BIO

Urodzony 28 września 1879 w Warszawie; syn Jakuba Rogowicza, lekarza , i Marii z Zawadzkich. Ukończył rosyjskie V gimnazjum filologiczne w Warszawie. Debiutował w 1894, publikując Listy z Niemiec w „Gazecie Polskiej” (nr 4, 17, 111, 122, 126; podpisany: Wacław R., Wł.R., W.R.). Od 1898 studiował na Uniwersytecie Warszawskim (UW) przez rok medycynę, następnie przez pół roku prawo. Za swój właściwy debiut literacki uważał opowiadanie pt. De mortuis nil nisi bene. Szkic z teki podróżnej, zamieszczone w 1900 w tygodniku „Wędrowiec” (nr 32). W tym czasie także publikował wiersze i drobne utwory prozą, m.in. w „Bluszczu” (1900-03), „Prawdzie” (1900-03), „Głosie” (1901-02), „Tygodniku Mód i Powieści” (1902-04). W 1900-01 podróżował po Kaukazie. W 1906-09 studiował na Faculté des Lettres na Sorbonie w Paryżu, skąd nadsyłał korespondencje do „Tygodnika Ilustrowanego”. W 1907 zgłosił swą kandydaturę do paryskiej loży masońskiej Wielkiego Wschodu Francji Les Rénovateurs. Po powrocie do Warszawy został recenzentem teatralnym i sekretarzem redakcji „Prawdy” (1910). Ożenił się z Wandą Fukierówną. Współpracował z „Nową Gazetą” (1908-14) i „Tygodnikiem Ilustrowanym” (1910-13). Działalność przekładową rozpoczął w 1911 tłumaczeniem Tragedii florenckiej O. Wilde’a, opublikowanym w „Miesięczniku Literackim i Artystycznym” (nr 4). W następnych latach dokonywał licznych przekładów głównie z literatury francuskiej, a także rosyjskiej. W 1913-16 redagował miesięcznik „Wieś i Dwór”. W 1916-19 był zastępcą sekretarza Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie do 1922 sekretarzem generalnym Teatrów Miejskich w Warszawie. W tym czasie zaczął pisać utwory dramatyczne. W 1920 wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. Był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP; od 1920) oraz Polskiego PEN Clubu. Artykuły na tematy teatralne publikował w „Scenie Polskiej” (1922-31), o literaturze m.in. w „Wiadomościach Literackich” (1924-25, 1928-34, 1936-38), a na tematy polityczne sporadycznie w „Gazecie Polskiej” (1930-36), „Epoce” (1932-38), „Kurierze Porannym” (1933-35), „Dzienniku Ludowym” (1937-38); pisał także do czasopism radiowych „Radio” (1931-34) i „Antena” (1934-39). Współpracował z Polskim Radiem jako prelegent i autor słuchowisk. W 1924-28 pracował jako referent spraw literackich w Departamencie Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Odbył kilka podróży zagranicznych do Francji (1925-26, 1930), Jugosławii i Grecji (1931). W 1936 wszedł w skład prezydium Komisji Literackiej przy Lidze Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce. Należał od 1937 do warszawskiego Klubu Demokratycznego, wchodził w skład jego zarządu. Pełnił funkcję sekretarza Warszawskiej Kasy Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy (tzw. Kasa Literacka). W 1939 wszedł do zarządu Oddziału Warszawskiego ZZLP. Był żonaty ze Stefanią primo voto Gajdzińską (zmarła ok. 1946). Po wybuchu II wojny światowej wyjechał z Warszawy do Wilna i przebywał tam do 1940. Publikował w tym okresie artykuły literackie w „Kurierze Wileńskim”. Następnie wrócił do Warszawy, gdzie współpracował z podziemną prasą. Po wojnie, w 1945 osiedlił się na krótko w Matejkowicach na Dolnym Śląsku, ale wkrótce znów zamieszkał w Warszawie. Był działaczem Stronnictwa Demokratycznego i w jego organie „Kurier Codzienny” redagował kolumnę pt. Kurier literacki. Brał aktywny udział w pracach Oddziału Warszawskiego ZZLP (od 1949 Związku Literatów Polskich); przewodniczył warszawskiej Sekcji Tłumaczy Związku. W 1946 pojechał na kongres PEN Clubów w Sztokholmie; następnie podróżował przez trzy miesiące po Szwecji. W tymże roku ogłosił w „Robotniku” cykl pt. Znasz-li ten kraj na północy? (Szwecja w oczach Polaka). Wówczas także został wiceprezesem zarządu głównego Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego. Był członkiem Rady Naczelnej Ogólnopolskiej Ligi do Walki z Rasizmem. Kontynuował prace przekładowe, spisywał wspomnienia; w 1948 publikował w „Odrodzeniu” cykl pt. Niedyskretne wspomnienia. W 1951 otrzymał nagrodę Polskiego PEN Clubu za całokształt pracy przekładowej. Ożenił się z Wandą Drozdowską. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1946), Krzyżem Oficerskim (1952) i Krzyżem Komandorskim (1955) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 8 marca 1960 w Warszawie.

