BIO

Urodzony 14 listopada 1940 w Gdyni; syn Jana Mickiewicza, marynarza (zamordowany w 1941 w Stutthofie), i Alicji Roszkowskiej, tancerki. W 1945 z powodu choroby matki (a później jej samobójstwa) został oddany do Państwowego Domu Dziecka w Tczewie, gdzie przebywał, z niewielkimi przerwami, do pełnoletności. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie; w 1958 zdał maturę. Następnie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1960 został skazany za zabójstwo w obronie własnej z przekroczeniem granic samoobrony koniecznej na dziewięć lat więzienia; karę odbywał w zakładzie w Nowogardzie. Debiutował w 1965 wyborem jedenastu wierszy, opublikowanych na łamach pisma „Współczesność” (nr 4) ze wstępem Arnolda Słuckiego. Po przedterminowym zwolnieniu zamieszkał w 1967 w Warszawie. W 1968 otrzymał stypendium im. T. Borowskiego. Poza okresową pracą na stanowisku korektora w „Miesięczniku Literackim” i „Jazzie”, utrzymywał się z uprawy pieczarek, hodowli karpi, a także hazardu. W 1969 zawarł związek małżeński z Wandą Pietrzyk, graficzką (rozwód 1971), a następnie w 1972 ożenił się z Eilą Anneli Salmelą, (rozwód 1974). Pod koniec 1971 wyjechał do Szwecji. W 1972-74 studiował filologię szwedzką na uniwersytecie w Sztokholmie. W 1973 przez trzy miesiące przebywał w Boliwii, a następnie na początku 1974 w klasztorze w Tybecie. W 1974 powrócił do kraju. W 1974 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1981 zawarł związek małżeński z Alicją Sienkiewicz, dziennikarką (rozwód 1983). Do 1990 wielokrotnie wyjeżdżał jeszcze do Szwecji, a także Norwegii, gdzie zarobkował, zbierając owoce bagienne i leśne oraz podejmując prace budowlane. Kontynuował pracę literacką i zaczął rozwijać twórczość przekładową przede wszystkim z języka szwedzkiego. Wiersze i przekłady drukował na łamach wielu czasopism, m.in. „Miesięcznika Literackiego” (1968-69, 1976-86, z przerwami), „Literatury na Świecie” (1974, 1976, 1984, 1986), „Zwierciadła” (1976-89, z przerwami), „Odry” (1979-80, 1985, 1987-88, 1997-98). Współpracował także z Polskim Radiem jako autor słuchowisk. W 1988 zawarł związek małżeński z Beatą Brzezińską. W 1989 zamieszkał w Serocku i zajął się wyłącznie pracą literacką. Dwukrotnie wyróżniony nagrodą im. W. Hulewicza przyznawaną przez Oddział Warszawski ZLP: w 1996 za twórczość poetycką oraz przekłady z literatury szwedzkiej, w 1998 za przekład Listów miłosnych i nienawistnych Augusta Strindberga. Od 2001 zamieszczał przekłady i wiersze na łamach pisma „Poezja Dzisiaj” w 2006 został wyróżniony przez redakcję nagrodą „Poezja Dzisiaj”, przyznaną z okazji Światowego Dnia Poezji. Mieszka w Serocku.

Twórczość

1. Introdukcja. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1969, 65 s.

Zawartość

Hamlet 1960 [fragment], – oraz cykle: Próby i studia; Wyzwoleniec; Powrót do źródeł; Erotyki.

2. Oratorium. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 59 s.

Zawartość

Cykle: Próby i studia II; Oratorium; Rozmyślania (przy ogniu); Erotyki.

3. Rondo. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 57 s.

Zawartość

Tu m.in. cykle: Próby i studia; Erotyki; Przypowieść o kamiennych ślepcach.

4. Punkty. [Proza poetycka]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 75 s.

5. Blizny na ziemi. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1985, 93 s.

Zawartość

Cykle: Trawa; Matka; Klinika psychiatryczna; Sanatorium; W ogrodzie; Tatry; Sen; Ona; Luźne zapiski.

6. W obrotach ciał. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 79 s.

Zawartość

Cykle: Fazy i zaćmienia; Kulminacje.

7. Gra luster i ech. [Wiersze]. Warszawa: Anagram; Fundacja Sztuki na Rzecz „Integracji 1998, 63 s.

8. Choinka na niebie. [Opowiadania]. Warszawa: Pod Wiatr 1999, 176 s.

Zawartość

Choinka na niebie; Landrynki; Ślub; Kołomyjka; I jedzie się dalej; Dońcia; Kilim; Majówka; Interesy; Przy starej uliczce w Warnie; Wieczór autorski; Kapitan; Dudziarz; Cztery nieba; Bal; Pod każdym drzewem pogrzebany pies; Gdy żona zaczyna chudnąć; Tam; Stary zwyczaj; Pogromca lwów; Proroctwa pradziada Anzelma; Żmija; Kot; Klocki; Być ptakiem i jego lotem.

