BIO

Born on 13 September 1954 in Bydgoszcz; daughter of Stefan Wiśniewski, who fought in the Greater Poland uprising of 1918/19 and was a civil servant before 1939, and Janina, née Frydrychowicz. She attended primary school in Bydgoszcz and Gostyczyn, before joining the Grammar School in Tuchola. She was a finalist at the Olympiad in Polish Literature and Language, as well as the Olympiad in Russian Language. She completed advanced secondary education in 1973 and then studied Polish philology at the Nicolaus Copernicus University (UMK) in Torun. During her studies, she was involved in the activities of the university Student Journalists' Club. After graduating with a master's degree in 1977, she spent two years working as a teacher at the Comprehensive School for Agriculture and Technical School for Working Adults in Kamienica. In 1979, she started a doctoral degree at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN) in Warsaw. She completed the programme in 1982 and took up a post at the Department of Philosophy at the Technical-Agricultural Academy (ATR) in Bydgoszcz (now: UTP University of Sciences and Technology), where she initially taught in cultural studies and later philosophy. In parallel in 1983/84, she took the Postgraduate Programme in Pedagogical Development for Academic Teaching Staff at the Higher School of Education (WSP) in Bydgoszcz. Her research focused on the history of twentieth-century Polish and world literature, comparative studies, and the philosophy of culture. She made her debut in 1986 with the article Człowiek między zwierzęciem, a maszyną (Humankind Between Animal and Machine), which appeared in the ATR journal "Zeszyty Naukowe ATR" (no. 149). In 1989, she defended her doctoral thesis, Ku uniwersalności. Rzecz o nowej powieści lat 1957–1981 (Towards Universality: A study of the new wave of novels, 1957-1981), at IBL PAN and was awarded a doctoral degree in humanities 1990. She was supervised by Prof. Alina Brodzka. In 1990, she took up a post as a lecturer at the Higher School of Education (WSP) in Bydgoszcz (which became the Bydgoszcz Academy in 2000 and then the Kazimierz Wielki University [UKW] in 2005). She was initially employed at the Department of Nineteenth and Twentieth-Century Literature before moving to the newly-created Department of Young Poland Literature that was part of the Institute of Polish Philology (later the Institute of Polish Philology and Cultural Studies). She was in Paris from May to July 1992 on a fellowship awarded by the Foundation for Supporting Independent Polish Literature and Scholarship. In 1993/94, she was a researcher at IBL PAN. She joined the T. Parnicki Literary Society in 1999. She was awarded a habilitation degree from IBL PAN in 2000 for her study Między biegunami i na pograniczu. O „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta (Between Poles and at the Limits: On Tadeusz Różewicz's "White Marriage" and the poetry of Zbigniew Herbert). She was appointed associate professor at Bydgoszcz Academy in 2001. That year, she became head of the Department of World Literature and Comparative Studies, which she had set up herself. In 2012, the Department became the Chair in World Literature and Comparative Studies at the Kazimierz Wielki University (UKW). In 2001/02, she served as deputy director of the Institute of Polish Philology at the Bydgoszcz Academy. From 2003 to 2008, she was a member of the Commission for Comparative Research of Slavic Literatures at the International Committee of Slavists. In 2003, she was appointed chair of the Bydgoszcz Branch of the Adam Mickiewicz Literary Society, joining the Society's Board in 2004 and becoming its deputy chair in 2012. She revived the Society's Comparative Commission in 2004, subsequently serving as its chair. Between 2005 and 2008, she also worked as an associate professor at the Chair of Cultural Studies at the University of Economy (WSG) in Bydgoszcz, initially serving as head and then in 2007/08 as a member of the Department of the Theory of Culture. In 2008, she joined the editorial college of the Adam Mickiewicz Literary Society's journal "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza", initially as editor of the comparative studies section. In 2011, she was made state-appointed professor in the humanities and full professor at UKW. She organized several conference series, including international events such as the Inter-University Student and Faculty Sessions as part of the cycle Świat jeden, ale nie jednolity (A United World, but not a Uniform World; 1998–2002), as well as the conference series Mity, mitologie, mityzacje – nie tylko w literaturze (Myths, Mythologies, Mythologization: Not only in literature; 2003–08) and Mityczne postacie kultury (Mythical Figures in Culture; 2008–12). She also participated in numerous conferences and congresses, including international events. From 2012 to 2015, she organized four of the Adam Mickiewicz Literary Society's Small Educational Forums (Małe Fora Edukacyjne). She joined the UKW's Association for the Ethics of the Word (Stowarzyszenie Etyki Słowa) in 2008, the Polish Cultural Studies Association in 2009, the International Polish Studies Association in 2012, the Polish Comparative Literature Association in 2013 – serving as a member of the Association's Academic Board during the 2013-16 term, and the Scientific Council of the Second Congress of Teaching Polish Studies in 2015. She is the recipient of numerous rector's prizes in recognition of her research and teaching, including the Rector's Prize of ATR in 1990, the WSP in Bydgoszcz in 1997/98, Bydgoszcz Academy in 1999/2000 and 2002/03, and UKW, where she received a group prize in 2006/07 and an individual prize in 2011. She was awarded the Prize of the President of the City of Bydgoszcz in 2011, as well as the Silver (2001) and Gold Cross of Merit (2011). She lives in Bydgoszcz.

