BIO

Born on 27 November 1967 in Gdansk; son of the engineer Sylwester Sendecki and the teacher Maria, née Komszczyńska. He and his family moved to Tomaszów Lubelski in 1968. He joined the Bartosz Głowacki Grammar School in the town in 1982. He made his debut in 1985, while still at school, with the poems Bajka (Fairy Tale) and Popołudnie (Afternoon), which appeared in the Zamość-based weekly "Tygodnik Zamojski" (no. 32). After completing advanced secondary education in 1986, he studied Medicine at the Medical Academy (AM) in Warsaw (now the Medical University of Warsaw – WUM). In 1987, he started collaborating with the Krakow-based quarterly "brulion" (later "bruLion"), which was published outside the reach of state censorship. His articles and poems appeared there until 1994, including in 1993 Wiersz wspólny (półfinałowy) (A joint poem – semi-final), which was written together with Marcin Baran and Marcin Świetlicki and has come to be recognized as a manifesto for the generation of poets associated with this quarterly. During his studies at AM, he was associated with the underground publishing movement, distributing publications by the Independent Publishing House NOWA (Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA). He was also active in student organizations, including as chair of the University Commission and then from 1989 as head of the AM strike committee. That year he joined the National Commission of the Independent Student Association (NZS). He abandoned his medicine degree in 1990 and joined the sociology programme at the University of Warsaw (UW). After graduating with a master's degree, he was on the doctoral programme at the Institute of Sociology at UW from 1996 to 2002 but did not complete his thesis. In parallel, from 1996 to 1998, he worked as a sociologist at the Socio-Educational Department at the Ministry of National Defence (MON), while remaining active as a writer. His poems, reviews and translations of English-language literature appeared in periodicals including "Odra" (1996, 1998, 1999, and 2001), "Dekada Literacka" (1998-99), "Tygodnik Powszechny" (1998 and 2000-2003), and "Literatura na Świecie" (2005-2007). He has received numerous literary awards. From December 2001 to December 2011 he was an editor at the weekly "Przekrój", serving as the magazine's secretary and head of the culture section, before becoming deputy head of the section in 2009. He published numerous literary reviews in the magazine, as well as interviews, primarily with writers and other cultural figures. From April 2010 to December 2011 he published the regular column W tym tygodniu nie piszemy o…. (This week we are not writing about...). In 2003, he was a fellow of the US Department of State and participated in the International Writing Program at the University of Iowa. In 2011, he was appointed to the chapter of the High Calibre Award, which is presented at the International Crime Novel Festival in Wroclaw. Between 2012 and 2013, he was secretary of the editorial board of the monthly "Exklusiv". In 2012, he started publishing reviews in the daily newspaper "Gazeta Wyborcza" and collaborating with the book magazine "Książki". In 2015, he received a grant from the Ministry of Culture and National Heritage (MKDiN), while in 2016 he received an artistic fellowship from the city of Warsaw. In 1995, he married the editor and translator Katarzyna Pruchla. They have a daughter, Zuzanna (b. 1999). They have since divorced. In 2013, he married the literary scholar and editor Karolina Felberg. He lives in Warsaw.

Twórczość

1. Z wysokości. Wiersze z lat 1985-90. Kraków, Warszawa: bruLion 1992, 31 s. BibLioteka. Przedruk zob. poz. .

2. Książeczka do malowania. [Wiersze]. Red.: A. Burszta. Legnica: Centrum Sztuki – Teatr Dramatyczny 1998, 14 s. Przedruk zob. poz. .

3. Muzeum sztandarów ruchu ludowego. [Wiersze]. Legnica: Centrum Sztuki – Teatr Dramatyczny 1998, 14 s. Barbarzyńcy i Nie,11.

4. Parcele. [Wiersze]. Kraków, Warszawa: bruLion 1998, 24 s. BibLioteka. Przedruk zob. poz. .

Inne formy wydań

Wyd. w formie pliku elektronicznego: Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska 2017, plik w formacie PDF, EPUB i MOBI.

