BIO

Urodzona 12 października 1909 w Mławie; córka Józefa Hausmana, murarza, i Ludwiki z Laskowskich. Uczyła się w prywatnym Gimnazjum Żeńskim A. Mrozowskiej w Mławie; w 1927 zdała maturę. Od 1929 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1934 uzyskała magisterium. W tym czasie należała do Organizacji Młodzieży Socjalistycznej Życie. Pisywała broszurki o materializmie historycznym, wydawane nielegalnie i tłumaczone na język białoruski. W 1934/35 kontynuowała studia w zakresie pedagogiki na UW (przerwane z powodów materialnych). W 1937/38 odbywała bezpłatną praktykę nauczycielską w II Gimnazjum Miejskim w Warszawie. Następnie została nauczycielką języka polskiego w państwowym gimnazjum w Słonimiu. Podczas okupacji niemieckiej przebywała w Mławie, gdzie brała udział w tajnym nauczaniu. Po zakończeniu wojny powróciła do Warszawy. W 1945 została członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W 1945-49 pracowała w Departamencie Programowym Ministerstwa Oświaty. W 1946 wyszła za mąż za Kazimierza Rudnickiego, urzędnika. Debiutowała w 1948 na łamach pisma „Polonistyka” recenzją pt. Książki o Grecji antycznej (dotyczącą twórczości Jana Parandowskiego; nr 3); w piśmie tym ogłaszała recenzje też w 1949. W tymże roku z powodu złego stanu zdrowia zrezygnowała z pracy i zajęła się twórczością literacką; opublikowała pierwszą powieść dla młodzieży pt. Polną ścieżką. W 1951 została członkiem Związku Literatów Polskich. Opowiadania zamieszczała m.in. w „Świecie Młodych” (1952-53) oraz w „Płomyczku” (1953-56). W związku z pracą literacką odbywała podróże do Grecji, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Włoch i Egiptu. W 1957 była redaktorem naczelnym pisma „Spółdzielczość w Szkole”. Za twórczość dla dzieci i młodzieży otrzymała w 1960 nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1954), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1954), odznaką honorową Za Zasługi dla Warszawy (1975). Zmarła 22 kwietnia 1982 w Warszawie.

Twórczość

1. Polną ścieżką. Powieść dla młodzieży. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1949, 173 s. Wyd. nast.: wyd. 1 [właśc. 2] z przedmową M. Warneńskiej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1958, tamże: wyd. 3 1966, wyd. 4 1972, wyd. 5 1976.

Cz. 1 cyklu; cz. 2 zob. poz. .

2. Płomień gorejący. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 216 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1952, wyd. 3 1953, wyd. 4 1954; Kowno: Państwowe Wydawnictwo Literatury Pięknej 1955.

Opowieść biograficzna o F. Dzierżyńskim.

3. Uczniowie Spartakusa. Powieść dla młodzieży. Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 292 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1952, wyd. 3 1954, wyd. 4 1955; wyd. 1 [właśc. 5] Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1959, tamże: wyd. 6 1960, wyd. 7 1962, wyd. 8 1962, wyd. 9 1964, wyd. 10 1966, wyd. 11 1969, wyd. 12 1972, wyd. 13 1974, wyd. 14 1978, wyd. 15 1981, wyd. 16 1986; wyd. 17 Warszawa: Nasza Księgarnia 1989, 1993; Wrocław: Siedmioróg 1994, tamże: 1996, 1997, 1998.

Nagrody

Nagroda Państwowa II stopnia w 1951, wyróżnienie w plebiscycie Orle Pióro w 1966, książka wpisana przez Międzynarodowe Kuratorium Książki Dziecięcej (IBBY) na Listę Honorową im. H.Ch. Andersena w 1979.

Przekłady

czeski

Spartakovi žáci. [Przeł.:] O. Olšarova, V. Závada. Praha 1955.

hebrajski

Talmidey Aspartacus. [Przeł.] Sz. Skulski. Tel Awiw 1956, 1958.

słowacki

Malý gladiátor. [Przeł.] B. Sedláková. Košice 1988.

