. 13 nr 2.
A. Bagłajewski: Archeologia duchowości polskiej – „Żmut” i „Umschlagplatz” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Akcent1990 nr 1/2.
P. Czapliński: Literatura na nowo obecna (5). Historia i biografia. „Wprost1990 nr 6.
P. Czapliński: Nominacja i dominacja. „Res Publica1990 nr 1.
M. Zieliński: Iluzja. „Kultura i Życie1990 nr 19, przedruk w tegoż: Ucieczka przed Polską. Kraków 2006.
J. Michlic. „Polin1991 t. 6.
P. Szewc: Świadomość wyciętego lasu. „Życie Warszawy1992 nr 91.
J. Deneka: Trzy powieści, trzy spojrzenia na problem Holocaustu. (Z zagadnień problematyki żydowskiej we współczesnej powieści polskiej). „Język Polski w Szkole Średniej1997 z. 4 [dot. też: B. Wojdowski: Chleb rzucony umarłym; H. Grynberg: Kadisz].
Z. Mitosek: Gdzie był – jest – będzie Umschlagplatz? W tejże: Poznanie (w) powieści. Kraków 2003.
A. Poprawa: Czytając i pisząc po Zagładzie. W tegoż: Formy i afirmacje. Kraków 2003.
G. Marzec: Holocaust, wzniosłość, ironia. Przedstawienie nieprzedstawialnego w „Umschlagplatzu” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Pamiętnik Literacki2005 z. 1.
B. Krupa: Autotematyzm i Zagłada. „Umschlagplatz” Jarosława Marka Rymkiewicza. W tegoż: Opowiedzieć zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003). Kraków 2013.

Baket

M. Adamiec: Adam, Wilno, wymówki, ekskuzy, mistrz Andrzej i my. „Autograf1990 nr 7/8.
K. Cendrowska. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1990 z 21 VI dod.Przegląd Polski”.
A. Nasiłowska: Flirt. „Res Publica1990 nr 7/8.
Z. Rejman: Trylogii wileńskiej część druga. „Baket” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Ogród1990 nr 1.
Z. Skibiński: Mickiewicz-Rymkiewicz a sprawa podwiązek. „Tygodnik Literacki1990 nr 14/15.
J. Węgiełek: Żywy i umarli. „Nowe Książki1990 nr 10.
A. Bagłajewski: Baket, czyli przeciw chaosowi istnienia. „Akcent1991 nr 4.
C. Koenigowa: Czytelnik w kredowym kole. „Czas Kultury1991 nr 28.
A. Poprawa: Jesteśmy przypisami. „Odra1991 nr 3.
M. Sugiera: Rymkiewicza model do składania. „Dekada Literacka1991 nr 8.
L. Bugajski: ...Prądy, które płyną stamtąd. „Twórczość1992 nr 2 [dot. też: Żmut].
A. Gurbiel: Mickiewicz sportretowany. „Lektura1992 nr 3-6.
L. Żuliński: Romantycy, mistycy, szamani. „Literatura1992 nr 1.
J. Michalak: Prywatne śledztwo. Jarosław Marek Rymkiewicz pisze o Mickiewiczu. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie1994 nr 33 (1601).
A. Borawska: Krytyka XIX wieku w „Żmucie” i „Bakecie” Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Biografia i historia. Olsztyn 1997.

Moje dzieło pośmiertne

K. Biedrzycki: Dance macabre” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Tygodnik Powszechny1993 nr 15.
W. Kaliszewski: Stoimy na stacji, z której odjeżdża się w jedną stronę. „Życie Warszawy1993 nr 148.
E. Nawrocka: Temat królewski Jarosława Marka Rymkiewicza. „Tytuł1993 nr 4.
T. Nyczek: Popiół wszystko. „Gazeta Wyborcza1993 nr 110.
Z. Skibiński: Liryka makabryczna i liryka czysta. „Nowe Książki1993 nr 8.
L. Szaruga: Historia wzięta w nawias. „Życie Warszawy1993 dod.Ex Librisnr 33.
P. Szewc: Lotny cień istnienia. „Rzeczpospolita1993 nr 112.
W. Bonowicz: Łazarz i jego powiat. „NaGłos1994 nr 14.
J. Drzewucki: O życiu, które jest śmiercią i życiem. „Twórczość1994 nr 1, przedruk w tegoż: Smaki słowa. Wrocław 1999.
W. Kowalewski: Przypowieść o poezji, umieraniu i wieczności. „Przegląd Artystyczno-Literacki1994 nr 6.
E. Kozioł: ...Kto wam powie jak umierać macie.... „Odra1994 nr 6.
A. Poprawa: Mijając siebie, odnajdując siebie.... „Kresy1994 nr 17.
M. Janion: Pleśń i pieśń. „Życie Warszawy1995 nr 188.
A. Bartnikowski: Jarosława Marka Rymkiewicza fenomenologia konkretu. W: Biografia i historia. Olsztyn 1997.
J. Klejnocki: Wiersz – trup, który gada. W tegoż: Literatura w czasach zarazy. Warszawa 2006.
K. Kaiser: Gdybym mógł cię opisać.... O śmiertelności języka w „Moim dziele pośmiertnym” Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Zamieranie. Interpretacje. Katowice 2007.
L. Tomańska: Na wpół umarły ale na wpół żywy. Poetycki obraz śmierci w „Moim dziele pośmiertnym” Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Ciało i duch w obliczu śmierci. Lublin 2016.

