BIO

Born on 22 August 1965 in Góra Śląska; son of the teachers Roman Pawelec and Genowefa, née Sowa. He joined the Powstańcy Śląscy [Silesian Insurgents] Grammar School in Rybnik in 1979, completing his advanced secondary education there in 1983. He then studied Polish philology at the University of Silesia (UŚ) in Katowice, graduating with a master's degree in 1988. He was then employed at the Department of Literary Theory at the Institute of Polish Philology (which in 1991 became the Institute of the Study of Polish Literature INoLP, and in 2005 was named after Ireneusz Opacki). His research focused on historical poetics, genre studies, literary communication and the art of interpretation, particularly in the context of Polish poetry of the second half of the twentieth century. He made his debut in 1987 with the article Pokolenie izolacji. Na marginesach młodej poezji (The Isolated Generation: At the margins of the young poetry scene), which explored the works of Mariusz Grygierczyk, Sławomir Matusz and Bogdan Prejs. The article appeared in the periodical "Student" (no. 16), where he continued to publish until 1989. He developed his output in the fields of literary criticism, with his articles, reviews and notes appearing in periodicals that were published outside the reach of state censorship: "Na Drodze" (1987-89; using the by-line: Da-Ro; he served on its editorial board in 1987/88), "Kontra" (1987-88; as: Da-Ro), in the quarterly "Gąbka" (1988-89; as: T.T., Tomasz Trzecieski; he served on the editorial board in 1988/89), and "bruLion" (1989-90). He also published in "Res Publica" (1988-90), "Życie Literackie" (1988-89), "Autograf" (1989-90), "Twórczość" (1989-91), "Kresy" (1990-91 and 1993; he served on the editorial board from 1991 to 1995), and "Nowe Książki", where he published numerous reviews between 1996 and 2000. In 1992, he was awarded a doctoral degree from UŚ for his dissertation Reguły organizacji wypowiedzi poetyckiej w wierszach Stanisława Barańczaka (The Rules of Organizing Poetic Expression the Poems of Stanisław Barańczak), which was supervised by Prof. Ireneusz Opacki. Pawelec was subsequently appointed lecturer at the Department for Literary Theory (which in 2003 became the Department for Historical Poetics and the Art of Interpretation). From 1993 to 1995 he was director of programming at the Katowice radio station TOP FM. He was awarded a scholarship by the Foundation for Polish Science (FNP) in 1994. In November 2000 he was appointed by the Marshal of the Silesian Voivodeship to the post of Chair of the Programme Council of Cultural Institution Ars Cameralis in Katowice. In January 2004 he was appointed director of the University of Silesia Library, while in 2012 he became director of the Scientific Information Centre and Academic Library (CINiBA), a joint project of the University of Silesia and the University of Economics in Katowice. He was awarded a habilitation degree from UŚ in 2004 for his study Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku (The World as You: Polish poetry and its addressees in the second half of the twentieth century). Between 2004 and 2007, he was director of the Inter-Institutional Polish Studies Centre for Social Communication at UŚ. He was appointed professor at UŚ in 2006. That year he joined the Scientific Council of the Silesian Digital Library. In 2007, he was appointed head of the Department of Historical Poetics and the Art of Interpretation at INoLP at UŚ. In 2009, he joined the Scientific Council of the journal "Bibliotheca Nostra" and in 2011 became a member of the Programme Council of the Silesian Library in Katowice. He published articles and reviews in "Opcje" (2011), "Pamiętnik Literacki" (2011), "Postscriptum Polonistyczne" (2011), "Świat i Słowo" (2011), and "Ruch Literacki" (2012). In 2012, he was chair of the Programme Council of Polish Television (TVP) in Katowice. He was made state-appointed professor in 2013. He is the recipient of awards including the University of Silesia Gold Cross of Merit in 2007. He married the literary studies scholar Joanna Dembińska in 1987; they have two children, Przemysław (b. 1989) and (b. 1992). He lives in Katowice.

Twórczość

1. Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty. Katowice: Śląsk 1992, 200 s. Z Prac Zakładu Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego.

Rozprawa doktorska.

2. Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1994, 146 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1474.