4. Kobiety mówią o sobie. Warszawa: Czytelnik 1952, 49 s.

Broszura wydana z inicjatywy Zarządu Głównego Ligi Kobiet.

5. Prezydent Bolesław Bierut — wielki przyjaciel młodzieży. Warszawa: Wydział Propagandy i Agitacji Zarząd Główny Związku Młodzieży Polskiej 1952, powielone [Inf. autorki].

6. Ludzie niezłomni. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1954, 193 s.

Zawartość

Barykada na torze; Na przednówku; Dwa tomy Lenina; Promień za kratą [dot. M. Fornalskiej]; Ludzie niezłomni; Z trudu naszego i znoju; W drodze na oświatówkę; Na Turbaczu.

7. W odwiedzinach u kobiet radzieckich. Reportaże. Warszawa: Książka i Wiedza 1954, 136 s.

Zawartość

Zawiera reportaże w cyklach: Cz. 1. W Moskwie; Cz. 2. W Kijowie; Cz. 3. W Leningradzie; Cz. 4. Znów w Moskwie.

8. Wspomnienia o Janku Krasickim. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1955, 76 s.

9. Promień za kratą. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, 66 s. Zob. poz. .

10. Zielona rakieta. Powieść dla młodzieży. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1958, 331 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, tamże: wyd. 3 1968, wyd. 4 1969, wyd. 4 [!] 1973, wyd. 6 1979, wyd. 7 1988.

11. Za siódmym progiem. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1959, 270 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1963; wyd. 3 Warszawa: Nasza Księgarnia 1966; wyd. 4 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973.

12. Chłopcy ze Starówki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960, 278 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1961, wyd. 3 1962, wyd. 4 1963, wyd. 5 1964, wyd. 6 1966, wyd. 7 1967, wyd. 8 1969, wyd. 9 1970, wyd. 10 1971, wyd. 11 1972, wyd. 12 1972; wyd. 13 Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1974, wyd. 14 tamże 1975; wyd. 15 Warszawa: Nasza Księgarnia 1979, tamże: wyd. 16 1984, wyd. 17 1987, wyd. 18 1989.

Nagrody

Cz. 2 cyklu; cz. 1 zob. poz. . Nagroda Orle Pióro w plebiscycie „Płomyka” i „Świata Młodych” w 1970.

Przekłady

słowacki

Chlapci zo Starého mesta. [Przeł.] M. Wlachovská. Košice 1979.

ukraiński

Chlopcì zì Starogo Mìsta. [Przeł.] O. Stajecki. Kiïv 1991.

13. Janek Krasicki. [Szkic]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1961, 51 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 1969, wyd. 4 1970; wyd. 5 Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1979.

14. Król Agis. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, 456 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1965, wyd. 3 1971, wyd. 4 1975, wyd. 5 1982, wyd. 6 1989.

Cz. 1 trylogii; cz. 2, 3 zob. poz. , .

15. Syn Heraklesa. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 414 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1971, wyd. 4 1975, wyd. 5 1983.

Cz. 2 trylogii; cz. 1, 3 zob. poz. , .

16. Heros w okowach. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 302 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 3 [!] 1971, wyd. 3 1975, wyd. 4 1987.

Cz. 3 trylogii; cz. 1, 2 zob. poz. , .

17. Etiuda rewolucyjna. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 323 s.

Zawartość

Zawiera poz. 6, — oraz: Masło; Towarzysz Stefan; Partyzancka noc powszednia; Fundamenty; Matka idzie na kurs; Etiuda rewolucyjna.