Twórczość

1. Zocha. Powieść współczesna. Warszawa: Skład główny w Księgarni M. Borkowskiego 1902, 306 s.

2. Hedda. Poemat. Tygodnik Mód i Powieści 1903 nr 1-3. Wyd. osobne Warszawa: M. Borkowski 1903, 30 s.

3. Mozaika kaukaska. Impresje; Legendy; Kartki z podróży; Opowiadania; Wrażenia. Warszawa: Gebethner i Wolff 1905, 167 s.

Zawartość

Impresje: Żal; Mróz; Fontanna. — Legendy: Amirani; Hud i Nina. — Kartki z podróży: W gościnie u chanów; Szachsej-Wachsej; Z motywów egzotycznych Wschodu; Pieśń na cześć Mirwari. — Opowiadania: Od morza szedł wiatr; Straszny. — Wrażenia [cykl wierszy].

4. Proscenium. [Opowiadania]. Warszawa: Towarzystwo Akcyjne S. Orgelbranda S-ów 1906, 147 s.

Zawartość

Bajka o dwóch braciach, o kwiatach i o rzepie; W dzień on ...; Na czasie; Przed obliczem Nadziei; Anima impotens; Matka; Sosna; Ta ostatnia.

5. Miłość w dramatach Oskara Wilde’a. Nowa Gazeta 1913 nr 495, 506, 530, 542, 566. Wyd. osobne Warszawa: H. Siegenfeld 1922, 46 s.

6. Rywalki. Nowele. Warszawa: [drukarnia] A. Hurkiewicz 1915, 221 s.

Zawartość

Opowieści miłosne: Rywalki; Pangenes i Adorea; Pustelnik z Diamentowej Wody; Zemsta Jakóba Morne; Morbihan. — Akwaforty: Wizerunek kochanki; Spojrzenie pod stół; Chwila sympatii. — Bajki dla dorosłych: Przygoda Chasaj-Chadży-Chassa. — Inwokacje: Przed dalszą drogą; Suplika do Flory.

7. Chór pielgrzymów. Dramat w 1 akcie. Bluszcz 1918 nr 19-34. Prapremiera: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1918.

8. Zatruty zdrój. Dramat w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1919.

9. Alchemik miłości. Romans w 3 aktach z prologiem i epilogiem. Pani 1922 nr 1-12. Prapremiera: Warszawa, Teatr Reduta 1922.

10. Samson. [Powieść]. Warszawa: Książki Ciekawe [1923], 160 s. Por. poz. .

11. Dalila. Tragikomedia o Samsonie w 3 aktach. Warszawa: Życie Teatru 1925, 62 s. Por. poz. .

12. Pokusa o zmierzchu. Powieść. Warszawa: Księgarnia Biblioteki Dzieł Wyborowych [1925], 141 s.

13. Historie do niczego nie podobne. Warszawa: Rola 1928, 180 s.

Zawartość

Sewrska waza z saskiej porcelany. Historia o śmierci cywilnej; Derwisze i dandysi chrystusowi. Historie o wertepach mistycyzmu; Fiasco Sodomy. Historia na tekście szacownym oparta; Pustelnik z Diamentowej Wody. Historia mego przyjaciela — prawdopodobnie zełgana [poz. ]; Wieczór w Locmariaquer. Historia tragiczna, w notatniku podróżnym zapisana.

14. Reflektorem po czarnych koszulach. To i owo o faszystach. Warszawa: M. Fruchtman 1932, 119 s.

15. Topór faszyzmu nad głową Europy. [Szkic publicystyczny]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1945, 30 s.

Według informacji autora pierwsza wersja szkicu została wydana konspiracyjnie podczas wojny pt. Topór nad Europą.