Zawartość

Zawiera szkic: Poezja wobec języka – język wobec świata, – nadto interpretacje wierszy: Cz. Miłosz: Sroczość; Cz. Miłosz: Moja wierna mowo; M. Białoszewski: Podłogo, błogosław; M. Białoszewski: Kabaret Kici Koci (fragment); R. Krynicki: Język, to dzikie mięso; S. Barańczak: U końca wojny dwudziestoletniej; S. Barańczak: Tłum, który tłumi i tłumaczy.

3. Czytając Barańczaka. Katowice: Gnome; Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej 1995, 166 s. Biblioteka Interpretacji, t. 1.

Zawiera interpretacje wierszy S. Barańczaka.

4. Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu. Katowice: Agencja Artystyczna Para 1998, 206 s.

Nagrody

Nagroda w 18 edycji konkursu Wojewody Katowickiego na przedsięwzięcie kultury w 1998.

Zawartość

I. „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza – fakt polityczny czy literacki?; Wartość języka. „Moja wierna mowo” Czesława Miłosza; Głos z Ameryki [dot.: Widzenia nad Zatoką San Francisco]. – II. Dojść do siebie. Wiersze Stanisława Barańczaka; Pokolenie ’68 „na wygnaniu” [dot. poezji tzw. Nowej Fali]; Od Grudnia do Sierpnia – Stanisław Barańczak jako poeta; Czy istnieje pokolenie ’76?. – III. Poezja stanu wojennego; Wojna, stan wojenny, ironia, kabaret, Białoszewski...; Sytuacja debiutu; „Szyk” i „skowyt”. O poezji debiutantów drugiej połowy lat osiemdziesiątych [dot. m.in. J. Podsiadły i K. Koehlera]; Prozatorskie debiuty dekady ze wskazaniem: Powieść jako skrzynka pocztowa [dot.: Ch. Skrzyposzek: Wolna Trybuna]; Notatnik filologa albo obok powieści [dot.: J. Pilch: Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej]; Biografia emigranta albo zamiast powieści [dot.: B. Wildstein: Jak woda]; Czytanie w czas przełomu.

5. Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2003, 293 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2162.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

I. „Kim jesteś Ty?”. Z problemów poetyki adresata lirycznego. – Kim jesteś Ty; Adresat jako zagadnienie komunikacyjnej teorii dzieła literackiego: Adresat – odbiorca – czytelnik; „Adresat przedstawiony” czy „adresat możliwy”?; Wewnętrzne/zewnętrzne; Poziom literackiej reprezentacji. – Działanie aktu mowy w komunikacji poetyckiej: Intertekstualność; Światy możliwe; Mimesis, presupozycje, konwencje. Gatunki, tematy, figury retoryczne: Poetyka tekstu ofiarowanego; Poezja apelatywna na tle topiki; Apostrofa; Oda; Alotropy; Bóg jako adresat. – Obecność – spotkamie – relacja. – Cz. II: Figury przemocy. – Dziecię Europy [dot. wiersza Cz. Miłosza]: Wersja [Cz.] Miłosza; Od [E. ]Brylla do [J. ]Polkowskiego; Wersja [T.] Nowaka [dot. wiersza: Ósmy pacierz azjatycki]; „Bądź wierny Idź”: Przesłanie [dot. wiersza Z. Herberta: Przesłanie pana Cogito]; Pokolenie ’68; Bądź wierny Milcz. – Cz. III. Słowa miłości. – Głos Orfeusza: „Ty, którego nie mogłem ocalić...”; „Sylabizuję ciało twoje...” [dot. A. Kamieńska: Biały rękopis]; Poetyckość wobec doświadczenia straty; Pieśń nad pieśniami: „Zaproszenie do miłości”; „Nieobecność” [dot. wiersza J. Bierezina]; „Nadnagość” [dot. wiersza „Lustro” H. Poświatowskiej]. – Cz. IV: Próby rozumienia. – „Sobowtór w fałszywym lustrze”: „Zapomnij o sobie...”; „... ty jesteś moim odbiciem”; Widzę Cię, odczytującego ten wiersz.

6. Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006, 243 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2447.

