BIO

Urodzona 8 czerwca 1909 w Warszawie; córka Mariana Rosińskiego, elektrotechnika, i Jadwigi z domu Wileniec. Uczęszczała do Gimnazjum Leonii Rudzkiej w Warszawie; w 1927 zdała maturę. Następnie studiowała filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu w 1932 magisterium, pracowała jako nauczycielka łaciny w Gimnazjum i Liceum Anny Jakubowskiej w Warszawie; w ramach prac społecznych kierowała tu samorządem szkolnym; sprawowała też opiekę nad szkołami wiejskimi. Debiutowała w 1936 wierszem pt Dlaczego, opublikowanym na łamach pisma dla młodzieży „Filomata” (nr 78); drukowała tu utwory do 1937. Podczas okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie i uczyła na tajnych kompletach zorganizowanych przez Gimnazjum Anny Jakubowskiej oraz Drugie Męskie Gimnazjum im. J. Kochanowskiego. Po upadku powstania warszawskiego w 1944, została wywieziona na roboty do Niemiec; w 1945 przebywała początkowo w obozach wychodźstwa przymusowego w Osterfeld i Mülheim nad Ruhrą, w których prowadziła szkołę podstawową i kursy dla dorosłych oraz kierowała teatrem amatorskim i teatrzykiem kukiełkowym. Pisała tam teksty dla dzieci, które w 1946 zostały wydane w Hanowerze, aby mogły służyć dzieciom w innych obozach. W grudniu 1946 powróciła do kraju i zamieszkała w Gliwicach. W 1947-69 pracowała w różnych instytucjach: w 1947 prowadziła bibliotekę Huty Pokój w Nowym Bytomiu, w 1948 świetlicę dla młodzieży w Hucie Gliwice, w 1949 była referentką prasową w Oddziale Informacji Centralnej Zarządu Przemysłu Chemicznego w Gliwicach, a w 1950 referentką Ochrony Zdrowia w tymże Zarządzie, od 1951 pracowała jako ekonomistka płac w Centralnym Zarządzie Przemysłu Barwników i Półproduktów oraz w Zjednoczeniu Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach. Równocześnie rozwijała twórczość literacką. Wiersze i opowiadania dla dzieci drukowała m.in. na łamach „Iskierek” (1947-51), „Płomyczka” (1948-70), „Świerszczyka” (1949-70), „Świerszczyka-Iskierek” (1951-54), „Misia” (1957-70, 1982, 1985, 1986), „Filomaty” (1958-62). Od 1947 współpracowała z Polskim Radiem jako autorka słuchowisk i audycji dla dzieci; od 1950 stale pisała teksty dla Redakcji Audycji dla Przedszkoli. W 1949-50 była członkiem Ligi Kobiet; za działalność w Lidze była dwukrotnie wyróżniona dyplomami uznania. W 1957 została członkiem Związku Literatów Polskich; okresowo była członkiem Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W 1963-69 pełniła funkcję dokumentalisty w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Kontynuowała twórczość literacką. Utwory dla dzieci drukowała nadal w „Płomyczku” (1977-84, 1987), „Świerszczyku” (1977-83, z przerwami) oraz „Jutrzence” (Czeski Cieszyn, 1978/79-1987/88) i „Związkowcu” (1979-82). Wyróżniona m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1976), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980). Zmarła 9 marca 1992 w Gliwicach.

Twórczość

1. Książeczka dla dzieci. [Wiersze i proza]. Hanower: Polski Związek Wychodźstwa Przymusowego 1946, 23 s.

2. O różnych wesołych smykach z zeszytu i z piórnika. Poznań: Spółdzielnia Pomocy Szkolnych „Oświata 1948, 19 s.

3. O chłopcu, który chciał się ścigać z czasem. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 16 s.

4. O szybce z okna. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 23 s.

5. Sprostowanie. Jednoaktówka. Powst. 1955.

Nagrody

Nagroda w konkursie dla literatów śląskich w 1955.

6. Patyczki. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, [8] k. Wyd. 2 tamże 1959.

7. Wiatraczek. Powieść dla dzieci. Katowice: Śląsk 1957, 110 s. Por. Słuchowiska radiowe.

8. Barbarki. [Powieść dla dzieci]. Katowice: Śląsk 1960, 222 s.

9. Co się zdarzyło w Pluszątkowie. Warszawa: Nasza Księgarnia 1960, [8] k. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1969, wyd. 4 1973.

10. Mało nas. [Opowiadania dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, 26 s.

Zawartość

Czerwony kretonik w zielony wzór; Cztery ściany, dach słomiany [por. Słuchowiska radiowe]; Obiecanka – cacanka; Połowa; Kudłatek; Mało nas...; Zaczęło się od kółka; Jak Kaczorek Kwak obiad dzielił.

11. W chowanego ze słońcem. Warszawa: Nasza Księgarnia 1963, 33 s.

12. Ewa i chłopcy. [Powieść dla dzieci]. Katowice: Śląsk 1964, 111 s. Wyd. 2 tamże 1978.

13. Pik z łatką na uchu. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, [12 ] k.

14. Trzy podarunki. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, [8] k. Wyd. 2 tamże 1973.

15. Sreberko. Warszawa: Nasza Księgarnia 1973, [8] k. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1985, wyd. [3] 1989.

16. Dziewczynka z węzełkiem. Komedia dramat. Powst. ok. 1984.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Teatr Nowy w Zabrzu w 1984.

Słuchowiska radiowe dla dzieci, m.in.

O kropce Roztropce. Polskie Radio 1947.
Jak to mała Hania wzięła się do prania. Polskie Radio 1951.
Klasa pierwsza się nie spóźnia. Polskie Radio 1951.
Przygody dwóch pszczół. Polskie Radio 1951.
Jak kłębuszek wędrował. Polskie Radio 1952.
Marcinek. Polskie Radio 1952.
Pisze kreda po tablicy. Polskie Radio 1952.
Przygody Filipka. Polskie Radio 1952.
Teatr na stole. Polskie Radio 1952.
Dudek złoty czubek. Polskie Radio 1953.
O tym, jak Boguś zamieszkał w domku na kurzej nóżce. Polskie Radio 1953.
O złym czarodzieju i dobrej wróżce. Polskie Radio 1953.
Jak się kogucik malować uczył. Polskie Radio 1955.
Patyczek. Polskie Radio 1955.
Cztery ściany, dach słomiany. Polskie Radio 1963 [por. Twórczość poz. ].
Tajemniczy list. Polskie Radio 1963.
Jak trafić? Polskie Radio 1966.
Co komu kupić. Polskie Radio 1968.
Ciekawe popołudnie. Polskie Radio 1975 [III nagroda w konkursie radiowym na słuchowisko dla dzieci w 1974].
Itaka. Polskie Radio 1977.
Pod Troją. Polskie Radio 1977.
Wiatraczek. Polskie Radio 1978 [por. Twórczość poz. ].

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1975, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (M. Brykalska).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (K. Kuliczkowska).

Barbarki

H. Skrobiszewska: W kręgu lilijki. Nowe Książki 1960 nr 18.

Ewa i chłopcy

J. Karkoszka: Wyjście poza schemat. Poglądy 1964 nr 23.
B. Sowińska: Ze świata młodych. Życie Warszawy 1964 nr 256.
S. Melkowski: Wśród debiutów. Twórczość 1965 nr 3 [m.in. dot. M. Rosińska].