BIO

Urodzony 29 kwietnia 1938 we wsi Marcelówka (powiat Kostopol, na Wołyniu), w rodzinie chłopskiej; syn Piotra Kuriaty i Stefanii z domu Kuriata. Po II wojnie światowej zamieszkał w 1945 wraz z rodzicami we wsi Kurowo w Koszalińskim. Do szkół uczęszczał w Bobolicach (pod Koszalinem), w Koszalinie i Białogardzie, gdzie w 1955 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w 1960 uzyskał magisterium. Debiutował w 1956 wierszem pt. Człowiek i ludzie, ogłoszonym w tygodniku „Ziemia i Morze” (nr 9). Wiersze, prozę, artykuły i recenzje publikował m.in. w „Pomorzu” (1956, 1958-65, 1967-69), „Współczesności” (1956, 1961-70, z przerwami), „Tygodniku Zachodnim” (1957-60), „Zarzewiu” (1957-62, 1968-69), „Odrze” (1958-64), „Zielonym Sztandarze” (1959, 1961-65), „Zapiskach Koszalińskich” (1964, 1968). W 1960 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W tymże roku zamieszkał w Koszalinie, gdzie podjął pracę w rozgłośni Polskiego Radia, początkowo w jej Redakcji Artystycznej, a od 1965 na stanowisku kierownika Redakcji Literackiej. W 1961 otrzymał nagrodę artystyczną I stopnia m. Koszalina. Od 1962 członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP); w 1965 został prezesem Oddziału Koszalińskiego Związku. Od 1964 wchodził w skład komisji kultury Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie. W 1966 otrzymał doroczną nagrodę Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za twórczość radiową. Kontynuował twórczość literacką na łamach czasopism „Nadodrze” (1960-69, z przerwami), „Życie Literackie” (1960-83), „Litery” (1962-70, z przerwami), „Tygodnik Kulturalny” (1962-85), „Fakty i Myśli” (1968-70), „Płomyczek” (1971-84), „Głos Pomorza” (1975-85, z przerwami; tu m.in. aforyzmy, fraszki, felietony oraz przekłady z literatury rosyjskiej). W 1969-74 należał do kolegium redakcyjnego miesięcznika „Pobrzeże”. Był wielokrotnie nagradzany na konkursach literackich, m.in. na konkursach organizowanych przez WRN w Koszalinie, w ramach III i V Opolskiej Wiosny Poetyckiej (1964, 1968) oraz II i III Łódzkiej Wiosny Poetów (1960, 1961). W 1972 otrzymał nagrodę „Pobrzeża”. W 1976 został redaktorem „Magazynu Literackiego”, comiesięcznej wkładki do dziennika „Głos Pomorza”, a w 1977 redaktorem „Arkuszy Poetyckich Młodych”, dodawanych do kwartalnika regionalnego „Profile Kultury”. W 1982 otrzymał nagrodę Przewodniczącego do Spraw Radia i Telewizji za twórczość oraz działalność radiową i telewizyjną. W 1983-85 wchodził w skład zespołu redakcyjnego tygodnika „Morze i Ziemia.” Był członkiem prezydium Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W 1986 został członkiem zarządu Oddziału Koszalińskiego nowego ZLP. W 1997-98 redagował miesięcznik literacki „Arkona”. W 1998-2002 był radnym Miejskiej Rady w Koszalinie; przez pewien czas pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury. Podjął współpracę z koszalińską i szczecińską rozgłośnią Polskiego Radia. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1970), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1972), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983). Zmarł 12 października 2022 w Koszalinie; pochowany tamże w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym.

Twórczość

1. Niebo zrównane z ziemią. [Wiersze]. Słowo wstępne: J. Przyboś. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1961, 82 s.

Nagrody

Nagroda za najciekawszy debiut na V Festiwalu Młodej Poezji w Poznaniu w 1961.

2. Dziewczyna pod kwiatami. Opowiadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 128 s.

Nagrody

I nagroda w konkursie literackim Wojewódzka Rada Narodowa w Koszalinie w 1962.