Zawartość

Jak możliwa jest dziś poetyka historyczna?; Kołysanka [dot. wiersza A. Zagajewskiego]; Tekst ofiarowany [dot.: M. Świetlicki: Dla Jana Polkowskiego]; Pastisz [dot.: J. Podsiadło: List do Pawki Marcinkiewicza…]; Nieskończone Ty [dot. wierszy J. Przybosia]; Pomnik czy wiersz? [dot.: J.M. Rymkiewicz: Kartka]; Konfesje elegijne [dot. m.in. wierszy Z. Herberta i Cz. Miłosza]; Elegia [dot.: Z. Herbert: Elegia na odejście pióra atramentu lampy]; Treny [dot. m.in.: Z. Herbert: Tren Fortynbrasa, Cz. Miłosz: Orfeusz i Eurydyka]; Genus universum [dot. statusu genologicznego twórczości Cz. Miłosza].

7. Wirpsza wielokrotnie. [Studia]. Mikołów: Instytut Mikołowski 2013, 270 s. Biblioteka „Arkadii, 94.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: [on-line] Mikołów: Instytut Mikołowski 2013, plik w formacie PDF dostępny w Bibliotece Narodowej.

Zawartość

I. Wirpsza wielokrotnie: Recepcyjne koncepty i mity; Faza socrealistyczna; Faza moralistyczna; Faza eksperymentu; Faza lingwistyczna; Faza nieobecności; Faza remanentów; Faza przywracania obecności; Faza (post)lektury. – II: Traktat polemiczny [dot. też: Cz. Miłosz: Traktat moralny]; Komentarze do fotografii „The Family of Man”; Traktat skłamany; Faeton; Nowy podręcznik wydajnego zażywania narkotyków; Sens Fortynbrasa; Samobójcom; Melancolia I; Liturgia. – III: Polaku, kim jesteś?

8. Powinna być nieufnością. Nowofalowy spór o poezję. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2020, 324 s. Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, 18.