Kilka szczegółów

A. Tryksza: Rymkiewiczowskie strategie narracji historycznej jako zagadnienie epistemologiczne. W: Literatura polska 1990-2000. T. 2. Kraków 2002 [dot. też: Do Snowia i dalej].
A. Franaszek: Uważam się za ucznia Prousta. „Tygodnik Powszechny1994 nr 15.
J. Gondowicz: Proust nowogródzkiego powiatu. „Nowe Książki1994 nr 11 [dot. też: Mickiewicz, czyli wszystko].
T. Komendant: Stronniczy świadek istnienia. „Gazeta Wyborcza1994 dod.Gazeta o Książkachnr 4.
Z. Mikołejko: Apokatastaza z łazankami w tle. „Życie Warszawy1994 dod.Ex Librisnr 63.
A. Poprawa: Kilka punktów o „Kilku szczegółach. „Arka1994 nr 51.
R. Plewa: Prawda udziela się w szczegółach. „W drodze1995 nr 2.
K. Rutkowski: Kilka uwag z powodu „Kilku szczegółów. „Twórczość1995 nr 1, polemika: M. Dernałowicz: Nad „Kilkoma uwagami” z powodu „Kilku szczegółów”. „Twórczość” 1995 nr 9, polemika: K. Rutkowski: Odpowiedź. Tamże.
O. Masiuk: Filozofia „Kilku szczegółów” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Tekstualia2006 nr 3.

Mickiewicz, czyli wszystko

A. Bagłajewski: Czy możliwy jest inny Mickiewicz?Znak1994 nr 10.
J. Gondowicz: Proust nowogródzkiego powiatu. „Nowe Książki1994 nr 11 [dot. też: Kilka szczegółów].
P. Szewc: Temat ciągle nie wyczerpany. „Życie Warszawy1994 nr 73.
A. Waśko: Droga nad Świteź. „Arka1994 nr 49.
D. Werowska: Mickiewicz współczesny. „Kurier Wileński1994 nr 143.
J. Bolewski: Wiedza o wieszczu. „Przegląd Powszechny1995 nr 6.
K. Rutkowski: Pisanie Mickiewicza albo esej o „wiele myślącym. „Arcana1995 nr 6.

Do Snowia i dalej ...

A. Tryksza: Rymkiewiczowskie strategie narracji historycznej jako zagadnienie epistemologiczne. W: Literatura polska 1990-2000. T. 2. Kraków 2002 [dot. też: „Kilka szczegółów”].
A. Bagłajewski: Od Płużyn do Snowia. „Twórczość1996 nr 12.
A. Poprawa: Romantyk czy postmodernista?Nowe Książki1996 nr 6, przedruk w tegoż: Formy i afirmacje. Kraków 2003.
P. Gabryś-Kurowski: W niepewnym księżycowym poblasku. „Tygodnik Solidarność2020 nr 31.

Znak niejasny, baśń półżywa

M. Bieńczyk: Olśniewająco piękne wiersze. „Gazeta Wyborcza1999 nr 139.
J. Drzewucki: Ogród w Milanówku. „Rzeczpospolita1999 dod.Plus Minusnr 21.
J. Klejnocki: Wiersz – trup, który gada. „Tygodnik Powszechny1999 nr 31.
T. Komendant: Dom w Milanówku. „Twórczość1999 nr 6.
K. Pieńkosz: Koty w Milanówku. „Sycyna1999 nr 3/4.
B. Pociej: Poezja pełna, doskonała...; M. Woźniak-Łabieniec: Mikrokosmos w Milanówku. „Arcana1999 nr 5.
A. Poprawa: Baśń o egzystencji. „Nowe Książki1999 nr 4, przedruk w tegoż: Formy i afirmacje. Kraków 2003.
Cz.M. Szczepaniak: Ogród barokowy. „Nasz Dziennik”, Nowy Jork 1999 nr 55.
H. Zaworska: Nicość pod jabłonką. „Gazeta Wyborcza1999 dod.Książki” 1999 nr 2.
Z. Chojnowski: Między bytem a nicością. „Kwartalnik Artystyczny2000 nr 1.
S. Chyczyński: Suplement 2000 nr 11.
S. Chyczyński: Rymkiewicza lot wysoki. „Akant2000 nr 13.
S. Chyczyński: Sędziwy pesymizm Rymkiewicza. „Okolica Poetów2000 nr 9.
M. Cichy: Poezja i feminizm. „Gazeta Wyborcza2000 nr 126.
M. Hanczakowski: Niejasna jasność. „Dekada Literacka2000 nr 2/3.
W. Wencel: Mistyka zaścianka. „Fronda2000 nr 21/22.