Twórczość

1. Świat, twórca, tekst. Z problematyki nowej powieści. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1993, 217 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.

Rozprawa doktorska.

Zawartość

I. Wprowadzenie: A. Powieść – perspektywa historycznoliteracka; B. Powieść tradycyjna i nowa powieść – perspektywa teoretycznoliteracka; C. Nowa powieść – to znaczy jaka powieść?. – II. Bohater nowej powieści: A. Polimorficzność bohatera w „Tylko Beatrycze” Teodora Parnickiego; B. Unifikacja bohaterów w „Słyszy pan te śmiechy?” Nathalie Sarraute. – III. Fabuła nowej powieści: A. Polimorficzność fabuły w utworze Maxa Frischa „Powiedzmy, Gantenbein”; B. Unifikacja fabuł w utworze Alaine’a Robbe-Grilleta „Dżin. Czerwona wyrwa w bruku ulicznym”. – IV. Świat przedstawiony nowej powieści: A. Polimorficzność świata przedstawionego w „Królu Obojga Sycylii” Andrzeja Kuśniewicza; B. Unifikacja świata przedstawionego w „Przejrzystości rzeczy” Vladimira Nabokova. – V. Twórca i tekst w nowej powieści: A. Twórca (w) nowej powieści (na przykładzie „Przemiany” Michela Butora; B. Tekst nowej powieści (na przykładzie „Pierwszej świetności” Leopolda Buczkowskiego). – VI. Nowa powieść – próba uogólnienia: A. Specyfika nowej powieści; B. Nowa powieść jako uniwersum.

2. Między biegunami i na pograniczu. (O „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1999, 383 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Słowo wstępne. – I. Połączenie niepołączonego, czyli o „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza: 1. Na obrzeżach dramatu Różewicza; 2. „Białe małżeństwo” – uwikłanie w lustrzane odbicia; 3. W centrum „Białego małżeństwa”; 4. Między biegunami i na pograniczu tekstów (i postaw); 5. Między słowem a autorem. – II. Poezja Herberta – między biegunami i na pograniczu: 1. Faust, Cogito i Pan Cogito Herberta; 2. Paradygmatyczne aspekty świata poetyckiego Herberta. – Zamiast zakończenia.

3. Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury. [Monografia]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2009, 436 s.

