BIO

Urodzona 20 listopada 1920 we wsi Klony (Kłony) pod Środą Wielkopolską; córka Karola Musielaka, ślusarza, i Józefy z Cieślików, robotnicy rolnej. Uczęszczała do trzyletniego Seminarium Ochroniarskiego dla wychowawczyń przedszkoli w Poznaniu; w 1937 zdała małą maturę. W tym okresie należała do Przysposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju Polskiego Czerwonego Krzyża, a od 1937 do Polskiego Białego Krzyża. Od 1938 była zatrudniona przez Polski Biały Krzyż jako kierowniczka żołnierskich świetlic 14. Pułku Artylerii Lekkiej i poborowych w Domu Żołnierza w Poznaniu. Po wybuchu II wojny światowej, do czasu bitwy nad Bzurą, uczestniczyła w szlaku bojowym Armii Poznań jako instruktorka kulturalno-oświatowa z ramienia Białego Krzyża. W czasie okupacji niemieckiej pracowała jako maszynistka, m.in. w Syndykacie Rolniczym w Lublinie. Aresztowana w 1942 przez gestapo, była przez kilka miesięcy więziona w Lublinie. Od jesieni 1944 do zakończenia wojny służyła w Ludowym Wojsku Polskim w Lublinie. Następnie zamieszkała w Gdańsku, gdzie kontynuowała naukę w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrzeszczu i równocześnie pracowała jako urzędniczka Miejskiego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk. W 1945-54 należała do Stronnictwa Demokratycznego. Po zdaniu matury w 1946 wyjechała do Warszawy i pracowała jako referentka w Dziale Prasy Zagranicznej Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Od 1947 studiowała na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Akademii Nauk Politycznych oraz polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW), gdzie w 1952 uzyskała magisterium. Równocześnie uczyła się na Wydziale Instrumentalnym w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Gdańsku. W 1952-55 pracowała jako nauczycielka języka polskiego i gry na fortepianie w Państwowym Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Gdańsku Wrzeszczu. W 1955 wyszła za mąż za Waldemara Rybickiego, lekarza (rozwód 1958) i zamieszkała w Warszawie. Do 1975 była redaktorem w Wydawnictwie Ministerstwa Obrony Narodowej początkowo w Redakcji Literatury Pięknej, a potem w Redakcji Przekładów (w 1968-72 pełniła tam funkcję kierownika). W 1956 została członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Debiutowała w 1960 przekładami opowiadań Bodo Uhsego pt. Podróż na błękitnym łabędziu, Brat gavillana, Rozmowa podczas deszczu i Tonta, opublikowanymi w tomie pt. Opowiadania meksykańskie. W następnych latach zajmowała się przekładami z literatury niemieckiej i skandynawskiej, pisała także wewnętrzne recenzje dla potrzeb wydawnictw. Równocześnie w 1968-73 odbyła studium doktoranckie w zakresie filologii polskiej na UW. W 1971 została członkiem Związku Literatów Polskich. Od 1975 do przejścia na emeryturę w 1981 była kierownikiem Redakcji Literatury Germańskiej i Skandynawskiej w Państwowym Instytucie Wydawniczym w Warszawie. W 1983 została członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1975) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979). Mieszkała w Warszawie.

Twórczość

Przekłady

1. B. Uhse: Opowiadania meksykańskie. Przeł.: Z. Rybicka, M. Wisłowska. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960, 123 s.
2. H. Meyer: Serce Spartakusa. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1962 [właśc. 1961], 415 s.
3. D. Noll: Przygody Wernera Holta. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1962-1966.

[Cz. 1]. Przygody Wernera Holta. 1962 [właśc. 1961], 415 s. Wyd. 2 z tytułem cz. 1 Historia pewnej młodości tamże 1964.

[Cz. 2]. Historia pewnego powrotu. 1966, 450 s.

Wyd. łącznie cz. 1 [wyd. 3-7] i cz. 2 [wyd. 2-6] tamże: 1968, 529 s., 1975, 1977, 1979, 1987.

4. Ch. Wolf: Niebo podzielone. Opowiadania. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1966, 341 s. Wyd. 2 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 221 s.
5. K. David: Czarny Wilk. [Powieść dla młodzieży]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 208 s. Wyd. 4 tamże 1989.

Wyd. łącznie z poz. pt. Czarny Wilk; Tenggeri, syn Czarnego Wilka tamże 1977, 531 s. Wyd. 3 1983.

6. K. David: Tenggeri, syn Czarnego Wilka. Powieść dla młodzieży. [Poznań:] Wydawnictwo Poznańskie 1972, 334 s. Wyd. 2 tamże 1990. Wyd. łącznie z Czarny Wilk zob. poz. .
7. W. Steinberg: Arno i Daniela. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1972, 282 s.
8. E. Runge: Protokoły bottropskie. [Reportaże]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1973, 186 s.
9. K. David: Ocalona. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 143 s. Wyd. 2 tamże 1979.
10. P. Abraham: Mój ślub z księżniczką. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1976, 368 s.
11. A. Muschg: U szczytu szczęścia. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 155 s.
12. R. Musil: Zespolenia; Historie nie historie. [Opowiadania]. Przeł.: Z. Rybicka, W. Pieńkowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 173 s.
Tu w przekładzie Z. Rybickiej: Zespolenia; Dwa opowiadania: Dopełnienie miłości; Kuszenie cichej Weroniki, s. 7-136.
13. P. Abraham: Strzały z arki Noego, czyli Omyłki i manowce mojego przyjaciela Wensloffa. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1984, 349 s.
14. G. Späth: Komedia. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 418 s.
15. V. Radtke: Szukam miłości. Historia mojego życia. Oprac. literackie i red.: A. Kduk. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1989, 268 s.
16. N. von Below: Byłem adiutantem Hitlera 1937-1945. [Pamiętniki]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej [1990], 448 s. Wyd. 2 pt. Byłem adiutantem Hitlera. Warszawa: Bellona 2003.
Tekst częściowo w języku polskim i niemieckim.
17. J. Bahlcke: Śląsk i Ślązacy. [Studia; współautorzy:] J. Rogali i in. Przeł.: M. Misiorny, Z. Rybicka, Ł. Żebrowski. Warszawa: Scholar 2001, 447 s.
Cz. V. M. Weber: Literatura śląska od początków do roku 1945. – Cz. VI. A. Langer: Sztuka śląska od romanizmu do wrocławskiej moderny.
Tu w przekł. Z. Rybicka: Cz. IV. B. Bönish-Brednich: Śląska kultura życia codziennego i jej świat. Przegląd etnograficzny.
18. W. Weber: Twoje zdrowie w twoich rękach. [Poradnik]. Warszawa: Bellona 2005, 286 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989.

R. Musil: Zespolenia; Historie nie historie

A. Tardelli: Czytanie Musila. Tu i Teraz 1982 nr 31.