Zawartość

Rozprawa wstępna: Spór nie tylko o poezję. O narodzinach świadomości pokoleniowej Nowej Fali; Spór o początek; Spór z poprzednikami; Spór wewnętrzny. – Teksty źródłowe. Antologia: Wykaz tekstów źródłowych; Nota edytorska; – Manifesty: S[tanisław] B[arańczak]. Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej; Jerzy Piątkowski, Stanisław Stabro, Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Jerzy Kronhold, Wit Jaworski [inc.]: Poezja jest niezgodą; Bohdan Urbankowski: O Nowy Romantyzm. Manifest poetycki; Włodzimierz Paźniewski, Stanisław Piskor, Tadeusz Sławek, Andrzej Szuba. Zamiast manifestu. – Polemiki i programy: Stanisław Barańczak. Nieufni i zadufani. Rzecz o walce romantyków z klasykami w poezji najmłodszej; Jacek Bierezin. W stronę etyki; Jerzy Piątkowski, Stanisław Stabro, Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Jerzy Kronhold, Wit Jaworski. Magiczne zaklęcie, które wyzwala metafora; Krzysztof Karasek. Przez otwory strzelnicze ust; Włodzimierz Paźniewski, Stanisław Piskor. O poezję naszego czasu; Stanisław Piskor. Eklektyzm jako nowatorstwo; Włodzimierz Paźniewski. Lingwiści przyłapani na gorącym uczynku, czyli czy można zbawić świat za pomocą słowników?; Andrzej Szuba. Dokąd maszerują słowa?. – Polemiki i diagnozy: Julian Kornhauser. Szansa grupy. O najmłodszych grupach literackich w Polsce; Julian Kornhauser. Realizm nienaiwny; Ryszard Krynicki. Czy istnieje już poezja lingwistyczna?; Bohdan Urbankowski. Śladem romantyzmu. Tezy do dyskusji o Nowym Romantyzmie. – „Świat nieprzedstawiony” i spór o Herberta: Adam Zagajewski: Rzeczywistość nieprzedstawiona w powojennej literaturze polskiej; Julian Kornhauser: Herbert: z odległej prowincji; Stanisław Barańczak: Etyka i poetyka. Spór o nowy realizm. – Polemika wokół „Czarodziejskiej góry”: Stanisław Barańczak: Zmieniony głos Settembriniego; Krzysztof Karasek: Wątpliwości dotyczące Settembriniego; Adam Zagajewski: Artysta bez właściwości.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Pokolenie ’68. Wybrane zagadnienia języka artystycznego. W: Cezury i przełomy. Katowice 1994 s. 124-139.
Między dyskrecją a dyspersją. Oblicza końca poezji lingwistycznej. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka2006 t. 13 s. 7-21.
Między zwierciadłem a lampą. Rola romantycznej „metafory umysłu” w poezji Zbigniewa Herberta na przykładzie wiersza pt. „Elegia na odejście pióra atramentu lampy”. W: Dialogi z romantycznym kontekstem. Katowice 2006 s. 9-34.
Urszuli Kozioł „dowody na istnienie chwili. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2005. Katowice 2006 s. 131-145.
O Stanisławie Barańczaku i poetyckiej nieufności. W: Literatura współczesna. Goleszów 2007 s. 9-37.
Sytuacja gatunku – genologia sytuacyjna. W: Od tematu do rematu. Poznań 2007 s. 505-518.
Dyskretny urok liryki, albo „niedyskrecje” Piotra Sommera. W: Wyrazy życia. Poznań 2010 s. 105-112.
PRL – powrót w teczkach. Czy „poezja lingwistyczna” może być jeszcze potrzebna? W: PRL – świat (nie) przedstawiony. Poznań 2010 s. 249-260.
Rewolta słowa poetyckiego – Barańczak, Krynicki. W: Poznań w Marcu – Marzec w Poznaniu (w rocznicę wydarzeń 1968 roku). Poznań 2010 s. 77-90.
Kod hymniczny w poezji Czesława Miłosza. „Pamiętnik Literacki2011 z. 2 s. 35-54.
Zniewolony umysł” [Cz. Miłosza]. Zmiana biegunów recepcji. „Postscriptum Polonistyczne2011 nr 1 s. 184-190, przekł. bułgarski pt. Porobeniât razum – smjana v poljusite na recepciâ . [Przekł.] M. Grigorova. W: Nobelovata nagrada za literatura – most meždu kulturite. Veliko T’rnovo 2013 s. 89-93.
Bałkany a sprawa polska. „Mitrovica” Radosława Kobierskiego. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka2012 t. 40 nr 19 s. 221-232.
[T.S.] Eliot Stanisława Barańczaka. W: Literatura polska w świecie. T. 6. Barańczak. Postscriptum. Katowice 2016 s. 117-131.
Boston Barańczaka. W: Ameryka Barańczaka. Kraków 2018 s. 71-85.
W.T.W. Pisarz – idol. Witold Wirpsza w lekturze Stanisława Barańczaka. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka2019 T. 36 s. 41-57.
Edytorstwo jako krytyka literacka. „Pamiętnik Literacki2020 z. 4 s. 5-18.
Rozpad władzy jako konsekwencja upadku mitologii. Obrazy końca systemu komunistycznego w korespondencji Jerzego Giedroycia i Witolda Wirpszy z lat 1981-1985. „Ethos2020 nr 4 s. 176-191.
Wobec efektu inskrypcji. „Kołysanka” Stanisława Barańczaka. W: Poezja polska ostatnich dwustu lat. Kraków 2022 s. 371-381.
Problem metalepsy. Od tropu do konceptu = The issue of metalepsis. From trope to concep. „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. Rocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego2023 nr 13 s. 17-31.
Witold Wirpsza w kręgu paryskiej „Kultury” (1972-1985). „Pamiętnik Literacki2023 z. 1 s. 85-100.

Prace redakcyjne

1. Powiedz prawdę. Antologia poezji Pokolenia 68: 1968-1981. Wybór, wstęp i oprac.: D. Pawelec. Gliwice: Wokół Nas 1990, 105 s.
2. Znajomym gościńcem… Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Red. T. Sławek przy współudziale A. Nawareckiego i D. Pawelca. Katowice: Uniwersytet Śląski 1993, 257 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1376.
3. Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-1989). Pod red. A. Nawareckiego, przy współudziale D. Pawelca. Katowice: Uniwersytet Śląski 1999, 183 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1844.
4. Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” (1994-2003). Wybór, oprac. i komentarz: D. Pawelec. Katowice: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris 2004, 100 s.