Zawartość

I. Wprowadzenie. – II. Mity i paradygmaty w sferze sakralnej i zdesakralizowanej: 1. Łączność oraz rozdzielność mitów (i paradygmatów) w perspektywie sacrum; 2. Łączność oraz rozdzielność (mitów i) paradygmatów w perspektywie zdesakralizowanej; III. Porównawcza metoda mityczno-paradygmatyczna wobec literatury: 1. Współistnienie mitów i paradygmatów w świecie zewnętrznym; 2. Mity i paradygmaty w świecie wewnętrznym; Przejście między mitami i paradygmatami w utworach Leśmiana i Różewicza. – IV. Komparatystyka jako filozofia kultury.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Nie tylko o fabule „Pierwszej świetności” Leopolda Buczkowskiego. W: Fabuła utworu literackiego. Toruń 1987 s. 173188.
Mimesis w kręgu zjawisk typu „nouveau roman. W: Mimesis w dyskursie literackim. Toruń 1996 s. 105134.
Podmiot w prozie Edwarda Stachury. W: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa 1996 s. 176188.
Kobiety w literaturze (i mężczyźni). W: Kobiety w literaturze. Bydgoszcz 1999 s. 926.
Na pograniczu jawy i snu, czyli o widzeniu nieczystym w dramacie Różewicza (na podstawie „Białego małżeństwa”). W: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej w XX wieku. Toruń 1999 s. 365378.
Poeta i matematyka. W: Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Szczecin 1999 s. 723 [dot.: R. Musil: Człowiek bez właściwości; T. Parnicki: Tylko Beatrycze].
Polimorficzność i unifikacja w świecie „Tylko Beatrycze. W: Świat Parnickiego. Materiały z konferencji. Wrocław 1999 s. 127–141.
Świat paradoksalny „Czasu odwróconego” Włodzimierza Odojewskiego. W: Odojewski i krytycy. Antologia tekstów. Lublin 1999 s. 8092.
Modernizm i postmodernizm — pytania o granice. W: Nowoczesność. Katowice 2000 s. 2433.
Znane i nieznane przygody Sindbada Żeglarza i Każdego. W: Twórczość Bolesława Leśmiana. Kraków 2000 s. 177199.
Cykl, czyli podwójność. Lema opowieści o Pirxie i Tichym. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001 s. 417443.
Filozofia i mechanizmy konstrukcyjne świata poetyckiego Zbigniewa Herberta. W: Twórczość Zbigniewa Herberta. Kraków 2001 s. 5178.
Maski i lustra rzeczywistości w „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza. W: Maski współczesności. Warszawa 2001 s. 238250.
Tajemnica początku. Poezja E.E. Cummingsa między paradygmatami. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 nr 8 s. 4570.
Człowiek w drodze. W: Człowiek w drodze. Bydgoszcz 2002 s. 925.
Dwa światy literackie z początku i końca XX wieku w perspektywie paradygmatów. Przegląd Bydgoski 2002 nr 1 s. 85104 [dot.: T. Miciński: W mrokach Złotego Pałacu, czyli Bazylissa Teofanu; T. Różewicz: Białe małżeństwo].
Podwójna tożsamość bohaterów „Mostu królowej Jadwigi” [J. Sulimy-Kamińskiego]. „Kronika Bydgoska 2001wyd. 2002 nr 1 s. 85104.
Calderonowskie życie snem oraz „półsen” i „półjawa” von Kleista. W: Ulotność i trwanie. Poznań 2003 s. 207217.
Czekając na Godota” Becketta i „Białe małżeństwo” Różewicza, czyli światy między paradygmatami. W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10. Warszawa 2003 s. 117124, skrót w przekł. angielskim: Beckett’s „Waiting for Godot” and Różewicz’s „White marriage” or two worlds between two paradigms. W: Tematski bloki. T. 2. Ljublana 2003, przekł. rosyjski: „V ožidanii Godo” Semuela Beketa i „Belyj brak” Tadeusza Rużeviča ili miry meždu paradigmami. W: Hudožestvennyj tekst i tekst v massovyh kommunikaciâh. Smolensk 2004 s. 155–166.
Literackie wartościowanie świata. W: Literatura w kręgu wartości. Bydgoszcz 2003 s. 1120.
Mity i paradygmaty jako obrazy rzeczywistości w „Regio” Tadeusza Różewicza. W: Ikony niewidzialnego. Opole 2003 s. 121131.
Świat Lema między paradygmatami. W: Stanisław Lem. Pisarz, myśliciel, człowiek. Kraków 2003 s. 5375.
