BIO

Urodzony 18 listopada 1944 w Nawojowej pod Nowym Sączem; syn Eustachego Rylskiego, inżyniera rolnika (rozstrzelany przez Niemców w 1944), i Marii z domu Plater-Zyberk, księgowej. Dzieciństwo spędził w Sobieszowie pod Jelenią Górą, w 1959-63 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Karpaczu; w 1965 zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Wałbrzychu. Równocześnie w 1963-66 pracował jako referent techniczny w bazie samochodowej Ośrodka Transportu Leśnego w Sobieszowie. Następnie uczył się w Pomaturalnym Studium Hotelarskim w Jeleniej Górze (1966-68). Pracował jako robotnik budowlany we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego (1968-69), urzędnik państwowy w Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewódzkim Komitecie Kultury Fizycznej we Wrocławiu (1969-71), kierownik programowy w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury w Brzegu Dolnym pod Wrocławiem (1973-78). W 1975-81 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1978 zamieszkał w Warszawie i podjął pracę wychowawcy w Zespole Szkół Budowlanych (1978-80). W 1981-85 był udziałowcem firmy remontującej mieszkania. Debiutował w 1983 na łamach „Literatury” fragmentami opowiadania pt. Stankiewicz (nr 11-12). W 1987 ożenił się z Lucyną Wysocką, dziennikarką. W 2005 otrzymał nagrodę Fenomen 2005 przyznaną przez tygodnik „Przekrój”. Mieszka w Chotomowie pod Warszawą.

Twórczość

1. Stankiewicz; Powrót. [Opowiadanie; powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 302 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1989; wyd. 3 Warszawa: Świat Książki 2006.

Nagrody

Nagroda „Literatury” za debiut roku w 1984, nagroda Funduszu Literatury w 1985.

Przekłady

francuski

Przekł. opowiadania Stankiewicz: Le colonel Stankiewicz. [Przeł.:] R. Bourgeois, M. Zamojska-Sabater. [Paris] 1991.
Przekł. powieści Powrót: Le retour. [Przeł.] R. Bourgeois. [Paris] 1996.

niemiecki

Karussell. [Przeł.] K. Kelm. Berlin 1988.

rosyjski

całości: Vozvraščenije — Stankevič. [Przeł.] S. Svjackij. Moskva 1990.

węgierski

Az ezredes. [Przeł.] A. Pályi. Pécs 1993.

włoski

Una provincia sulla Vistola. [Przeł.] A. Zoina. Palermo [1988].

2. Tylko chłód. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 226 s.

Nagrody

Nagroda Warszawska Premiera Literacka w 1987.

Zawartość

Dziewczynka z hotelu „Excelsior”; Tylko chłód; Refren.

3. Dziewczynka z hotelu Excelsior. Scenariusz według własnego opowiadania E. Rylski. Ekranizacja 1988. Por. poz. .

4. Chłodna jesień. Sztuka telewizyjna w 26 scenach. Dialog 1989 nr 8 s. 5-50. Telewizja Polska 1990.

5. Zapach wistarii. [Sztuka telewizyjna]. Dialog 1990 nr 11 s. 5-39. Telewizja Polska pt. „Zapach orchidei” 1991.

6. Wilk kazański. [Sztuka telewizyjna]. Telewizja Polska 1995.

7. Netta. [Sztuka telewizyjna]. Dialog 1997 nr 9 s. 17-53. Telewizja Polska 1998.

8. Co nie jest snem. [Scenariusz; Scenariusz telewizyjny]. Dialog 1999 nr 9 s. 5-30. Telewizja Polska 2000. Polskie Radio 2004.

9. Sprawa honoru. [Utwór dramatyczny]. Dialog 2003 nr 7/8 s. 5-41.

10. Człowiek w cieniu. [Powieść]. Warszawa: Świat Książki 2004, 134 s.

Nagrody

Nagroda im. J. Mackiewicza w 2005.

11. Dzień podróżny. [Utwór dramatyczny]. Dialog 2005 nr 3 s. 32-54. Telewizja Polska 2005.

12. Warunek. [Powieść]. Warszawa: Świat Książki, Bertelsmann Media 2005, 253 s.

Nagrody

Nagroda Pióro Fredry, nagroda literacka im. W. Reymonta.

13. Wyspa. [Opowiadania]. Warszawa: Świat Książki 2007, 240 s.

Tu m.in. zmieniona wersja opowiadania Dziewczynka z hotelu „Excelsior” [poz. ].

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1999, 2006.