Leśmian. Encyklopedia

L. Engelking: Przewodnik po Leśmianie. „Nowe Książki2001 nr 8.
P. Głowacki: Czas machania ręką. „Przekrój2001 nr 49.
J.W. Kamiński: O bytach istoty swej nieświadomych. „Rzeczpospolita2001 dod.Rzecz o Książkachnr 12.
D. Suska: Duch Leśmiana. „Gazeta Wyborcza2001 nr 243.
P. Szewc: Światło na Leśmiana. „Polityka2001 nr 45.
J. Zieliński: Od butów po kapelusz. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2001 nr z 28 XII dod.Przegląd Polski”.
M.E. Cybulska: Niepozorny człeczyna. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 2002 nr 34, sprostowanie tamże 2002 nr 35 [dot. zamieszczenia w artykule fotografii J. Lechonia zamiast B. Leśmiana].
J. Drzewucki: Żył sobie Bolesław Leśmian. „Twórczość2002 nr 4.
M. Fostowicz: Sprawa Leśmiana. „Odra2002 nr 3.
W. Kaliszewski: Hasło: Leśmian. „Więź2002 nr 2.
Skorpion. „Tytuł”, Gdańsk 2002 nr 1/2.
A. Spólna: Leśmian odsłaniany. „Miesięcznik Prowincjonalny2002 nr 5/7.
E. Tkaczyszyn-Dycki: Leśmian i reszta. „Res Publica Nowa2002 nr 5.
D. Wojda: Rymkiewicz encyklopedia „Tego nie ma na świecie”?. „Dekada Literacka2003 nr 1/2.
M. Woźniak-Łabieniec: Opowieść o życiu i poezji albo przewodnik po istnieniu. „Arcana2003 nr 1.
G. Marzec: Brzemię encyklopedii. „Twórczość2005 nr 4.

Mickiewicz. Encyklopedia

R. Lis: Pomnikowo i zwyczajnie. „Gazeta Wyborcza2001 nr 302.
K. Masłoń: Mickiewiczowska encyklopedia. „Rzeczpospolita2001 nr 274.
M. Sendecki: Suczka i sny poety. „Przekrój2001 nr 50.
A. Witkowska: Mickiewicz. Encyklopedia. „Działalność Naukowa2001 z. 11.
W. Chełminiak: Kilogram wieszcza. „Wprost2002 nr 2.
I. Grudzińska-Gross: Zjawisko Mickiewicz. „Res Publica Nowa2002 nr 7.
W. Hajduk-Gawron: Romantyzm i Mickiewicz w opracowaniach. „Postscriptum2002 nr 4.
E. Hoffmann-Piotrowska: Mickiewicz alfabetycznie uporządkowany. „Przegląd Humanistyczny2002 nr 3.
E. Likowska. „Przegląd2002 nr 3.
Z. Romanowski: Mickiewicz na cztery głosy. „Twórczość2002 nr 11/12.
Z. Romanowski: Prawie wszystko o wieszczu. „Aneks Trybuny2002 nr 185.
E. Szymanis: Encyklopedia z duszą. „Nowe Książki2002 nr 4.
W. Szymborska: Kominek. „Gazeta Wyborcza2002 nr 121 [z cyklu: Lektury nadobowiązkowe].

