BIO

Urodzony 24 kwietnia 1912 w Kamieńsku (Piotrkowskie); syn Juliana Rogozińskiego, dyrektora fabryki mebli w Skarżysku-Kamiennej, i Anny z Kirchnerów, księgowej. Dzieciństwo i młodość spędził w Kielcach, gdzie uczęszczał do Gimnazjum im. J. Śniadeckiego. Po maturze w kieleckim Gimnazjum im. M. Reja w 1932, od 1933 studiował polonistykę, a następnie romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim (z roczną przerwą w 1937/38 z powodu złego stanu zdrowia). Debiutował w 1936 jako tłumacz w krakowskim piśmie „Nasz Wyraz” (nr 10), ogłaszając przekłady wierszy P. Reverdy’ego Coeur a coeur, Poeci i Grandeur nature, a w 1938 jako krytyk literacki, zabierając głos (obok Jerzego Andrzejewskiego) na temat twórczości Jerzego Zagórskiego (artykuł pt. Dwugłos o Zagórskim) na łamach miesięcznika „Ateneum” (nr 2). Następnie w 1938-39 pełnił funkcję sekretarza redakcji tego pisma. Rozwijając twórczość krytycznoliteracką i przekładową, publikował m.in. w czasopismach „Pion” (1936-39), „Kamena” (1937, 1939), „Kurier Poranny” (1938), „Pióro” (1938). Był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich; ZLP). W 1939 ożenił się z Heleną Bieniecką (rozwód 1947). W czasie II wojny światowej początkowo przebywał w Warszawie, następnie w Kielcach, a od wiosny 1940 we wsi Lisów pod Kielcami, w majątku rodziny żony, i zajmował się pracą przekładową. Na tajnym Uniwersytecie Warszawskim uzyskał magisterium u prof. Juliana Krzyżanowskiego. Po wojnie podjął pracę w Wojewódzkim Urzędzie Kultury w Kielcach. Następnie od września 1945 pełnił funkcję radcy kulturalnego Poselstwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) w Brukseli. Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1947 powrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Przez kilka miesięcy był zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, po czym poświęcił się wyłącznie pracy literackiej. Powstałe w tym czasie artykuły literackie oraz tłumaczenia z literatury francuskiej publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym” (1945-47, 1952; podpisany Quidam), „Nowinach Literackich” (1947-49; podpisany też j.r.), „Dziś i jutro” (1952; podpisany Tadeusz Bukowski). W 1947 ożenił się z Izabellą z Remiszewskich Jędrzejowską, tłumaczką literatury francuskiej. W 1950 został członkiem Sekcji Tłumaczy przy Polskim PEN Clubie, a w 1955 członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1956 otrzymał nagrodę Polskiego PEN Clubu za twórczość przekładową. W 1959-61 był redaktorem działu poetyckiego tygodnika „Nowa Kultura”; w piśmie tym publikował (też pod kryptonimami: er, J.R., R, R.J.) liczne artykuły i recenzje literackie (1960-61; m.in. cykle felietonów pt. Z książką w ręku i Poeci). Jednocześnie jako tłumacz i krytyk literacki współpracował z wieloma czasopismami, m.in. z „Dialogiem” (1956-70, z przerwami), „Życiem Literackim” (1956, 1961, 1966-68, 1970, 1972), „Nowymi Książkami” (1957-58, 1961-63, 1967), „Rocznikiem Literackim” (tu w 1958-60, 1963-72 opracowanie działu Literatura francuska; w 1964 także Historia literatury powszechnej, w 1974-76 opracowanie działu Esej. Szkic. Krytyka literacka. Felieton) oraz „Przeglądem Kulturalnym” (1959-63). Napisał wiele haseł w Małym słowniku pisarzy francuskich, belgijskich i prowansalskich (wyd. 1965). Działał w ZLP (w 1962-65 członek Zarządu Głównego, 1972-75 członek Sądu Koleżeńskiego, 1975-78 członek Komisji Kwalifikacyjnej). W 1965-72 kierował Redakcją Polskiej Literatury Współczesnej w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Kontynuował twórczość krytycznoliteracką i przekładową, publikując m.in. w czasopismach „Współczesność” (1963-67; tu w 1965 cykl felietonów pt. Z dobrodziejstwem inwentarza), „Tygodnik Kulturalny” (1963-69; tu w 1965 cykl haseł słownikowych pisarzy współczesnych), „Itd” (1965-67, 1970), „Miesięcznik Literacki” (1966-67; w 1978-79 cykl pt. U poetów). W 1966-72 był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Poezja”; tu też publikował liczne przekłady i recenzje literackie (1966-76; w 1969-72 cykl szkiców literackich pt. Preteksty). Następnie od 1972 do śmierci pracował w redakcji tygodnika „Literatura”, gdzie kontynuował cykl Preteksty (1972-74, 1977-79). W 1976 należał do sygnatariuszy Memoriału 25, wyrażającego protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji PRL. W 1978 otrzymał nagrodę Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku za przekłady z literatury francuskiej, a w 1979 nagrodę Stowarzyszenia Autorów „Zaiks” za przekłady na język polski. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1955), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969). Zmarł 6 stycznia 1980 w Warszawie.