Zawartość

Jakub po wojnie; Niewidomy; Jaki winien być symbol; Śmierć 31 grudnia; Balu maskowego nie było; Gdy on nie znaczy oni; Tylko nagana ; Harmonia; Pięć groszy ; Podróż z Alicją; Moja dziewczyna jest kulawa; Pierwsza posada; Jasne okno naprzeciwko; Dziewczyna pod kwiatami; Cienie kapitana Darusa.

3. Galop do wielkiego lasu. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 151 s.

4. Powrót księcia Eryka. [Poemat]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1965, 35 s. Wyd. nast.: [Koszalin 1986]; wyd. 3 Koszalin: Polimer 2001.

Adaptacje

radiowe

Radio 1966 (wyd. 1).

5. W każdą podróż. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 75 s.

6. Upominek jubileuszowy. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1968, 128 s.

Zawartość

Pamiętnik nauczycielki; Niepewny; Władza; Upominek jubileuszowy.

Adaptacje

radiowa opowiadania pt.Upominek jubileuszowy” Radio 1965. [III nagroda w konkursie Polskiego Radia na słuchowisko współczesne w 1965].

7. Jeśli miłość nazwać. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1970, 125 s.

Zawartość

Cykle: Dwie rzeki; Biały cień; Węzły i bruzdy; Podróż na wschód.

8. Człowiek z rybą. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1971, 175 s.

Zawartość

Inny człowiek i ten z rybą; Ząb za ząb; Sen o pistolecie; Nasz bohater, Robert ...; Spowiedź; Chłopiec, który zniszczył swój uśmiech; Ring wolny; Wielka susza; Przygoda w górach; Wino pestkowe; Nekrolog; Tym samym pociągiem; Śnieg; Stary Olkusz; Nie mieliśmy synu, szczęścia; Spotkanie z komendantem; Śmierć po wojnie.

9. Miłość legendą innych. Opowiadanie. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 189 s.

Zawartość

Trapez z kontrafałdą; Miłość legendą innych; Pokój hotelowy 239 albo 329; Chwila; Strumienie rzeki, granice niemożliwe; Córeczka; Przemysław i Ludgarda; Piąta pora roku.

Adaptacje

radiowe

Radio 1971.

10. Wino pestkowe. Opowiadania wybrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 443 s.

Zawartość

Zawiera utwory z poz. : Jasne okno naprzeciwko; Pierwsza posada; Cienie kapitana Darusa; Jakub po wojnie; Balu maskowego nie było; Tylko nagana, – z poz. : Pamiętnik nauczycielki; Upominek jubileuszowy, – z poz. : Wino pestkowe; Ząb za ząb; Wielka susza; Stary Olkusz; Nekrolog; Śnieg, – z poz. : Trapez z kontrafałdą; Córeczka; Piąta pora roku, – nadto: Joasia; Pogorzelisko; Dziadek Piotr; Najdłuższa podróż.

11. Miara dłoni. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1977, 93 s.

12. Naprawdę już po wojnie. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978, 196 s.

Zawartość

Parszywa natura ogniomistrza Kłosa; Wesele u osadników; Zofia Janowiczowa przyjeżdża do baterii; Śmierć konia po wojnie; Sprawiedliwość kanoniera Markieły; Kaczki i świniaki; Pożegnanie kapitana Arszenki; Kanonier Janowicz zwolniony z wojska; Konna podróż Julcia Markieły; Mongołek i karawan; Myszy potrzebują kotów; Zuzia, krowa i mysz; Naprawdę już po wojnie.

13. Bogusław X. Poemat historyczny. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 60 s.

14. Wiersze. Warszawa 1983, 8 s. Wkładka do „Przyjaciółkinr 43.

15. Elegie codzienne. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 93 s.

16. Kto się boi fryzjera. [Monodram]. W: Monodramy. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury 1984 s. 208-218. Por. poz. .

17. Wiersze wybrane. Wybóru dokonał T. Nowak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 187 s.

Zawartość

Zawiera utwory z tomów poz. , , , , .

18. Wyznania najprostsze. Wiersze o miłości. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1984, 110 s. Wyd. osobne fragmentów Duszniki: Muzeum Papiernictwa 1988.

Wyd. bibliofilskie rozdawane zwiedzającym muzeum.