Zachód słońca w Milanówku

J. Drzewucki: Autoironia między metafizyką a globalizacją. „Rzeczpospolita2002 dod.Rzecz o Książkachnr 13 [porównanie z książką T. Różewicza „Szara strefa”].
J. Klejnocki: Ogród w Milanówku. „Polityka2002 nr 45.
T. Nyczek: Instrukcja obsługi kosza na śmieci. „Przekrój2002 nr 44.
R. Przybylski: Ogród istnienia. „Gazeta Wyborcza2002 nr 249.
D. Suska: Niecodzienne wiersze z energią. „Gazeta Wyborcza2002 nr 249.
L. Żuliński: Czarne dziury [z tego cyklu:] Tomik roku. „Trybuna2002 dod.Aneks Trybunynr 234.
B. Biczkowska: Eksklasyk” nominuje klasyka. „Gazeta Uniwersytecka”, Katowice 2003 nr 5 [dot. prezentacji książki przez B. Zadurę].
S. Chyczyński: Kosmiczny ogród w Milanówku. „Akant2003 nr 12.
M. Janion: Śmiertelny nieśmiertelny. „Twórczość2003 nr 11.
W. Kaliszewski: Zmora istnienia. „Więź2003 nr 8/9.
M. Klecel: Rymkiewicz jest super!. „Tygodnik Solidarność2003 nr 42.
J. Kosewski: O pięknie „Pięknej młynarki” nieco mniej pięknie. „Poezja Dzisiaj2003 nr 33/34 [dot. wiersza].
J. Łukasiewicz: Ogród w Milanówku. „Odra2003 nr 2, przedruk w tegoż: Ruchome cele. Warszawa 2003.
K. Maliszewski: Godzina Rymkiewicza. Nike 2003: „Zachód słońca w Milanówku”. „Tygodnik Powszechny” 2003 nr 41 [dot. twórczości poetyckiej, głównie nagrodzonego tomu].
A. Nowak: Pieśni dla znikomków. „Rzeczpospolita2003 nr 220.
M. Radziwon: Teologia kota. „Gazeta Wyborcza2003 nr 130.
M. Rygielska: Muzyka jest ze śmierci. „Akcent2003 nr 4.
Skorpion: Rymkiewicz. „Tytuł2003 nr 47/48.
A. Spólna: Podróż zimowa do Milanówka. „Miesięcznik Prowincjonalny2003 nr 11/12.
L. Szaruga: Czarna zmora istnienia. „Twórczość2003 nr 2/3.
L. Szaruga: Hjornyjj prizrak bytiâ. „Novaâ Pol'ša2003 nr 4.
K. Szewczyk: Wada poetów – byt z niebytem mylą. Wątpliwości ontologiczne Jarosława Marka Rymkiewicza. „Polonistyka2003 nr 2.
A. Szymańska: Wzór istnienia. „Przegląd Powszechny2003 nr 5.
P. Śliwiński: Rymkiewicz. Słowniczek. „Res Publica Nowa2003 nr 1.
J. Tomkowski: W powiecie metafizycznym. „Nowe Książki2003 nr 1.
A. Wiedemann: Na kolanie o wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza. „Tygodnik Powszechny2003 nr 5.
R. Wiśniewski: Pochód kotów w Milanówku. „Dekada Literacka2003 nr 9/10.
M. Wyka: Jarosław Marek Rymkiewicz „Zachód słońca w Milanówku”; B. Zadura: Zachód słońca w Milanówku. „Śląski Wawrzyn Literacki2003 (2002).
A. Zieniewicz: Komu tożsamość?. „LiteRacje2004 nr 1.
B. Zadura: Znów JMR (słowo mówione). W tegoż: Szkice, recenzje, felietony. T. 2. Wrocław 2007.
P. Dakowicz: Jeśli piszesz poezję, to ją zrób nieżywą. O „Zachodzie słońca w Milanówku” Jarosława Marka Rymkiewicza. W tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2008.
D. Wojda: Łzy Ariadny. Cykl poetycki Jarosława Marka Rymkiewicza jako afirmacja istnienia w nicości. „Pamiętnik Literacki2011 z. 1.
A. Zawada: Milanówek of my mind. W tegoż: Oset, pokrzywa. Szkice o literaturze. Wrocław 2011.
A. Tryksza: Ogród wierszowej tradycji. Kilka uwag o „Zachodzie słońca w Milanówku” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Czytanie Literatury2014 nr 3.

Przez zwierciadło

M. Klecel: Rymkiewicz jest super. „Tygodnik Solidarność2003 nr 42.
A. Poprawa: Na tamtą stronę lustra. Biblijny esej Jarosława Marka Rymkiewicza. „Tygodnik Powszechny2003 nr 20.
D. Sołowiej: Świadectwo Tajemnicy. „Kultura”, Białystok nr grudzień 2003/styczeń 2004.
T.P. Terlikowski: Łże-prorok Polaków. „Rzeczpospolita2016 nr 129, polemika: B. Świderski: „Łże-prorok” czy łże teolog? „Kronos” 2016 nr 2.
J. Pyda: Gnostyckie odbicie. „Teologia Polityczna2017/2018 nr 10.

Zob. też Wywiady.

Słowacki. Encyklopedia

M. Baran: Thriller o Słowackim. „Gazeta Wyborcza2004 nr 254.
D. Dąbrowska: Idzie jako Król-Duch. „Pogranicze2004 nr 6.
J. Drzewucki. „Rzeczpospolita2004 dod.Rzecz o Książkachnr 284.
R. Papieski: Rozmowa mistrza Jarosława. „Nowe Książki2005 nr 5.
J. Zieliński: Przeciw nicości. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2005 nr 2 dod.Przegląd Polski”.
M. Woźniakiewicz-Dziadosz: Powieść tabularna. W tejże: Hiperpowieść czyli sieć w powieści. Lublin 2012.
J. Maj: Historia literatury jako fałszowanie. Słowacki Miłosza, Słowacki Witkowskiej oraz Słowacki Rymkiewicza. „Orbis Linguarum2015 vol. 43 [dot. też: Cz. Miłosz: History of polish literature; A. Witkowska: Literatura romantyzmu].

Do widzenia gawrony

J. Borowiec: Dzień dobry nicości. „Tygodnik Powszechny2006 dod.Książki w Tygodniunr 32.
S. Chyczyński: Do widzenia Kosmosie?Akant2006 nr 11.
J. Drzewucki: Pomiędzy nicością a nicością. „Rzeczpospolita2006 nr 129.
A. Kałuża: Trajektorie duchów. „Res Publica Nowa2006 nr 4.
J. Klejnocki: Niebezpieczne wiersze. „Newsweek Polska2006 nr 19.
R. Kołodziej: Ogród – świat. „Fraza2006/2007 nr 4/1.
J. Łukasiewicz: Grymas śmierci w ogrodzie. „Nowe Książki2006 nr 8.
P. Mackiewicz: W podróż... „Odra2006 nr 7/8.
O. Masiuk: Poetycka tkanina Jarosława Marka Rymkiewicza. „Topos2006 nr 5.
R. Skwarski: Zdążyć przed nocą. Rzecz o dwóch tomikach wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza. „Topos2006 nr 1/2.
A. Filipowicz: Od deleuzjańskiego stawania-się-zwierzęciem do teologii politycznej bliźniego. Poetyckie gry z psychoanalizą w utworze „Chodźcie do mnie wiewiórki” Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Polityczność psychoanalizy. Katowice 2014.
G. Igliński: Odsłony zmęczenia i odpoczynku. „Nocna pieśń wędrowca” Johanna Wolfganga Goethego, Michaiła Lermontowa i Jarosława Marka Rymkiewicza. „Wiek XIX2015.