Tematy i paradygmaty. Don Kichot i Sancho Pansa Cervantesa (i Herberta). W: Wariacje na temat. Poznań 2003 s. 3755.
Dwudziestowieczność. Specyfika i uniwersalność. Problem tożsamości w wybranych utworach Lema i Herberta. W: Dwudziestowieczność. Warszawa 2004 s. 457472.
Chaos, porządek i paradygmaty (w naukach i literaturze). W: Efekt motyla. Wrocław 2006 s. 129142.
Mity drogi, drogi mitów. W: Literackie drogi wobec mitu. Bydgoszcz 2006 s. 923.
Ofiara królewny”, czyli Apokalipsa według (Lemańskiego) Jana. W: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza. T. 2. Białystok 2006 s. 411425.
Przestrzeń i paradygmaty (w naukach i literaturze). W: Światy przedstawione. Toruń 2006 s.7789, przekł. rosyjski: Prostranstvo i paradigmy. W: Interior’t, folklora, literaturata, izkustvoto/kulturata. Šumen 2007 s. 17–27.
Kreatywność i maskarada w młodzieńczej twórczości Marii Konopnickiej i Zofii Nałkowskiej. W: Światło w dolinie. Białystok 2007 s. 485494, przekł. angielski: Creativity and masquerade in the early work of Maria Komornicka and Zofia Nałkowska. W: Masquerade and feminity. Newcastle 2008 s. 114–125.
Paradigms in comparative studies. W: The horizons of contemporary Slavic comparative literary studies. Warszawa 2007 s. 5059.
Słowo i ciało w perspektywie (nie tylko) mitycznej. W: Mity słowa, mity ciała. Bydgoszcz 2007 s. 918.
Don Juan Tirsa de Moliny w perspektywie porządków Boga i Natury. W: Don Juan w przemianach kultury. Bydgoszcz 2008 s. 1529.
Komparativistika v Pol’še – nabrocok situacii na 2007 god, s voprosami na 2008 god. W: Referaty na makedonskite slavisti za XIV-ot Megunarodenn Slavističeski Kongres vo Ohrid. Skopje 2008 s. 513–526.
Mity i paradygmaty wobec zadania nowej syntezy. W: Tożsamość kulturoznawstwa. Kraków 2008 s. 6184.
Religia i literatura w perspektywie mitów i paradygmatów. Przegląd Religioznawczy 2008 nr 2 s. 1326.
Zarys metody paradygmatycznej w badaniach komparatystycznych. Porównania. Comparisons — Sravnenâ — Porovnáni — Vergleiche 2008 nr 5 s. 2342.
Mify kak osnova evropejskoj kul’tury. W: Hudožestvennyj tekst i tekst v massovyh komunikaciâh. Smolensk 2009 s. 5563.
Komparatystyczna wielość; Mit i paradygmaty w komparatystyce (między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym). W: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz. 1]. Bydgoszcz 2010 s. 914; 91–131.
Komparatystyka w praktyce kulturowej. W: Po (granicza) teorii. Wałbrzych 2010 s. 7596.
Polonistyka – komparatystyka- filozofia W: Polonistyka bez granic. T. 1. Wiedza o literaturze i kulturze. Kraków 2010 s. 503–513.
Szkolnictwo — zmiana paradygmatu. Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 2010 z. 45 s. 200209.
Świat Gombro­wicza między paradygmatami. W: Witold Gom­browicz, nasz współczesny. Kraków 2010 s. 149209.
Miłosz i filozofia (jedności) sprzeczności. Pamiętnik Literacki 2011 z. 2 s. 7584.
Obraz Rosjanina bez Rosjanina w „Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” Doroty Masłowskiej. W: Europe — Russie. Contexts. Discourses. Images. Riga 2011 s. 147160.
Stoffgeschichte”, imagologia i konstruktywistyczne uprawomocnienia komparatystyki. „Wiek XIX2011 z. 46 s. 233–244.
Cleopatra — a queen, a lover, a mother. Transformations of the image. Argument. Biann. Philosophical Journal”, Kraków 2012 nr 1 s. 151169.
Don Kichot” Cervantesa jako zdesakralizowana synteza mitów Boga i Natury. W: Don Kichot i inni. Bydgoszcz 2012 s. 197217.
Konstruktywistyczny wymiar komparatystyki. W: Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. II. Bydgoszcz 2012 s. 2550.
Polskie wiersze o Don Kichocie i Sancho Pansie jako zapośredniczone odwołania do mitów Boga i Natury. W: Przeszłość we współczesnej narracji kulturoznawczej. Kraków 2012 s, 77–100, przekł. hiszpański: Don Quijote y Sancho Panza como mitos de Dios y Naturaleza. Cinco estrategias en la poesia polaca. W: El telón rasgado. Navarra 2014.
