BIO

Urodzony 20 września 1929 w Warszawie; syn Jana Rusteckiego, robotnika, działacza Komunistycznej Partii Polski, i Leokadii z domu Cierlica, urzędniczki. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie i tu w 1943 ukończył szkołę powszechną, a następnie uczył się w Miejskiej Szkole Handlowej. Po zakończeniu II wojny światowej uczęszczał do Miejskiego Gimnazjum Mechanicznego (do 1946) i do Liceum Pedagogicznego (1947-48) w Warszawie. Należał do Związku Walki Młodych (1945-48) i Związku Młodzieży Polskiej (1948-56). W 1948-50 uczęszczał do Studium Przygotowawczego na Wyższe Uczelnie. Debiutował w 1949 wierszem pt. Salut, ogłoszonym w „Trybunie Wolności” (nr 31). Należał do Koła Młodych przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich (ZLP), od 1950 był członkiem ZLP. W 1950-53 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W 1951-55 należał do zespołu redakcyjnego pisma „Po Prostu”. W 1955 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W tymże roku ożenił się z Anną Spłocharską, historyczką sztuki. W 1955-65 pracował w Agencji Robotniczej; w tym czasie ogłaszał liczne reportaże i felietony w wojewódzkich gazetach partyjnych (pod pseudonimem Tomasz Kurzawa). W 1959-70 współpracował z czasopismem „Kultura i Życie”. W latach sześćdziesiątych rozpoczął amatorską twórczość malarską (malarstwo pejzażowe); w 1964 miał pierwszą wystawę indywidualną. Od 1964 uczył się języka serbsko-chorwackiego i wielokrotnie wyjeżdżał do Jugosławii; zajmował się tłumaczeniem i popularyzacją w prasie poezji czarnogórskiej. W 1965 wszedł w skład zespołu redakcyjnego tygodnika „Argumenty”, na którego łamach publikował wiersze, przekłady, reportaże i opowiadania, a także cykle felietonów: w 1973-74 pt. Drzwi do lasu, w 1975-76 pt. Bratek do kożucha. Równocześnie w 1969-72 pracował w redakcji organu teoretycznego i politycznego Komitetu Centralnego PZPR, „Nowe Drogi”. Współpracował też z czasopismami „Kultura i Ty” (m.in. felietony w 1970-77) oraz z „Barwami” (1974-85). W 1976 był jednym z założycieli Grupy Poetów i Malarzy „Łazienki”. W 1981-83 miał kolejne, indywidualne wystawy malarskie. W 1986-90 był członkiem redakcji tygodnika „Głos Robotników”. W 1992 wystąpił z nowego ZLP. Zmarł w 2008 roku.

Twórczość

1. Skrzydła. Wiersze 1949-1956. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 79 s.

2. Podróż cisz. Wiersze z lat 1957-1959. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 54 s.

3. Brama snu. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1962, 48 s.

4. Drzwi (w jednej odsłonie). [Współautor:] M. Żewicki. Warszawa 1970, 23 s. Dodatek miesięcznika „Kultura i Ty” nr 12.

5. Złoty kurz. (Ballada o Koperniku w 6 scenach z prologiem). Warszawa 1971, 24 s. Dodatek miesięcznika „Kultura i Tynr 11.

6. Błazen Księcia Jegomości. (Baśń sceniczna). W: Błazen Księcia Jegomości. Szpilki na podwieczorek. Warszawa 1977, 48 s. Dodatek miesięcznika „Kultura i Tynr 2.

7. Sandomierz. Szkic do poematu. Warszawa: Nakład autora 1987, 10 s.

8. Tamo živi vjetar. Piesme. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury 1989, 23 s.

Wiersze zebrane w języku polskim, serbskim i macedońskim.

Scenariusze filmów dokumentalnych

Pecz. Ekranizacja 1964.
Drogi do Baru. Ekranizacja 1973 [o Czarnogórze].
Wspomnienie o Niegošu. Ekranizacja 1978 [o Czarnogórze].

Utwory niepublikowane

Wg informacji S. Marczaka-Oborskiego: .

Pułapka. Dramat w 1 akcie.
Samotność bez raju. Sztuka w 3 aktach.
Władza na ulicy. Reportaż dramatyczny. Powst. ok. 1956 w 1 akcie.
Bibliografia dramatu polskiego 1939-1964. (Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964. T. 3). [Warszawa] 1972 w rękopisie.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1974, 1999.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (E. Głębicka).

Skrzydła

B. Biernacka. „Nowe Książki1957 nr 12.
A. Słucki: Debiut Wiesława Rusteckiego. Twórczość 1957 nr 10/11.

Podróż cisz

B. Biernacka: Refleksja i urzeczenie. Współczesność 1960 nr 8.
A. Słucki. „Orka1960 nr 7.

Brama snu

J. Brzostowska: Motywy i wartości. Nowa Kultura 1962 nr 28.