Przekłady

czeski

Mrtvé body. Antolgie poezie „Na Divoko”. [Przeł.:] J. Faber. Ostrava 2006.

słowacki

Mrtvé body. Antológia poézie zo Sliezska – „Nadivoko”. [Przeł.:] K. Chmel. Bratislava 2004.
5. Obchodzę urodziny z daleka…. Szkice o Stanisławie Barańczaku. Red.: J. Dembińska-Pawelec, D. Pawelec. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007, 262 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2577.
6. Zamieranie. Interpretacje. Red. i wstęp: G. Olszański, D. Pawelec. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek 2007, 203 s. Por. poz. .
Dot. motywu śmierci w literaturze polskiej.
7. Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Red.: M. Kycler, D. Pawelec. [Wstęp:] D. Pawelec. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek 2008, 383 s.
8. Zamieranie. Lektury. Red.: G. Olszański, D. Pawelec. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek 2008, 179 s. Por. poz. .
Dot. motywu śmierci w literaturze polskiej.
9. W. Wirpsza: Sonata i inne wiersze do roku 1956. Wybór, opracowanie i przedmowa: D. Pawelec. Mikołów: Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka 2014, 192 s. Biblioteka „Arkadii” – Pisma Katastroficznego, 112.
10. W. Wirpsza: Listy z oflagu. Oprac., posłowiem i przypisami opatrzył D. Pawelec. Wstępem poprzedził L. Szaruga. Szczecin: Zaułek Wydawnicza Pomyłka 2015, 247 s. Esej. Słowo. Rozmowa.
11. Światła biblioteki otwartej. Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Red.: D. Pawelec, M. Waga, J. Witek. Katowice: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka; Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek 2016, 194 s.
Część referatów w języku angielskim.
Materiały z konferencji zorganizowanej 18-19 X 2012 w Katowicach.
12. W. Wirpsza: Varia. Eseje. Prozy. Wybór i oprac.: D. Pawelec. Mikołów: Instytut Mikołowski 2016, 457 s. Biblioteka Arkadii – Pisma Katastroficznego, 138.
13. W. Wirpsza: Sama niewinność. Powieść. Opracował, do druku podał i posłowiem opatrzył D. Pawelec. Mikołów: Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka 2017, 215 s.Biblioteka „Arkadii” – Pisma Katastroficznego, 144.
14. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia. Red.: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska. Katowice: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka; Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek 2018, 415 s. Biblioteka Otwarta.
15. Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red.: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska. Katowice: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka; Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek 2018, 309 s. Biblioteka Otwarta.
16. Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red.: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska. Katowice: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka; Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek 2018, 431 s., faksymile, fotografie, wykresy. Biblioteka Otwarta.
17. W. Wirpsza: Apoteoza tańca. [Wiersze]. Oprac i wstępem opatrzył: D. Pawelec. Mikołów: Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka 2018, 93 s. Biblioteka Arkadii – Pisma Katastroficznego, 155.
18. Tropy na dziko. Postantologia. Wybór, wstęp i oprac.: D. Pawelec. Katowice: Instytucja Kultury Ars Cameralis 2019, 224 s., [20] kart tablic + 1 CD.
19. W. Wirpsza: Umieralnia i inne utwory dramatyczne. Oprac i wstępem opatrzył: D. Pawelec. Mikołów: Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka 2019, 354 s. Biblioteka Arkadii – Pisma Katastroficznego, 168.
20. W. Wirpsza: Drugi opór. [Wiersze]. Oprac i posłowiem opatrzył: D. Pawelec. Mikołów: Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka 2020, 91 s. Biblioteka Arkadii – Pisma Katastroficznego, 181.
21. W. Wirpsza: Pomarańcze na drutach. [Powieść]. Oprac i przedmowa: D. Pawelec. Mikołów: Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka 2021, 171 s. Biblioteka Arkadii – Pisma Katastroficznego, 191.
22. W. Wirpsza: Don Juan. [Poemat]. Oprac i przedmową opatrzył: D. Pawelec. Mikołów: Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka 2022, 50 s. Biblioteka Arkadii – Pisma Katastroficznego, 202.
23. W. Wirpsza: Wiersze odnalezione. Oprac i przedmową opatrzył: D. Pawelec. Mikołów: Instytut Mikołowski im. R. Wojaczka 2023, 130 s. Biblioteka Arkadii – Pisma Katastroficznego, 216.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2010, 2011, 2024.