Postacie między mitami. („Śnieg” Stanisława Przybyszewskiego). W: Spotkania w przestrzeni idei — słów — obrazów. Toruń 2012 s. 281310.
Między Bogiem a Naturą. Miłosz jako filozof kultury. W: Miłosz i Miłosz. Kraków 2013 s. 483502.
Mity i paradygmaty wobec dziedzin kultury i epok, czyli komparatystyka wieloaspektowa; Don Juanowie, czyli narodziny, śmiertelny rozkwit i upadek miłości romantycznej. W: Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz. 3]. Bydgoszcz 2013 s. 942; 199–223.
Dwaj polscy Don Juanowie początków wieków XX i XXI w kontekstach europejskich; Komparatystyka wieloaspektowa: (złożony) model i (wielowymiarowa) praktyka porównywania. W: Polonistyka wobec wyzwań współczesności. T. 1. Opole 2014 s. 133149; 546–567.
Metoda mityczno-paradygmatyczna a symetria (historii) literatury. „Wiek XIX2014 s. 387–416.
Polonistyka w obliczu mitów kulturowych i kodów edukacyjnych. Głos Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w sprawie dydaktyki (nie tylko polonistycznej). W: Polonistyka dziś — kształcenie dla jutra. T. 1. Kraków 2014 s. 58–69.
Sarmatyzm w nowych odsłonach. Sarmacki mit w świetle wybranych przykładów literatury współczesnej. W: Sarmacka pamięć. Warszawa 2014 s. 185207.
Metoda mityczno-paradygmatyczna w komparatystyce mitograficznej; Mity i paradygmaty w „Dolinie Issy” i „Rodzinnej Europie” Czesława Miłosza, czyli podwojenia i rozdwojenia poznawcze. W: Projekt komparatystyki mitograficznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz. 4]. Bydgoszcz 2015 s. 6391, 95–126.
An outline of mythical and paradigmatic method in comparative studies (I). W: Comparisons and contexts. Essays on Central-Eastern European Literature and Culture. Poznań 2016 s. 27-43.
Dwa mity a dwie formacje kulturowe (w porównaniu). „Porównania2016 T. 8 s. 9-20.
Komparatystyka: dwoistość metody i synkretyzm praktyki. W: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. Katowice 2016 s. 269-281.
Dwa mity a światy Klementyny Hoffmanowej i Narcyzy Żmichowskiej. „Litteraria Copernicana”. 2017 nr 2 s. 55-75.
Kantowskie wybory a dwumityczność, czyli O punkcie wyjścia imagologa. „Porównania2018 nr 1 s. 9-25.
Literatura jako obszar dwumityczności, czyli O mitograficznych zobowiązaniach filologii (nie tylko polskiej).W: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki. Katowice 2018 s. 224-237.
Powroty Don Kichota. W: Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka. Poznań 2018 s. 299-312.
Uniwersytet i mity (w perspektywie sporu Allana Blooma i Marthy Nussbaum). „Colloquia Orientalia Bialostocensia2018 nr 40 s. 97-114.
Wielka wojna na Kresach a mity Boga i natury w „Pożodze” Zofii Kossak-Szczuckiej. „Wiek XIX2018 s. 281-297.
Sklepy cynamonowe i inne w perspektywie mitów Boga i Natury. „Konteksty 2019 nr 1/2 s. 213-222.
Introduction: Is a new canon possible? The Polish canon as a universal canon (on the basis of the Polish nineteenth-century novel. [Współautorka:] G. Borkowska. W: Another canon. The Polish nineteenth century novel in world context. Wien, Zürich [2020] s. 5-17.
Konstruowanie świata „Doliny Issy” i „Rodzinnej Europy” jako synteza mityczna. W: Religijność Czesława Miłosza. Gdańsk 2020 s. 263-280.
Vier polnische Narrationen über Beniowski aus der Perspektive der Mythen Gott und Natur. W: Moritz Benjowsky – ein (mittel)europeischer Held. Materialen der internationalen wissenschaflichen Konferenz, Wien, 22.-26. Mai 2019. Berlin 2021 s. 221-241.
Tokarczuk. Bohaterka romantyczna w powieści „Prowadź swój pług przez kości umarłych”. „Wiek XIX2022 s. 129-147.
Tokarczuk and comparative reconnaissance. Preliminary remarks; Metamorphoses of myths in „Anna In in the tombs of the world. W: Olga Tokarczuk. Comparative perspectives. London 2023 s. 1-16; 112-150.