Zawartość

Cykle: Top market; Parcele.

5. Opisy przyrody. [Wiersze]. Legnica: Biuro Literackie Port Legnica 2002, 36 s. Port Legnica 2002, 4.

6. Szkoci dół. [Wiersze]. Kraków: a5 2002, 53 s.

Zawartość

Cykle: Pamiątka z celulozy; Książeczka do malowania [poz. ]; Koszary.

7. Z wysokości; Parcele. [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2006, 84 s. Wielki Kanion,8.

Zawiera wiersze z poz. , .

8. Trap. [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2008, 35 s. Poezje,12.

Nagrody

Nominacja w kategorii książka roku Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2009, nominacja do nagrody kanału Kultura Telewizji Polskiej – Gwarancja Kultury w 2009.

9. [Dwadzieścia dwa] 22. [Wiersze]. Poznań.: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2009, 28 s. Biblioteka Poezji Współczesnej,8. Por. poz. .

Nagrody

Nominacja w kategorii książka roku Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2010.

10. Pół. [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2010, 62 s. Poezje, 52.

Nagrody

Nominacja do nagrody kanału Kultura Telewizji Polskiej – Gwarancja Kultury w 2011, nominacja w kategorii książka roku Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2011.

11. Farsz. [Wybór wierszy]. Wrocław: Biuro Literackie 2011, 50 s. Poezje – Biuro Literackie, 66.

Nagrody

Nominacja w 2012 do Nagrody Literackiej Gdynia i do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii książka roku.

12. Błam 1985-2011. [Wiersze zebrane]. Wrocław: Biuro Literackie 2012, 354 s. Dożynki, 18.

13. Antologia. [Wybór wierszy]. [Wstęp.:] P. Próchniak. Warszawa: Hachette Polska 2013, 190 s. Poezja Polska, 84.

Zawiera wybór wierszy z poz. , , , , , , , .

14. Pamiątka z celulozy. Wybór wierszy. [Wybór i posłowie:] P. Mackiewicz. Poznań.: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2014, 138 s. Biblioteka Poezji Współczesnej.,80.

Dwa warianty okładki.
Zawiera wybór wierszy z poz. , , , , , , , , .

15. Przedmiar robót. [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2014, 36 s. Poezje, 114.

Nagrody

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius w kategorii książka roku 2014.

16. Figle w fokarium. O fokach z Helu. [Opowiadanie dla dzieci]. Ilustracje: E. Poklewska-Koziełło. Warszawa: Egmont Polska 2015, 32 s. Czytam sobie . Poziom 1. Edukacyjny Egmont. Wyd. nast.: Warszawa: HarperKids – HarperCollins Polska 2021, 31 s.

17. Lamety. [Wiersze]. Wrocław: Biuro Literackie 2015, 60 s. Poezje, 136.

Adaptacje

w formie komiksu

Adaptacja pt. 21 lipca: Czekolada stołeczna. [Rys.:] M. Prawelska. W: Powrót barbarzyńców i nie. Wrocław 2013 s. 21-24.

18. W. [Wiersze]. Stronie Śląskie: Biuro Literackie 2016, 57 s. Poezje – Biuro Literackie, 147.

Inne formy wydań

Wydane jako dokument elektroniczny: Stronie Śląskie: Biuro Literackie 2016, plik w formacie EBUB; MOBI.
Nagroda im W. Szymborskiej i nagroda miesięcznika „Odra” w 2017.

19. [Jedenaście]11 przypisów do „22” oraz 33 inne obiekty tekstowe. [Wiersze]. Mikołów: Instytut Mikołowski 2017, 63 s. Biblioteka „Arkadii, t. 149. Por. poz. .