Twórczość

1. Preteksty. Szkice o współczesnej poezji polskiej. Wybrał i słowem wstępnym opatrzył R. Matuszewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 320 s.

Zawartość

W wierszach Kazimiery Iłłakowiczówny: Modulacje szeptu. — O Jarosławie Iwaszkiewiczu: [„Bilety tramwajowe”]; [„Plejady”]; Oswajanie świata; «Meduzy na niej były i amory»; „Mapa pogody” — mapą kultur; Raptularz literacki. — [O Antonim Słonimskim:] «Niezawodnie obecny». — [O poezji Józefa Wittlina]. — [O Julianie Przybosiu:] Znaki przedsłowne; Nierzecz widoma; Przyboś znany i mniej znany; Odpowiednie rzeczy słowo. — [O książkach Adama Ważyka i Jalu Kurka:] Z dziejów awangardy. — [O poezji Mieczysława Jastruna:] Rzecznik dziejów nieostygłych; Spotkania w przestrzeni. — [O poezji Jerzego Lieberta]. — O wierszach Mariana Piechala: Mieszaniny poetycko-obyczajowe. — [O wierszach Jerzego Zagórskiego]. — Laur Wojciecha Bąka. — [O wierszach Anny Świrszczyńskiej:] Poetka i sufrażystka. — Marian Jachimowicz, klasyk eks-awangardy. — [O wierszach Józefa Ozgi-Michalskiego]. — [O poezji Tadeusza Różewicza:] I. Dzienniki liryczne; II. Materia wiersza; III. [Regio]. — Arnold Słucki. — [O poezji Wisławy Szymborskiej:] „... Nie starczy ust ...”; Poufny dziennik lektur. — O wierszach Mieczysławy Buczkówny. — O „Selekcjach” Artura Międzyrzeckiego: Humor poetycki. — O poezji Zbigniewa Herberta: „Pan Cogito i kamyk”. — Grochowiak: Czytając „Szachy” Grochowiaka. — O wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza: I. „Człowiek z głową jastrzębia”; II. „Metafizyka”; III. «Don Jarosław Marek»; IV. „Thema Regium”. — Marian Grześczak. — Wnuczęta: W świątnicach Wnucząt (o Bordowiczu); O dobrych i złych zaletach Wnucząt; O niektórych Wnuczętach szczegółowiej; Wnuczętom pod choinkę; Jajka Czubatki. — [O wierszach Krzysztofa Gąsiorowskiego:] O antologii poetyckiej „Wnętrze świata”. — [O wierszach Ernesta Brylla:] Język przegiętki i wyrozmowny. — [O tomie „Kontrabanda” Jerzego Górzańskiego:] Mieszaniny poetycko-obyczajowe. — [O Dwulwicach Bogdana Chorążuka:] Grosz wdowi. — [O wierszach Grzegorza Białkowskiego]. — [O wierszach Joanny Pollakówny]. — Pięć Ew Lipskich: Początek nowej dynastii. — [O wierszach Małgorzaty Baranowskiej:] Inwazja przez oczy; „Zamek w Pirenejach”. — [O wierszach Stanisława Zajączka:] Przewrotny kumpel Meegerena. — [O wierszach Stanisława Gostkowskiego:] Lęki własne i cudze. — Komputerianie i antykomputerianie. — [O wierszach Zdzisława Łączkowskiego:] «Zauroczony i oczarowany». — O niektórych zeszłorocznych debiutantach: Urszula Małgorzata Benka — „Dziwna rozkosz”. — [O tomikach Wydawnictwa Morskiego]. — Trafione z punktu. — [Rekomendacje]: Ewa Filipczuk — „Gra”; Tomasz Jastrun — „Bez usprawiedliwienia”; Erwin Kruk — „Powrót na wygnanie”; Agnieszka Osiecka — „Wada serca”; Krystyna Rodowska — „Stan posiadania”; Anna Winowiecka — „Wiersze".

