BIO

Urodzony 20 lutego 1939 w Falkowej (województwo tarnowskie) w rodzinie rolników; syn Wojciecha Rojka i Katarzyny Mróz. Po zakończeniu II wojny światowej, zamieszkał w 1946 wraz z rodzicami we wsi Wierzejewice (województwo bydgoskie). W 1957 przebywał w Bartoszycach, gdzie uczył się w Liceum Pedagogicznym (szkoły tej nie ukończył), a od 1960 pracował jako inwentaryzator w Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem. Debiutował w 1961 wierszami pt. Dwa dni, Golgota, zamieszczonymi w almanachu Młoda wieś pisze (podpisany Jacek Mróz). W następnych latach publikował wiersze, zwłaszcza w „Gazecie Olsztyńskiej” (1962-84), miesięczniku „Warmia i Mazury” (1962-86, z przerwami) i „Przemianach” (1964-67). Od 1963 był wielokrotnym laureatem festiwali poetyckich. W 1963-64 pracował jako dekorator w Klubie Garnizonowym, a w 1964-79 jako bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach. W 1970 ożenił się z Renatą Penksyk, ekonomistką. W 1976 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1978 zaczął studiować pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie; w 1982 uzyskał magisterium. W 1979 został redaktorem, a następnie kierownikiem redakcji literatury polskiej w Wydawnictwie Pojezierze w Olsztynie. Od 1981 należy do Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Wiersze publikował na łamach „Dziennika Pojezierza” (1983-86), „Gazety Olsztyńskiej” (tu w 1985-86 cykle aforyzmów pt. Myśli nienowe, Myśli od nowa). W 1986-98 był członkiem zarządu Oddziału Olsztyńskiego nowego ZLP, a w 1998 został prezesem. Od 1994 zajmuje się również malarstwem i grafiką; miał cztery wystawy indywidualne. W 2000 otrzymał nagrodę Prezydenta miasta Olsztyna. Wiersze i recenzje publikował na łamach miesięcznika „Akant” (od 2000), „Literackiej Polski” (od 2001), „Gazety Kulturalnej” (od 2005) oraz w piśmie „Poezja Dzisiaj” (od 2005). Wyróżniony m.in. odznakami Zasłużony Działacz Kultury (1973), Zasłużony dla Warmii i Mazur (1975), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2002). Zmarł 18 maja 2015.

Twórczość

1. Przenikanie krajobrazów. [Wiersze]. Olsztyn: Wydawnictwo „Pojezierze 1967 [właśc. 1968], 50 s.

2. Trawy nieznane. [Wiersze]. Olsztyn: Wydawnictwo „Pojezierze 1972, 78 s.

Zawartość

Zawiera m.in.: Poemat Matce, — oraz cykl: Mazurskie suity I-VII.

3. Białe skrzydło ptaka. [Wiersze]. Wybór tekstów: J. Segiet. Olsztyn: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Kultury i Sztuki, Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej 1973, 8 s. Wkładka do „Warmia i Mazury” 1973 nr 12.

4. Suity. [Wiersze]. Olsztyn: Olsztyński Ośrodek Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej 1975, 48 s.

5. Pługi wieczne. Wiersze. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1977, 30 s.

6. Całodzienność. [Wiersze]. Olsztyn, Białystok: Wydawnictwo „Pojezierze 1980, 78 s.

Zawartość

Zawiera cykl: Sonety nieprawe, — oraz: Poemat epizodyczny; Poemat Ziemi.

7. Sonety nieprawe. [Wiersze]. Olsztyn: Wydawnictwo „Pojezierze 1985, 100 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykl: Drugie sonety nieprawe.

8. Baśń o Kłobuku psotniku. [Opowiadanie dla dzieci]. Olsztyn: Wydawnictwo „Pojezierze 1986, 62 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1987; wyd. 3 pt. Figle i psoty Kłobuka niecnoty. Baśń mazursko-warmińska. Olsztyn: Wers 2004.

9. Popielisko. [Powieść]. Olsztyn: Wydawnictwo „Pojezierze 1986, 167 s.

10. Łany niebieskie. [Wiersze]. Kraków: Miniatura 1996, 59 s.

