BIO

Urodzona 5 marca 1893 w Warszawie; córka Tomasza Reutta, lekarza, i Izabelli z Lauberów. Początkowo uczyła się w domu i już w tym czasie pisała wiersze. W 1902-10 uczęszczała na pensję Jadwigi Sikorskiej w Warszawie, a w 1911/12 do prywatnego gimnazjum Heleny Strażyńskiej w Krakowie, gdzie zdała maturę. W 1912-14 odbyła cztery semestry studiów polonistycznych i romanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ), które przerwał wybuch I wojny światowej. W 1914 powróciła do Warszawy. Debiutowała w 1915 artykułem pt. Szkoła przyszłości, ogłoszonym na łamach „Bluszczu” (nr 13-19, 21). W 1915/16 była słuchaczką wykładów z dziedziny filozofii w Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie. Ogłosiła cykl rozpraw poświęconych zagadnieniom etycznym pt. Zmierzchy („Rozwaga1916-17). W 1916-18 kontynuowała studia na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie publikowała w czasopiśmie młodzieży studenckiej „Pro Arte et Studio” (1918-19). W 1919 doktoryzowała się na UJ na podstawie rozprawy pt. Studia nad utworami dramatycznymi Korzeniowskiego (promotor prof. Ignacy Chrzanowski). W 1920 wyszła za mąż za Józefa Witkowskiego, astronoma, i zamieszkała w Krakowie; w następnych latach opublikowała kilka prac związanych ze specjalizacją męża oraz uczestniczyła w kongresach astronomicznych, z których pisała reportaże dla „Bluszczu” i „Kuriera Poznańskiego”. Jednocześnie rozwijała twórczość literacką, publikując wiersze i fragmenty prozy oraz przekłady z poezji angielskiej i francuskiej w wielu czasopismach, m.in. w „Tygodniku Ilustrowanym” (1925-34), „Bluszczu” (1925-26, 1928-30, 1934-36), „Kobiecie Współczesnej” (1927, 1929-30), „Iskrach” (1928, 1930-38), „Tęczy” (1930-32, 1934-38). W 1929, w związku z objęciem przez męża Katedry Astronomii na Uniwersytecie Poznańskim, przeniosła się wraz z rodziną do Poznania. W 1934 dzięki stypendium sekcji kultury i sztuki zwiedziła Francję i zatrzymała się na dłuższy pobyt na Korsyce. Zmarła 12 lutego 1938 w Poznaniu; pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Twórczość

1. Śladem Żmichowskiej. Wykład jubileuszowy. Warszawa: Drukarnia L. Bogusławskiego 1919, 15 s.

Autorka podpisana: Z. Reuttówna.

2. Studia nad utworami dramatycznymi Korzeniowskiego. 1921-1922.

Rozprawa doktorska.

T. 1. Cz. 1-2. Warszawa: Gebethner i Wolff 1921, X, 405 s.

Cz. 1. Poszczególne rozbiory źródłowe. – Cz. 2. Rozbiór poszczególnych wartości.

T. 2. Cz. 3. Kraków: [drukarnia] W.L. Anczyc 1922, VI, 200 s.

Zawartość

Wartości językowe. Wartość ogólna.

3. Pielgrzym. Legenda Ossjaku. [Poemat w 6 częściach]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1925, 100 s.

4. Opowieści średniowieczne. [Poematy]. Warszawa: Biblioteka Polska 1926, 103 s.

Zawartość

U okienka; Podzwonne Plantagenetom; Filbert i Austroberta; Bracia zbawieni; Wilam Długi-Miecz; Kamień Chilperyka; Pani Joachima; Drogi Ducha; Kronika Guy Mas-Liava; Nike.

5. Kraska w jarzębinie. Powieść. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz” [ok. 1928], 431 s.

6. Bajki choinkowe. Warszawa: Skład główny Dom Książki Polskiej; Drukarnia Polska Zjednoczona [1929], 109 s.

Zawartość

Gwiazdka; Cukierek wiosenny; Czciciel ognia; W starym zamczysku; Rycerzyk i Świeca; Drzewko na morzu.