20. Wakacje w Waszyngtonie. Historia Abrahama Lincolna. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Egmont Polska 2017, 63 s. Czytam sobie. Poziom 3; Połykam Strony; Edukacyjny Egmont.

21. F jak foka. [Opowiadanie dla dzieci]. Ilustracje: A. Surma. Warszawa: Wydawnictwo Egmont Polska 2019, 32 s. Akademia Mądrego Dziecka.

22. G jak grom. [Opowiadanie dla dzieci]. Ilustracje: A. Surma. Warszawa: Wydawnictwo Egmont Polska 2019, 32 s. Akademia Mądrego Dziecka.

23. H jak hamak. [Opowiadanie dla dzieci]. Ilustracje: A. Surma. Warszawa: Wydawnictwo Egmont Polska 2019, 32 s. Akademia Mądrego Dziecka.

24. I jak infekcja. [Opowiadanie dla dzieci]. Ilustracje: A. Surma. Warszawa: Wydawnictwo Egmont Polska 2019, 32 s. Akademia Mądrego Dziecka.

25. J jak jaskiniowiec. [Opowiadanie dla dzieci]. Ilustracje: A. Surma. Warszawa: Wydawnictwo Egmont Polska 2019, 32 s. Akademia Mądrego Dziecka.

26. [Ka]. [Wybór wierszy]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2019, 178 s.

Zawiera wybór wierszy z poz. , , , , , , , , , .

27. Koniec wakacji. Współautor: M. Baran. [Poemat]. Wrocław: Wydawnictwo j 2019, 42 s.

28. Wielki skarb. [Opowiadanie dla dzieci]. Ilustracje: Z. Różycka. Warszawa: Egmont 2019, 31 s., Akademia Mądrego Dziecka.

29. Do stu. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 2020, 64 s. Biblioteka Poezji Współczesnej, 208.

Teksty do utworów muzycznych

Tractus-na chór mieszany a capp. [Muzyka:] M. Zieliński. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2001, 14 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

niemiecki

Parzellen. Gedichte aus zehn Jahren. [Przeł.:] M. Braun, G. Kahlau. Mainz 1997.

portugalski

Parcelas. [Przeł.] R.A. Branco. [Lisboa] 2001.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

Young poets of a new Poland. An anthology. [Przeł.] K. Lars [i in.]. London 1993.
City of memory. A bilingual anthology of contemporary Polish poetry. [Przeł.] M. J. Mikoś. [Wstęp:] A. Niewiadomski. Bloomington, IN 2015 [teksty w języku polskim i angielskim].

bułgarski

Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989 = Lûbov ne e dumata. Antologiâ na polski poetesi i poeti, debûtirali sled 1989 godina. [Wybór:] J. Dehnel i M. Woźniak. [Przeł.:] D.G. Hamze, P. Karag’ozov, D. Lau-Bukovska. Plovdiv 2014 [tekst w języku polskim i bułgarskim].
Antologiâ na novata polska poeziâ. [Przeł.] B. Dankov. Sofiâ 2006,.

czeski

Bilé propasti. Antólogie mladé polské poezie.[Przeł.] B. Trojak [i in.]. Brno 1997.

francuski

Poésie. [Przeł.] Ch.-H. du Bord [i in.]. [Montricher] Paris 2000.

hiszpański

[Ciento uno] 101. (6 poetas polacos contemporáneos). [Wybór i wstęp:] M. Ziętara. [Przekł.:] M. Ziętara [także oprac. i wstęp], M. Barrientos. Santiago de Chile 2008 [tekst w języku polskim i hiszpańskim].
Poesia a contragolpe. Antologia de polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Wybór i przeł.:] A. Murcia, G. Beltrán , X. Farré, Zaragoza 2012.

niemiecki

Am Rande des Himmels. [Red.]. P. Grosz. Mainz 1995.
Poesie. [Przeł.] K. Dedecius. Zürich 1996.
Es ist Zeit Wechsle die Kleider. Stimmen aus Polen.. [Oprac.:] P. Gehrisch, D. Krause. Dresden 1998 [teksty w języku polskim i niemieckim].