Przekłady

1. Zeszyt poezji francuskiej. Autorzy: Apollinaire, Cocteau, Jacob, Reverdy. Tłumaczenie: Z. Bieńkowski i J. Rogoziński. Warszawa: Orka [1939], 16 s.
W tłumaczeniu J. Rogozińskiego wiersze poetów: G. Apollinaire'a, M. Jacoba, P. Reverdy'ego.
2. G. Flaubert: Trzy opowieści. Warszawa: Wiedza 1948, 135 s. Wyd. nast.: Warszawa: Książka i Wiedza 1951; wyd. 3 ze wstępem, przypisami i kalendarzykiem życia i twórczości [w oprac.] J. Parviego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, wyd. 4 tamże 1969; z posłowiem W. Sadkowskiego Warszawa: Prószyński i Sp. 1998.

Zawartość

Prostota serca; Legenda o Świętym Julianie Szpitalniku; Herodiada.
3. A. France: Historia współczesna. 4. Pan Bergeret w Paryżu. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 193 s. Wyd. nast. łącznie z A. France: W cieniu wiązów; Manekin trzcinowy; Pierścień z ametystem. Tłumaczenie: J. Stena. Warszawa: Czytelnik 1956 s. 519-707.
4. A. France: Nieskazitelni sędziowie i inne opowieści. Wstępem opatrzył M. Żurowski. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 133 s. Przedruk częściowy w: A. France: Opowiadania. Warszawa 1957.
5. A.R. Lesage: Przypadki Idziego Blasa. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 637 s. Wyd. nast.: ze wstępem [i przypisami] J. Parviego tamże 1951; z posłowiem J. Falickiego Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1995; Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975; Kraków: Zielona Sowa 2003.
6. G. de Maupassant: Piotr i Jan. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 143 s.
7. Stendhal: Lucjan Leuwen. [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 368 + 387 s. Wyd. nast.: z przypisami C. Brad Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, tamże: 1982, 1985.
8. H. Balzac: Listy dwóch młodych mężatek. [Powieść]. Wstęp: M. Żurowski. Warszawa: Czytelnik 1951, 240 s. Wyd. 2 tamże 1953. Przedruk zob. poz. .
9. H. Balzac: Nieznane arcydzieło. [Opowiadania]. Wstęp: M. Żurowski. Warszawa: Czytelnik 1951, 208 s. Wyd. 2 tamże 1953. Przedruk zob. poz. .
10. Stendhal: Różowe i zielone. Opowiadania. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 181 s. Wyd. nast. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953.
11. J. Valles: Jakub Vingtras. [Powieść]. Wstęp: T. Boy-Żeleński. Przedmowa: G. Monmousseau. T. 1-3. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 280 + 307 + 272 s.
12. Voltaire: Listy o Anglikach albo Listy filozoficzne. Przedmowa i red.: J. Adamski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 198 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1954; [wyd. 3] łącznie z Powiastki filozoficzne pt. Listy i powiastki filozoficzne. Wstęp: T. Boy-Żeleński. Listy przeł. J. Rogoziński. Powiastki przeł. T. Boy-Żeleński. Warszawa: De Agostini we współpracy z Editiones Altaya Polska 2002, 398 s.
13. H. Balzac: Czerwona oberża. W: H. Balzac: Dzieła wybrane. Wstęp i objaśnienia: M. Żurowski. Warszawa: Książka i Wiedza 1953 s. 502-516. Toż w wyd. nast.: wyd. 1 [!] tamże 1954; pt. Czerwona oberża i inne opowiadania. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 1987, s. 51-78. Przedruk zob. poz. .
14. H. Balzac: Komedia ludzka. Szuanie, czyli Bretania w roku 1799. Powieść. Tłumaczenie i wstęp J. Rogoziński. Warszawa: Czytelnik 1953, 329 s. Wyd. nast. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1994. Przedruk zob. poz. .
