BIO

Urodzony 9 października 1948 w Zreczu Chałupczańskim pod Chmielnikiem (Kielecczyzna) w rodzinie chłopskiej; syn Józefa Rogali i Stanisławy z Pietrzyków. Dzieciństwo spędził w Zreczu. Po pożarze gospodarstwa w 1959 przeniósł się wraz z rodziną do Kielc. Uczęszczał tu do Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza P. Ściegiennego; w 1966 zdał maturę. W 1966-71 studiował filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Debiutował w 1967 wierszem pt. Krótki życiorys, opublikowanym na łamach tygodniowego dodatku „Sztandaru Ludu” pt. „Kultura i Życie” (nr 12). Podczas studiów należał do koła naukowego polonistów, pisywał do studenckiej prasy, pracował w akademickim radiu. Był współzałożycielem i członkiem studenckiej Grupy Literackiej Samsara, działającej przy klubie studenckim Ancus (1969-71). W 1971-75 pracował jako nauczyciel w Technikum Mechaniczno-Energetycznym w Lublinie. Dorywczo prowadził warsztat ślusarski. W 1972 ożenił się z Wandą Teresą Kargulewicz. W 1975 powrócił do Kielc i podjął pracę w Młodzieżowym Domu Kultury na stanowisku zastępcy dyrektora. Zorganizował Klub Młodych Twórców, redagował pismo młodzieży szkolnej „Młodzi idą”. Równocześnie wznowił twórczość literacką, publikując opowiadania i powieści m.in. na łamach „Przemian” (Kielce, 1973-86). Działał w Korespondencyjnym Klubie Młodych Pisarzy przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (w 1977-84 sekretarz zarządu). W 1978 otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. W 1980 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W tymże roku objął stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Literackiej. Współorganizował Kieleckie Spotkania Poetyckie i kielecką filię Wydawnictwa Łódzkiego. W 1981 otrzymał nagrodę Prezydenta miasta Kielce, a w następnym roku nagrodę Wojewody Kieleckiego oraz nagrodę Funduszu Nauki i Sztuki im. S. Staszica. W 1984-88 był prezesem Oddziału Kieleckiego ZLP; w 1985 wszedł w skład Zarządu Głównego ZLP. W 1989 w związku z chorobą serca przeszedł na rentę. W 1991 założył Agencję Wydawniczą Gens i zajął się pracami redakcyjnymi. Zaczął także publikować wiersze i opowiadania dla dzieci i młodzieży oraz przewodniki i opracowania krajoznawcze. W 1992 podjął współpracę z Radiem Kielce jako autor cotygodniowego felietonu kulturalnego. Od 1993 ogłaszał artykuły krytycznoliterackie i recenzje na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Ikar” (tu od 1999 stały felieton pt. Spojrzenia). Nawiązał współpracę ze Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym. W 1995 otrzymał nagrodę Wojewody Kieleckiego. W 1996 doktoryzował się na Uniwersytecie Opolskim na podstawie rozprawy pt. Pisarstwo Kazimierza Kowalskiego (promotor prof. Piotr Obrączka) i do 1997 pracował w kieleckiej Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) jako wykładowca literatury. Od 1997 na łamach „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego” redaguje działy Z tradycji i Noty. Od 1999 prowadził wykłady i ćwiczenia w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2000 podjął wykłady i ćwiczenia z zakresu literatury XX wieku na Wszechnicy Świętokrzyskiej. Nadal pracował w Zakładzie Literatury Okresu Romantyzmu i XX wieku Instytutu Filologii Polskiej WSP (od 2000 Akademia Świętokrzyska) w Kielcach. W 2004 rozpoczął współpracę z pismem literacko-artystycznym „Egeria”, w którym umieszcza swoje wiersze, recenzje i szkice. W tymże roku przeprowadził się z Kielc do Piekoszowa.

Twórczość

1. Modlitwa o grzech. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 177 s.

Pierwotny tytuł: Gdy owoc dojrzewa.

Nagrody

III nagroda w konkursie Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i Związku Literatów Polskich na powieść lub tom opowiadań w 1977.