rumuński

Poets in Trnsylvania. [Przeł.:] C. Alexandrescu, R. Nitescu. Sibiu 2015.

serbski

Moj poljski pesnički XX vek. Antologija. [Oprac. i przekł.:] B. Rajčíc. Beograd 2012.
Rečnik mlade poljske poezije. Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960-1990. [Przeł.] B. Rajčić. Beograd 2013.

słoweński

Akslop poljska nazaj. Antologia novejše poljske poezje. [Przeł.]. P. Čučnik. [i in.]. Ljubljana 2005.

szwedzki

[Sjutton] 17 polska poeter. [Red.]. I. Grönberg. Stockholm 2003.

Przekłady

1. T. Zeldin: Jak rozmowa zmienia twoje życie. [Eseje]. Przeł.: M. Sendecki. Warszawa: W.A.B. 2001, 134 s.
2. J. Schuyler: Trzy poematy. [Przeł.:] M. Sendecki, A. Sosnowski, B. Zadura. Wrocław: Biuro Literackie 2012, 104 s. Poezje, 78.

Prace redakcyjne

1. Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler. Pomysł i red. antologii: M. Baran, M. Sendecki, M. Świetlicki. Kraków: Zebra 1997, 39 s. Biblioteka Zebry. Wyd. nast. [poprawione] w: Żegnaj, laleczko. Wiersze noir. Z dodaniem legendarnej antologii Długie pożegnanie. Kraków: EMG 2010, 102 s.
Wiersze poświęcone autorowi powieści kryminalnych, R. Chandlerowi.
2. J. Le Carré: Zdania i uwagi. Selected, fragments. [Antologia cytatów]. Przeł.: L. Dorn [i in.]. Wybrał: M. Sendecki. Łódź: Muzeum Książki Artystycznej 1998, 19 s. The British Council Poland.
Tekst w języku polskim i angielskim.
3. Bombardeo de poemas sobre Varsovia = Bombing of poems over Warsaw. [Wiersze]. [Wiersze poetów polski wybrał M. Sendecki. Przeł. na język hiszpański: G. Beltran i A. Murcia. Przekł. na język polski: M. Kałuża. Red.: G. Beltran, M. Sendecki i M. Ziętara]. Warszawa: m. st. Warszawa 2009, 125 s.
Do książki dołączona jest płyta CD z nagraniami wierszy.
Tekst częściowo równolegle w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.
Tytuł na okładce: Deszcz wierszy nad Warszawą.
4. Wiersze polskie po 1918 roku. Pogoda ziemi. [Antologia]. [T. 2.] Wybór i oprac.: M. Sendecki. Kalisz: Martel 2010, 512 s.
5. Żegnaj, laleczko. Wiersze noir. Z dodaniem legendarnej antologii Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler. [Red.:] M. Baran, M. Sendecki, M. Świetlicki. Kraków: EMG 2010, 102 s. Zob. poz. .
Antologia wierszy poetów polskich poświęconych autorowi powieści kryminalnych, R. Chandlerowi.
6. F. Karpiński: Rdza żelazo zmocuje. Wstęp i wybór wierszy: M. Sendecki. Posłowie: T. Chachulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2021, 275 s. Poeci do kwadratu.

Omówienia i recenzje

• Ankiety dla IBL PAN 2009, 2011.

Wywiady

Nie widzę w tym żadnego powołania. Rozm. K. Czanganik. Gazeta Krakowska 1994 nr 62.
Nie mam poczucia misji. Rozm. K. Varga. Nowy Nurt 1995 nr 1.
Mądry Polak po szkodzie. Rozm. T. Pióro. Dziennik Portowy 2002 nr 6.
Opisy przyrody to ostrzeżenie. Rozm. J. Przybyłowski. Lampa 2009 nr 10.
O ciele (wiersza). Rozm. W. Klera. Elewator 2015 nr 1.
Poeta, który bywa kanibalem. Rozm. K. Kachel. Polska 2017 nr 53.
Prosty liryk. Rozm. A. Poprawa. „biBLioteka” [on-line] 27 VI 2017. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024; dot. „W.”].