18. Szeryf w spódnicy. [Powieść]. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1976, 239 s. Wyd. 2 tamże 1979.

Prace redakcyjne

1. Dom i świat. Wypisy dla klasy VI. [Współautor:] J. Dembowska. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950, 319 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1950, wyd. 3 1950, wyd. 4 1950, wyd. 5 1951, wyd. 6 1952, wyd. 5 [!] 1953, 1954, 1955, 1956, 1957.
Od wydania z 1951 współautorem jest T. Wojeński.
2. Na drodze przemian. Czytanki dla kl. VII. [Współautor:] J. Dembowska, T. Wojeński. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950, 406 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1951, wyd. 3 1952, wyd. 4 1953, wyd. 5 1954, wyd. 6 1955, wyd. 7 1956, wyd. 8 1956.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1954, 1966, 1978, 1979.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Rocznik Literacki 1982, wyd. 1988 (A. Biernacki).
Polski słownik biograficzny. T. 32. Cz. 4. Z. 135. Wrocław 1991 (J.Z. Białek).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (K. Kuliczkowska).

Ogólne

Artykuły

K. Kuliczkowska: Halina Rudnicka. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 49.
W. Zarychta: Halina Rudnicka. Książki dla Ciebie 1972 nr 2.
M. Warneńska: Bliska młodym czytelnikom Halina Rudnicka. Fakty 1982 nr 10 [wspomnienie pośmiertne].
S. Frycie: Pisarstwo historyczne Haliny Rudnickiej. Polonistyka 1990 nr 2/3.
S. Żagiel: Orle Pióro Haliny Rudnickiej. Tygodnik Ciechanowski 1997 nr 25.
S. Frycie: Król Agis”, „Syn Heraklesa”, „Heros w okowach” Haliny Rudnickiej. W tegoż: O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Piotrków Trybunalski 2001.

Płomień gorejący

Z. Kwiecińska: Feliks Dzierżyński widziany oczyma młodzieży. Trybuna Ludu 1951 nr 290.
M. Kowalewska. „Nowa Kultura1952 nr 36.

Uczniowie Spartakusa

A. Sowiński: Powieść o powstaniu Spartakusa. Nowa Kultura 1951 nr 30.
D. Trylewicz: Powieść historyczna dla młodzieży. Trybuna Ludu 1951 nr 218.
W. Żółkiewska. „Wieś1951 nr 31.
W. Maciąg. „Twórczość1952 nr 2.
M. Ruszczyc: Buntownicy z areny. Orka 1959 nr 35.

Kobiety mówią o sobie

Z.K.Trybuna Ludu1952 nr 350.

Zielona rakieta

K. Kuliczkowska: Na granicy przy strażnicy. Nowe Książki 1959 nr 3.
[E. Rogalska-Pietraszko] E.R.: Kiedy chłopcy uciekają. Odra 1959 nr 25.
H. Skrobiszewska: Sensacja z tezą. Wychowanie 1969 nr 3, przedruk w tejże: Literatura i wychowanie. Warszawa 1982.

Za siódmym progiem

[K. Kuliczkowska] Kr.K.: W podziemiach Tatr. Nowe Książki 1960 nr 5.
W. Pietruczuk: O niezwykłych dziejach zwykłych ludzi. Zielony Sztandar 1973 nr 80.

Król Agis

S. Frycie: Powieść o królu reformatorze. Kultura 1964 nr 32.
B. Nawrocka: Antyk zawsze żywy. Trybuna Ludu 1970 nr 15.
A. Sendela: Dzieje króla Agisa. Książki dla Ciebie 1972 nr 6.

Syn Heraklesa

S. Frycie: Syn Heraklesa”, czyli ciąg dalszy powieści o królu reformatorze. Kwartalnik Rzeszowski 1967 nr 1.
A. Jelicz: W Sparcie i Syrakuzach. Nowe Książki 1967 nr 2.

Etiuda rewolucyjna

J. Kowalczykówna: Zafascynowanie tematem. Nowe Książki 1975 nr 4.

Szeryf w spódnicy

[G. Skotnicka] G.S.: Powieść harcerska. Nowe Książki 1977 nr 1.