BIO

Urodzony 9 marca 1931 w Częstochowie; syn Antoniego Rowińskiego, właściciela ziemskiego, i Marianny z domu Szorc. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Częstochowie. Tu też po wojnie uczęszczał do Liceum im. H. Sienkiewicza; w 1950 zdał maturę. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu w 1953 dyplomu ukończenia trzyletnich studiów, wyjechał na Śląsk i zamieszkał w Katowicach. W 1954-57 był redaktorem dodatku niedzielnego „Dziennika Zachodniego”. Debiutował na łamach tego pisma w 1955 (nr 272 ) recenzją z przedstawienia w Teatrze Dramatycznym w Częstochowie Gromiwoja (Lizystrata) Arystofanesa. W 1957-58 był sekretarzem redakcji tygodnika „Przemiany”. W 1958 przeniósł się do Warszawy, gdzie do 1970 pracował jako reportażysta w tygodniku „Prawo i Życie”. W 1960 otrzymał nagrodę im. J. Bruna dla młodych dziennikarzy przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP), a w 1966 nagrodę Klubu Publicystyki Polityczno-Społecznej SDP. W 1970-72 był publicystą tygodnika „Życie Literackie”, a w 1972-78 tygodnika „Kultura”, gdzie publikował reportaże. Był laureatem nagród i wyróżnień w wielu konkursach na reportaż. W 1975 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1976 otrzymał nagrodę im. K. Pruszyńskiego. W 1975 ożenił się z Hanną Giś, tłumaczką literatury anglojęzycznej (rozwód 1990). W 1978-81 współpracował z Polskim Radiem jako komentator Programu dla Zagranicy. Od 1978 współredagował serię „Ekspres Reporterów”. W 1982-83 był redaktorem naczelnym „Przeglądu Tygodniowego”. Od 1985 przez dwie kadencje wchodził w skład Prezydium Zarządu Głównego nowego ZLP, a od 1986 zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP. W 1985-87 był redaktorem w miesięczniku „Kontrasty”, gdzie w 1985 opublikował cykl pt. Szpalta reportażu. W 1988 został prezesem i współwłaścicielem Oficyny Literatów RÓJ. W tym czasie przez sześć lat był redaktorem naczelnym miesięcznika Polskich Linii Lotniczych LOTKalejdoskop.” W 1994 ożenił się z Elżbietą Baranowską (rozwód 2004). Pełni nadal obowiązki prezesa Oficyny Literatów Rój. Mieszkał w Warszawie. Zmarł 20 listopada 2021 w Inowrocławiu; pochowany na cmentarzu parafialnym w Wildze (powiat garwoliński).

Twórczość

1. Posłuchajże, wierny ludu. [Reportaże; współautor:] J. Ambroziewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1959, 157 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1962.

W wydaniu 1 A. Rowiński podpisany: Aleksander Mag.

2. Co nam zostanie z tych lat? [Reportaże; współautor:] J. Ambroziewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1962, 214 s.

3. Błędy i wybaczenia. [Reportaże; współautor:] J. Ambroziewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1963, 216 s.

4. Gorący uczynek. [Utwór dramatyczny; współautor:] W. Falkowska. Wystawienie: Warszawa, Teatr Syrena 1964.

5. W naszej ojczyźnie. [Współautor:] B. Petrozolin. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1964, 260 s.

Popularna praca dotyczy II wojny światowej.

6. Pod biało-czerwoną banderą. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1966, 73 s.

Popularna praca dotyczy marynarki handlowej.

7. Wstąpcie do klasztoru. [Reportaże]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1966, 174 s. Wyd. 2 tamże 1970.

8. Anioły Warszawy. [Reportaże]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1969, 245 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 rozszerzone 1978.

Nagrody

Nagroda tygodnika „Życie Literackie” w 1970.

9. Czarnoksiężnicy. [Reportaże; współautor:] J. Ambroziewicz. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1969, 205 s.

10. Podróże prosto przed siebie. [Reportaże]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1970, 163 s.

11. Świat się kończy. [Powieść]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1972, 196 s.

Przekłady

szwedzki

Fallet Maria. [Przeł.] C. Berg. Stockholm 1973.

Adaptacje

teatralne

Wystawienie: Gdańsk, Teatr Publicystyki na Przymorzu 1978.