Słowniki i bibliografie

Literatura Polska XX w. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Ogólne

Książki

P. MACKIEWICZ: Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego. Poznań.: Wydawnictwo Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2015, 178 s.
D. GOSTYŃSKI: Byt i rozpad. Poetyckie antynomie Marcina Sendeckiego. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019, 162 s.

Artykuły

J. KORNHAUSER: Nowi dzicy. W tegoż: Międzyepoka. Kraków 1995 [m.in. dot. M. Sendeckiego].
J. KLEJNOCKI, J. SOSNOWSKI: Chwilowe zawieszenie broni. Warszawa 1996, passim.
A. NASIŁOWSKA: Kto się boi dzikich?Teksty Drugie1996 nr 5 [m.in. dot. M. Sendeckiego].
R. GRUPIŃSKI, I. KIEC: Doświadczaj mnie Panie. W tychże: Niebawem spadnie błoto. Poznań 1997 [dot. m.in. M. Sendeckiego].
A. GRABOWSKI: Początek epoki post. O wierszach Marcina Sendeckiego. Dekada Literacka 1999 nr 5/6.
L. PUŁKA: Szkoła przetrwanie. Gazeta Wyborcza 1999 nr 42 dod.Gazeta Dolnośląska”.
J. GUTOROW: Marcin Sendecki. Notatki. W tegoż: Niepodległość głosu. Kraków 2003.
J. ŁUKASIEWICZ: Widoki z drugiego… W tegoż: Ruchome cele. Warszawa 2003.
Z. STECHNIJ, A. STECHNIJ: Od patrzenia przez soczewkę do metafizyki – próba wejścia w poetycki świat Marcina Sendeckiego. W tychże: Oswajanie poetów. Lublin 2003.
J. ORSKA: Warunki obserwacji. FA-art 2006 nr 1/2 [dot. także M. Barana], przedruk z podtytułem: O poezji Marcina Sendeckiego i Marcina Barana. W tejże: Liryczne narracje. Kraków 2006 oraz w: Nowa poezja polska. Kraków 2009.
P. KĘPIŃSKI: Zawsze chaos. Taki jest Marcin Sendecki. W tegoż: Bez stempla. Wrocław 2007.
J. PILCH: Mściciel z „Przekroju. Dziennik Polska – Europa – Świat 2009 nr 1.
P. MACKIEWICZ: Czy bruLion” nie ma końca? Roczniki osiemdziesiąte wobec „bruLionu”. W tegoż: Małe i mniejsze. Katowice 2013 [dot. m.in. M. Sendeckiego].
A. ŚWIEŚCIAK: Sendecki i awangarda. W: Świat na językach. Poznań 2015, przedruk pt. Marcina Sendeckiego przygody z obiektem w tejże: Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią a zaangażowaniem. Kraków 2019.
B. ENGLENDER: Nie spodziewaj się cudu po rzeczowym zdjęciu”: „poświadczający” walor fotografii w poezji Marcina Sendeckiego. Radomskie Studia Filologiczne 2017 nr 1.
J. ORSKA: Detrakcje – Sendecki. W tejże: Performatywy. Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu. Kraków 2019.
D. KUJAWA: Będziesz mówić przez taflę użytecznych rzeczy. Czysta zewnętrzność Marcina Sendeckiego. W: Fort Legnica, Port Wrocław, Stacja Literatura – 25-lecie Biura Literackiego. Kraków 2020.