Wywiady

Czekając na poetę. Rozm. K. Karwat. „Dziennik Zachodni1995 nr 84 [dot. głównie: Poezja Stanisława Barańczaka; Czytając Barańczaka].
Wszyscy jesteśmy pionierami. Rozmowa z dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego dr. Dariuszem Pawelcem. Rozm. K. Bytomska. „Gazeta Uniwersytecka UŚ” [on-line] 2004 nr 9-10/119/120. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 12 lutego 2024].
Zawsze chodziło o wiersze. Pycha antologisty. Z Dariuszem Pawelcem – redaktorem „Martwych punktów” rozm P. Lekszycki i in. „Kursywa2005 nr 3.
Rozmowa z prof. dr. hab. Dariuszem Pawelcem, dyrektorem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, kierownikiem projektu „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” realizowanego w latach 2008-2012. Rozm. J. Kamińska. „Zarządzanie Biblioteką2015 nr 1.

Ogólne

Artykuły

E. BALCERZAN: Dariusz Pawelec. Widowiska komunikacyjne. W tegoż: Pochwała poezji. Mikołów 2013.
M. KISIEL: Dariusz Pawelec. „Śląsk2019 nr 4.

Poezja Stanisława Barańczaka

A. DZIADEK: Barańczak przeczytany. „Postscriptum1993 nr 4 (5), przedruk „Opcje” 1993 nr 2.
A. GRABOWSKI. „Ruch Literacki1993 nr 4.
A. POPRAWA: W wierszach, wokół wierszy. „Odra1994 nr 7/8.
K. KARWAT: Miłosz, Barańczak i inni. „Dziennik Zachodni1998 nr 140.

Zob. też Wywiady.

Lingwiści i inni

J. KANIEWSKI: Lingwiści i … nauczyciele. „Polonistyka1995 nr 9.
A. OPACKA: Lingwiści i inni. „Warsztaty Polonistyczne1995 nr 3.

Czytając Barańczaka

J. WOLSKI: Interpretować Barańczaka. „Opcje1996 nr 2.

Zob. też Wywiady.

Debiuty i powroty

M. KISIEL: Pytania o dziewiątą dekadę. „Śląsk1998 nr 11.
K. MALISZEWSKI: Czytanie na wyspie. „Twórczość1998 nr 11, przedruk w tegoż: Zwierzę na J. Wrocław 2001.
A. POPRAWA: Dwie perspektywy krytyka. „Nowe Książki1998 nr 10.

Świat jako Ty

P. ŚLIWIŃSKI: Ty w centrum uwagi. „Nowe Książki2004 nr 5.
P. MICHAŁOWSKI: Pustka wokół Ty, czyli ciemna strona wiersza. „Teksty Drugie2006 nr 5.
R.: Mowa do kogoś. „Rzeczpospolita2006 nr 115.

Wirpsza wielokrotnie

P. MACKIEWICZ: Nieprzeczytana lektura obowiązkowa. „Nowe Książki2014 nr 6.

Martwe punkty

• Zob. Wywiady.
K. E. ZDANOWICZ. „Nowe Książki2005 nr 3.
A. KAŁUŻA: Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko”. „FA-art2005 nr 82.

W. Wirpsza: Varia. Eseje. Prozy

M. WRÓBLEWSKI: Wirpsza różnorodny. „Kwartalnik Artystyczny2017 nr 4.

Tropy na dziko

M. OLSZEWSKI: Dziewięć razy Śląsk. „Nowe Książki2021 nr 3.

W. Wirpsza: Drugi opór

Z. CHOJNOWSKI. „Nowy Napis2022 nr 134.