BIO

Urodzona 5 maja 1946 w Krakowie; córka Karola Kuryluka, redaktora lwowskich „Sygnałów” (1935-39) i „Odrodzenia” (1945-47), i Marii z Grabowskich (właśc. Miriam z domu Kohany[P]), literatki i tłumaczki. W 1959-64 w związku z objęciem przez ojca stanowiska ambasadora Polskiej Republiki Ludowej w Austrii, mieszkała w Wiedniu; tam też ukończyła gimnazjum. Następnie studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie. W tymże roku uzyskała stypendium na uniwersytecie w Urbino we Włoszech, przyznane przez Instituto Italiano w Wiedniu. W 1970-73 studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1970 uzyskała dyplom na ASP w Warszawie. Od 1970 była członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (do rozwiązania Związku w 1983). Jako krytyk literacki zadebiutowała w 1973 artykułem Jesienny świat. O poezji Georga Trakla, ogłoszonym w miesięczniku „Twórczość” (nr 6), a jako poetka w 1976 kolumną wierszy (Korale nawleka na sznur, Muszla i sen, Szałas pamięci, Wąż, jabłoń, cisza-ewig., Źdźbła trawy z Parku Centralnego) opublikowanych w tym samym piśmie (nr 6); (ogłaszała tu swoje utwory do 1981). W następnych latach drukowała wiersze, artykuły i recenzje na temat literatury i sztuki. Równolegle rozwijała twórczość artystyczną uprawiając malarstwo, grafikę, wykonując ilustracje do książek. W 1977 wyjechała do Londynu, gdzie przebywała półtora roku. W 1978 została członkiem Association Internationale des Critiques d'Art, a w 1979 członkiem Association Internationale des Arts Plastiques, w 1980 członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1981 wyjechała do USA i zamieszkała w Nowym Jorku; zaczęła pisać w języku angielskim. W 1982 otrzymała stypendium Programu Europejskiej Wymiany z New York University. W 1983 została członkiem Amerykańskiego PEN Clubu. W tymże roku weszła w skład zespołu redakcyjnego wydawanych w Paryżu „Zeszytów Literackich”. W 1982-85 była stypendystką w Institute for the Humanities (New York University), a w 1984-85 Hodder Fellow University w Princeton. W 1984 została członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Formations”, wydawanego w Chicago. W 1985 otrzymała nagrodę Human Right Award, przyznaną przez Fund for Free Expression, a w 1988 nagrodę literacką General Electric dla młodych pisarzy. W tym samym roku uzyskała stypendium Fundacji Rockefellera w National Humanites Center (Północna Karolina) oraz otrzymała nagrodę honorową na IV Międzynarodowym Triennale Rysunku we Wrocławiu. W 1991 przebywała w Japonii na stypendium Asian Cultural Council. W tymże roku weszła w skład zespołu redakcyjnego pisma „Private Arts”, wydawanego w Chicago. Brała udział w wielu wystawach artystycznych w kraju i za granicą. Wykładała w New School for Social Research w Nowym Jorku oraz na University of California w San Diego. Ogłaszała prace z zakresu historii sztuki w zagranicznych książkach i pismach specjalistycznych. Mieszka w Nowym Jorku i Paryżu.

Twórczość

1. Wiedeńska apokalipsa. Eseje o sztuce i literaturze wiedeńskiej około 1900. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 327 s. Wyd. 2 zmienione pt. Wiedeńska apokalipsa. Eseje o kulturze austriackiej XX wieku. Warszawa: WAB 1999, 274 s.

Na przykładzie twórczości pięciu wiedeńskich artystów: A. Schnitzlera, H. von Hofmannsthala, G. Klimta, G. Trakla, E. Schielego.

2. Salome albo o rozkoszy. O grotesce w twórczości Aubreya Beardsleya. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 222 s. Por poz. 7.

Zawartość

Uwagi wstępne. – Cz. I. Problematyka ikonograficzna w twórczości Beardsleya. – Cz. II. Formalne aspekty groteski w twórczości Beardsleya. – nadto utwór A. Beardsleya: Pod wzgórkiem. Tłumaczył A. Słomczyński.

3. Hiperrealizm – Nowy Realizm. [Eseje o sztuce]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1979, 222 s. Wyd. 2 tamże 1983.

Zawartość

Od autorki; Realizm „Nowego Świata”; Terminologia; Sztuka a fotografia; Sztuka amerykańska; Sztuka europejska; Nowy realizm w Polsce; Post scriptum.