Z wysokości

M. CISŁO: Poetycka seria bruLionu. Odwróć głowę. Przegląd Literacki 1993 nr 4 [dot. też: M. Świetlickiego].
R. MIELHORSKI: Czystopis. Seria poetycka „brulionu”. Nowe Książki 1993 nr 12.
M. STALA: Będzie święto, będziemy jeść ciastka. Tygodnik Powszechny 1993 nr 27, przedruk w tegoż: Druga strona. Kraków 1997.
M. STALA: Dotknięcie ziemi. O jednym wierszu Marcina Sendeckiego. NaGłos 1995 nr 20, przedruk w tegoż: Druga strona. Kraków 1997 [dot. wiersza: „Z wysokości drugiego pietra…” ].
S. MATUSZ: Oko Boga, oko brata. O wierszu Marcina Sendeckiego „Z wysokości”. Migotania 2011 nr 1.

Muzeum sztandarów ruchu ludowego

A. EKIERHARD: Wystawcie to sobie. Studium 1998 nr 13/14.
A. GRABOWSKI: Początek epoki post. O wierszach Marcina Sendeckiego. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 [dot. też: Parcele].

Parcele

D. FOKS: Strzały znikąd. Gazeta Wyborcza 1998 nr 281.
G. LUTEREK: Znikąd, donikąd. Czas Kultury 1998 nr 4.
W. BONOWICZ: Nie do ustalenia. Tygodnik Powszechny 1999 nr 10.
A. GRABOWSKI: Początek epoki post. O wierszach Marcina Sendeckiego. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 [dot. też: Muzeum sztandarów ruchu ludowego].
J. GUTOROW: Kilka uwag parcelanta. Odra 1999 nr 1.
R. UTKOWSKI: Spacer po zgliszczach. Miesięcznik Prowincjonalny 1999 nr 3.
A. KACZANOWSKI: Popioły Sendecki. (Na podstawie Parcele Sendecki). Studium 2000 nr 2 /3.

Opisy przyrody

J. GUTOROW: Lektura nieustająca. Odra 2002 nr 10 [dot. też: Szkoci dół].
A. KAŁUŻA: Zamazywanie, zacieranie brzmień. FA-art 2002 nr 3.
P. KĘPIŃSKI: Zawsze chaos. Dziennik Portowy 2002 nr 6.
J. ŁUKASIEWICZ: Widoki „z drugiego”…Nowe Książki2002 nr 7 /8.
P. ŚLIWIŃSKI: Fragmenty, ułamki. Res Publica Nowa 2002 nr 9 [dot. też: Szkoci dół].
J. WAJS: Patchworki. Twórczość 2002 nr 11/12. [dot. też: Szkoci dół].
A. KAŁUŻA: Schodząc: Opisy przyrody Marcina Sendeckiego. W tejże: Bumerang. Wrocław 2010.

Szkoci dół

J. GUTOROW: Lektura nieustająca. Odra 2002 nr 10 [dot. też: Opisy przyrody].
J. KLEJNOCKI: Miedzy wierszami: Trzy impresje. Gazeta. Wyborcza. 2002 dod. „Książki w Dużym Formacie” nr 9.
A. POPRAWA: Czy (za oknem) jest jakaś idea (Marcinie)?Nowe Książki2002 nr 10.
P. ŚLIWIŃSKI: Fragmenty, ułamki. Res Publica Nowa 2002 nr 9 [dot. też: Opisy przyrody].
J. WAJS: Patchworki. Twórczość 2002 nr 11/12 [dot. też: Opisy przyrody].
J. ORSKA: Unmitigated hell. Arkusz 2003 nr 3.
L. SZARUGA: Świat poetycki (XVIII). Zeszyty Literackie 2003 nr 1 [m.in. dot. M. Sendeckiego].

