BIO

Urodzony 30 czerwca 1941 w Tambowie w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; syn Adama Rozenfelda, inżyniera, i Elżbiety z domu Nissenbaum. W 1946 powrócił wraz z rodzicami do Polski i zamieszkał we Wrocławiu. Tu uczęszczał do Technikum Budowlanego. Po przerwaniu nauki w 1958, pracował m.in. we wrocławskim Domu Kultury. W tym czasie rozpoczął twórczość poetycką. Debiutował w 1966 wierszem Modlitwa, zamieszczonym w „Agorze” (nr 9). Wiersze i tłumaczenia wierszy z jidysz publikował też m.in. w „Tygodniku Kulturalnym” (1966-67), „Życiu Literackim” (1968-88, z przerwami), „Kamenie” (1969-81). W 1967 zdał jako ekstern maturę. W tymże roku zawarł związek małżeński z Bożeną Otmianowską (rozwód 1970). W 1968 pracował jako kierownik Dzielnicowego Domu Kultury w Kielcach. Studiował polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1967/68), i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1968-70). W 1971 zamieszkał w Lublinie. W 1971 ożenił się z Zofią Kaletą, bibliotekarką (rozwód 1982). W 1972-75 studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował w różnych zawodach, m.in. jako bibliotekarz w Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie, sanitariusz pogotowia, restaurator, dziennikarz. Nawiązał współpracę z „Miesięcznikiem Literackim” (1973-80), „Sztandarem Młodych”, „Expressem Wieczornym”. W 1976 otrzymał nagrodę im. J. Czechowicza, przyznaną przez Oddział Lubelski Związku Literatów Polskich. W 1980 przebywał z krótką wizytą u rodziców w Izraelu. Od sierpnia 1981 pracował w biuletynie rolników indywidualnych „Solidarność Wiejska” w Bielsku-Białej. W 1982 ożenił się z Jadwigą Radzymińską, pedagogiem (rozwód 1996). W 1982 podjął pracę w Bibliotece Miejskiej w Żywcu. Od czerwca tegoż roku przebywał wraz z rodziną na emigracji w Izraelu. Otrzymywał stypendium uniwersytetu w Tel Awiwie, pracował też fizycznie jako listonosz, sprzątacz. Należał do Związku Pisarzy Izraelskich. W 1985 przeszedł na czasową rentę inwalidzką. W maju 1986 wyjechał z zamiarem powrotu do Polski przez Paryż do Rzymu, gdzie przebywał około roku, zabiegając o wizę. W kwietniu 1987 po uzyskaniu zgody władz polskich, powrócił do kraju i zatrzymał się początkowo w Lublinie, a następnie w Złotowie. Kontynuował twórczość literacką. Felietony i reportaże publikował m.in. na łamach „Biuletynu Górniczego”, „Gazety Policyjnej”. Współpracował z tygodnikiem „Wprost” (1989) i „Tygodnikiem Gdańskim” (w 1989-91 stały felieton) oraz z Polskim Radiem (1990-91). W 1992 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego tygodnika „Donosiciel”. W 1993 zamieszkał w Warszawie. Od 1994 publikował na łamach „Gazety Polskiej” i „Najwyższego Czasu”. W 1996-99 pracował w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako urzędnik, początkowo w Biurze Samorządowym, a następnie od 1998 w Zespole do Spraw Wystąpień Prezydenta. W 1997 ożenił się z Ewą Lipiec, romanistką (rozwód 2000). Od 1998 mieszka ponownie w Złotowie.

Twórczość

1. Do ciebie mówię. [Wiersze]. [Warszawa:] Instytut Wydawniczy „PAX1971, 15 s.

Autor podpisany: A. Rozenfeld-Bożeński.

2. Świat oczu moich. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 37 s.

3. Jeśli mam być obecny. [Wiersze]. Lublin: Oddział Związku Literatów Polskich, Koło Młodych Pisarzy 1978, 35 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykl: Mistrzowie polscy.