4. Kontur. Wiersze z lat 1972-1975. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 35 s.

5. Podróż do granic sztuki. Eseje z lat 1975-1979. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 237 s. Wyd. nowe zmienione i rozszerzone pt. Eseje z lat 1975-1979 i eseje z lat późniejszych na ten sam temat. Warszawa: „Twój Styl” 2005, 204 s.

Zawartość

Od autorki; Wokół „Fausta II”. Superman w kobiecym krajobrazie [dot. drugiej części „Fausta” J.W. Goethego]; Ifigenia na emigracji [dot.Ifigenii w Taurydzie” Eurypidesa, i „Ifigenii w Taurydzie ” J.W. Goethego.]; Daleko skąd [dot. twórczości J. Rotha w świetle książki C. Magrisa „Daleko skąd”]; Wenecja uratowana [dot. nieudanego zamachu stanu w 1618 w Wenecji jako tematu tragedii H. von Hofmannsthala „Das gerettete Venedig” oraz S. Weil „Venise sauvée”]; Ścieżki przez las [dot. twórczości M. Lowry'ego]; Droga do ciebie [dot problemu miłości głównie w twórczości Stendhala]; Studiować śmierć; Artysta sygnałem alarmowym [dot. H M. McLuhana i June Nam Paiku]; Podróż do granic sztuki; Posłowie: O moich własnych utopiach.

6. Pani Anima. Wiersze z lat 1975-1979. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, 69 s.

Zawartość

Cykle: Nieobecność; Pani Anima; W połowie drogi.

7. Salome and Judas in the cave of sex. The grotesque: origins, iconography, techniques. Evanston, IL: Northwestern University Press 1987, 371 s. Por poz. 2.

Zawartość

Introduction; Origins of the grotesque; Beardsley's grotesque iconography and its ancient roots; Brief survey of techniques of grotesque art; Epilogue.

8. Veronica and her cloth: history, symbolism, and strukture of a „true” image. Oxford, Cambridge: B. Blackwell 1991, 272 s.

Przekłady

portugalski

[Przeł.] Ibraza. Sao Paulo 1994.

włoski

[Przeł.] C. Donzelli. Roma 1993.

wersja polska: Weronika i jej chusta: historia, symbolizm i struktura „prawdziwego” obrazu. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 345 s.

9. Century 21. [Powieść]. [USA:] Dalkey Archive Press 1992, 344 s. Wyd. 2 tamże 1993.

Przekłady

polski

Wiek 21. [Przeł.] M. Kłobukowski. Gdańsk: Marabut 1995. [Wyd. 2] łącznie z Trio dla ukrytych pt. Wiek 21. Trio dla ukrytych. Napisane po polsku w roku 2000. Warszawa: „Twój Styl” 2005, 438 s.

10. Grand Hotel Oriental. [Powieść]. [Wersja pierwotna w języku angielskim]. Powst. przed 1997.

Przekłady

polski

Z angielskiego przeł. E. Kuryluk. Warszawa: WAB 1997, 204 s.

11. Encyklopedierotyk. [Powieść dot. R. Barthes'a]. Projekt okładki, stron tytułowych i układ tekstu: E. Kuryluk. Warszawa: Sic! 2001, 210 s.

12. Art mon amour. Szkice o sztuce. Warszawa: Sic! 2002, 207 s.

13. Goldi. Apoteoza zwierzaczkowatości. [Wspomnienia]. Projekt okładki i strony tytułowej, wybór i układ ilustracji: E. Kuryluk. Warszawa: Twój Styl 2004, 246 s.

14. Droga do Koryntu; On the way to Corinth. [Szkice o sztuce], Warszawa: „Twój Styl2006, 240 s.

Tekst w języku polskim i angielskim.

Przekłady

1. J. Dockstader: Sztuka Ameryki. T. 2, 3. Przeł. E. Kuryluk. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1976, 1977, 191 + 210 s.

Omówienia i recenzje

Wywiady

Słowo i obraz. Rozmowa z E. Kuryluk. [Rozm.] Z. Taranienko. Życie Warszawy 1991 nr 222.
Kultura to rozmowa, która nigdy się nie kończy. Rozmowa z E. Kuryluk. [Rozm.] K. Biedrzycki „NaGłos 1992 nr 8.
Podwójny powrót. Rozmowa z Ewą Kuryluk – pisarką, malarką, krytykiem i historykiem sztuki. [Rozm.] P. Goźliński. „Życie Warszawy1994 nr 184.
Daleko od raju. Rozm. J. Paradecki. Tygodnik Kulturalny 1996 nr 3.
Jestem niezależna od mody i ideologii. Rozm. L. Wójcik. Nowe Książki 1996 nr 3.
Metafory pamięci. Rozm. J. Turowicz. Exit 2003 nr 2.
Los pewnej rodziny. [Rozm.] M. Stauber. Zeszyty Literackie 2005 nr 90.