Z wysokości; Parcele

K. MIŁOBĘDZKA: Zobaczyć to co widać. „Tygodnik Powszechny” 2006 nr 47 dod. „Książki w Tygodniku”.
S. CHYCZYŃSKI: Z wysokości drugiego piętra. Twórczość 2006 nr 12.
A. KAŁUŻA: Czuwanie przy zwłokach liryzmu. Arte 2006 nr 6.
A. KAŁUŻA: Głosy. „Opcje2007 nr 12 [dot. też: W. Bonowicza].
A. ŚWIEŚCIAK: Przymus mówienia. Opcje 2007 nr 12 [dot. też: W. Bonowicza].

Trap

J. GUTOROW: Tytuł na końcu. Polska 2008nr 263 dod. .
P. MACKIEWICZ: Przechodzisz albo wpadasz. Odra 2008 nr 10.
J. ORSKA: Niedziela jak pusty basen. Nowe Książki 2008 nr 5.
A. PYZIK: Pewna ilość poezji. Lampa 2008 nr 4.
K. SIWCZYK: Cięcia i powroty. Tygodnik Powszechny 2008 nr 6, przedruk w tegoż: Ulotne obiekty ataku. Mikołów 2010.

[Dwadzieścia dwa] 22

A. KAŁUŻA: Stłumienia. FA-art 2009 nr 4, przedruk pt. Przygoda w budce telefonicznej w tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011.
P. KOZIOŁ: Efekt niedopasowania. Lampa 2009 nr 9.
J. MADEJSKI: Admonicja goni adhortację. Nowe Książki 2009 nr 8.
A. WOLNY-HAMKAŁO: Intensywność i elegancja wierszy Sendeckiego. Gazeta Wyborcza 2009 nr 234.
J. BIERUT: Ta łuna to on. Twórczość 2010 nr 1.
J. ORSKA: Touched for the first time. Odra 2010 nr 2.

Pół

J. FIEDORCZUK: Kondensacja. Twórczość 2010 nr 4.
A. ŚWIEŚCIAK: Pół Sendeckiego. W tejże: Lekcje nieobecności. Mikołów 2010.
J. ŁUKASIEWICZ: …Pół… notatki literackie. Odra 2011 nr 1.
P. MACKIEWICZ: Ty dwa, ja pół. Nowe Książki 2011 nr 3, przedruk w tegoż: Małe i mniejsze. Katowice 2013.
L. SZARUGA: Świat poetycki (LI). Zeszyty Literackie 2011 nr 2.
A. WOLNY-HAMKAŁO: Bóle fantomowe. „dwutygodnik.com” [on-line] 2011 nr 48. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].

Farsz

M. SZYMAŃSKI: Farsz i ciasto. „dwutygodnik.com” [on-line] 2011 nr 71. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].
M. BARAN: Zamieranie słów. „biBLioteka” [on-line] Powst. 2012. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].
M. DOMAGALSKI: Układając składniki „Farszu” (kilka przyczynków do analizy). Wywrota.pl [on-line] 18 II 2012. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].
J. FIEDORCZUK: Bez znieczulenia. Twórczość 2012 nr 8.
D. KOWAL: Pieczone i nadziewane. „biBLioteka” [on-line] Powst. 2012. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].
P. MACKIEWICZ: Tak mi mów. Nowe Książki 2012 nr 7, przedruk w tegoż: Małe i mniejsze. Katowice 2013.
J. ORSKA: Była sobie raz królewna, czyli jak czytać wiersze. Odra 2012 nr 4.
J. ORSKA: Była sobie raz królewna. „biBLioteka” [on-line] Powst. 2012. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].
P. PASZEK: Hej, Farsz, Sendecki, Shall We?biBLioteka” [on-line] Powst. 2012. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].
K. SIWCZYK: Rano kawa i napalm. Dodatek LITERAcki 2012 nr 9, przedruk w tegoż: Kinkiety w piekle. Mikołów 2012.