2. Zreczaki. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1979, 120 s. Wyd. 2 Kielce: Gens 2007.

Nagrody

III nagroda w ogólnopolskim konkursie Wydawnictwa Łódzkiego na powieść w 1977.

3. [Teksty piosenek do:] O. Preussler: Malutka czarownica. Przeł.: H. i A. Ożogowscy. Wystawienie: Kielce, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś 1981.

4. Pisarze Kielecczyzny. Informator. [Współautor:] S. Nyczaj. Kielce: Ośrodek Kulturalno-Literacki 1981, 123 s.

5. Nocne czuwanie. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1982, 199 s.

6. Ucieczki. [Opowiadania]. Kielce: Wydawnictwo Łódzkie 1984, 118 s.

Zawartość

Granica światła; Chłopak z disco; Zemsta Rynia; Obcy; Cichy; Ogród Józefa; Ucieczka Matusa.

7. Dom. [Utwór dramatyczny]. Powst. ok. 1985. Druk: „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” 1999 nr 3-4.

Nagrody

III nagroda w ogólnopolskim konkursie na utwór dramatyczny o tematyce wiejskiej ogłoszony przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej, Ministra Kultury i Sztuki, Ludową Spółdzielnię Wydawniczą, Klub Kultury Chłopskiej, redakcję „Sceny” w 1985.

8. Piotrowe Pole. [Powieść]. Kielce: Wydawnictwo Łódzkie 1986, 276 s. Wyd. 2 Bydgoszcz: Świadectwo 1999.

Nagrody

I nagroda w konkursie z okazji 40-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1984.

9. Rodzinna ballada. [Powieść]. Powst. 1989. Kielce: Ston 2 1997, 238 s. Wyd. 2 Bydgoszcz: Świadectwo 2001.

Nagrody

Nagroda w konkursie literackim w 1989.

10. Chłopak zwany Kawką. [Powieść dla młodzieży]. Kielce: Gens 1992, 171 s. Wyd. 2 tamże 1996. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda w konkursie im. J. Iwaszkiewicza w 1990.

11. Gdzie jest Siwobrody? [Opowiadania]. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 1993, 101 s.

Zawartość

Kilka sentymentalnych gestów; Polowanie; Pałac; Paw Prezesa; Kogut; Gdzie jest Siwobrody?; My, skurczybyki.

12. Ktoś taki jak ty. [Opowiadania dla młodzieży]. Kielce: Gens 1994, 156 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Ktoś taki jak ty; Pożegnanie lalek.

13. Kolory duszy. [Wiersze]. Posłowie: Z. Łączkowski. Kielce: Gens 1995, 93 s.

Nagrody

Nagroda Świętokrzyska Premiera Literacka w 1995.

Zawartość

Cykle: Kronika zawału; Kolory duszy; Przy świątecznym stole.

14. Opowieść o zbóju Kakusie. [Dla dzieci]. Kielce: Gens 1996, 38 s.

15. Pisarstwo Kazimierza Kowalskiego. Kielce: Gens 1996, 221 s.

Rozprawa doktorska.

16. Pod znakiem Eskulapa. Kilka sylwetek twórczych. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 1996, 62 s.

Zawartość

Zawiera szkice o twórczości pisarzy-lekarzy: W. Kłaczyńskiego, J. Lechickiego, W. Lipowskiego, J. Szwaczki, M.A. Zarębskiego, K. Ziętala.

17. Kakus — świętokrzyski zbój. [Powieść dla młodzieży]. Kielce: DCF 1997, 117 s. Wyd. 2 Kielce: Gens; Młodzieżowy Dom Kultury 2005.

18. Kazimierz Kowalski. [Szkic]. Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki 1997, 77 s.

19. Longin Jan Okoń. [Szkic]. Kielce: Gens 1997, 115 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 2002, 145 s.

20. Marcowy śnieg. [Opowiadania]. Kielce: Gens 1997, 140 s.

Zawartość

Śmiercionośne wiersze; Strażniczka; Powrót; Marcowy śnieg; Stary; Ptak; Marynarz.

