BIO

Urodzony 12 lipca 1938 w Mosinie (Poznańskie); syn Cezarego Różańskiego, ogrodnika, i Józefy z domu Frąckowiak. Uczęszczał do Technikum Księgarskiego w Poznaniu; w 1956 zdał maturę. Następnie podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. W tym okresie uczestniczył aktywnie w studenckim życiu literackim. W 1956-59 był członkiem grupy studenckiej Wiatraki. W 1957 przerwał studia, po czym został powołany do służby wojskowej; w trakcie jej odbywania przeżył załamanie nerwowe. Następnie pracował zarobkowo w różnych zawodach; z powodu nawrotów choroby przeszedł w 1968 na rentę. W 1960-71 należał do kręgu Orientacji Poetyckiej Hybrydy. Zaprzyjaźnił się z Edwardem Stachurą, poetą i prozaikiem, który zachęcał go do twórczości literackiej, odbywał z nim także wędrówki po kraju. Debiutował w 1966 wierszem pt. Tak to już jest..., opublikowanym na łamach miesięcznika „Nurt” (nr 11); z pismem tym współpracował następnie z przerwami do 1988. Wiersze drukował także m.in. w „Twórczości” (1967-76) i „Studencie” (1970-74, z przerwami). W 1968-76 należał do Klubu Robotników Piszących. W 1969 wznowił studia polonistyczne na UAM, a w 1971 ponownie je przerwał. Od tegoż roku był członkiem grupy poetyckiej Wiry przy Korespondencyjnym Klubie Młodych Pisarzy. W 1977 został członkiem Związku Literatów Polskich. W tym okresie drukował wiersze m.in. w „Faktach” (1977-83, 1986-87), „Głosie Wielkopolskim” (1978-79, 1984-87), „Tygodniku Kulturalnym” (1984-87). W 1986 za twórczość poetycką otrzymał nagrodę im. J. Kasprowicza. Wyróżniony m.in. Odznaką Honorową miasta Poznania (1984), odznakami: Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Województwa Poznańskiego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (1986). W 2002 otrzymał nagrodę Artystyczną Rady miasta Poznania, a w 2003 nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Mieszkał w Poznaniu.

Twórczość

1. Dziecko idące jak włócznia śpiewało. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 72 s.

2. Przed czerwonymi słońca drzwiami. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1976, 75 s.

Nagrody

Nagroda literacka R. Milczewskiego-Bruno w dziale poezji w 1977.

3. Mieszkam w pogodzie. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1979, 95 s.

4. Zakole. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 90 s.

5. Światłolubne. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, 79 s.

6. Wiersze – dzieci. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1985, 65 s.

7. Nam ciszy, nam wiatru potrzeba. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1986, 91 s.

8. Bądź pozdrowiona chwilo... Wybór wierszy i posłowie: M. Bosacka. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1989, 265 s.

9. Będziemy piękniejsi. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1990, 62 s.

10. Oddech i gest. [Wiersze]. Poznań: Związek Literatów Polskich 1990, 31 s.

11. Córeczka poezja. [Wiersze]. Poznań: a5 1993, 45 s.

12. Wszystko nie to. [Wiersze]. Poznań: Carmelitanum 1994.

13. Ciemna rzeka. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Literackiej 1996, 40 s.

14. Rozmowy [oraz wiersze]. W: P. Kępiński, A. Sikorski: Któż to opisze, któż to uciszy. Rozmowy z Wincentym Różańskim. Poznań 1997 s. 9-61.

Tu także 15 listów i widokówek od E. Stachury; wybór recenzji i wspomnień [zob. Opracowania].

15. Ratujcie serca wasze. [Wiersze]. Wstęp: D.T. Lebioda. Poznań: WERS 1998, 60 s. [Informacja autora].

16. Została pusta karta z dań tego świata. [Wiersze]. Poznań: WERS 1998, 30 s. [Informacja autora].

17. Chciałem zmienić świat. [Wiersze]. Mosina: Komisja Promocji Gminy Rady Miejskiej 1999, 47 s.

18. Ręce Marii Magdaleny. [Wiersze]. Posłowiem opatrzył S. Sterna-Wachowiak. Poznań: Ars Nova 2000, 71 s.

19. Wędrujemy do Szeol. Wiersze wybrane. Wybór i układ: R. Bąk. Posłowie: T. Żukowski. Poznań: Biblioteka Telgte 2001, 211 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

hiszpański

Frente a la puerta roja del sol. [Przeł.] B. Stawicka-Muncz. [Konsultacja przekł.] J. Lobillo. Xalapa, Veracruz 1983.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 1999, 2005.

Wywiady

Tęsknię za wielkim uspokojeniem. Rozm. M. Obarski. Nurt 1986 nr 6.
Elementarz zgody i zwady. Rozm. A. Niziołek. Gazeta Wielkopolska 1998 nr 161.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (S. Stema-Wachowiak).