12. Rozkoszny Pantoffelland. [Reportaże]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1974, 231 s.

13. W lepszym towarzystwie. [Reportaże]. Warszawa: Czytelnik 1975, 435 s.

14. Szpakami karmieni. [Reportaże; autorzy:] S. Kozicki, A. Rowiński. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 325 s.

Dotyczy przestępczości.

15. Tamci żołnierze. [Reportaże]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 211 s.

16. Cofnij wskazówkę zegara. [Reportaże]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, 91 s.

Nagrody

II nagroda w konkursie Krajowej Agencji Wydawniczej na reportaż dla młodzieży w 1980.

17. Spadek po synach słońca. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 69 s.

18. Pod klątwą kapłanów. [Reportaż historyczny]. Warszawa: Alfa 1990, 184 s. Wyd. 2 rozszerzone Warszawa: Rój 2000, 235 s.

19. Pan Zagłoba. [Powieść]. Warszawa: Agencja Wydawnicza Ostroróg 1999, 478 s.

20. Zygielbojma śmierć i życie. [Reportaż]. Warszawa: Rój 2000, 271 s. Wyd. 2 powiększone i uaktualnione tamże 2004, 383 s.

Przekłady

niemiecki

Zygielbojms Reise. Eine Spurensuche. [Przeł.] A. Karaś. Warszawa; Osnabrück 2004.

21. Dreszczowce zamku Dunajec. [Legendy i podania]. Warszawa: Rój 2004, 192 s.

22. Inkowie w Polsce. Scenariusz filmu dokumentalnego. Telewizja Discovery 2005.

23. Opowieści pana Franciszka i o panu Franciszku z przyśpiewkami z Zamku Dunajec. Warszawa: Rój 2005, 91 s.

24. Przeklęte łzy słońca. [Opowieść]. Warszawa: Rój 2006, 369 s.

Adaptacje

Krótkie życie. Scenariusz filmowy na podstawie opowiadania S. Wałacha pt. Żandarmeria. Ekranizacja 1976.
Tytuł roboczy: Tymi samymi kratami.

Prace redakcyjne

1. S. Roguski: Opowieści wuja z Zawisza. [Opowieść]. Wstęp i oprac. A. Rowiński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1983, 231 s.
2. D. Defoe: Przypadki Robinsona Kruzoe. Oprac. A. Rowiński. [na podstawie przekł. z angielskiego J. Birkenmajera oraz anonimowego przekł. z 1851]. Warszawa: Książka i Wiedza 1991, 284 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Agencja Wydawnicza „Nałęcz” 1992; wyd. 3 Warszawa: Wydawnictwo Ostroróg 1993, wyd. [4] tamże 1997 [właśc. 1998]; [wyd. 3 [właśc. 5] Warszawa: Książka i Wiedza 1993; Warszawa: Agencja Wydawnicza „Nałęcz” [1997]; Warszawa: Ostroróg [1998], tamże [2000].
3. Zawód reporter. Ambroziewicz. Cz. 1. Wywiady przeprowadził i oprac. T. Zakrzewski; cz. 2. Wybór tekstów, ilustracje, komentarze A. Rowiński. Warszawa: Rój 2000, 304 s.
Autor podpisany pseudonimem: Bartosz A. Szczęsny.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1999, 2007.

Wywiady

Reporter z przekory. Rozm. E. Żurek. „Kontrasty”, Białystok 1976 nr 12.

Słowniki i bibliografie

E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Warszawa 2000.

Wstąpcie do klasztoru

T. Zimecki: Morfologia reguły św. Benedykta. Nowe Książki 1967 nr 9.

Anioły Warszawy

J. Rolicki: Oczekiwane reportaże. Nowe Książki 1970 nr 11.

Rozkoszny Pantoffelland

L. Borski: Od środka. Nowe Książki 1974 nr 14.

W lepszym towarzystwie

D. Fikus: Z zimną krwią” po naszemu. Polityka 1975 nr 36.
R. Kraś: Kargul i inni. Tygodnik Kulturalny 1975 nr 35.
Z. Szopiński: Kargul i inni. Nowe Książki 1975 nr 19.

Szpakami karmieni

A.W. Pawluczuk. „Nowe Książki1979 nr 7.

Tamci żołnierze

W. Jarnicki. „Nowe Książki1979 nr 18.

Cofnij wskazówkę zegara

I. Tessarowicz: Sposób na reportaż, sposób na czytelnika. Nowe Książki 1981 nr 4.