7. Bajki zza morza. Warszawa: Skład główny Dom Książki Polskiej [1929], 93 s.

8. Bajki wielkanocne. Warszawa: Skład główny Dom Książki Polskiej 1930, 116 s.

Zawartość

Jajo z cukru; Matuńcia wie wszystko...; Zając marcowy; Kocanki-sasanki; Wielka Noc w lesie; Do chrzanu, dobrodzieju!; Wieloryb św. Brandana.

9. Cudze chwalicie swego nie znacie! Referat. Poznań: Spółka Akcyjna Drukarni Polskiej 1930, 10 s. Wydawnictwo Związku Obrony Przemysłu Polskiego.

10. Dwór Niestraszny. Bajki o lecie. Warszawa: Skład główny Dom Książki Polskiej; Drukarnia „Polska Zjednoczona” [1930], 100 s.

Zawartość

Dwór Niestraszny i księżyc; Kokosowe kino; Ścięta morela; Chaberek i maczek; Landrynka-Aladynka; Dożynki.

11. Hrabina Maju. [Opowieść]. Tygodnik Ilustrowany 1930 nr 43, 45-48.

12. Jubiler i jego żona. [Opowieść]. Tygodnik Ilustrowany 1931 nr 11-16.

13. Mrowisko. Powieść. Warszawa: Biblioteka „Tygodnika Ilustrowanego”; Drukarnia B. Wierzbicki i Spółka 1933, 76 s.

14. Zamek Swarożyca. Saga pomorska. [Powieść]. Warszawa: Instytut Literacki 1933, 90 s.

15. Ołtarz Wniebowzięcia. [Powieść]. Warszawa: Rój 1937, 290 s.

16. Ołtarze innego słońca. [Wiersze]. [Red.: M. Witkowski]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1973, 87 s.

Zawartość

Cykle: Ziemia Planeta Pokutna; W Świątyni Przyrody; Harmonie – Nastroje – Wspomnienia; W rękach Szaleńców; Modlitwy; Ołtarze Innego Słońca.

Przekłady

1. E. Barret-Browning: Sonety. Warszawa: Biblioteka Polska 1924, 52 s.
2. G.G. Byron: Manfred; Kain. Wstępem i objaśnieniami opatrzył A. Tretiak. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1928, XXXIX, 135 s. Biblioteka Narodowa II, 54.

Prace redakcyjne

1. J. Korzeniowski: Karpaccy górale. Dramat w 3 aktach. Oprac.: Z. Reutt-Witkowska. Warszawa: Gebethner i Wolff [1924], 114 s.

Omówienia i recenzje

• Inf. rodziny 1980.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Polski słownik biograficzny. T. 31. Wrocław; Kraków 1988 (M. Łuczak).

Ogólne

Artykuły

W. Mihal: Sylwetki i profile. Zofia Reutt-Witkowska w 15-tą rocznicę pracy literackiej. Kurier Literacko-Naukowy 1930 nr 51.
L. Eustachiewicz: O potrzebie ciągłości i potrzebie poszukiwania. Życie Literackie 1969 nr 41.
W. Karkucińska: Poetka i astronom: Zofia Reutt-Witkowska i Józef Witkowski. Kronika m. Poznania 2002 nr 1 [artykuł biograficzny].

Studia nad utworami dramatycznymi Korzeniowskiego

J. Kleiner: Korzeniowski w świetle nowych badań. Świat 1922 nr 3.
T. Wierzbowski. „Gazeta Warszawska1922 nr 249.

Pielgrzym

J. Birkenmajer. „Myśl Narodowa1926 nr 28.

Opowieści średniowieczne

J. Kleiner. „Tygodnik Ilustrowany1926 nr 48.
• [Z. Rabska] Z.R. „Kurier Warszawski1926 nr 152.

Mrowisko

J. Kleiner: Saga pomorska. Tygodnik Ilustrowany 1933 nr 46 [dot. też: Zamek Swarożyca].

Zamek Swarożyca

J. Kleiner: Saga pomorska. Tygodnik Ilustrowany 1933 nr 46 [dot. też Mrowisko].
• [T. Sinko] R. „Kurier Literacko-Naukowy1933 nr 44.

Ołtarz Wniebowzięcia

• [Z. Rabska] Z.R. „Kurier Warszawski1937 nr 252.
J.E. Skiwski. „Kurier Poranny1937 nr 342.