BIO

Urodzony 27 sierpnia 1927 w Chyrowie; syn Grzegorza Kurowskiego, kolejarza, i Genowefy z Kłosów. Do 1939 uczył się w szkole podstawowej w Chyrowie. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu tych terenów przez wojska radzieckie został wraz z rodziną wywieziony na Ural (obwód swierdłowski), a po nieudanej ucieczce osadzony w kołchozie pod Miczurińskiem. Tam kontynuował naukę w szkole radzieckiej (Starochmielowska Szkoła Średnia). W 1944 został wcielony do Armii Czerwonej i służył w jednostce lotniczej w Tambowie. Po uzyskaniu skierowania do Wojska Polskiego, służył w I Samodzielnym Batalionie Inżynieryjno-Lotniskowym w Łodzi. W marcu 1946 został zdemobilizowany i zamieszkał we wsi Pawłowice pod Wrocławiem, gdzie osiedlili się jego rodzice. W 1947 zdał maturę w liceum w Trzebnicy. W 1947-51 studiował psychologię pedagogiczną na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1948-53 był członkiem Związku Młodzieży Polskiej. Debiutował w 1949 fragmentem powieści pt. Pankratowa Wyspa, ogłoszonym w dodatku do wrocławskiego czasopisma „Słowo Polskie” pt. „Zwierciadło” (nr 3). W 1950 został członkiem Związku Literatów Polskich. Uprawiał wyczynowo boks, odnosił sukcesy na zawodach krajowych i zagranicznych; w 1953-62 pracował jako trener bokserski. Równocześnie kontynuował twórczość literacką, drukując powieści i opowiadania. Od 1952 współpracował z Redakcją Literacką Polskiego Radia we Wrocławiu. Odbył wiele podróży m.in. był w Afryce (1965), na Dalekim Wschodzie (1968-69; Indonezja, Wietnam, Chiny), w Korei Północnej (1973). W 1967 otrzymał nagrodę literacką m. Wrocławia. W 1973 przeniósł się do Warszawy. Od 1980 współpracował z pismem „Nike”, drukując na jego łamach artykuły i prozę. W 1986 zawarł związek małżeński z Haliną Janaszek-Ivanićkovą, historykiem literatur słowiańskich. W 1987 otrzymał nagrodę literacką im. W. Wasilewskiej przyznaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1970) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987) oraz odznaczeniem „Ha Long” Demokratycznej Republiki Wietnamu (1969). Zmarł 7 sierpnia 2015 w Wołominie.

Twórczość

1. Widawa. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1953, 154 s.

2. Śmierć boksera. [Opowiadanie]. Katowice: Śląsk 1959, 49 s.

3. Kroki w samotności. [Powieść]. [Łódź:] 1960, 154 s.

4. Nowa twarz Teresy. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1963, 206 s. Wyd. 2 tamże 1965.

5. Nadejdzie dzień. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1965, 150 s.

6. Olimpijczyk. [Powieść]. Katowice: Śląsk 1965, 167 s.

7. Katarzyna. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1967, 188 s.

8. Wysokie niebo. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 142 s.

Przekłady

rosyjski

Vysokoje nebo. [Przeł.] A. Petrov. Mičurinsk 1999.

9. Śmierć w dżungli. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 182 s.

10. Rozgrzeszenie. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych 1972, 302 s.

11. Powrót nad Sałdę. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych 1973, 157 s.

12. Taniec z duchami przodków. [Reportaż]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 248 s.

Dot. podróży do Chin, Indonezji i Wietnamu.

13. Na afrykańskich wodach. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1975, 250 s.

14. Prawa kontra. [Opowiadania]. Warszawa: Sport i Turystyka 1976, 99 s.

Zawartość

Pierwszy trening; Prawa kontra; Waga; Król nokautu; Profesor boksu; Zakochany bokser; Bokser z Pawłowic; Lewy sierpowy; Ostatnia walka; Bokserzy i chuligani; Bokser wagi ciężkiej; Etat sprzątaczki; W barze „Pod Gongiem”; Stary zawodnik.

15. Gdzie jest mój dom. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1980, 219 s. Wyd. 2 łącznie z Ptaki lecą na zachód zob. poz 16.

Przekłady

rosyjski

Gdie moj dom [Przeł.] Ju. Tarskij zob. poz. .

ukraiński

De míj dím? [Przeł.] J. Litvinenko. Wyd. łącznie z poz. Kiiv 1989.

16. Ptaki lecą na zachód. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1982, 271 s. Wyd. 2 łącznie z poz. , pt. Ptaki lecą na zachód, tamże 1987, 402 s.

Przekłady

rosyjski

Ptici letjat na zapad. [Przeł.] J. Tarskij. Wyd. łącznie z poz. Moskva 1985.

ukraiński

Ptahi letiat na zahid. [Przeł.] J. Litvinenko zob. poz. .

17. Porwani w Singapurze. [Powieść]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 188 s. Wyd. 2 tamże 1990.

Przekłady

rosyjski

Pochiščeny w Singapure. [Przeł.] A. Petrov. Mičurinsk 2000.

18. Jak być szczęśliwym. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze 1989, 167 s.

19. Nad rzeką Tedong kwitną magnolie. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze 1989, 111 s.

20. Zniewoleni przez Stalina. Opowieść zesłańca. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze 1990, 139 s.

21. Pieśń o Licheniu. [Powieść]. Warszawa: Zet 2001, 302 s.

22. Moje życie ze Stanisławem Dygatem. [Zbeletryzowane wspomnienia]. Toruń: A. Marszałek 2004, 121 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953, 1966, 1973, 1989, 1990, 2004.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (R. Loth).

Ogólne

Artykuły

B. Białokozowicz: dward. Kurowski i jego utwory o tematyce rosyjskiej. W: Rosja-Polska. Szczecin 2003.

Kroki w samotności

D. Krukowska: O samotnościach. Nowe Książki 1960 nr 14.
T. Wróblewska. „Nowa Kultura1960 nr 42.

Nowa twarz Teresy

Z. Kubikowski: Historia jednego samobójstwa. Odra 1963 nr 6.
K. Meloch: Twarz Teresy. Współczesność 1963 nr 12.

Nadejdzie dzień

M. Orski: Nadszedł dzień. Odra 1965 nr 12.
E. Morawiec: Bohater bez nadziei. Współczesność 1966 nr 2.

Olimpijczyk

A. Cieński: Opowieść sportowa. Odra 1966 nr 2.

Katarzyna

W. Szwedowicz: Pokusy czarnej literatury. Nowe Książki 1968 nr 5.
P. Załuski: Nie wykorzystana szansa. Odra 1968 nr 4.

Wysokie niebo

M. Orski: Nowości wrocławskiej prozy. III. Niebo dzieciństwa. Odra 1970 nr 12.

Rozgrzeszenie

K. Nowicki: Nie ma rozgrzeszenia. Tygodnik Kulturalny 1972 nr 48.

Gdzie jest mój dom

A. Przypkowski: Poszukiwanie. Barwy 1980 nr 11.

Ptaki lecą na zachód

J. Termer: Współczesna proza polska. Polonistyka 1983 nr 9.