16. Kolorowe wspomnienia. [Szkice literackie]. Warszawa: Czytelnik 1956, 226 s.

Zawartość

U progów Azji; W gościnie u chanów [poz. ]; Coctail z mirrą; Niespożyta tężyzna Augusta Rodina; Wieczór w Locmariaquer [poz. ]; Trzy domy Flauberta; Oaza turyńska; Na co Blasco Ibanez czekał po śmierci?; Nad Adriatyk, w coraz większe... śniegi!; W pływającym pensjonacie; Drzewo kamforowe i drzewo genealogiczne; U progu bałkańskiego Tybetu; Trzech Achillesów w Achillejonie; Czerwone maki w Mikenach; Jesteś w Grecji — mów po grecku; Sofokles, Byron i rodzynki; Poskrob Szweda, a znajdziesz chłopa; Szwedzki święty Jerzy; Noc świętojańska w Dalekarlii; Wieczysty sojusz z przyrodą; Jak Szwed pojmuje życie ułatwione; Jeszcze o życiu ułatwionym; Pod znakiem przezorności; Samodzielność młodzieży; Jeden dzień w Kalmarze; Anders Zorn i Mora; Religia szwedzkich chrześcijan.

17. Warszawa wydarta niepamięci. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956, 183 s.

Wspomnienia o Warszawie z lat 1885-1915: Od autora: Najdawniejsze wspomnienia z dzieciństwa: Warszawa żegna swego wielkiego aktora [J. Królikowski]; Mój jesion mnie nie przeżył; Galeria domokrążców warszawskich; Dworzec Wiedeński — w centrum Europy; Wizyta u Konstancji Gładkowskiej (dygresja skierniewicka); Żołnierz spod znaku syreny; Trzy trąbki na ulicach stolicy; Co robił Walenty?; Warszawski posłaniec; Porcelanowy Chińczyk w sklepie z herbatą; Na Polu Mokotowskim; Warszawiak lubił grać w bilard i chodzić do cyrku; Żywot Warszawskiej Klasy Literackiej; Dwa oblicza ulicy Marszałkowskiej; Kto dał Warszawie wodociągi i kanalizację; Makabra warszawskich medyków u progu XX wieku; Gdzie była schowana „papieżówka”? (sympozjon pozytywistów warszawskich).

Przekłady

1. O. Wilde: Tragedia florencka. [Obraz sceniczny]. Miesięcznik Literacki i Artystyczny 1911 nr 4. Wystawienie: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1920. Wyd. osobne z posłowiem W. Rogowicza. Warszawa: Ignis 1922, 54 s. Telewizja Polska 1963.
Maszynopis w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
2. A. Villiers de l’Isle: Wybór nowel. Warszawa: S. Orgelbrand S-owie [1913], 368 s.
3. G. Flaubert: Trzy opowieści. Przekł. i wstęp W. Rogowicz. Warszawa: S. Orgelbrand [1914], XIX, 180 s.
4. B. Constant: Adolf. [Powieść]. Bluszcz 1917 nr 10-19, 21, 23-31, 33.
5. Siedem opowieści miłosnych. Wybór, przekł. i wstęp W. Rogowicza. Warszawa: J. Sowicz 1918, 288 s. Wyd. nast. tamże 1922.

