BIO

Urodzona 29 lipca 1905 w Warszawie; córka Ignacego Zaremby, urzędnika, i Janiny z Szuksztów, nauczycielki. Po ukończeniu Gimnazjum Janiny Tymińskiej w Warszawie, podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które przerwała po I semestrze. W 1926 wyszła za mąż za Aleksandra Reszczyńskiego, policjanta, i wraz z mężem wyjechała do Wilna. Debiutowała w 1928 wierszem pt. Refleksje jesienne, ogłoszonym na łamach „Kuriera Wileńskiego” (nr 259). Następnie z powodu służbowego przeniesienia męża mieszkała jakiś czas w Poznaniu. Została członkinią Związku Dziennikarzy Polskich. Rozwijając twórczość literacką, publikowała m.in. w „Kurierze Warszawskim” (1931-35, 1937), „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” (1933-35), „Kurierze Literacko-Naukowym” (1933-36; tu m.in. w 1936 cykl wierszy pt. Kraków), „Płomyczku” (1935-38), „Dzienniku Poznańskim” (1936, 1938) i „Ilustracji Polskiej” (1938-39). W okresie okupacji niemieckiej przebywała w Warszawie. Kontynuowała twórczość poetycką; wiersze drukowała w konspiracyjnych antologiach Duch wolny w pieśni (1942) i W imię wolności (1943/44). W 1943 straciła męża, który zginął z wyroku organizacji komunistycznej (zrehabilitowany w 1977). Po zakończeniu wojny przez krótki czas mieszkała w Zakopanem, a następnie w Bytomiu, gdzie zaangażowała się w działalność kulturalno-artystyczną, prowadząc zespół słowno-muzyczny propagujący na Śląsku czytelnictwo literatury polskiej. Jednocześnie współpracowała z rozgłośnią Polskiego Radia w Katowicach. Pracowała też w świetlicy szkolnej. Powstałe w tym czasie wiersze publikowała m.in. w czasopismach „Dziennik Zachodni” (1945-46), „Dziś i Jutro” (1946), „Świat i Życie” (1947-48). W 1957 wyjechała do Szkocji, a następnie w 1958 do Anglii i osiadła na stałe w Londynie. W tymże roku wyszła za mąż za Bohdana Stypińskiego. Zarabiała na życie początkowo jako sprzątaczka, następnie pokojówka i kelnerka. Jednocześnie rozwijała twórczość literacką, pisząc głównie dla dzieci utwory dramatyczne i słuchowiska radiowe. Współpracowała z wieloma londyńskimi czasopismami emigracyjnymi, publikując wiersze i fragmenty prozy, m.in. w „Wiadomościach” (1959-80, z przerwami), „Tygodniu Polskim” (1962-87, z przerwami), „Orle Białym” (1963-86, z przerwami), „Dziatwie” (1966-68, 1979, 1982, 1984), „Razem Młodzi Przyjaciele” (1974-82, 1985-86), „Gazecie Niedzielnej” (1981, 1985) oraz „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (1984-85). Była członkinią grupy literackiej Kontynenty w Londynie i publikowała na łamach jej pisma „Kontynenty-Nowy Merkuriusz” (1965-66). Należała do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie; w 1984 otrzymała nagrodę Związku za całokształt twórczości. Zmarła 24 sierpnia 1995 w Bournemouth.

Twórczość

1. Drobiazgi. Zbiór poezji. [Wilno:] Skład główny Dom Książki Polskiej w Warszawie [1928], 36 s.

2. Echa i cienie. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1933, 111 s.

3. Świerszcz w ruinach. [Obraz sceniczny w 1 akcie]. Prolog: L.H. Morstin. Prapremiera: Zakopane, Teatr Artystów 1945. Polskie Radio 1946.

4. O Kasi, co chciała uczyć. [Utwór dramatyczny]. Powst. przed 1952.

Sztuka zatwierdzona w 1952 przez Centralny Zarząd Teatrów do wystawienia w teatrach lalkowych, nigdy nie była wystawiona; informacja: M.A. Supruniuk, „Archiwum Emigracji1998 z. 1.

5. Czarodziejskie gęśliki. [Utwór dramatyczny]. Powst. przed 1964.

Nagrody

I nagroda w konkursie literackim; informacja autorki.

