BIO

Urodzony 30 sierpnia 1878 w majątku Łysołaje (Lubelskie) w rodzinie ziemiańskiej; syn Ludwika Popławskiego i Wandy z Żylińskich. Po ukończeniu szkoły średniej w Kielcach, studiował matematykę, a później (do 1901) prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie kontynuował studia w zakresie ekonomii politycznej i nauk humanistycznych w Niemczech i we Francji. Doktoryzował się z filozofii na uniwersytecie w Heidelbergu. Po powrocie do kraju gospodarował w swoim majątku Łysołaje. Był wiceprezesem Stowarzyszenia Ziemian. W 1914-17 redagował i wydawał w Warszawie miesięcznik „Sfinks”; debiutował tu w 1915 artykułem pt. Piśmiennictwo angielskie w dobie wojennej (nr 8/9); następnie do 1917 drukował w tym piśmie artykuły (także podpisane August Popławski). W 1916 pisywał recenzje teatralne do „Świata” (podpisane A.P.). Od 1917 publikował prace z zakresu ekonomiki. W kwietniu 1918 z ramienia Stronnictwa Polityki Realnej został wybrany w okręgu lubelskim na członka Rady Stanu, a potem na jednego z jej sekretarzy. W tymże roku był współzałożycielem Spółki Wydawniczej Powszechnej, wydającej „Dziennik Powszechny”. W październiku 1919 został członkiem Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich. Wchodził też w skład władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (w 1921-25 prezes Zarządu Głównego, w 1930-39 prezes Komitetu Towarzystwa). W 1919 wszedł do Zarządu Głównego Stronnictwa Pracy Konstytucyjnej, następnie do 1920 pełnił funkcję wiceprezesa Stronnictwa Prawicy Narodowej. W 1921 zawarł związek małżeński z Joanną Szylling, aktorką (znaną jako Janina Szyllinżanka). W 1921 był przedstawicielem rządu polskiego w pertraktacjach polsko-niemieckich w Paryżu, w 1922 delegatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rokowaniach górnośląskich, następnie kierował pracami komisji międzyministerialnej, przygotowującej materiały do rokowań polsko-niemieckich. Od 1 grudnia 1925 do maja 1926 sprawował funkcję wiceministra skarbu. W 1926 uczestniczył w reaktywowaniu warszawskiego oddziału Stronnictwa Prawicy Narodowej i został jednym z jego wiceprezesów. Równocześnie w 1927-35 rozwijał twórczość literacką; publikował powieści (pod pseudonimem Jan Rogala). Artykuły i prozę (także pod pseudonimami: Jan Rogala, Jan Szczęsny Rogala) publikował m.in. ponownie w „Świecie” oraz w „Przeglądzie Katolickim” (1934-39). W listopadzie 1930 został wybrany do Senatu z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem i do 1935 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Skarbowo-Budżetowej. W lutym 1933 wszedł do Rady Naczelnej Zjednoczenia Zachowawczych Organizacji Politycznych. Był m.in. członkiem Komitetu Doradczego Ligi Narodów do Spraw Ekonomicznych. W 1936 został członkiem zarządu Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich. W 1939 ufundował dla Polskiej Akademii Literatury doroczną nagrodę za dzieło napisane wyróżniającą się polszczyzną. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Warszawie. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski i francuskim Krzyżem Legii Honorowej. Zginął w nieznanych okolicznościach we wrześniu 1944, podczas powstania warszawskiego .

Twórczość

1. Próba ognia. [Trylogia]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1927-1928.

T. 1. Zarzewie. 1927, 290 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1927, wyd. 3 1927.

T. 2. Płomień. [1928], 284 s. Wyd. 2 tamże [1928].

T. 3. Odkupienie. 1928, 307 s. Wyd. 2 tamże [1928].

2. Mumie i mandaty. Opowiadania wschodnie. [Wrażenia z podróży do Egiptu]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1929, 207 s.

3. Wielka maskarada. Powieść. Warszawa: Trzaska, Evert, Michalski 1935 [antydatowane 1934], 323 s.

4. Nie ma rozdroża. (Z powodu książki pt.Rozdroże” p. Marii Dąbrowskiej). [Warszawa:] Księgarnia Trzaska, Evert i Michalski [1937], 49 s.

Autor podpisany: August Popławski (Jan Rogala).

Nadto prace z dziedziny ekonomiki podpisane August Popławski wyd. w latach 1917-1937 w Warszawie.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Polski Słownik Biograficzny. T. 31. Cz. 3. Wrocław 1988 (S. Konarski).

Próba ognia

[H. Drzewiecki] hr. Wiadomości Literackie 1927 nr 39.
[J. Lorentowicz] J.L.: Znaki ogniste. Świat 1928 nr 13.
[W. Jabłonowski] W.J.: Jeszcze jedna „Trylogia. Myśl Narodowa 1929 nr 9.
[J. Lorentowicz] J.L.: Powieść o czynie twórczym. Świat 1929 nr 25.
Z. Rabska. „Radio1929 nr 12.

Mumie i mandaty

Z. Rabska. „Radio1930 nr 7.
P. Hulka-Laskowski: Wędrówki i wędrowcy. Wiadomości Literackie 1932 nr 3.

Wielka maskarada

L. Piwiński. „Rocznik Literacki 1934”.
E. Breiter. „Wiadomości Literackie1935 nr 2.
K. Czachowski. „Nowa Książka1935 z. 2.
W. Jabłonowski: Maskarada się kończy. Myśl Narodowa 1935 nr 18.