Wieszanie

L. Bugajski: Co ma wisieć, nie utonie. „Twórczość2007 nr 11.
D. Dąbrowska: O pięknie i brzydocie ludzkiego zwierzęcia. „Pogranicza2007 nr 2 [dot. też: B. Skarga: Człowiek to nie jest piękne zwierzę].
W. Kalicki: Szubienice w Warszawie. „Gazeta Wyborcza2007 nr 43.
A. Krzemiński: Tęsknota do pięknej rzezi. „Polityka2007 nr 17/18.
P. Lisicki: Polska, zdrada, szubienica. „Rzeczpospolita2007 nr 128, polem.: M.A. Cichocki: Wszystko, czego nie chcielibyście wiedzieć o polityce. „Rzeczpospolita” 2007 nr 133.
M. Micińska: Szubienica a sprawa polska. „Tygodnik Powszechny2007 nr 9.
D. Nowacki: Lustracja 1794. „Newsweek Polska2007 nr 6.
B. Nowicki: Krążące kawałki historii. „Śląsk2007 nr 11.
A. Poprawa: Wisielcze koncepty. „Odra2007 nr 11.
J. Tazbir: Zdrajcy, którzy nie uszli kary. „Nowe Książki2007 nr 8.
D. Wojda: Potworność istnienia. O „Wieszaniu” i innych utworach Jarosława Marka Rymkiewicza. „Arcana2007 nr 2/3.
M. Wolski: Pętla dziejowa. „Gazeta Polska2007 nr 8.
M. Woźniak-Łabieniec: O wieszaniu czyli czynności głęboko humanistycznej. „Arcana2007 nr 2/3.
G. Zając: O nie zawsze malowanych chłopcach. „Dekada Literacka2007 nr 4.
A. Czajkowska: Rewolucja w rozsypce. Eseje Pawła Jasienicy („Rozważania o wojnie domowej”) i Jarosława Marka Rymkiewicza („Wieszanie”) jako pytanie o etyczny sens historii. „Ruch Literacki2008 z. 4/5.
Ł. Janicki: O wieszaniu na wiele sposobów. „Akcent2008 nr 1.
J. Klejnocki: Skandaloholizm Rymkiewicza. „Rzeczpospolita2008 nr 256 [dot. też: Kinderszenen].
A. Kopiński: Traktat? Żart? Przestroga?. Uwagi o „Wieszaniu” Rymkiewicza. „Czterdzieści i Cztery2008 nr 1.
K. Masłoń: Zdrada ojczyzny musi być ukarana. „Rzeczpospolita2008 nr 264.
A. Mencwel: Humanistyczna bawełna. „Borussia2008 nr 42.
M. Nowakowski. „Arcana2009 nr 1.
M. Herer, K. Wolański: Polak potrafi. „Bez Dogmatu2011 nr 88.
K. Siwczyk: To samo raz jeszcze. W tegoż: Kinkiety w piekle. Felietony. Teksty. Rozmowy. Mikołów 2012.
A. Czajkowska: Insurekcja jako tekst. Trzy interpretacje. (Józef Ignacy Kraszewski – Władysław Stanisław Reymont – Jarosław Marek Rymkiewicz). „Czasy Nowożytne2016 t. 29.
Z. Jazienicki: Potencja królobójstwa. Modalności wspólnoty w „Wieszaniu” Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Imiona anomii. Warszawa 2019.
J. Rojewski: Wygrana wojna z pamięcią. „Znak2019 nr 6.

Zob. też Autor o sobie.

Zob. też Wywiady.