21. Strzelcy i Sokoły. Powieść. Powst. ok. 1997. Druk fragmentów pt. Feindesland. Wojenne sieroty. „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” 1997 nr 2 s. 35-45. Wyd. osobne Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2002, 326 s.

Nagrody

III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. M. Reja w 1998.

22. W zawikłanym krajobrazie świata. Laureaci „Świętokrzyskiej Premiery Literackiej” 1993-1995. [Autorzy:] S. Nyczaj, B. Garboś, S. Rogala. Wybór poezji w oprac. S. Żaka. Kielce: Marka 1997, 152 s.

Zawartość

Zawiera m.in. 30 wierszy S. Rogali.

23. Chmielnik — miasto i gmina. [Monografia]. Kielce: Gens 1998, 190 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże; Chmielnik: Urząd Miasta i Gminy 2003, 255 s.

24. Jerzy Korey-Krzeczkowski. [Szkic]. Kielce: Gens 1998, 64 s.

25. Obłaskawianie nieba. [Wiersze]. Posłowie: A. Zaniewski. Warszawa: IBiS 1999, 72 s.

Zawartość

Cykle: Tropy; Drogi; Odchodzenie matki.

26. Współczesne środowisko literackie Kielecczyzny. Słownik pisarzy i badaczy literatury. Kielce: Gens 1999, 339 s.

27. Wołania za matką. [Wiersze]. Kielce: Gens 2000, 43 s.

28. W krainie Świętego Jelenia. [Legenda dla dzieci]. Kielce: Gens 2001, 54 s.

29. Chłopak zwany Kawką i inne opowieści. Kielce: Gens 2003, 255 s.

Zawartość

Zawiera m.in. Ktoś taki jak ty [poz. ]; Pożegnanie lalek [poz. ]; Chłopak zwany Kawką [poz. ].

30. Wielki wyścig. [Wiersze dla dzieci]. Kielce: Gens 2003, 29 s.

31. Kręgi na wodzie. [Wiersze]. Red. i posłowie Z. J. Brudnicki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2005, 70 s.

32. Twórczość literacka Kornela Filipowicza. Kielce: Akademia Świętokrzyska 2005, 273 s.

33. Tadeusza Konwickiego powroty do Doliny. Kielce: Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej 2007, 222 s.

Drobne utwory literackie

Drobne książeczki wierszem dla dzieci wydane w Kielcach.

Nasze ptaki i zwierzaki. 1992, 16 s.
Gens: Psotnik wiatr. 1992, 16 s.
Milusińscy. 1993, 16 s.
W ogrodzie. 1993, 16 s.
Pory roku. 1994, 16 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

francuski

Poèmes. [Przeł.] T. Thevenaz. Veroix, Kielce: [Gens] 2002, 33 s.

Przewodniki krajoznawcze

Chęciny. Przewodnik po mieście i okolicy: Białogon, Bolmin, Małogoszcz, Podzamcze, Raj, Tokarnia. Kielce, Chęciny: Elipsa 1994, 16 s.
Święty Krzyż. Kielce: Elipsa 1994, 16 s.
Busko i okolice. Legendy, historia, zabytki, trasy wycieczkowe: Chmielnik, Nowy Korczyn, Pińczów, Solec Zdrój, Stopnica, Szydłów, Wiślica. Przewodnik. Kielce: Elipsa 1996, 96 s. Wyd. 2 Kielce: Gens 1999.
Góry Świętokrzyskie. Przewodnik turystyczny: legendy, historia, zabytki, trasy wycieczkowe, informacje praktyczne. Kielce: Elipsa 1997, 120 s.
Spacerkiem po Busku i Solcu. Kielce: Elipsa 1999, 32 s. Wyd. 2 Kielce: Elipsa 2003.
Góry Świętokrzyskie. Krótki przewodnik fotograficzny. Red. i zdjęcia: K.A. Śliwa. Kielce: Elipsa 2001, 31 s. Wyd. 2 zmienione tamże 2004, 96 s.