Zawartość

Zawiera opowiadania autorów: A. France, P. Gauguin, R. de Gourmont, K. van Lerberghe, H. de Régnier, M. Schwob, O. Wilde.
6. D. Mereżkowski: Carewicz Aleksy. Tragedia w 5 aktach. Przekł. z rękopisu W. Rogowicz. Nowy Przegląd Literatury i Sztuki 1920 t. 1 s. 335-345. Wyd. osobne Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteki Polskiej 1921, 122 s. Wystawienie: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1921.
7. D. Mereżkowski: Józef Piłsudski. Warszawa: Biblioteka „Żołnierz Polski 1920, 11 s.
Autor przekładu podpisany: W.R.
8. A. Villiers de l’Isle: Akedysseril. [Warszawa:] Ignis 1922, 95 s.
Pierwodr. przekł. zob. poz. .
9. H. Bławatska: Dziwy Indii. Oprac. i przekł. W. Rogowicz. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych [1924], 173 s. Wyd. nast. South Bendi, Indie 1961, 94 s., powielone.
10. P. Gauguin: Noa Noa. [Pamiętnik]. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych 1925, 118 s. Wyd. nast. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1959, 148 s.
11. R.A. Wilton: Ostatnie dni Romanowów. [Opowieść]. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych [1925], 146 s.
12. J. Courteline: Rajskie żywoty. Powieść. Warszawa: Wesoła Biblioteka 1926, 174 s.
13. H. Duvernois: Serce na uwięzi. [Powieść]. Warszawa: W. Jakowicki 1926, 267 s.
14. A. France: Powiastki Kuby Kręcirożna. [Opowiadania]. Warszawa: Życie [1926], 107 s.
15. A. Villiers de l’Isle: Przygoda Tse-I-La. Warszawa: Wydawnictwo Biblioteki Groszowej [1927], 159 s.
Pierwodr. przekł. zob. poz. .
16. P. Morand: Magia czarnych. [Powieść]. Przekł. i wstęp W. Rogowicz. Warszawa: Rój 1929, 209 s.
17. A. Maurois: Klimaty. Powieść. Warszawa: Rój 1930, 236 s. Wyd. nast.: Warszawa: Wiedza 1947; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, wyd. 3 [!] tamże 1973; wyd 5. Warszawa: Artes 1992.
18. Sz. Asz: Warszawa. Powieść. Warszawa: Rój 1931, 373 s.
19. L. Bauer: Jutro znowu wojna. Badanie teraźniejszości — rzut oka w przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo Alfa [1932], 238 s.
20. L.F. Céline: Podróż do kresu nocy. Powieść. Warszawa: J. Przeworski 1933, 659 s. Wyd. nast.: wyd. 2 t. 1-2 tamże 1934; przekł. przejrzane i poprawione [K. Kamyszew] K. Flohr. Warszawa: Wydawnictwo Krąg* 1983; przekł. przejrzane i poprawione K. Kamyszew tamże 1990.
21. I. Bunin: Pan z San Francisco. [Opowiadania]. Warszawa: J. Przeworski 1934, 291 s.

Przedruk poszczególnych opowiadań w: I. Bunin: Czara życia i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1957; I. Bunin: Gramatyka miłości i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1972, wyd. 2 skrócone tamże 1976; I. Bunin: Ciemne aleje i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1980 [właśc. 1981].

22. E. Kisch: Oblicze Azji Sowieckiej. Przekł. i słowo wstępne W. Rogowicz. Warszawa: Księgarnia M. Fruchtman 1934, 255 s. Wyd. nast. tamże 1935.
23. M. Szołochow: Cichy Don. [Powieść]. Przeł.: W. Rogowicz, A. Stawar. T. 1-7. Warszawa: Rój 1934, 1935, 1938, 278 + 292 + 262 + 307 + 238 + 238 + 223 s. Wyd. nast. całości: T. 1-4. Warszawa: Czytelnik 1946-1948, tamże: wyd. 2 [!] 1948-1950, wyd. 3 1949, wyd. 4 1951, wyd. 5 1953, wyd. 6 1955, wyd. 7 poprawione 1958, wyd. 8 1959, wyd. 9 1962, wyd. 10 1966; wyd. 11 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967; wyd. 11 [!] Warszawa: Czytelnik 1967, tamże: wyd. 13 1967, wyd. 14 1969, wyd. 15 1972, wyd. 16 1973, wyd. 17 1977; wyd. 18 Warszawa: Książka i Wiedza 1982, wyd. 19 tamże 1984; wyd. 20 Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej „Współpraca”, [Moskwa:] Wniesztorgizdat 1984; Warszawa: Interart 1994; [wyd. 22]. Warszawa: Porozumienie Wydawców 2001.
W przekładzie W. Rogowicza w wyd. 1 t. 2, 5; od wyd. w 1946-1948 ( t. 1-4) brak informacji o autorstwie przekładów poszczególnych tomów.
24. A. Malraux: Czas pogardy. Powieść. Skamander 1935 z. 63-65; 1936 z. 66. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1936, 176 s.
25. J. Romains: Donogoo-Tonka, czyli cuda wiedzy. Opowieść filmowa. Warszawa: Wesoła Biblioteka [ok. 1935], 138 s.
26. A. Tołstoj: Czarne złoto. Powieść. Warszawa: Rój 1935, 384 s. Wyd. nast. Łódź: Książka 1947.
27. L. Aragon: Dzwony Bazylei. Powieść. Warszawa: J. Przeworski 1936 [antydatowane 1935], 413 s. Wyd. nast.: Warszawa: Wiedza 1947; wyd. 2 Warszawa: Czytelnik 1955; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, tamże: wyd. 4 1964 [właśc. 1963], wyd. 5 1966, wyd. 6 1975.
28. Listy Napoleona do Marii Ludwiki. Komentarz oprac. Ch. de la Roncière. Warszawa: J. Przeworski 1936, 275 s.
29. G. Bernanos: Pamiętnik wiejskiego proboszcza. [Powieść]. Warszawa: Rój 1937, 307 s. Wyd. nast.: Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1950, tamże: wyd. 2 1961, wyd. 3 1970, wyd. 4 1991.
30. Ch. Braibant: Marliza. [Powieść]. Warszawa: Rój 1937, 318 s.
31. H. Montherlant: Dziewczęta. Powieść. Warszawa: Rój 1937-1938.