15. H. Balzac: Tajemnicza sprawa; Deputowany z Arcis. [Powieści]. Posłowie: R. Zimand. Warszawa: Czytelnik 1953, 410 s. Przedruk zob. poz. .
16. D. Diderot: Wybór pism filozoficznych. Przeł.: J. Rogoziński, J. Hartwig. Przedmowa i red.: J. Adamski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 337 s. Wyd. 2 Warszawa: De Agostini we współpracy z Editiones Altaya Polska 2003.
17. E. About: Nos pana rejenta. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1954, 86 s.
18. H. Balzac: Krzywe zwierciadło historii współczesnej. [Powieść]. Tłumaczenie i wstęp J. Rogoziński. Warszawa: Czytelnik 1954, 205 s. Przedruk zob. poz. .
Cz. I. Pani de la Chanterie; Cz. II. Członek tajnego bractwa.
19. H. Balzac: Urszula Mironët. Powieść. Wstęp: J. Parvi. Warszawa: Czytelnik 1954, 249 s. Przedruk zob. poz. .
20. P. Scarron: Opowieść ucieszna. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 516 s.
21. Voltaire: Pogawędki i dialogi filozoficzne. [Przedmowa, red. i przypisy:] J. Adamski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 201 s.
22. H. Balzac: Bal w Sceaux. [Opowiadania]. Tłumaczenie i wstęp J. Rogoziński. Warszawa: Czytelnik 1955, 261 s. Wyd. nast. wyd. 1 [!] Warszawa: Książka i Wiedza 1968. Przedruk zob. poz. .
23. Ch.T.H. de Coster: Legenda jako też bohaterskie, wesołe i sławne przygody Dyla Sowizdrzała i Jagnuszka Poczciwca w krajach flamandzkich i gdzie indziej. Wstęp: R. Rolland [przeł.] H. Szumańska-Grossowa. Posłowie: Th. de Vries: Karol de Coster i jego epoka [przeł.] Cz. Przymusiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 635 s. Wyd. nast.: tamże: 1957, wyd. 3 1978; z posłowiem M. Żurowskiego Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1993. Wystawienie: pt. Przygody Dyla Sowizdrzała: Kraków, Teatr Rapsodyczny 1960.
24. H. Balzac: Modesta Mignon. [Powieść]. Tłumaczeniem i wstępem opatrzył J. Rogoziński. Warszawa: Czytelnik 1956, 262 s. Przedruk zob. poz. .
25. S. Beckett: Czekając na Godota. [Utwór dramatyczny]. Druk fragmentów Dialog 1956 nr 1 s. 88-98. Wystawienie: Warszawa, Teatr Współczesny 1957. Telewizja Polska 1971. Druk całości w: S. Beckett: Teatr. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973 s. 5-131.
26. Cyrano de Bergerac: Tamten świat. Powieść. Wstęp i przypisy: R. Brandwajn. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 396 s.

Zawartość

Zawiera również w przekładzie J. Rogozińskiego: Kazanie proboszcza z Colignac, wygłoszone w Trzech Króli.
27. A. Dumas (ojciec): Hrabia Monte Christo. [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1956, 578 + 491 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1959, wyd. 3 1988, wyd. 4 1989, wyd. 5 1990, wyd. 6 1991, wyd. 7 1995, wyd. 8 1997; [wyd. 9] Warszawa: Prószyński i S-ka 2000; Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2002, tamże 2006.
28. E. Ionesco: Improwizacja. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1956 nr 5 s. 73-80. Telewizja Polska 1958.
29. M. Pagnol: Judasz. [Utwór dramatyczny]. Druk fragmentów Dialog 1956 nr 4 s. 91-106.
30. Vercors: Zwierzęta niezwierzęta. Powieść. Wstęp tłumacza: J. Dackiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 234 s.
31. H. Balzac: Komedia ludzka. Studia obyczajowe. Przeł.: T. Boy-Żeleński, J. Rogoziński, A. Sygietyński. Wstępem opatrzył T. Boy-Żeleński. T. 1-24. Warszawa: Czytelnik 1957-1967.