Prace redakcyjne

1. Bazar 4. [Almanach poetycki]. Wybór S. Rogala. Łódź, Kielce: Wydawnictwo Łódzkie 1988, 189 s.
2. J. Korey-Krzeczkowski: Wiatry życia. Wiersze i myśli wybrane 1935-1995. Wyboru dokonał, posłowiem opatrzył S. Rogala. Aforyzmy przeł. [z angielskiego] M. Szmygin. Kielce: Gens 1995, 90 s.
3. Z. Wójcik: Zimowy wściekły pies. [Opowiadania]. Posłowie, red. S. Rogala. Kielce, Staszów: Gens, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 1995, 172 s.
4. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne. Materiały sesji naukowej przygotowanej na obchody jubileuszu 15-lecia S[taszowskiego] T[owarzystwa] K[ulturalnego]: 1981-1996: XV lat. Pod red. S. Rogali i M.A. Zarębskiego. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 1996, 87 s.
5. J. Wojtasik: Oddział Specjalny PKB [Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa] gminy Wiślica w latach 1941-1945. [Wspomnienia]. Wstęp: L. Wojnakowski. Oprac. S. Rogala. Kielce: Gens 1996, 29 s.
6. Chmielnik w poezji i rysunku. Antologia. Wybór, oprac. i wstęp: E. Pawelec; red. S. Rogala. Chmielnik: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chmielniku 1997, 32 s.
7. Nad Czarną. Staszowski almanach literacki. Wybór i oprac.: S. Rogala, M.A. Zarębski. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 1997, 194 s.
8. Pierwsze słowa. Almanach literacki uczniów Szkoły Podstawowej w Łagowie. Wybór, oprac., wstęp S. Rogala. Kielce: Gens 1997, 59 s.
9. Pisarze regionu świętokrzyskiego. Seria I. Redakcja naukowa: J. Pacławski. T. 7, 8 red. S. Rogala. Kielce: Gens 1997, 210 s.; Kielce: KTN [Kieleckie Towarzystwo Naukowe], Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1998, 204 s.
10. Z.W. Fronczek: Ludowe opowieści grozy. Red. S. Rogala. Kielce: Gens 1998, 267 s.
11. Człowiek, który się odważył. (Rzecz o Jerzym Korey-Krzeczkowskim). Wybór, oprac. red. S. Rogala. Kielce: Gens 1999, 240 s.
12. J. Belski, S.M. Przybyszewski: Bohaterscy obrońcy Skalbmierza. Red. S. Rogala. Kazimierza Wielka: SIL 2000, 160 s.
13. Wokół literatury i kultury. Oprac. red. S. Rogala. Kielce: Akademia Świętokrzyska 2005, 325 s.

Nadto

Redakcja książek wyd. w l. 1992-2005 przez oficynę Gens w Kielcach.