Kinderszenen

A. Franaszek: Krwawa dziura. „Gazeta Wyborcza2008 nr 223.
G. Górny: Mistyka ziemi i krwi. „Rzeczpospolita2008 nr 273.
Guślarz w mundurze Jüngera. O „Kinderszenen” z Janem Klatą, reżyserem teatralnym, rozm. C. Michalski. „Dziennik. Polska, Europa, świat2008 nr 221 dod.Europanr 38.
M. Kalandyk: Kinderszenen” – śpiew Chochoła i głód mitu. „Nowa Okolica Poetów2008 nr 1/2.
J. Klejnocki: Skandaloholizm Rymkiewicza. „Rzeczpospolita2008 nr 256 [dot. też: Wieszanie].
A. Krzemiński: Narodowa duchologia. „Polityka2008 nr 40 [dot. też: R. Legutko: Esej o duszy polskiej].
K. Lubczyński: Macabra alla Polacca. Wokół „Kinderszenen” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Trybuna2008 nr 256.
K. Masłoń: Mroczny narodowy dramat. „Rzeczpospolita2008 nr 217.
A. Mencwel: Kinderbal. „Przegląd Polityczny2008 nr 91/92.
C. Michalski: Szaleństwo Rymkiewicza. „Newsweek Polska2008 nr 37.
M. Pabisek: Żółwie, raki i powstańcy. „FA-art2008 nr 4.
Z. Rosińska: Nachträglichkeit. [Przeł.] G. Czemiel. „Kronos2008 nr 4, przedruk w: „Dialogue and Universalizm” 2009 nr 3/5.
P. Semka: Rymkiewicz jest tylko jeden. „Rzeczpospolita2008 nr 251.
P. Skwieciński: Książka na nowe czasy. „Rzeczpospolita2008 nr 245.
P. Śpiewak: Skrucha i przebaczenie. „Przegląd Polityczny2008 nr 91/92 [dot. też: J. Littel: Bienveillantes; J. Améry: Jenseits von Schuld und Sühne].
B. Urbankowski: Powstanie jako dzieło ludzkiej sztuki. „Gazeta Polska2008 nr 42.
K. Varga: Jaka piękna masakra!. „Gazeta Wyborcza2008 nr 263 dod.Gazeta na Święto” [dot. też: Rozmowy polskie latem 1983].
A. Adamczyk: Diabelli Variationen. „Tekstualia2009 nr 1.
J. Anderman: My z masakry wszyscy. Wokół „Kinderszenen”. „Gazeta Wyborcza2009 nr 16.
S. Bobran: Polska Mojra. O „Kinderszenen” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Perspektywy Kultury2009 nr 1.
W. Browarny: Dawno temu na Wschodzie…Odra2009 nr 3.
W. Kaliszewski: Eksplozja i narodziny. „Wyspa2009 nr 1.
A. Kopiński: W zaklętym kręgu Polski zdziecinniałej. „Czterdzieści i Cztery2009 nr 2.
J. Krakowska: Śmierć i pióropusz. „Dialog2009 nr 9.
Z. Krasnodębski: Powstanie bez bożej gwarancji. „Rzeczpospolita2009 nr 8.
J. Kuisz: Ciągnięcie za ucho jako gwarancja zachowania granic na Odrze i Nysie Łużyckiej. „Res Publica Nowa2009 nr 5.
K.R. Łozowska: Pochód szkieletów. Jeszcze o Powstaniu Warszawskim. „Annales Neophilologiarum2009 [vol.] 3.
M. Orski: Odłamki zniszczonego dzieciństwa. „Nowe Książki2009 nr 1.
W. Szczawińska: Sceny z pamięci niczyjej, czyli Rymkiewicza bajki o historii. „Res Publica Nowa2009 nr 5.
J. Trznadel: Rymkiewicza falsyfikat o powstaniu. „Arcana2009 nr 5, polemika: M. Woźniak-Łabieniec: Falsyfikat i polskie sny. „Arcana” 2009 nr 6.
S. Gębala: Fatalne zauroczenie Jarosława Marka Rymkiewicza. „Zdanie2010 nr 3/4 [dot. też: Rozmowy polskie latem 1983].
E. Janicka: Mroczny przedmiot pożądania. O „Kinderszenen” raz jeszcze – inaczej. „Pamiętnik Literacki2010 z. 4.
M. Orski: Gruzy, żarty i relikty historii. Sceny dziecięce z wojną w tle. W tegoż: Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych. Krytyczny przegląd dorobku nowej prozy polskiej. Wrocław 2010.
P. Dobrosielski, M. Napiórkowski: Przebaczenie jako kategoria współczesnego dyskursu pamięci na przykładzie „Kinderszenen” Jarosława Marka Rymkiewicza i „Słonecznika” Szymona Wiesenthala. „Zagłada Żydów2011 nr 7.
M. Kobielska: O konieczności powstania warszawskiego. „Kinderszenen” i „Widma” [Ł. Orbitowskiego]. „Pamiętnik Literacki2013 z. 4.
Z. Jazienicki: O władzoprzemocy. Prawomocność wspólnoty w „Kinderszenen” Jarosława Marka Rymkiewicza. W: Opowiedzieć (sobie) Polskę. Warszawa 2016.
K. Samsel: Zatraciciel z Milanówka. Co Cyprian Norwid powiedziałby o „Kinderszenen”? W: (Bez)kres romantyzmu. Kraków 2018.

Zob. też Wywiady.

Rozmowy polskie w latach 1995-2008

J. Jakubowski: Pan Mareczek po latach. „Topos2009 nr 4.
M. Miecznicka: Rymkiewicza receptury na życie. „Dziennik. Polska, Europa, Świat2009 nr 150.
W. Turant: Pytania czy odpowiedzi. „Śląsk2009 nr 10.
P. Urbaniak: Publicystyczna działalność poety. „Nowe Książki2009 nr 10.
M. Urbanowski: Rymkiewicz, czyli uparte wzywanie Polaków do istnienia. „Zeszyty Karmelitańskie2009 nr 4.
W. Kowalczyk: Rozmowy z Rymkiewiczem. „Akcent2010 nr 1.

