BIO

Urodzony 4 marca 1931 w Ostrowie Wielkopolskim; syn Zygmunta Radowicza, inżyniera, i Stanisławy z domu Misiek. W czasie okupacji niemieckiej został wysiedlony do Nowego Sącza. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie uczęszczał do gimnazjum i liceum męskiego o profilu humanistycznym; w 1950 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym okresie był kierownikiem dwutygodniowego dodatku akademickiego „Słowa Powszechnego” pt. „W Młodych Oczach”. Debiutował w 1954 nowelą pt. Powrót nad jezioro, opublikowaną na łamach czasopisma „Dziś i Jutro” (nr 18). W 1955 uzyskał magisterium. W 1956 rozpoczął pracę w redakcji literackiej gdańskiej rozgłośni Polskiego Radia; od 1962 kierował redakcją audycji dla młodzieży, od 1971 był zastępcą redaktora naczelnego rozgłośni; pełnił tam także funkcję szefa działu artystycznego. Pisał słuchowiska i adaptacje literatury polskiej i obcej dla Polskiego Radia i Telewizji, za które otrzymywał wielokrotnie nagrody. W tym okresie był także recenzentem teatralnym gdańskiej rozgłośni Polskiego Radia. W 1961 ożenił się z Ireną Lorek. Od tegoż roku był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (do 1981). W 1971 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP); w 1975-78 pełnił funkcję sekretarza, a od 1992 prezesa Oddziału Gdańskiego ZLP. W 1971-92 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Polskiego Radia w Gdańsku. Od 1978 należał do Stowarzyszenia Marynistów Polskich; po 1980 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Oddziału Gdańskiego. Otrzymał dwukrotnie nagrodę Prezydenta miasta Gdańska (1979, 1986), nagrodę Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja za twórczość oraz działalność radiową i telewizyjną (1987) oraz nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk za rok 1986. Odbył wiele podróży zagranicznych, m.in. na statkach Polskiego Ratownictwa Okrętowego i Wyższej Szkoły Morskiej odwiedził Kanadę, Hiszpanię, Francję, Belgię i Danię. Wyróżniony m.in. odznakami Za Zasługi dla Gdańska (1965), Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1972), Złotym Krzyżem Zasługi (1972), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), odznaką Za Zasługi dla Ostrowa Wielkopolskiego (1988). Od 1995 redagował wspólnie z Romanem Landowskim „Pomorski i Wielkopolski Kalendarz Rodzinny”. W 1998 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł 22 kwietnia 2018 w Gdańsku; pochowany tamże na Cmentarzu Łostowickim.

Twórczość

1. Zazdrość. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1966, 173 s.

2. Kawalerowie Virtuti. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 300 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1973, wyd. 3 1979, wyd. 4 1989.

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w 1969.

Przekłady

rosyjski

Kavalery Virtuti. [Przeł.] O. Akimcenko i I. Konjusenko. Moskva 1972.

węgierski

A. Virtuti Militari lovagjai. [Przeł.:] B. Muranyi. Budapest 1975.

3. Portrety z żaglowego płótna. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 228 s.

Zawartość

Kapitan; Szyper; Drugi; Bosman; Żeglarz; Armator; Pasażer.

4. Skarby Zatoki. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1971, 220 s. Wyd. 2 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1983.

5. Bandera „Zawiszy Czarnego. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1975, 194 s.

Wyróżnienie w konkursie literackim Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego w 1976.

6. Kapitan z „Oriona. Scenariusz filmu telewizyjnego. [Współautor:] Z. Kuźmiński. Telewizja Polska 1978.

7. Narodziny miasta. [Widowisko telewizyjne; współautor:] Z. Pietras. Powst. przed 1979. Telewizja Polska 1980. Druk „Teatr Polskiej Telewizji” 1980 nr 2 s. 23-61.

8. Ostatnie tygodnie, ostatnie godziny. [Widowisko telewizyjne; współautor:] Z. Pietras. Powst. przed 1979. Telewizja Polska 1981. Druk „Teatr Polskiej Telewizji” 1981 nr 1 s. 5-39.

Nagrody

Nagroda za scenariusz na XXI Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. (Informacja autora).

9. To miejsce – tamten czas. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Gdynia, Teatr Dramatyczny 1979.

Pierwotny tytuł: Młyn Kaina.