Gmina Łopuszno — dawniej i dziś. 1998, 292 s.
J. Kowal: Przewodnik po lekturach. 1992, 140 s.
Z. Seremet: Korepetycja z matematyki. 1992, 128 s.
M. Kątny: Sposób na Alcybiadesa Edmunda Niziurskiego. 1995, 42 s.
M. Kątny: Kłamczucha, Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz. 1996, 68 s.
J. Lechicki: Okruchy dzieciństwa. 1996, 98 s.
Z. Łączkowski: Anegdariusz. Red.: S. Rogala, M.A. Zarębski. 1996, 48 s.
J. Fijałkowski, M.A. Zarębski: Sekrety zamków i pałaców Ziemi Staszowskiej. 1997, 120 s.
W. Szproch: Usypywanie cienia. 1997, 84 s.
S. Żak: Bolesław Gabroś. Poeta — filozof — prawnik. 1997, 91 s.
J. Ablewicz: Wiesław Myśliwski. 1998, 88 s.
A. Bienias, S.M. Przybyszewski: Czarnocin, kartki z przeszłości. 1998, 272 s.
E. Grabosz: Słodkie szyderstwa, aforyzmy, refleksje, myśli. 1998, 78 s.
M. Kątny: Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży. 1998, 88 s.
M. Kozłowski: Haiku. 1998, 68 s.
W. Szproch: Fraszki-igraszki. 1998, 78 s.
J. Belski, S.M. Przybyszewski: Kazimierza Mała. Kartki z przeszłości parafii. 1999, 134 s.
A. Bienias, S.M. Przybyszewski: Skalbmierz 1342-1999. 1999, 244 s.
T. Błażejewski: Wiesław Jażdżyński. 1999, 80 s.
B. Borowiec, M. Kątny: Szatan z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego. 1999, 42 s.
K. Cel: Stanisław Nyczaj. 1999, 95 s.
L.A. Dmuszewski: Wyspa małżeństwa. 1999, 98 s.
M. Kątny: Ten obcy Marii Jurgielewiczowej. 1999, 30 s.
D. Kot: Zaufać nocy. 1999, 66 s.
J. Lechicki: Zapiski prowincjonalnego lekarza. 1999, 130 s.
I. Mityk: Stanisław Czernik. 1999, 106 s.
W. Szproch: Przylądek zielonego nieba. 1999, 93 s.
M. Dzikowska: Były sobie bajki... 2000, 148 s.
L. Froelich: Skrzydlate ziarenko. 2000, 66 s.
J.M. Korczak Korey-Krzeczkowski: Ród Korczak-Krzeczkowskich, linia senatorska kniaziowska. 2000, 148 s.
A. Łojek: Józef Rurawski w pięćdziesięciolecie pracy. (Bibliografia). 2000, 44 s.
S.M. Przybyszewski, A. Bienias, S.J. Łukasik: Opatowiec — tysiąc lat dziejów. 2000, 266 s.
W. Szproch: Portret słowoczuły. 2000, 190 s.
L. Wojnakowski: Wyszli nocą w pole. 2000, 224 s.
B. Danielczuk: Longin Jan Okoń — pisarz i nauczyciel. 2005, 140 s.
Nad Kamienną. Antologia ostrowieckiej poezji i prozy. 2005, 170 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1994, 1996, 1998, 1999, 2007.

R. Kardas: Stanisław Rogala. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. [Tekst: R. Kardas, M. Podgórska]. Kielce: PBW [Pedagogiczna Biblioteka Wojskowa] 1998, 80 s.

Autor o sobie

S. Rogala: Stanisław Rogala. W tegoż: Współczesne środowisko literackie Kielecczyzny. Kielce 1999.

Wywiady

L. Żuliński: Między dworem a chałupą. Rozmowa z S. Rogalą. W tegoż: Między wierszami. Rozmowy o życiu i literaturze. Kielce 1997.
Między spojrzeniem w niebo a dotknięciem ziemi. Rozm. S. Nyczaj. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1998 nr 1.

Ogólne

Książki

J. Detka: Stanisław Rogala. Kielce: Ston 2 1998, 84 s.
M. Kątny: Syn tej ziemi, czyli Chmielnik i okolice w twórczości Stanisława Rogali. Chmielnik: BPM [Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy] 1998, 54 s.

Artykuły

J. Pierzyńska: Rzut oka na prozę Stanisława Rogali. W: Słowo. Almanach literacki. Łódź 1984.
L. Bugajski: Zderzenie. (O prozie Stanisława Rogali). W: Słowo. Almanach literacki. Łódź, Kielce 1987, przedruk w tegoż: Strategia ślimaka. Warszawa 1988.
J. Detka: Stanisław Rogala; Stanisława Rogali Młodzieńcza przygoda z „Samsarą. W: Pisarze regionu świętokrzyskiego. Seria I t. 5. Kielce 1996.
S. Żak: Wędrowaniem jest żywot. (O poezji Stanisława Rogali). Poezja 1999 nr 5.
D. Parol: Powrót do korzeni. (Ród Rogali). W tejże: Stąd nasz ród. Staszów-Kielce 2000.
A. Wzorek: Krótkie formy narracyjne Stanisława Rogali. W: Wokół literatury i kultury. Kielce 2005.
J. Korey-Krzeczkowski: Ból pęcznieje w piersi skibą ziemi. (O poetyckiej przygodzie Stanisława Rogali). W tegoż: Powracam tutaj z własnej woli. Szkice i wspomnienia o wybitnych twórcach Ziemi Świętokrzyskiej. Rzeszów 2006.