Prace redakcyjne

1. Another canon. The Polish nineteenth century novel in world context. [Przeł.] U. Phillips. [Red.:] G. Borkowska, L. Wiśniewska. Wien, Zürich: LIT Verlag GmbH&Co [2020], 304 s.
2. Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku. Materiały z sesji naukowej, Prądocin koło Bydgoszczy 7–9 maja 1996. Pod red. L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Studio ɸ; „Homini 1996, 266 s.
3. Świat jeden, ale nie jednolity. Materiały z [I] sesji studenckich (Bydgoszcz, listopad 1996; Prądocin, maj 1997). Pod red. L. Wiśniewskiej, przy współpracy M. Gołuńskiego oraz pozostałych członków Studenckiego Koła Polonistów przy WSP w Bydgoszczy. Bydgoszcz: Studenckie Koło Naukowe Polonistów 1998, 137 s.
Materiały z dalszych części cyklu zob. poz. , , , , .
4. Kobiety w literaturze. Materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz 3–5 listopada 1998 roku. Red. i wstęp: L. Wiśniewska. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszcz 1999, 230 s.
Materiały z cz. [1], 3–6 cyklu zob. poz. , , , , .
5. Człowiek w drodze. Materiały z III Międzynarodowej Sesji z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”. Bydgoszcz 3–5 listopada 1999 roku. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. T. 1–2. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. 2000, 200 + 180 s.
Materiały z cz. [1], 2, 4–6 cyklu zob. poz. , , , , .
T. 1. Droga w świecie literackim; T. 2. Między tekstem, a osobą.
6. Między słowem a ciałem. Materiały z IV sesji naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”. Bydgoszcz 24–26 października 2000 roku. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2001, 258 s.
Materiały z cz. [1]–3, 5–7 cyklu zob. poz. , , , .
7. Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz 22–23 października 2001 roku. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2002, 302 s.
Materiały z cz. [1]–4, 6 cyklu zob. poz. , , , , .
8. Literatura w kręgu wartości. Materiały z VI sesji z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz 21–23 października 2002 roku. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2003, 397 s.
Materiały z cz. [1]–5 cyklu zob. poz. , , , , .
9. Mity, mitologie, mityzacje. Nie tylko w literaturze. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2005, 301 s.
10. Literackie drogi wobec mitu. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej, przy współpr. M. Gołuńskiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2006, 268 s.
Tekst częściowo w języku angielskim i rosyjskim.
11. Mity słowa, mity ciała. Pod red. L. Wiśniewskiej i M. Gołuńskiego przy współpracy A. Stempki. Ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2007, 320 s.
12. Don Juan w przemianach kultury. Praca zbiorowa. Pod red. L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki 2008, 144 s.
Tekst częściowo w języku angielskim.
13. Tożsamość i rozdwojenie w perspektywie mitu. Pod red. L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2008, 286 s.
Tekst częściowo w języku angielskim, częściowo tłumaczony z rosyjskiego.
14. Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze. Pod red. G. Borkowskiej i L. Wiśniewskiej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2010, 232 s. Portrety kobiet.
15. Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz. 1]. Pod red. [i ze wstępem] L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2010, 266 s.
Cz. 2–4 zob. poz. , , .
16. Przemiany mitów i wartości nie tylko w lite­raturze. Pod red. [i ze wstępem] L. Wiśniewskiej i M. Gołuńskiego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2010, 360 s.
Tekst częściowo w języku rosyjskim.
17. Don Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej. Pod red. L. Wiś­niewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012, 380 s.
18. Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz.] 2. Pod red. [i ze wstępem] L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012, 274 s.
Cz. [1], 3–4 zob. poz. , , .
Tekst częściowo w języku angielskim.
19. Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz.] 3. Pod red. L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kazimierza Wielkiego 2013, 339 s.
Cz. [1]–2, 4 zob. poz. , , .
Tekst częściowo w języku rosyjskim.
20. Projekt komparatystyki mitograficznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz.] 4. Pod red. L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2015, 223 s.
Cz. [1]–3 zob. poz. , , .
21. Olga Tokarczuk: Comparative Perspectives. [Red.:] L. Wiśniewska, J. Lipski. London: Routledge 2023, 158 s. Routledge Studies in Contemporary Literature.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2015.

Świat, twórca, tekst

F. MAZURKIEWICZ. „Pamiętnik Literacki1993 z. 2.

Między biegunami i na pograniczu

A. SKRENDO: Między Różewiczem a Herbertem. Pogranicza 1999 nr 4.

Między Bogiem a Naturą

W. GUTOWSKI: Uniwersalne opozycje i pułapki uniwersalności. Ruch Literacki 2009 z. 3.
B. SIENKIEWICZ. „Porównania2011 nr 8/9.
D. HECK. „Slavia Occidentalis2013 [z.] 1.
S. JASIONOWICZ: W poszukiwaniu porządków kultury. Mity, paradygmaty, wizje świata. „Pamiętnik Literacki2016 z. 1.