T. 1. Dziewczęta. 1937, 284 s.

T. 2. Litujmy się nad kobietami. 1937, 239 s.

T. 3. Demon dobra. 1938, 261 s.

32. A. Maurois: Dzieje Anglii. Warszawa: J. Przeworski 1938, 641 s. Wyd. nast.: Londyn: M.I. Kolin 1940; wyd. 2 Londyn: The Strand Publishing Co. for all Circle 1947; wyd. 2 [!] t. 1-2. Warszawa: Galster, Lauter, Rutkowski 1946, 344 + 328 s.; wyd. 3 Warszawa: Książka i Wiedza 1957.
33. J. Romains: Ludzie dobrej woli. Warszawa: Rój 1938-1939.
Cz. 1-2 przeł. [S. Łazarska] Stelli Olgierd.

Cz. 3. Miłość chłopięca. 1938, 323 s.

Cz. 4. Eros paryski. 1939, 241 s.

34. H. Montherlant: Życie bez kobiet. [Powieść]. Warszawa: Rój 1939, 285 s.
35. Podpalacze świata. Praca zbiorowa ze wstępem W. Rogowicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1946, 380 s.
Tu w przekładzie W. Rogowicza artykuły: R.J. Bloch: Petain. Dzieje pewnej zdrady; I. Erenburg: Pierre Laval; I. Leżniew: „Führer”; P. Wieden: Herman Goering.
36. A. Tołstoj: Droga przez mękę. [Powieść]. Cz. 3. Pochmurny ranek. Przekł.: W. Broniewski, W. Rogowicz. Wyd. 2 [Warszawa:] Czytelnik 1949, 494 s. Wyd. nast. cz. 1-3: tamże 1952; Warszawa: Czytelnik 1957, tamże: 1962, 1965, 1967, 1971, 1974; Warszawa: Książka i Wiedza 1983, tamże 1984; Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej „Współpraca” 1985; wyd. 12 Warszawa: Czytelnik 1977.
Cz. 1-2 w przekł. W. Broniewskiego.
37. G. Flaubert: Bouvard i Pécuchet. [Powieść]. Przekł. i słowo wstępne W. Rogowicz. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, VIII, 327 s. Wyd. nast. z przyp. i wstępem Z. Ryłko Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955.
38. G. Flaubert: Salammbo. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 364 s. Wyd. nast.: wyd. ze wstępem A. Sandauera. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, wyd. 2 tamże 1978; Wrocław: Siedmioróg 1992.
39. L. Tołstoj: Zmartwychwstanie. Powieść. Cz. 1-2/3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy [1950]-1951, 287+367 s. Wyd. nast. tamże: (Z Pism Lwa Tołstoja) 1954, (Dzieła. T. 13) 1957, 1963, wyd. 5 1976, (Dzieła wybrane. T. 4) 1979; Warszawa: Książka i Wiedza 1986.
40. D. Diderot: Zakonnica. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 210 s. Wyd. nast.: wyd. 5 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985; Warszawa: Książka i Wiedza 1988; Warszawa: Kantor Wydawnictwo SAWW 1993.
41. M. Lermontow: Bohater naszych czasów. [Powieść]. Posłowie: L. Gomolicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 188 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1963; wyd. 3 Wstęp i objaśnienia: W. Jakubowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966, LXII, 192 s. Biblioteka Narodowa II 153; wyd. 3 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, wyd. 4 tamże 1985; wyd. z posłowiem A. Drawicza Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1996. Przedruk w: Nowela rosyjska XIX w. T. 1. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954 s. 213-254.
42. M. Ostrowski: Jak hartowała się stal. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 431 s. Wyd. nast.: wyd. 6 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1956, tamże: wyd. 8 poprawione 1968 [właśc. 1967], wyd. 9 poprawione 1974; wyd. 10 Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry” 1977; Warszawa: Książka i Wiedza; Moskwa: Raduga 1984.
43. L. Tołstoj: Sonata Kreutzerowska; Diabeł; Franciszka; Drogo kosztuje. W: L. Tołstoj: Sonata Kreutzerowska i inne opowiadania. Przeł.: W. Rogowicz i in. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, s. 5-175. Przedruk w: L. Tołstoj: Opowieści i opowiadania. (Dzieła. T. 12). Warszawa 1957; L. Tołstoj: Dzieła wybrane. T. 4. Warszawa 1979.
44. I. Gonczarow: Zwykła historia. [Powieść]. Red. i przypisy: Z. Fedecki. Warszawa: Książka i Wiedza 1955, 332 s.
45. Vercors: Milczenie morza. W: Vercors: Milczenie morza i inne opowiadania. Wybór i wstęp: J. Błoński. Przeł.: J. Błoński i in. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956 s. 11-44. Wyd. osobne pt. Milczenie morza tamże 1966, 65 s.
46. G. Flaubert: Listy. Wyboru dokonał i przeł. W. Rogowicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 362 s.
47. E. Kisch: Azja odmieniona. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1959, 248 s.
48. A. Villiers de l’Isle: Tortura nadziei i inne opowiadania. Przeł.: Z. Przesmycki i in. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 84 s.
Pierwodruk przekładzie W. Rogowicza zob. poz. .
49. A. Villiers de l’Isle: Opowieści okrutne i inne utwory. Wybrał i wstęp: J. Parvi. Przeł.: Z. Przesmycki, W. Rogowicz, M. Gawryś. Warszawa: Czytelnik 1974, 377 s.
Pierwodruk przekładzie W. Rogowicza zob. poz. .
50. A. Villiers de l’Isle: Tortura nadziei. Opowieści okrutne. Przeł.: Z. Przesmycki, W. Rogowicz, M. Gawryś. Wrocław: Metrum 1993, 229 s.
Pierwodruk w przekł. W. Rogowicza zob. poz. .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1953.

