BIO

Urodzony 25 marca 1898 w Radomiu, w rodzinie inteligenckiej; syn Józefa Kwaśniewskiego i Jadwigi z Koźmińskich. Uczęszczał do gimnazjum Mariana Rychłowskiego w Warszawie, studiował na Wydziale Budowy Dróg i Mostów na Politechnice Warszawskiej. W 1918-20 służył w Wojsku Polskim jako ochotnik. Po powrocie do Warszawy pracował początkowo jako dziennikarz w „Expressie Porannym”, a następnie jako korektor literacki w „Gazecie Warszawskiej”. Zawarł związek małżeński z Ireną Szyszko. Od 1930 publikował felietony i artykuły na łamach wielu pism warszawskich, m.in. współpracował na stałe z dziennikiem „Wieczór Warszawski” (1932-39; tu felietony pod pseudonimem Quas) i tygodnikiem „Kronika Polski i Świata” (1938-39; tu felietony w rubryce Kronika śmiechu; pod pseudonimem Quas). Poza pracą literacką zajmował się także malarstwem i rzeźbą. W 1939 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Warszawie. Walczył w powstaniu warszawskim jako żołnierz Armii Krajowej w zgrupowaniu „Sokół”. Zginął w czasie ostrzału artyleryjskiego 2 października 1944 na ulicy Żurawiej. Odznaczony pośmiertnie orderem Virtuti Militari.

Twórczość

1. Sposób na żonę. [Humoreski]. Wstęp: T.B. Syga. Warszawa: Społeczne Wydawnictwo Zjednoczenie 1938, 239 s. Wyd. 2 poszerzone z podtytułem Zbiór felietonów. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Agencja Reklamowo-Handlowa „ZG” 1992, 205 s.

Autor podpisany: Stefan Kwaśniewski – Quas.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Rozmowa z Quasem. [Rozm.] L. Ciechanowiecka. Kroniki Polski i Świata 1938 nr 30.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 16. Cz. 3. Wrocław 1971 (T. Syga).

Ogólne

Artykuły

[J. Babiński] J.B.: Nasi współcześni. Merkuriusz Polski Ordynaryjny 1938 nr 29.
P. Dunin: Jak pracowali i jak zginęli ludzie prasy polskiej. Ziemie Pomorskie 1945 nr 62.
E. Szermentowski: Galernicy pióra. (Felietony o felietonistach). Problemy 1957 nr 8.
J.J. Lipski: Quas. W tegoż: Warszawscy „Pustelnicy” i „Bywalscy”. T. 2. Warszawa 1973.

Sposób na żonę

E. Skiwski: Felietony Quasa na tle epoki. Kroniki Polski i Świata 1938 nr 49.