Samuel Zborowski

P. Goźliński: Ojczyzna Synczyzna Dziczyzna. „Gazeta Wyborcza2010 nr 295.
J. Hnidiuk: J.M.R. czyli Jego Miłość Rymkiewicz. „Wyspa2010 nr 4.
Z. Mikołejko: Martwa natura ze ściętą głową. Tako rzecze Jarosław Marek Rymkiewicz. „Tygodnik Powszechny2010 nr 47.
A. Poprawa: Przybywa mściciel Zborowskiego. „Przegląd Polityczny2010 nr 103/104.
M. Sendecki: Jarosław Marek Rymkiewicz wznosi chustkę krwawą. „Przekrój2010 nr 40.
P. Skwieciński: Trumna z szybką. „Rzeczpospolita2010 nr 255.
M. Wilczyński: Obrona Samuela. „Czas Kultury2010 nr 6.
D. Dąbrowska: Samuel Zborowski i Polska. „Pogranicza2011 nr 4.
J. Engelgard: Rymkiewicza pochwała warcholstwa. „Myśl Polska2011 nr 1/2.
J. Jałowiczor: Rymkiewicz i głupi przepych wolności. „Tygodnik Solidarność2011 nr 13.
M. Kalandyk: Samuel Zborowski” – albo miejsce polskości w sporze o uniwersalia. „Topos2011 nr 1/2.
T. Komendant: Martwe pszczoły. „Twórczość2011 nr 2.
A. Komorowski: Polskość, jestestwo i spektakl. „Twórczość2011 nr 2.
G. Krzymianowski: Ta książka to jest zemsta. „Odra2011 nr 3.
P. Nowak: Głupi przepych wolności. „Odra2011 nr 3.
B. Nowicki: Lebenswelt. „Śląsk2011 nr 5.
J. Sosnowski: Egzekucja, egzaltacja, egzystencja. Wokół „Samuela Zborowskiego” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Dialog2011 nr 3.
J. Tazbir: Gawęda z wieloma dygresjami. „Nowe Książki2011 nr 1.
Sz. Twardoch: To, czego nie wie Jarosław Marek Rymkiewicz. „Znak2011 nr 1.
T. Bocheński: Ścięte głowy jako latarnie. „Teatr2012 nr 4.
M. Kuziak: Samuel Zborowski. Rymkiewicz w zwierciadle Słowackiego. „Ruch Literacki2013 z. 4/5.

Zob. też Wywiady.

Wiersze polityczne

P. Goźliński: Kości zamiast sztandaru. „Gazeta Wyborcza2010 nr 106 [dot. wiersza: Do Jarosława Kaczyńskiego].
P. Paliwoda: Ukradziono nam naszą Polskę. „Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo2010 nr 12.
J. Drzewucki: Nie jestem ostatni. „Twórczość2011 nr 5.
R. Włast-Matuszak: Poezja polityczna jako dobro wspólne. „Rzeczy Wspólne2011 nr 2.

Głowa owinięta koszulą

A. Dobiegała: Rymkiewicz owładnięty Mickiewiczem. „Twórczość2013 nr 9.
W. Kaliszewski: Odsłanianie Mickiewicza. „Nowe Książki2013 nr 2.
H. Markiewicz: Tym razem – bez zdziwienia. „Wielogłos2013 nr 3 [dot. tekstu: Mickiewicz w krainie cudów].
T. Nyczek: Żubr i flet. „Dialog2013 nr 3.

Reytan

P. Bratkowski: Esteta i zdrajcy. „Newsweek Polska2013 nr 23.
L. Bugajski: Zdziecinnienie. „Twórczość2013 nr 9.
M. Cieślik: Polska szalona, Polska rozsądna. „Rzeczpospolita2013 nr 126.
P. Dakowicz: Rymkiewicz na rydwanie. „Topos2013 nr 4, przedruk w tegoż: Obcowanie. Warszawa 2014.
P. Goźliński: Bohaterowie i impotenci. „Gazeta Wyborcza2013 nr 140.
A. Horubała: Przemilczenia Rymkiewicza. „Do Rzeczy2013 nr 20.
M. Kalandyk: Obłęd i „sprawa polska. „Fraza2013 nr 4.
R. Koziołek: Latający kret. Rymkiewicz. Krwawy wieszcz. „Tygodnik Powszechny2013 nr 26.
K. Masłoń: Pisarstwo Rymkiewicza. Miazmaty zniewalającej urody. „Do Rzeczy2013 nr 36.
E. Morawiec: Poemat o miłości i zdradzie. „Tygodnik Solidarność2013 nr 25.
M. Wolski: Rzecz o zdradzie. „Gazeta Polska2013 nr 26.
G. Ostasz: Reytan. Lekcja ciemności, która wraca echem żywym. „Tematy i Konteksty2015 nr 5.
M. Pawlicki: Reytan, który kąsa. „wSieci2015 nr 1.
J. Dehnel: Rymkiewicz radzi. „Tygodnik Powszechny2018 nr 41.