Wywiady

Usługi dla ludności. Rozm. Z. Pietrasik. Polityka 1985 nr 21.
W miarę interesujące historie. (Rozmowa z Edwardem Rylskim, laureatem nagrody „Literatury” za debiut roku). Rozm. A. Ziembicki. Literatura 1985 nr 1.
Szkic do portretu. Rozm. M. Markowski. Kultura 1987 nr 46.
Dojść do słowa. Rozm. H. Zaworska. Odra 1988 nr 3.
Walić w mur tajemnicy istnienia. Rozm. A. Haegenbarth. Nurt 1988 nr 8.
Lubię teatr telewizji. Rozm. W. Majcherek. Teatr 1991 nr 6.
Zrzynam z rzeczywistości. Rozm. Z. Pietrasik. Polityka 1998 nr 12.
Widoki dalekie. Rozm. P. Tomczyk. Rzeczpospolita 2001 nr 34.
Interesują mnie paradoksy. Rozm. D.J. Cirlić. Dialog 2003 nr 7/8.
Często urągam materii. Rozm.: K. Janowska, P. Mucharski. Gazeta Wyborcza 2005 nr 152.
Pozbierać świat. Rozm. D.J. Cirlić. Dialog 2005 nr 3.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Ogólne

Artykuły

D. Ossowska: W kręgu narodowej mitologii. Bohaterowie prozy Eustachego Rylskiego. Acta Polono-Ruthenica 2003 t. 8.
K. Kutz: Eustachy Rylski, czyli ogryzanie. Dialog 2005 nr 3.

Stankiewicz; Powrót

Z. Bauer: Wielkie nic. Zdanie 1985 nr 5.
T. Błażejewski: Miejsce na ziemi. Miesięcznik Literacki 1985 nr 6.
J.Z. Brudnicki: Portrety umarłej klasy. Nowe Książki 1985 nr 4.
H. Danilczyk: Wyzbyci tożsamości. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 23.
[A. Grajewska] K. Narutowicz: Spirala. Kierunki 1985 nr 19.
M. Orski: Bez Polski można żyć, bez nogi trudniej. Odra 1985 nr 12.
K. Pysiak: Bez tożsamości. Fakty 1985 nr 30.
J. Stankiewicz: Obiecujący debiut. Literatura 1985 nr 3.
K. Ćwikliński: Zimny, milczący wszechświat. Nurt 1986 nr 7.
T. Walas: Ludzie znikąd. Twórczość 1986 nr 2.
W. Woroszylski: Blada Ana i carski pułkownik. Więź 1986 nr 7-8 [dot. też: J. Łoziński: Sceny myśliwskie z Dolnego Śląska].
R. Bieniecki: Chimera polska. Rozważania nad „Stankiewiczem” Eustachego Rylskiego. Integracje 1989 nr 25.

Tylko chłód

R. Bieniecki: Chłodny klimat epoki. Nurt 1987 nr 9.
T. Miłkowski: Chłód. Kultura 1987 nr 31.
A. Nasiłowska: Tylko letnio. Res Publica 1987 nr 6.
W. Sadkowski: Chłód — i żar. Miesięcznik Literacki 1987 nr 10.
P. Szewc: Wszyscy czują się podle. Twórczość 1987 nr 10.
J. Termer: Druga książka Rylskiego. Nowe Książki 1987 nr 5/6.
L. Żuliński: Smutne refreny. Literatura 1987 nr 9.
T. Błażejewski: Zmienić świat?Życie Literackie1988 nr 8 [dot. też: J. Indelak: Światłowstręt].
[A. Grajewska] K. Narutowicz: Tylko chłód. Kierunki 1988 nr 1.
J. Csato: Rylski: nie tylko chłód. Dialog 1989 nr 8.

Chłodna jesień

T. Miłkowski: Chłodna jesień pisarza. Kultura 1990 nr 9.

Zapach wistarii

J. Pilch: Zasypka po pacierzu. Tygodnik Powszechny 1991 nr 21 [dot. emisji pt. „Zapach orchidei” 1991].

Wilk kazański

Ł. Drewniak: Polski Faust ery drapieżnego kapitalizmu. Dialog 1996 nr 9.

Człowiek w cieniu

J. Gizella: Ludzie w cieniu. Topos 2004 nr 5.
P.W. Lorkowski: Powrót w starym stylu. Twórczość 2004 nr 10.
K. Masłoń: Korepetytor Eustachy Rylski. „Rzeczpospolitadod. Rzecz o Książkach 2004 nr 102.
D. Nowacki: Szczególne wyczulenie. Twórczość 2004 nr 1.

Warunek

M. Jentys: Warunek równości. Twórczość 2006 nr 3.
K. Masłoń: Wielkie zauroczenie. O Eustachym Rylskim i jego „Warunku”; Wyjście z cienia. O Eustachym Rylskim. W tegoż: Nie uciec nam od losu. Warszawa 2006.
I. Merkut: W każdym siedzi dureń. Wydawnictwo „Śląsk2006 nr 7.
M. Orski: AntySienkiewicz. Odra 2006 nr 1.