6. O bazyliszku, szewczyku i burmistrzance. [Utwór dramatyczny]. Powst. przed 1964. Prapremiera: Londyn, Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Syrena” 1966. Wyd. z podtytułem Legenda starej Warszawy. Utwór sceniczny dla dzieci starszych i młodzieży w 4 aktach. Londyn: Polska Macierz Szkolna za Granicą 1981, 55 s.

Nagrody

I nagroda Obywatelskiego Komitetu Pomocy Uchodźcom w konkursie Związku Artystów Scen Polskich im. Z. Nowakowskiego w 1964.

7. Czas głodu. Wiersze. Londyn: Gryf 1965, 49 s.

8. Pieśń dalekiej drogi. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Londyn, Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Syrena 1969.

Utwór przygotowywany do druku; informacja na okładce tomu Bajeczki, fraszki i inne faramuszki [poz. ].

9. Przygoda w kosmosie. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Londyn, Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Syrena 1971.

Utwór przygotowywany do druku; informacja jak w poz. .

10. Zegar z kurantem. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Londyn, Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Syrena 1972. Wyd. z podtytułem: Utwór sceniczny w 3 odsłonach. Londyn: Polska Macierz Szkolna za Granicą 1981, 48 s.

11. Jesienny deszcz. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Londyn, Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Syrena 1978. Wyd. z podtytułem: Sztuka z Powstania Warszawskiego. Wstęp: K. Iranek-Osmecki. Londyn: Gryf 1980, 64 s.

12. Słowo i milczenie. Wiersze. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1978, 110 s.

Zawiera m.in. cykle: Jeszcze się pali liść gorejący; Godziny nocy.

13. Nadzieja – matka cierpliwych. [Opowiadania]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1980, 76 s.

Zawartość

Gemma; Żuczek; Dom w Jaszczurówce; Chomik; Most; Medalik; Piwnica; Nadzieja – matka cierpliwych; Lustro; Smok.

14. A za tego króla Jana... [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Londyn, Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Syrena 1983.

Inny tytuł: Wróżba pustelnika Zachariasza. A za tego króla Jana..
Utwór przygotowywany do druku; informacja jak w poz. .

15. Kruche minuty. [Wiersze]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1983, 54 s.

Zawartość

Zawiera wiersze w cyklach: Rozmowy z nieobecnym; Magiczna latarnia; Iskra w popiele; Fraszki.

16. Mikołaj z Torunia. [Utwór dramatyczny o M. Koperniku]. Londyn: Polska Macierz Szkolna za Granicą 1983.

17. Wiersze ocalone. Z tamtych dni. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1985, 53 s.

Zawiera utwory pisane w latach wojny.

18. Bunt zabawek. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Londyn, Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Syrena 1987.

Inny tytuł: Bajka uśmiechnięta. Bunt zabawek.
Utwór przygotowywany do druku; informacja jak w poz. .

19. Obczyzna. [Wiersze]. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1987, 80 s.

Zawartość

Układ w częściach: Wspaniały przerażający świat; Świat jak ziarno maku.

20. Bajeczki, fraszki i inne faramuszki. [Wiersze]. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1988, 68 s.

21. Śmierć Euterpe. [Wiersze]. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1988, 54 s.

Prace redakcyjne i adaptacje:

Czytanka na kl. 2. Oprac.: J. Płatoś, M. Reszczyńska-Stypińska. Londyn: B. Świderski 1962, 148 s.
Legendy i opowiadania historyczne. Oprac. tekstów: M. Goławski, A. Kisielnicka, M. Reszczyńska-Stypińska, J. Żerdzińska. Londyn: Polska Macierz Szkolna za Granicą 1966, 47 s.
J. Korczak: Król Maciuś I. Adaptacja: M. Reszczyńska-Stypińska. Wystawienie: Londyn, Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Syrena 1974.

Scenariusze filmowe powstałe w latach 50.

• Według inf. autorki: Górnicy; Brudasek; W fabryce [I nagroda w konkursie na scenariusz filmowy dla młodzieży w Karlovych Varach w 1955 lub 1956].

Słuchowiska radiowe nadawane po wojnie w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, m.in.