10. Margrabia. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Gdynia, Teatr Dramatyczny 1983.

11. Tajny więzień stanu. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1983 nr 2 s. 5-34. Telewizja Polska 1989.

12. Tryton” nie czeka na pogodę. [Powieść]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1983, 199 s.

13. Zadanie domowe. [Opowieść dla dzieci]. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 137 s.

14. Republika Ostrowska. Scenariusz serialu filmowego. [Współautor:] Z. Kuźmiński. Telewizja Polska 1985.

Nagrody

Nagroda w konkursie zorganizowanym w 1987 pod patronatem Wojewody Poznańskiego przez Zarząd Wojewódzki Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Telewizję Poznań, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego na scenariusze filmów fabularnych o powstaniu wielkopolskim.

15. Republika nadziei. Scenariusz filmowy. [Współautor:] Z. Kuźmiński. Ekranizacja 1986.

16. Desperacja. Scenariusz filmowy. Ekranizacja 1988.

17. Gdańsk '39. Scenariusz serialu telewizyjnego. Telewizja Polska 1989.

18. Noc Sylwestrowa. [Powieść]. Ostrów Wielkopolski. Muzeum miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Zarząd miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1993, 272 s.

19. Gdańsk od A do Z. Mały alfabet Gdańska, Sopotu i Gdyni. Gdańsk historyczny, Gdańsk współczesny. [Informator], Gdańsk: Mestwin [1997], [124] s.

20. A jutro cały świat... [Powieść], Druk fragmentów Gazeta Ostrowska 1999 nr 31-43. Wyd. osobne Gdańsk: Mestwin 2002, 418 s. [informacja autora].

Nagrody

Nagroda Artystyczna Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w 2001.

21. Zapis. [Wspomnienia], Ostrów Wielkopolski: Muzeum miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Gdańsk: Mestwin 2004, 297 s. Por. poz. .

22. Polarny Sokół. Zapis 2. [Wspomnienia]. Ostrów Wielkopolski: Muzeum miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Gdańsk: Mestwin 2006, 391 s.

Kontynuacja poz. 20.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Belfer. Polskie Radio 1956.
Dzwony Nagasaki. Polskie Radio 1956.
Nienawiść. Polskie Radio 1957.
Ogrody niech będą zielone... Polskie Radio 1958.
Pod tym samym niebem. Polskie Radio 1959.
Bohater. Polskie Radio 1961.
List gończy. Polskie Radio 1962.
Milczenie, które nie jest złotem. Polskie Radio 1962.
Noc w konwoju. Polskie Radio 1962.
Urodziny Piotrusia. Polskie Radio 1963.
Westerplatte. Polskie Radio 1964. Druk „Gdański Rocznik Kulturalny” 1970 t. 5 s. 67-94 [nagroda Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w 1964; informacja autora].
Szyper z „Andromedy. Polskie Radio 1965.
Tajemnica starego młyna. Polskie Radio 1966.
Temat z polskiego. Polskie Radio 1967. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1968 nr 3 s. 31-46 [nagroda Redakcji Programów Literackich i Teatralnych Polskiego Radia w 1967].
Zazdrość. Polskie Radio 1968.
Widok z góry. Polskie Radio 1969.
Zabiłem wczoraj. Polskie Radio 1969.
Bal kapitański. Teatr Polskiego Radia 1970 nr 4 s. 27-38.
Bezlitosne morze. Polskie Radio 1970.
Pamiętnik majora Waleriana. Polskie Radio 1971.
Ćwiczenia nad Wezerą. [Słuchowisko w odcinkach]. Polskie Radio 1974.
Ostatnia reduta. Polskie Radio 1974.
Straszliwy sen Benedykta Równego. Polskie Radio 1974 [nagroda w konkursie Naczelnej Redakcji Programów Literackich Polskiego Radia w 1973].
Ostatnie okrążenie. Polskie Radio 1975.
Pamiętnik harcerza. Polskie Radio 1975.
Trochę za późno, proszę pana... Polskie Radio 1975.
Klucze Wisły. [Słuchowisko w odcinkach]. Polskie Radio 1976.
Naszyjnik z pereł. Polskie Radio 1976.
Oksywski szaniec. Cz. 1-8. Polskie Radio 1977.
Znowu śpisz, obudź się. Polskie Radio 1977.
Klubowy jubileusz. Polskie Radio 1978.
Ostatnia reduta. Polskie Radio 1978.
Program nocny. Polskie Radio 1978. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1978 nr 1 s. 84-106 [nagroda w konkursie Naczelnej Redakcji Programów Literackich i Publicystyki Kulturalnej Polskiego Radia na słuchowisko współczesne 1978].
Wizyta w czasie ulewnego deszczu. Polskie Radio 1978.
Bar „Pod Złotym Delfinem. Polskie Radio 1979 [nagroda Naczelnej Redakcji Dramatu Polskiego Radia w 1979; informacja autora].
Gdańsk, godzina Y. [Słuchowisko w odcinkach]. Polskie Radio 1979.
Klubowy jubileusz. Polskie Radio 1979 [wyróżnienie IV Biennale Sztuki, Poznań 1979].
Praktykant. Polskie Radio 1979 [nagroda w konkursie na słuchowisko Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w 1975; informacja autora].
Epilog listopada. Polskie Radio 1980.
Krzyż Maltański. Polskie Radio 1980 [nagroda na przeglądzie słuchowisk rozgłośni regionalnej w Gdańsku w 1980].
Szóstka mistrza Zenona. Polskie Radio 1980.
Imieniny. Polskie Radio 1981.
Pogodna sierpniowa niedziela. Polskie Radio 1981. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1981 nr 1 s. 39-62 [nagroda w konkursie Naczelnej Redakcji Programów Literackich i Publicystyki Kulturalnej Polskiego Radia na słuchowisko w 1980].
Nowe nadzieje. Polskie Radio 1984.
Tratwa nr 5302. Polskie Radio 1986.
Rzym – środa 13 maja. Polskie Radio 1988.
Stenogram zbrodni. [Słuchowisko w odcinkach]. Polskie Radio 1989.
Początek drogi. [Słuchowisko w odcinkach]. Polskie Radio 1990.