Zawartość

Tu w przekł. J. Rogoziński: Sceny z życia prywatnego: T. 1. 1957: Dom pod Kotem z Rakietką [poz. ]; Bal w Sceaux [poz. ]; Listy dwóch młodych mężatek [poz. ]; Sakiewka. — T. 2. 1957: Modesta Mignon [poz. ]; Albert Savarus [poz. ]. — T. 3. 1957: Vendetta; Zgoda w małżeństwie; Studium kobiety. — T. 4. 1957: Beatrix. — Sceny z życia prowincji: T. 7. 1958: Urszula Mironët [poz. ]. — T. 8. 1958: Piotrusia [poz. ]. — Sceny z życia paryskiego: T. 11. 1959: Urzędnicy. — T. 14. 1960: Gaudissart II; Małomieszczanie; Krzywe zwierciadło historii współczesnej [poz. ]. — T. 16. 1961: Epizod z czasów terroru; Tajemnicza sprawa [poz. ]; Deputowany z Arcis [poz. ]. — Sceny z życia wiejskiego: T. 17. 1961: Szuanie czyli Bretania w roku 1799 [poz. ]; Namiętność na pustyni. — T. 19. 1963: Lilia w dolinie; Proboszcz wiejski. — Studia filozoficzne: T. 21/1. 1964: Jezus Chrystus we Flandrii; Melmoth pojednany [poz. ]; Massimilla Doni. — T. 22/2. 1964: Nieznane arcydzieło [poz. ]; Gambara; Poszukiwanie absolutu; Przeklęty syn; Żegnaj. — T. 23/3. 1965. Rekrut; El Verdugo; Dramat nad morzem; Czerwona oberża [poz. ]; O Katarzynie Medycejskiej. — T. 24/4. 1967: Mistrz Korneliusz; Eliksir życia [poz. ]; Wygnańcy; Serafita.
32. S. Beckett: Akt bez słów. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Kraków, Teatr 38 1957.
33. S. Beckett: Końcówka. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1957 nr 5 s. 36-60. Wystawienie: Kraków, Teatr 38 1957. Telewizja Polska 1958. Przedruk w: S. Beckett: Teatr. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973 s. 133-196.
34. D. Diderot: Encyklopedia albo Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł. Zebrany z najlepszych autorów J. Rogoziński. Wybór artykułów. [Wybór i komentarz:] A. Soboul. Tłumaczenie: J. Rogoziński, J. Guranowski. Warszawa: Książka i Wiedza 1957, 193 s.
Tu w przekładzie J. Rogozińskiego: Artykuły Encyklopedii, s. 57-171.
35. J.P. Sartre: Drogi wolności. T. 1-3. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957-1958, 416 + 484 + 394 s. [Wyd. 2] Kraków: Zielona Sowa 2005.