4. Poemat o mieście Łodzi. [Poemat]. Łódź: [Dzielnicowy Dom Kultury Bałuty] 1981, [4] s.

5. Próba reanimacji. [Wiersze]. [Wstęp:] J. Kornhauser. Kraków: Wydawnictwo ABC 1981, 68 s.

Wiersze z lat 1976-1981.

6. Tam, gdzie mnie nie ma; Gdzie? Jestem. Tel Awiw: Eked 1986, 47 s.

Zawartość

Cz. 1. Tam, gdzie mnie nie ma [wiersze z lat 1980-1982, m.in. Poemat dla córki]. — Cz. 2. Tutaj, gdzie jestem [wiersze z lat 1983-1985].

7. Nie bądź mi Polsko macochą. Red.: J. Pałasiński. Roma: PSIK 1987, 37 s.

Zawartość

Zawiera wiersze i prozę.

8. Od drzewa do drzewa. [Wiersze]. Piła: Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 1989, 47 s.

9. Wiersze z tamtego świata. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1989, 49 s.

Wiersze z lat 1981-1987.

10. Podanie o prawo powrotu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1990, 109 s.

Wspomnienia z lat 1982-1987.

11. Wybór wierszy (1976-1989). Wstęp: H. Krall. Wyboru dokonał J. Kornhauser. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990, 98 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykl: Z nowych wierszy.

12. Ojcze nasz. [Poemat]. Łódź: Oficyna Bibliofilów 1991, [11] k.

Wydanie bibliofilskie w 100 egzemplarzach.

13. Mafia, czyli polski Forsyth. [Powieść]. Donosiciel 1992 nr 9-32.

Opublikowano I część powieści.

14. Erotyki posłuszne. [Wiersze]. Warszawa: [Bellona] 1995, 31 s.

15. Jerozolima 2000. [Wiersze]. [Piła:] Nakład autora 2000, [11] k.

Wydanie bibliofilskie.

Zawartość

Zawiera poematy: Jerozolima I; Jerozolima II; Rodzicom — oraz wiersz A. Tchórzewskiego.

16. Wiersze na koniec wieku. Złotów: Pro-media 2000, 71 s. Wyd. 2 tamże 2004.

17. Poemat o mieście Złotowie i trochę innych wierszy. Złotów: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Złototwórczość 2005, 48 s.

18. ... Cóżeś ty za pani? Wypisy 1993-2005. Warszawa: Oficyna Wydawnicza-Poligraficzna „Adam2006, 111 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1999, 2000.

Ogólne

Artykuły

H. Krall: Rozenfeld. W tejże: Trudności ze wstawaniem. Warszawa 1988, przedruk w tejże: Trudności ze wstawaniem. Okna. Warszawa 1990.
T. Korzeniowski: Tu mówi Rozenfeld. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 43-44.
A. Jarmusiewicz: Ja jestem człowiek niepoważny. Rzeczpospolita 2006 nr 193.

Do ciebie mówię

Z. Mikulski: Pisane na dworcu. Kamena 1972 nr 17.

Świat oczu moich

P. Gembal: Wiersze znane skądinąd. Nowy Wyraz 1977 nr 7.
C.S. Kowal: Indywidualne widzenie świata. Magazyn Kulturalny 1977 nr 4.
J. Kryszak: Świat pojęć prostych i poetycka mitologia. Życie Literackie 1977 nr 21.
B. Wróblewski: Poezja poszukującego. Kamena 1977 nr 4.

Jeśli mam być obecny

M. Kosiba: Intymnie. Nowy Wyraz 1979 nr 8.
T. Polanowski: Lubelskie Prezentacje Poetyckie. Integracje 1979 nr 5.
B. Zielińska: Lubelskie prezentacje po raz drugi. Nowy Wyraz 1979 nr 8.

Tam, gdzie mnie nie ma; Gdzie? Jestem

S.J. Królik: Człowiek — wieczny tułacz. Akcent 1987 nr 3.

Podanie o prawo powrotu

B. Klukowski: Kto nie zna Rozenfelda?Nowe Książki1991 nr 5.