Wywiady

Przekłady Rogowicza. Rozmowa ze znakomitym literatem. Rozm. B. Si. Ilustrowany Kurier Codzienny 1935 nr 193.

Słowniki i bibliografie

P. Grzegorczyk: Wacław Rogowicz 1879-1960. Znak 1962 nr 7/8, przedruk w tegoż: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1. Warszawa 1986.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Polski słownik biograficzny. T. 31. Wrocław 1988-1989 (R. Skręt).

Ogólne

Artykuły

[J. Babiński] J.B.: Nasi współcześni. Wacław Rogowicz, który ma słownik. Merkuriusz Polski Ordynaryjny 1937 nr 32.
[A. Biernacki] Abe. Twórczość 1960 nr 6.

Zocha

A. Drogoszewski: Z literatury polskiej. Głos 1902 nr 45 [m.in. rec.: Zocha].
W. Feldman. Nowa Reforma 1902 nr 139.
T. Jeske-Choiński. Kurier Warszawski 1902 nr 148.

Proscenium

W. Gomulicki: Pogadanka. Kraj 1906 nr 38.

Rywalki

J. Lorentowicz: Inter arma. Nowa Gazeta 1916 nr 12.

Chór pielgrzymów

W. Zawistowski: Pod maską. Pro Arte et Studio 1918 z. 13.

Zatruty zdrój

E. Breiter. Świat 1919 nr 52.
L. Chrzanowski: Wieczory teatralne. Kurier Polski 1919 nr 35.

Alchemik miłości

E. Breiter: Warszawskie listy teatralne. Głos Polski 1922 nr 101.

Historie do niczego nie podobne

J. Parandowski: Nowele Rogowicza. Wiadomości Literackie 1928 nr 38.
J.E. Płomieński: Herezjarcha mitu. Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie 1928 nr 10, przedruk w tegoż: Szukanie współczesności. Warszawa 1934 [dot. też: Dalila].

Kolorowe wspomnienia

A. Tatomir. Nowe Książki 1957 nr 4.

Warszawa wydarta niepamięci

J. Torosiewicz: Z książek krajowych. „Kultura”, Paryż 1957 nr 5.

M. Szołochow: Cichy Don

M. Sołowicz: O piervom pierevodie „Tichovo Dona” na polskij jazyk. Przegląd Rusycystyczny 1982 nr 1/4 [dot. pierwszego przekładu M. Szołochowa: Cichy Don].