Błam

M. MACKIEWICZ: W ciemnych, jucznych słowach. W tegoż: Małe i mniejsze. Katowice 2013.
P. PASZEK: Zapis i porozumienie. Wywrota.pl [on-line] 2013 z 26 II. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].

Przedmiar robót

P. MACKIEWICZ: P.o. traktatu poetyckiego. „biBLioteka” [on-line] 2014 z 5 XII. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].
N. MALEK: Wieczna lampko Zippo. „biBLioteka” [on-line] 2014 z 4 XII Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].
W. KLERA: Suma niespełnień. Elewator 2015 nr 2.
M. OLSZEWSKI: Sendecki sentymentalny. Nowe Książki 2015 nr 5.
A. ŚWIEŚCIAK: Bez pomiaru. Tygodnik Powszechny 2015 nr 21.

Lamety

A. FRĄCZYSTY: Cierpliwe słuchanie szorstkiej frazy. „biBLioteka” [on-line] 18 XI 2015. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].
I. PODLECKA: Lutując. „biBLioteka” [on-line] 2015 z 17 XI. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].
W. KLERA: Nowy sentymentalizm. Arterie 2016 nr 2.
P. MACKIEWICZ: Trap, scat, wir. „Lamety”. Nowe Książki 2016 nr 4.

W.

• Zob. Wywiady.
W. BONOWICZ: Książka, za którą Marcin Sendecki otrzymał Nagrodę im. W. Szymborskiej. „Znak2017 nr 9.
W. KLERA: Wewnętrze słów. „Nowa Dekada Krakowska2017 nr 3.
Z. KRÓL: Na wietrzną pamiątkę. „dwutygodnik.com” [on-line] 2017 nr 203. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 25 marca 2024].
J. ŁUKASIEWICZ: Krótko. Notatki literackie. Odra 2017 nr 1.
J. ŁUKASIEWICZ:: Sendecki nagrodzony. Odra 2017 nr 5.
P. MACKIEWICZ: Marcin Sendecki. Sztukmistrz. Odra 2017 nr 5.
P. MACKIEWICZ: Powiedzmy że widoki. „Nowe Książki2017 nr 5.
J. NOWACKI, W. JANECZKO: Po omacku – Dwugłos o tomiku „W” Marcina Sendeckiego. „Mały Format” [on-line] 2017 nr 1. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 25 marca 2024].
J. ORSKA: Podróż sentymentalna. „biBLioteka” [on-line] 27 VI 2017. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 22 czerwca 2024].
K. PŁATEK: Prawie nic nie widać. Twórczość 2017 nr 11.

[Jedenaście]11 przypisów do „22” oraz 33 inne obiekty tekstowe

J. ŁUKASIEWICZ: W tej samej łyżce czasu…Odra2018 nr 5.
P. MACKIEWICZ: Rym z przyjaciela. „Odra2019 nr 6.
K. PŁATEK: Język, żałoba, wspólnota. „Nowe Książki2019 nr 4.

Do stu

W. JANECZKO: Onomastyka klęski. O książce „Do stu” Marcina Sendeckiego. „Wakat – Notoria” [on-line] 2020 wyd. 27 VII. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 25 marca 2024].
P. MACKIEWICZ: Wiersze, gdy jeszcze istniały. „Nowe Książki2020 nr 12.
O. MELLER: Sequeliczność” i „przeinaczenie. „Wizje” [on-line] 14 V 2020. Dostępny w Internecie: Zob. link(https://magazynwizje.pl/aktualnik/sendecki-do-stu/) [dostęp 25 marca 2024].
M. TRUSEWICZ: Tam jest tu. „ArtPapier” [on-line] 2020 nr 399-400. Dostępny w Internecie: Zob. link(http://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=399&artykul=8019) [dostęp 25 marca 2024].
B. SUWIŃSKI: Wpierw dla stu, potem dla jednej. „Rzeczpospolita” [on-line] 2021 nr z 26 II dod. „Plus Minus”.