• Według inf. autorki: Goździki Hiszpanii; Mój czarny brat; Wielkie dni Paryża; Śląskie wesele.

Utwory dramatyczne powstałe na emigracji i przygotowywane do druku

Według informacji jak w poz. :.

Bajka o ukradzionej piosence [utwór dramatyczny dla dzieci].
Dziesięciu sprawiedliwych; Happy End; Jutro będzie pogoda; Ofelia; Spotkanie [utwory dramatyczne dla dorosłych].

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Wywiady

Nie tylko dla dorosłych. Rozm. R. Wasiak. Pamiętnik Literacki”, Londyn 1986 t. 10.

Ogólne

Artykuły

M.E. Cybulska: Marty Reszczyńskiej-Stypińskiej słowa nadziei. W tejże: Tematy i pisarze. Londyn 1982.
M.E. Cybulska: Nad wierszami Marty Reszczyńskiej-Stypińskiej. Pamiętnik Literacki”, Londyn 1983 t. 6.
M.A. Supruniuk: Dama z królestwa lalek. Marta Reszczyńska-Stypińska (1905-1995). Archiwum Emigracji 1998 z. 1.

O bazyliszku, szewczyku i burmistrzance

I. Wieniewski: O polszczyźnie dzieci. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1966 nr 103.

Przygoda w kosmosie

M. Cybulski: Bajka kosmiczna w Teatrze „Syrena. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1971 nr 149.
J. Ostrowski. „Orzeł Biały”, Londyn 1971 nr 87.
• [T. Zagórska] T. Karren: Dla dzieci kosmos nie jest bajką. Tydzień Polski”, Londyn 1971 nr 27.

Zegar z kurantem

M. Cybulski: Za panowania króla Stanisława. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1972 nr 118.

Jesienny deszcz

M. Cybulski: Powstanie warszawskie w teatrze „Syrena. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1978 nr 10.
J. Ostrowski: Polskie Termopile. Wiadomości”, Londyn 1978 nr 10.
H. Rawicz: Wokół „Jesiennego deszczu. Tydzień Polski”, Londyn 1978 nr 4.
H. Żurkowska: O wolność – dawniej i dziś... Orzeł Biały,” Londyn 1980 nr 195 [dot. też Nadzieja – matka cierpliwych].

Słowo i milczenie

J. Wieniewski: Poezja, która urzeka i wzrusza. Tydzień Polski”, Londyn 1978 nr 47.
M.E. Cybulska. „Tydzień Polski”, Londyn 1979 nr 30.
A. Hoffmannowa: W obliczu istnienia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1979 nr 91.
H. Żurkowska: Myśl i milczenie. Orzeł Biały”, Londyn 1979 nr 173.

Nadzieja – matka cierpliwych

M. Cybulska: O nadziei. Tydzień Polski”, Londyn 1980 nr 42.
H. Żurkowska: O wolność – dawniej i dziś... Orzeł Biały,” Londyn 1980 nr 195 [dot. też Jesienny deszcz].
R. Grol-Prokopczyk. „World Literature Today”, Norman, Oklahoma 1981 nr 2.
M. Ostenhoff: Bardzo potrzebna książka. Tydzień Polski”, Londyn 1981 nr 11.

A za tego króla Jana...

M. Cybulski: Królewskie przedstawienie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1983 nr 261.
• [T. Zagórska] T. Karren. „Tydzień Polski”, Londyn 1983 nr 45.
J. Ostrowski: Sobieski w „Syrenie. Przegląd Powszechny”, Londyn 1984 nr 2.
I. Wieniewski: Wrażenia z pięknego przedstawienia. Orzeł Biały”, Londyn 1984 nr 1379.

Kruche minuty

A.C. Carls. „World Literature Today”, Norman, Oklahoma 1984 nr 2.

Wiersze ocalone

M.E. Cybulska: Losy. Tydzień Polski”, Londyn 1985 nr 48.
A. Witek: Wojenko, wojenko... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1985 nr 253.

Bunt zabawek

G. Stachurski: Utulić zbuntowane zabawki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1987 nr 130; A. Witek: Najmłodsza widownia na „Buncie zabawek”. Tamże 1987 nr 108.

Obczyzna

A. Witek. „Gazeta Niedzielna”, Londyn 1987 nr 38.