Adaptacje

Nad Niemnem. Scenariusz filmowy na podstawie powieści E. Orzeszkowej. Ekranizacja 1986. Por. poz. .
Między ustami, a brzegiem pucharu. Scenariusz filmowy na podstawie powieści M. Rodziewiczówny. Ekranizacja 1987.
Nad Niemnem. Scenariusz serialu telewizyjnego w 4 odcinkach na podstawie powieści E. Orzeszkowej. Telewizja Polska 1988. Por. poz. .

Nagrody

Nagroda Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w 1988.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 1999, 2005.

Wywiady

Pióro i mikrofon. Rozm. J. Szulczewski. Biblioteka Gdańska i Elbląga 1979 nr 3.
Niezapomniana lekcja. Rozm. G. Lenart Bartuszek. Antena 1987 nr 35.

Ogólne

Artykuły

Z. Łukaszewicz: Kształty nadziei. Nadodrze 1967 nr 13.
W. Nowicki: Detektyw historii. Odgłosy 1985 nr 32.
W. Banach: Autor ostrowskiego serialu. W tegoż: Ostrów pod znakiem Pegaza. Poznań 2005.

Kawalerowie Virtuti

J. Barski. „Tygodnik Morski1969 nr 33.
J. Mazurczyk: Epopeja zawsze żywa. 7-my Głos Tygodnia 1969 nr 13.
R. Pietrzak: 150 godzin na Westerplatte. Nowe Książki 1969 nr 17.
B. Królikowska: Żołnierze z Westerplatte. Twórczość 1970 nr 7/8.

Portrety z żaglowego płótna

T. Grabowski: Romantyzm morza. Nowe Książki 1970 nr 6 [m.in. recenzja: Portrety z żaglowego płótna].
M. Orski: Powracający schemat. W tegoż: Zmowa obojętnych i inne szkice. Wrocław 1973.

Skarby Zatoki

E. Zaleska: Przygoda, ale dla kogo?Nowe Książki1972 nr 7.

Bandera „Zawiszy Czarnego”

K. Łastawiecki. „Dziennik Bałtycki1976 nr 19.

Tajny więzień stanu

S. Sierecki: Sonata powstańczych widm. Wieczór Wybrzeża 1983 nr 147.
A. Sordyl: Kazimierza Radowicza pamflet na współczesnych. W: tejże: Między historią, kreacją i mitem. Katowice 2001.

Zadanie domowe

G. Antoniewicz. „Głos Wybrzeża1985 nr 126.
M. Sokołowska: Krajowa Agencja Wydawnicza w Gdańsku oferuje... Nowe Książki 1985 nr 6.

A jutro cały świat

J. Termer: Beletrystyka i historia, przeszłość i teraźniejszość... Autograf 2002 nr 1.