Ogólne

Książki

The fabric of memory. Ewa Kuryluk. Cloth works 1978-1987. Essays by J. Kott, E. White. E. Grabska, E. Kuryluk. Wilmette, IL: Formations 1987, 160 s. [zawiera także reprodukcje instalacji E. Kuryluk].
P. Markowski: Ewa Kuryluk. [Przeł.:] U. Kiermeier, H. Kirchner. Kraków: Villa Decius; Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000 1999, 26 s. [zawiera też fragmenty utworów E. Kuryluk].

Artykuły

W. Wilczyk: Ewa Kuryluk pod koniec XX wieku. Tygodnik Powszechny 1997 nr 25 [dot. prac plastycznych E. Kuryluk].
M. Grochowska: Ćma, ryba, lunatyczka. „Gazeta Wyborczadod. Wysokie Obcasy 2000 nr 164.

Wiedeńska apokalipsa

T. Nyczek: Apokalipsa czyli sztuka pięknego umierania. Twórczość 1975 nr 5.
M. Wydmuch: Sztuka pod znakiem apokalipsy. Nowe Książki 1975 nr 5.
P. Trzeciak: Inna twarz Wiednia. Nowe Książki 2000 nr 1 [dot. wyd. 2 zmienionego].

Salome albo o rozkoszy

K. Koźniewski: Boże, jakie cudne porno!Literatura1977 nr 14.
B. Majewska: Między symbolem a ornamentem. Polityka 1977 nr 22.
Z. Mikołejko: Beardsley. Nowy Wyraz 1977 nr 10.
A. Osęka: Beardsley. Kultura 1977 nr 21.
H. Zaworska: Dandys zamordowany. Twórczość. 1977 nr 6.

Kontur

W. Ligęza: Dwoistość. Twórczość 1979 nr 11.
J. Marx: Kolorowe wizje. Poezja 1979 nr 10, przedruk w tegoż: Gry krytyczne. Warszawa 1985.
K. Precigs: Świat w apokaliptycznym wymiarze. Nowe Książki 1979 nr 14.

Podróż do granic sztuki

T. Grzybkowska: Droga do siebie. Twórczość 1983 nr 10.

Pani Anima

J. Marx: Martwe natury. Poezja 1985 nr 7/8.
W. Pyczek: Gra o obecność. Odra 1986 nr 2.

Salome and Judas in the cave of sex

K.M. Kopcińska: Jak się nazywa Samica Boga. Twórczość 1989 nr 8.

Wiek 21

J. Juryś: Century 21 on the rocks!Zeszyty Literackie”, Warszawa, Paryż 1993 nr 43 [dot. wersji anglojęzycznej].
G. Borkowska: Miłość w czasach ponowoczesnych. Literatura na Świecie 1995 nr 11/12.
W. Bonowicz: Cień na morzu czerwonym. Tygodnik Powszechny 1996 nr 5.
K. Koźniewski: Wiek 21 – powieść dla młodszych postmodernistów. Mojżesz słucha radia. Polityka 1996 nr 35.
P. Rodak: Ostrygi z bitą śmietaną. Ex Libris 1996 nr 90.
S. Sterna-Wachowiak: Świat wypadł z formy. Nowe Książki 1996 nr 3.
J. Tomczuk: Postnowoczesny pasztet. Res Publica Nowa 1996 nr 3.
A. Węgrzyniakowa: Cocktail miss Verdurin. Fa-Art 1996 nr 1.

Grand Hotel Oriental

S. Sterna-Wachowiak: Pióro dzięcioła. Nowe Książki 1997 nr 10.

Encyklopedierotyk

D. Nowak: Fikcyjny dokument pewnej epoki. Nowe Książki 2002 nr 2.

Art mon amour

M. Baranowska: Życie sztuką. Nowe Książki 2003 nr 3.

Goldi

M. Radziwon: Był sobie chomik Goldi. Gazeta Wyborcza 2004 nr 297.
M. Cuber: Chomicze dzieciństwo. Twórczość 2005 nr 7.
J. Juryś: Torba chomika Goldi. Zeszyty Literackie 2005 nr 90.
A. Sabor: Kanarkowe niebo. Tygodnik Powszechny 2005 nr 29 [dot. także wystawy plastycznej E. Kuryluk pt. Tabuś, która miała miejsce w Krakowie, w Galerii Artemis].
R. Sierocińska: Historia z butów mamy. Nowe Książki 2005 nr 5.