Modlitwa o grzech

T. Błażejewski: Przedsmak grzechu. Odgłosy 1979 nr 4.
L. Bugajski: Podstawowe sprzeczności. Twórczość 1979 nr 7, przedruk w tegoż: Następni. Warszawa 1982.
S. Nyczaj: Ojcowizna za paznokciami. „Przemiany”, Kielce 1979 nr 3.
J.B. Ożóg: Drzewo i eros. Życie Literackie 1979 nr 26, przedruk w tegoż: Kartki z dziką różą. Warszawa 1987.
J. Stankiewicz: Czar kulawego Franka. Nowy Wyraz 1979 nr 11.
Z. Ziątek: Wysłuchana modlitwa. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 33, polemika: E. Omańska: Gra sprzeczności. „Przemiany”, Kielce 1979 nr 12.

Zreczaki

T. Błażejewski: Pamiętnik z dzieciństwa. „Przemiany”, Kielce 1979 nr 8.
M. Warowny: Zacny Pan kontra spawacz Zdzich. Nowe Książki 1979 nr 15.

Nocne czuwanie

M. Włochno: Kto wierzy w bajki. „Przemiany”, Kielce 1982 nr 4, polemika: J. Pierzyńska: ...Tak rozum z cicha, a głupstwo z hukiem wychodzą drukiem. „Przemiany”, Kielce 1982 nr 6.

Ucieczki

J. Termer: Co może literatura?Przemiany”, Kielce 1984 nr 12.
T. Błażejewski: Czy można uciec od tandety? Odgłosy 1985 nr 30.
L. Bugajski: Ucieczki i zmiany. Życie Literackie 1985 nr 21.
Z. Chojnowski: W kinie pamięci. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 13.
A. Nowak: Ballady o dawnej dzielnicy. Argumenty 1985 nr 11.

Piotrowe Pole

T. Olszewski: Obok legendy. Życie Literackie 1986 nr 50.
J. Ozga-Michalski: Kamień obrazy. „Przemiany”, Kielce 1987 nr 6, polemika: „Tamże”: A. Bednarczyk: Bez mojego udziału, S. Rogala: Nieporozumienia, Red.: Czy literaturze wolno wszystko?
J. Termer: nie tylko o wojnie. Nowe Książki 1987 nr 3.

Rodzinna ballada

B. Poremba-Wolkowa: Snuj się ballado... Gość Niedzielny 1997 nr 29.
O. Białek: Saga rodziny chłopskiej na tle dwudziestowiecznych wydarzeń. Akcent 1999 nr 3-4.
M. Rabajczyk: Saga czy ballada? Wokół „Rodzinnej ballady” Stanisława Rogali. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna 2003 nr 4.

Kolory duszy

Z.W. Fronczek. Nowe Książki 1996 nr 5.
A. Jarosz: Kolory duszy” czy kronika zawału. Gazeta Kielecka 1996 nr 4.
Z. Łączkowski: Wszelka twórczość jest dialogiem. Głos Katolicki 1996 nr 11.

Opowieść o zbóju Kakusie

M. Kątny: Świętokrzyska legenda. Guliwer 1996 nr 4.

Pisarstwo Kazimierza Kowalskiego

J. Szczupał: Wszystkie nasze ludzkie sprawy. Nowa Trybuna Opolska 1997 nr 33.

Pod znakiem Eskulapa

M. Kątny: Książka o pisarzach-lekarzach. Ikar 1996 nr 5.

Marcowy śnieg

Z.W. Fronczek: Poeta ze świecą. W tegoż: Ludowe opowieści grozy. Kielce 1998.

Wołania za matką

Z.T. Łączkowski. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28.

Chłopak zwany Kawką i inne opowieści

S. Kozieł: Ktoś taki, jak ty” pilnie potrzebny — o nowej książce Stanisława Rogali „Chłopak zwany Kawką i inne opowieści. Verbum 2003 nr 4.