Zob. też Wywiady.

Pastuszek Chełmońskiego

P. Dakowicz: Orfeusz w piekle historii. O „Pastuszku Chełmońskiego” Jarosława Marka Rymkiewicza. „Topos2014 nr 4, przedruk w tegoż: Obcowanie. Warszawa 2014.
J. Drzewucki: Czarna krew, miłość wszechrzeczy. „Rzeczpospolita2014 nr 92.
A. Horubała: Śmiertelne zauroczenie. „Do Rzeczy2014 nr 16.
M. Kalandyk: Persefona rozmawia z Orfeuszem i z… pastuszkiem. „Fraza2014 nr 4.
P. Łuszczykiewicz: Filozofia i fizjologia. „Nowe Książki2014 nr 9.
W. Kaliszewski: Jarosław Marek Rymkiewicz patrzy na obraz Chełmońskiego. „Wyspa2015 nr 1.

Koniec lata w zdziczałym ogrodzie

J. Drzewucki: Z baśni do baśni. „Twórczość2015 nr 10.
J.M. Ruszar: Powitanie w zdziczałych ogrodach. „Rzeczpospolita2015 nr 130.
R. Kołodziej: Szeptem. „Fraza2016 nr 1/2.
M. Bernacki: Poetyckie danse macabre Jarosława Marka Rymkiewicza. „Topos2017 nr 5, przekł. angielski pt. Jarosław Marek Rymkiewicz’s poetic danse macabre. „Świat i Słowo” 2017 nr 1.

Dwór nad Narwią. Dramaty

J. Kozłowska: Rymkiewicz, czyli wzmożona aktywność upiorów. „Teatr2017 nr 6.

Metempsychoza

S. Chyczyński: Największy o metempsychozie. „Akant2018 nr 11.
J. Drzewucki: Sen we śnie. „Twórczość2018 nr 1.
M. Kalandyk: Metempsychoza – podróżowania po kresach część druga. „Topos2018 nr 2.
R. Kołodziej: Między Pytaniem a Pytaniem. „Arcana2018 nr 4.
P. Śliwiński: Rymkiewicz tańczy ze śmiercią. „Gazeta Wyborcza2018 nr 92.

Adam Mickiewicz odjeżdża na żółtym rowerze

J. Drzewucki: Niepojętość istnienia według Jarosława Marka Rymkiewicza. „Twórczość2019 nr 4.
E. Kącka: Jazda z Mickiewiczem. „Tygodnik Powszechny2019 nr 22.
K. Lubczyński: Mickiewicz Duchem w Materii zanurzony. „Dziennik Trybuna2019 nr 24/25.
K. Masłoń: Pijmy zdrowie Mickiewicza. Mickiewicz prawdziwy okiem mistrza. „Do Rzeczy2019 nr 8.
M. Nawrocki: Umieranie, czyli prawie wszystko. Kilka myśli o książce Jarosława Marka Rymkiewicza z dodaniem rozważań o istnieniu i wędrówce w deszczu. „Kronos2019 nr 3.

P. Calderon de la Barca: Księżniczka na opak wywrócona

K.K. Pysiak: Czym jest „Księżniczka na opak wywrócona. „Nowe Książki1974 nr 15.

Kochankowie piekła. (Tragifarsa w 2 aktach według Calderona)

R. Przybylski: Anty-Calderon Jarosław Marek Rymkiewicz. „Program Teatru Narodowego1972 nr z 16 VI, przedruk pt. Stulecie szatana w tegoż: Wtajemniczenie w los. Warszawa 1985.
A. Kijowski: Próby czytane. Heca na tematy ostateczne. „Dialog1973 nr 1.
A. Konkowski. „Nowe Książki1976 nr 1.
A. Dąbek: Diabeł i człowiek w obliczu niepewności co do istnienia Boga. Zmagania z określeniem statusu zła i tożsamości człowieka w „Kochankach piekła” Jarosława M. Rymkiewicza. W tejże: Polski Faust. Wątki faustyczne w polskiej dramaturgii XX wieku. Kraków 2007.

Recenzje realizacji teatralnych

w Krakowie

P. Głowacki: Pieskie życie Kusego. „Tygodnik Powszechny1993 nr 10.
G. Niziołek: Miniatura z diabłem. „Teatr1993 nr 3.
M. Wąs: Diabeł jest kobietą. „Rzeczpospolita1993 nr 48.

O. Mandelsztam: Trzydzieści trzy wiersze i kilka fragmentów

W. Ligęza: Pod władzą Prozerpiny. „Nowe Książki2003 nr 6.
P. Fast: Poezja Osipa Mandelsztama w przekładach Jarosława Marka Rymkiewicza. „Przegląd Rusycystyczny2010 nr 1 [dot. też: 44 wiersze i kilka fragmentów].

G. Flaubert: Trzy baśnie

J. Kurkiewicz: Flaubert muskularny. „Gazeta Wyborcza2009 nr 264.