9. Myślałem, więc byłem. [Aforyzmy, zapiski]. Warszawa: IBiS 2005, 120 s.

10. Wiersze wybrane. Warszawa: IBiS 2005, 256 s.

Zawartość

Zawiera także nowe wiersze.

Przekłady

1. V. Parun: Cztery pieśni. Na mezzosopran i orkiestrę kameralną. [Przeł.] J. Roszkowski. Muzyka: T. Baird. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; London J. & W. Chester: Ltd. 1968, 24 k. Wyd. 2 tamże 1979.
Teksty w języku polskim, niemieckim i serbskim.
2. G. Ekelöf: Każdy człowiek jest światem. [Wiersze]. Wybrali i przeł.: J. Roszkowski, Z. Wawrzyniak. Posłowie: Z. Wawrzyniak. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, 82 s.
3. G. Ekelöf: Poezje wybrane. Wybrał, przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Roszkowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, 170 s.
4. A. Strindberg: Spowiedź szaleńca. [Powieść]. Przeł. i posłowiem opatrzył J. Roszkowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1988, 356 s. Wyd. 2 tamże 1997; [wyd. 3] Warszawa: „Gazeta Wyborcza” 2005.
5. P. Lagerkvist: W sercu genesis. [Dzienniki]. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył J. Roszkowski. Warszawa: Pod Wiatr 1992, 119 s.
Zawiera też: J.B. Roszkowskiego: Poszukiwacz prawdy. [Szkic]. – Bóg, Szatan i... mój los. Z Januszem Bogdanem Roszkowskim rozmowa nie tylko o literaturze szwedzkiej. Rozm. R. Karaś.
6. A. Lundkvist: Poezje wybrane. Wybrał, przeł. i oprac.: J. Roszkowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1992, 127 s.
7. H. Martinson: Poezje wybrane. Wybór, przekł. i oprac.: L. Neuger, J. Roszkowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1995, 208 s.
8. A. Strindberg: Listy miłosne i nienawistne. Wybrał i przeł.: J. Roszkowski. Warszawa: Anagram 1998, 356 s.

Nagrody

Nagroda im. W. Hulewicza w 1998.
9. E. Lindegren: Wiersze wybrane. Wybrał, przeł., i oprac.: J. Roszkowski. Warszawa: Anagram 1999, 168 s.
10. A. Strindberg: Taniec śmierci. [Utwór dramatyczny]. Warszawa: Pod Wiatr 2000, 136 s.

Nagrody

Nagroda za przekład im. W. Hulewicza w 2000.
11. K. Vonnberg: Wiersze wybrane. Wybór, przekł. i oprac.: J. Roszkowski. Warszawa: Pod Wiatr 2001, 191 s.
12. Nowa Konstelacja. [Antologia poezji szwedzkiej]. Wybór, przekł. i oprac.: J. Roszkowski. Warszawa: IBiS 2003, 336 s.

Nagrody

Nagroda im. W. Hulewicza w 2003.
13. Ku Drodze Mlecznej. [Antologia poezji szwedzkiej]. Wybór, przekł. i oprac.: J. Roszkowski. Warszawa: IBiS 2005, 416 s.

Nagrody

Nagroda miasta Orebro [Szwecja] za prezentację twórczości S. Haldigena w 2005.
14. A. Strindberg: Historie małżeńskie. [Powieść]. Przekł. i oprac.: J. Roszkowski. Warszawa: J. Santorski & Co 2006, 352 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1999, 2006.

Ogólne

Artykuły

A. Słucki: Nowy poeta. Współczesność 1965 nr 4.
• [Z. Bieńkowski] G. Traczyk: Ojcowska Niobe. Nowe Książki 1986 nr 2.
P. Sommer: Nasi polscy poeci szwedzcy. W tegoż: Po stykach. Gdańsk 2005 [m.in. dot. przekładów J.B. Roszkowskiego].

Introdukcja

A. Pogonowska: Rady dla poety. Poezja 1970 nr 6.
J. Zacharska: Rady dla poety. Poezja 1970 nr 9.

Oratorium

S. Balbus: Nowości poezji. Życie Literackie 1970 nr 35.
T. Olszewski: Progi dojrzałości. Kierunki 1970 nr 49.

Rondo

M. Chrzanowski. „Nowe Książki1974 nr 17.
I. Smolka: Ćwiczenia wyobraźni. Życie Literackie 1974 nr 35.

Punkty

M. Łukaszewicz: Jaki pan taki kram. Nowe Książki 1979 nr 15.
M. Siwiec: Droga do źródeł. Nowy Wyraz 1980 nr 2.