Zawartość

T. 1. Wiek męski; T. 2. Zwłoka; T. 3. Rozpacz.
36. S. Beckett: Nowele. Warszawa: Czytelnik 1958, 99 s.
37. A. Gide: Dziennik „Fałszerzy. W: A. Gide: Fałszerze. [Powieść]. Tłumaczenie: H. i J. Iwaszkiewiczowie. Wstęp J. Rogoziński. Warszawa: Czytelnik 1958 [właśc. 1957] s. 521-579. Przedruk w wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1978; Warszawa: Muza 1995; [Wyd. 4] w: A. Gide: Fałszerze. [Powieść]. Tłumaczenie: H. i J. Iwaszkiewiczowie. Oprac.: K. Jarosz. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 2003.
38. P. de Marivaux: Życie Marianny. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 640 s.
39. H. Balzac: Paryska kwiaciarka. Sztuka w 3 aktach, 5 odsłonach. Wystawienie: Częstochowa, Teatr Dramatyczny 1960.
40. A. Gide: Szkoła żon i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1960, 357 s.
41. J. Giraudoux: Improwizacja paryska i przyczynek do podróży Cooka. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: M. Żurowski, J. Rogoziński. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1960.
42. M. Proust: W poszukiwaniu straconego czasu. [T.] 7. Czas odnaleziony. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 453 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1965, wyd. 3 1974, wyd. 4 1979, wyd. 5 1992; [wyd. 6] Warszawa: Porozumienie Wydawców; Państwowy Instytut Wydawniczy 2001.
43. Voltaire: Księżniczka Babilonu. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 327 s. [Wyd. 2] Opole: Opolpress 1993.
44. P. Claudel: Punkt przecięcia. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1962 nr 7 s. 36-81. Wystawienie: Gdańsk-Sopot, Teatr Wybrzeże 1968.
45. A. Gide: Jeżeli nie umiera ziarno... [Wspomnienia]. Warszawa: Czytelnik 1962, 450 s.
46. Ch. Parain: Marek Aureliusz. [Monografia]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962, 293 s.
47. B. Cendrars: Rażony gromem. [Powieść]. Tłumaczenie [i wstęp] J. Rogoziński. Warszawa: Czytelnik 1964, 551 s. Wyd. nast. Warszawa: Noir sur Blanc 1999.
48. B. Cendrars: Odcięta ręka. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1965 [właśc. 1966], 431 s. Inne wyd.: Warszawa: Noir sur Blanc 1999.
49. J. Giraudoux: Sodoma i Gomora. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Koszalin-Słupsk, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego 1965.
50. H.F. Rey: Pianole. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1965, 500 s.
51. J.P. Sartre: Słowa. [Wspomnienia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 203 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1968; z posłowiem W. Sadkowskiego Warszawa: Wiedza i Życie 1997.
52. S. Beckett: Słuchaj, Joe. [Monodram]. Dialog 1966 nr 3 s. 46-50. Przedruk w: S. Beckett: Teatr. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973 s. 301-308.
53. J.J. Rousseau: List do Voltera o Opatrzności. W: J.J. Rousseau: Umowa społeczna. [Oprac.] B. Baczko. [Warszawa:] Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966 s. 517-544, 713-739. Polska Akademia Nauk Biblioteka Klasyków Filozofii.
54. J. Supervielle: Orfeusz i inne opowiadania. Wybór i wstęp: J. Kwiatkowski. [Przeł.: J. Rogoziński i in.]. Warszawa: Czytelnik 1966, 288 s.
Tu w przekładzie J. Rogozińskiego: Tobiasz i jego syn; Opowieść o wole i ośle w Betlejem.
55. G. Apollinaire: Poezje wybrane. Wybór i przedmowa: A. Ważyk. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 130 s.
56. B. Cendrars: Od portu do portu. [Opowieść]. Warszawa: Czytelnik 1967, 604 s. Wyd. nast.: tamże wyd. 2 1991; Warszawa: Noir sur Blanc 1999.