11. Krzew pamięci. Wiersze z Warmii i Mazur. Olsztyn: Stowarzyszenie Środowisk Twórczych 1997, 51 s.

Wybór wierszy z poz. .

12. Tarnina wierszy. Poezje małopolskie. Olsztyn: Stowarzyszenie Środowisk Twórczych 1999, 52 s.

13. Strony kalendarza. Poezje. Olsztyn: Stowarzyszenie Środowisk Twórczych 2001, 102 s.

14. Baszta nietoperzy. [Powieść dla młodzieży]. Olsztyn: Warmia 2004, 147 s.

Autor podpisany pseudonimem: Jacek Mróz.
W cyklu pt. „O przygodach Pana Samochodzika”, który nawiązuje do cyklu książek Z. Nienackiego dla młodzieży pod tymże tytułem. — Por. Z. Nienacki poz. . Zob. też poz. .

15. Rękopis z Poznania. [Powieść dla młodzieży]. Olsztyn: Warmia 2005, 162 s.

Autor podpisany pseudonimem: Jacek Mróz.
W cyklu „O przygodach Pana Samochodzika”. Zob. też poz. .

Przekłady

1. [A. Baranauskas] A. Baranowski: Borek oniksztyński. [Wiersze]. Przekł. poetycki z litewskiego: J. Rojek. Przekł. filologiczny: J. Wajna. Wstęp, przypisy i bibliografia: M. Jachiewicz. Olsztyn, Białystok: Wydawnictwo „Pojezierze 1987, 48 s.

Prace redakcyjne

1. Królowa jezior. Baśnie i legendy Warmii i Mazur. Wybór i red. J. Rojek. Olsztyn: Wydawnictwo „Pojezierze 1988, 62 s.
2. Baśnie z Krainy Tysiąca Jezior. Wybór i red. J. Rojek. Olsztyn: Zodiak 1989, 62 s.
3. H. Jakubiec: Odnajdywanie światła. [Wiersze]. Wstęp i red. J. Rojek. Olsztyn: Nakład autora 1994, 96 s.
4. L. Turkowski: Krzyż na rozdrożu. Wiersze wybrali: J. Rojek i M. Turkowski. Olsztyn: MG 1997, 80 s.
5. E. Klajman-Gomolińska: Miejsce na ziemi. Poezje. Red. i posłowie: J. Rojek. Olsztyn: ElSet 2003, 63 s.
6. Pióro i pamięć. 50-lecie Oddziału [Olsztyńskiego] Związku Literatów Polskich 1955-2005. Praca zbiorowa pod red. J. Rojek. Olsztyn: Związek Literatów Polskich; ElSet 2005, 207 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1988, 2000, 2006.

Wywiady

• J.J. Rojkiem Rozm. J. Sokołowski. Warmia i Mazury 1972 nr 6.

Ogólne

Artykuły

[J. Segiet] SEG: Liryka spontaniczna. Gazeta Olsztyńska 1982 nr 46 [dot. twórczości J.J. Rojka].
A. Potrykus: Na skrzyżowaniu autostrady z Polną. (O poezji J.J. Rojka). Głos Wybrzeża 1983 nr 219.
S. Grabowski: Matka — Ojczyzna w mej krwi nie zamilkną. (Poezja J.J. Rojka). Rzeczywistość 1985 nr 44.

Przenikanie krajobrazów

J. Sokołowski: Zburzyć stare drewniane kikuty. Warmia i Mazury 1968 nr 2.

Trawy nieznane

Z. Polsakiewicz: Godziny wspomnień. Fakty 1973 nr 39.

Pługi wieczne

T. Matulewicz. Gazeta Olsztyńska 1979 nr 31.

Sonety nieprawe

A. Potrykus: Na progu rzeczywistości. Delta 1985 nr 31.
T. Linkner: Rzeźbiąc siebie w wiecznej teraźniejszości. Okolice 1986 nr 1/2.
T. Olszewski: Credo stoika. Tygodnik Kulturalny 1986 nr 7.

Popielisko

T. Olszewski: Chłopskie harakiri. Życie Literackie 1987 nr 24.
K.D. Szatrawski: Popielisko tradycji. Warmia i Mazury 1987 nr 15.