Ogólne

Książki

P. Kępiński, A. Sikorski: Któż to opisze, któż to uciszy. Rozmowy z Wincentym Różańskim. Poznań: Obserwator 1997, 104 s. [Zawartość zob. Twórczość poz. oraz recenzje i wspomnienia drukowane wcześniej, a oznaczone gwiazdką*. – nadto J. Stasiuk: Połamane skrzydła szlachetnego ptaka; S. Sterna-Wachowiak: W świecie i święcie wierszy Wincentego Różańskiego].

Artykuły

J.K. Adamkiewicz: Krzak gorejący zwęgla się. Nurt 1977 nr 5.
E. Popławski: Poezja przestrzenna. Poezja 1977 nr 3.
E. Rewers: Zabawy proste. Nurt 1977 nr 5.
M. Nowakowska: Na równinie poezji. Głos Wielkopolski 1978 nr 5.
E. Stachura: *Syn bogini. Powst. przed 1979. Druk „Integracje” 1987 nr 21.
J.K. Adamkiewicz: Zamknąć słowa w zamęt. Nurt 1981 nr 3.
T. Żukowski: *Profile słońca i grobowców zgrzyt. Nurt 1981 nr 3.
J. Ratajczak: Witek. Głos Wielkopolski 1997 nr 119.
D.T. Lebioda: Sacrum i profanum. O poezji Wincentego Różańskiego. W tegoż: Przedsionek wieczności. Bydgoszcz 1998, przedruk w tegoż: Marmur i blask. Bydgoszcz 2000.
T. Żukowski: W łunach miasta paliłem korzenie. O poezji Wincentego Różańskiego. Czas Kultury 2000 nr 6.

Dziecko idące jak włócznia śpiewało

R. Krynicki: Realizm – nadrealizm. Nadodrze 1971 nr 8.
T. Żukowski: *„Dziecko idące jak włócznia śpiewało”: Wincenty Różański. Czas Kultury 1994 nr 3.

Przed czerwonymi słońca drzwiami

A. Haegenbarth: Rzeka północy wylewa. Nadodrze 1977 nr 17.
E. Odachowska: Wędrówka po prowincji. Literatura 1977 nr 16.
S. Sterna-Wachowiak: Składnia wyobrażenia. Twórczość 1977 nr 10.
A.K. Waśkiewicz. „Życie Literackie1977 nr 27.
E. Balcerzan: *Nieduża Apokalipsa. Nurt 1981 nr 3.

Mieszkam w pogodzie

W. Jamroziak: Uroda liryki. Głos Wielkopolski 1979 nr 157.
M. Obarski: Sen z chmurami. Fakty 1979 nr 32.
T. Żukowski: Mieszkam (jak?) w pogodzie (jakiej?). Nurt 1979 nr 12.

Zakole

M. Kucharska: Poeta ciszy. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 34.

Światłolubne

J.K. Adamkiewicz: Udomowiony w niedoli. Nurt 1984 nr 8.
R. Bednarczyk: Dzieckiem i światłem podszyty. Tak i Nie 1984 nr 48.
M. Kucharska: Prawdziwe życie. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 35.
• [C. Michniak] C.M.: Fascynacje. Gazeta Poznańska 1984 nr 159.
T. Wyrwa-Krzyżański: Poeta absolutny. Fakty 1984 nr 48.
T. Żukowski: Samotność i cierpienie. „Twórczość1985 nr 6.
W. Mystkowski: Poeta prowincji. Nowe Książki 1986 nr 2 [dot. też: Wiersze – dzieci].

Wiersze – dzieci

W. Mystkowski: Poeta prowincji. Nowe Książki 1986 nr 2 [dot. też: Światłolubne].
J. Ryszkowski: Napisać coś pięknego. Życie Literackie 1986 nr 7.
P. Szewc. „Twórczość1986 nr 9.

Nam ciszy, nam wiatru potrzeba

A. Dąbrowski: Smutki poety. Nowe Książki 1987 nr 3.
S. Jurkowski: Poezji natura złożona. Życie Literackie 1987 nr 9.
M. Obarski: Pogoda przemijania. Literatura 1987 nr 9.
A. Ogrodowczyk: Poetycki symultanizm. Poezja 1987 nr 2.
T. Wyrwa-Krzyżański: Znowu Różański. „Kierunki1987 nr 11.

Bądź pozdrowiona chwilo

T. Bereda: Odsunąć lęk. Poezja 1990 nr 7/9.

Będziemy piękniejsi

T. Żukowski: „Jasno mi Boże”. „Czas Kultury1992 nr 36/37.

Córeczka poezja

J. Drzewucki: Poezja w rodzinie. Czas Kultury 1994 nr 3.

Wędrujemy do Szeol

J.Ł. Kaczmarek: Ulepione z żarem. Tygiel Kultury 2002 nr 1/3 [dot. też innych utworów poety].