57. G. Flaubert: Herodiada. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1967, 80 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Herodiada; Legenda o Świętym Julianie Szpitalniku.
58. N. Sarraute: Dwie sztuki radiowe: I. Kłamstwo. II. Milczenie. Dialog 1967 nr 8 s. 41-61.
59. P. Claudel: Księga Krzysztofa Kolumba. [Utwór dramatyczny w 2 częściach]. Dialog 1968 nr 12 s. 27-53. Wystawienie: Gdynia, Teatr Miejski 1992.
60. R. Garaudy: Perspektywy człowieka. Egzystencjalizm, myśl katolicka, marksizm. Tłumacznie: J. Rogoziński i Z. Butkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza 1968, 384 s.
Tu w przekładzie J. Rogozińskiego: Cz. III. Marksizm, s. 243-374.
61. A. Gide: Izabella. [Opowiadanie]. Warszawa: Książka i Wiedza 1969, 113 s. Zob. poz. .
62. S. Beckett: Komedia. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: J. Rogoziński, M. Semil. Dialog 1970 nr 9 s. 26-34. Wystawienie: Kraków, Stary Teatr 1972.
63. M.C. Blais: Pierwsza zima w życiu Emanuela. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1970, 173 s.
64. H.F.R. de Lamennais: Wybór pism. Wybór: J. Litwin. Tłumaczenie: J. Guranowski, J. Rogoziński, B. Strumiński. Wstęp i przypisy: B. Sikora. [Warszawa:] Książka i Wiedza 1970, 703 s.
65. A. Maurois: Prometeusz, czyli Życie Balzaca. Warszawa: Czytelnik 1970, 695 s.
66. B. Cendrars: Gwiezdna wieża Eiffla. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1971, 550 s. [Wyd. 2] Warszawa: Noir sur Blanc 2000.
67. J. Green: Dziennik. Wybrał i tłumaczył J. Rogoziński. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1971, 794 s.
68. P. Schoendorffer: Pożegnanie króla. [Powieść]. Tłumaczenie: I. i J. Rogozińscy. Warszawa: Czytelnik 1972, 292 s. [Wyd. 2] Warszawa: Tetris 1992.
69. B. Cendrars: Historie prawdziwe. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1973, 179 s. [Wyd. 2] Rozdział pt. „Rzeczywistość jutra” przeł. J. Skórnicka. Warszawa: Noir sur Blanc 2002.
70. J. Green: Inny. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1973, 273 s.
71. J. Green: Nieprzyjaciel. (Sztuka w 3 aktach i 4 obrazach). Dialog 1973 nr 3 s. 62-97. Wystawienie: Gdańsk-Sopot, Teatr Wybrzeże 1973. Telewizja Polska 1996.
72. J. Giono: Huzar na dachu. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 448 s.
73. H. Bosco: Portalek. [Powieść]. Tłumaczenie: I. i J. Rogozińscy. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1976, 122 s.
74. J.K. Huysmans: Na wspak. [Powieść]. Tłumaczenie i wstęp J. Rogoziński. Warszawa: Czytelnik 1976, 276 s. [Wyd. 2] Kraków: Zielona Sowa 2003.
75. P. Claudel: Dziennik. 1904-1955. Wybór, tłumaczenie i słowo wstępne J. Rogoziński. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1977, 517 s.
76. E. Ionesco: Samotnik. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 147 s. [Wyd. 2] tamże 2004.
77. A. Malraux: Łazarz. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 131 s.
78. P. Louÿs: Kobieta i pajac. [Powieść]. Wyd. łącznie z: P. Louÿs: Przygody króla Pauzola. [Powieść]. Tłumaczenie: B. Czałczyńska. Wstęp J. Rogoziński. Warszawa: Czytelnik 1978 s. 285-383.
79. H. Michaux: Poezje. Wybór, przekł. i wprowadzenie J. Rogoziński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 144 s.
80. R. de Gourmont: Sykstyna. Romans z życia cerebralnego. [Powieść]. Tłumaczenie i wstęp J. Rogoziński. Warszawa: Czytelnik 1979, 288 s.
81. J. Green: Dziennik 1966-1976. Wybrał i tłumaczył J. Rogoziński. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1982, 404 s.
82. H. Balzac: Lilia w dolinie. [Powieść]. Opole: Opolpress 1992, 316 s. Zob. poz. .
83. G. Bachelard: Płomień świecy. [Studium filozoficzne]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1996, 141 s.

