BIO

Urodzony 7 sierpnia 1946 w Łodzi; syn Mieczysława Kuźniaka, ekonomisty, i Krystyny ze Śliwińskich. W 1964 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, a następnie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Debiutował w 1965 wierszem Buenos Aires ogłoszonym w tygodniku „Odgłosy” (nr 51/52); z pismem tym współpracował następnie stale publikując wiersze, opowiadania i reportaże (m.in. w ramach cyklu Rodowody). Wiersze drukował także m.in. w dwutygodniku „Pomorze” (1967-71). Był członkiem Łódzkiego Ośrodka Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, a następnie w 1966-67 należał do wyodrębnionej z niego grupy literackiej Wiadukt. Po otrzymaniu w 1969 magisterium pracował jako kierownik w Zakładowym Domu Kultury im. J. Marchlewskiego w Łodzi. W 1970 ożenił się z Dorotą Chróścielewską, poetką i powieściopisarką. W 1973 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1974 podjął pracę w redakcji literackiej Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia; przygotowywał słuchowiska poetyckie, reportaże, magazyny literackie; od 1985 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Był wyróżniony wieloma nagrodami w konkursach literackich. W 1977 został członkiem Związku Literatów Polskich. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1985), Odznaką Honorową m. Łodzi (1985), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Pasjonował się wyścigami konnymi; w 2005 współtworzył program wyścigowy na szwedzkie kłusaki w Polsce. Zmarł 18 września 2006 w Łodzi.

Twórczość

1. Portrety. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1968, 29 s.

Zawartość

Cykle: Liryki dorotejskie; Monologi; Portrety; Stwarzanie bogów.

2. Sentymenty. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 63 s.

Zawartość

Cykle: Sentymenty; Listy do Matki; Kordian związany; Budzik.

3. Biała podróż. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1978, 64 s.

Zawartość

Cykle: Ty i ja; Piąty Anioł, – oraz wiersz: Lechoń.

4. Rodowody. [Reportaże dot. losów robotników]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1979, 133 s.

5. Śmierć w pięknym samochodzie. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981, 140 s.

6. Bajki Mistrza Gadułki. [Współautorka:] D. Chróścielewska. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 62 s.

Zawartość

W królestwie grzecznych dzieci; W państwie mądrych psów; W krainie zbuntowanych zabawek.

7. Widok z Ultima Thule. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1983, 176 s.

8. Telefon do losu. [Powieść]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 144 s.

9. Świat bez przerwy. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1986, 57 s.

Zawartość

Cykle: Przerwa na oddech; Pejzaż z sosną; Świat bez przerwy.

10. Motyle drwią z nas. [Wiersze]. Łódź: Astra 2005, 46 s.

Wydania osobne tekstów piosenek z nutami, m.in.

Piosenki dla dzieci na głos i fortepian. [Współautorka:] D. Chróścielewska. Muzyka: T. Fabisiak. Łódź: Łódzki Dom Kultury 1986, 43 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2005.

Sentymenty

Z. Skibiński: Spowiedź dziecięcia wieku czy gest sceniczny?Odgłosy1970 nr 38.

Biała podróż

W. Pusz: W zgodzie z rozkładem jazdy. Odgłosy 1978 nr 46.

Rodowody

A. Myszkowski: Zależność od pradziadków. Nowe Książki 1980 nr 13.

Śmierć w pięknym samochodzie

T. Błażejewski: Noc w szpitalu. Odgłosy 1981 nr 23.

Telefon do losu

T. Błażejewski: W stronę nierzeczywistości. Odgłosy 1985 nr 39.

Świat bez przerwy

P. Łuszczykiewicz: Sceptyczny klasycyzm. Odgłosy 1986 nr 23.