Przekłady dzieł H. Balzaca z cyklu „Komedia ludzka”

Eugenia Grandet. [Powieść]. Wstęp: J. Błoński. Przypisy: M. Żurowski. Wyd. 5. Warszawa: Czytelnik 1953, 183 s. Toż w wyd. nast. w oprac. J. Nowakowskiego Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1955, wyd. 2 poprawione tamże 1960.
Ojciec Goriot. [Powieść]. Wstęp i przypisy: J. Nowakowski. Wyd. 6. Warszawa: Czytelnik 1953, 262 s. Wyd. nast.: z notą J. Rogozińskiego tamże wyd. 11 1966 [właśc. 1965], wyd. 12 1968, wyd. 13 1971, wyd. 14 1972, wyd. 15 1974.
Kuzyn Pons. [Powieść]. Posłowie i przypisy: J. Parvi. Wyd. 2. Warszawa: Czytelnik 1954, 289 s.
Kuzynka Bietka. [Powieść]. Wstęp i przypisy: J. Parvi. Warszawa: Czytelnik 1954 [właśc. 1953], 405 s.
Kawalerskie gospodarstwo. [Powieść]. Wyd. 2. Warszawa: Czytelnik 1955, 282 s.
Historia wielkości i upadku Cezara Biroteau. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1956, 278 s.
Jaszczur. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1956, 238 s. Wyd. nast.: wstęp: T. Boy-Żeleński. [wyd. 9] [!]. Oprac.: E. Bieńkowska. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1999, Biblioteka Narodowa II, 240.

Prace redakcyjne

1. H. Fluchere: Szekspir, dramaturg elżbietański. Słowo wstępne: T.S. Eliot. Tłumaczenie: W. Komorowska. Oprac. J. Rogoziński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 400 s.
2. Sto wierszy polskich. Wybrał i wstępem opatrzył J. Rogoziński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1967, 182 s.
3. Wakacje Cyborga. Opowiadania francuskie. Wybór J. Rogoziński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1968, 301 s.
4. J. Brzękowski: Poezje wybrane. Wybór J. Rogoziński. Słowo wstępne autora. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 171 s.
5. W. Syrokomla: Poezje. Wybór i wstęp J. Rogoziński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 204 s.
6. A. de Gobineau: Kochankowie z Kandaharu i inne opowiadania. Wybór i wstęp J. Rogoziński. Tłumaczenie: I. Rogozińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 354 s.
7. Antologia poezji rumuńskiej. Cz. 1. Wybór, układ i wstęp: D. Bieńkowska. Red. poetycka J. Rogoziński. Cz. 2. Wybór, układ, red. poetycka i wstęp: I. Harasymowicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 695 s.

Zob. też Przekłady Przekłady poz. 62, 70, 74, 76.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1969.

Wywiady

Arkana przekładu. Rozm. J. Radomińska. Kulisy 1965 nr 39, przedruk w tejże: Spotkania zapisane. Kraków 1970.
Jestem sceptykiem. Rozm. K. Frejdlich. Odgłosy 1967 nr 16.
Realizm i wizjonerstwo. Rozm. M. Baranowska. Literatura na Świecie 1976 nr 12.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).
Rocznik Literacki 1980, wyd. 1984 (A. Biernacki).
Polski słownik biograficzny. T. 31. Cz.3. Z.129. Warszawa; Kraków 1988 (J. Wróbel).

Ogólne

Artykuły

J. Adamski: W ślady Boya. Nowa Kultura 1953 nr 20.
[A. Biernacki] Abe: Julian Rogoziński (24 IV 1912 — 6 I 1980). Twórczość 1980 nr 5.
W. Leitgeber: Julian Rogoziński. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1980 nr 31.
M. Bizan: Kartki z życia. (Pamięci Juliana Rogozińskiego w rocznicę śmierci). Literatura 1981 nr 3.
J. Koprowski: Wspomnienie o przyjacielu. W tegoż: Z polskiego na obce. Łódź 1984.
R. Śliwonik: Inspiracja. Miesięcznik Literacki 1986 nr 6.
R. Matuszewski: O Julianie Rogozińskim. W tegoż: Powroty i pożegnania. Warszawa 1987.

Preteksty

J. Drzewucki: Przyczynki i sugestie. Życie Literackie 1987 nr 44.
A. Nasiłowska: Pretekstowa poetyka felietonu. Twórczość 1987 nr 5.
K. Pieńkosz: Sztuka czytania. Literatura 1987 nr 3.

Sto wierszy polskich

I. Maciejewska. „Nowe Książki1967 nr 18.
K. Mętrak. „Współczesność1967 nr 17.
K. Nowicki. „Kultura1967 nr 34.

Wakacje Cyborga

[B. Ciecierska] B. Wiedza i Życie 1968 nr 9.