19. Cztery poematy. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1985, 44 s.

Zawartość

Cykle: Kołobrzeski testament; Węzły i bruzdy; Podróże i komunikaty; Lotnik znad Hiroszimy prosi o karę. [Poemat].

Adaptacje

radiowe

poematu: Radio 1966.

20. Ile zawodów ma mama. [Wiersz dla dzieci]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985 [24] s. Wyd. 2 tamże 1987.

21. Spowiedź pamięci; Próba światła. Opowiadania. Olsztyn: Pojezierze 1985, 255 s.

Zawartość

Spowiedź pamięci: Miłość legendą innych; Pamiętnik nauczycielki; Spowiedź pamięci; Upominek jubileuszowy; Piąta pora roku. – Próba światła: Kto się boi fryzjera; Władza; Próba światła; Wino pestkowe; Normalny dziwny człowiek; Niecodzienny alarm nocny; Nasz bohater; Robert ...; Inny człowiek i ten z rybą.

22. Zabawa w wyobraźnię. [Dla dzieci]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, [32] s.

23. Zapiski prowincjonalnego pisarza. [Pamiętnik]. Koszalin: Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturowe 1985, 173 s.

24. Kłania się nam Gogol. [Wiersze]. Koszalin: FENIKS – Z. Janiszewski 1994, 59 s.

25. Trójwyznanie. [Wiersze]. Koszalin: Studio Wydawniczo-Reklamowe GRAMM 1996, 113 s. Wyd. nast.: Koszalin: Polimer 1999, tamże 2001.

26. Zorze archangielskie. [Powieść]. Koszalin: Feniks 1998, 162 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Szczecin: Albatros 2001; wyd. 3 Koszalin: Polimer 2004.

27. Polskie pryszcze. [Wiersze satyryczne?]. Koszalin: Polimer 2000, 132 s.

28. Cień, który wchodzi do środka. [Wiersze]. Koszalin: Polimer 2003, 114 s.

Wiersze z lat 1994-2003.

29. Galop do Wielkiego Lasu. [Opowieść]; Wolanie Wołynia. [Poemat]; Trzy wiersze. Posłowie: Cz. Partacz. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2005, 158 s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Kołobrzeski testament. Polskie Radio 1964.
Koń jak czołg, a nie ułański Fredzikowy... Polskie Radio 1976.
Historia z małpką. Polskie Radio 1978.
Apokryf o wędrówce. Polskie Radio 1980.
Zapach pieniądza. Polskie Radio 1986.

Prace redakcyjne

1. Wiersze nauczycieli. Wybór: C. Kuriata. [Koszalin 1970], [32] s., powielone. Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koszalinie.
2. Na koszalińskiej antenie. [1953-1978]. Red.: W. Król, C. Kuriata. Koszalin: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 61 s.

Zawartość

Zawiera materiały dot. historii rozgłośni Polskiego Radia i TV w Koszalinie, m.in.: C. Kuriata: Literatura w radiu [o współpracy rozgłośni ze środowiskiem twórczym i dorobku w zakresie audycji literackich].
3. Pieśń królowej korony polskiej. (Polska poezja religijna). Wybór: [C. Kuriata] Marceli Łucki. [Koszalin: U. i Z. Dubielscy 1980, [20] s.
4. Z. Przeworska: Na granicy snu. 1980, [20] s.
Wybór wierszy wydany jako wkładka do pisma „Profile Kultury”.
5. L. Janusewicz: Msza żałobna zawieszona między drzewami. 1981, [24] s.
Wybór wierszy wydany jako wkładka do pisma „Profile Kultury”.
6. E. Juszczak: Wiersze. 1981, [24] s.
Wybór wierszy wydany jako wkładka do pisma „Profile Kultury”.
7. A. Jureń: Wiersze. Red. i wstęp: C. Kuriata. Koszalin: Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturowe „Pobrzeże1982, 153 s.
8. G. Mulczyk-Skarżyńska: Chodź. 1982, [18] s.
Wybór wierszy wydany jako wkładka do pisma „Profile Kultury”.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1978, 1979, 1983, 1986, 1988, 2004.

Autor o sobie

C. Kuriata: Jak widzę literaturę. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 46.
C. Kuriata: Głos” z Pegazem w herbie!Głos Pomorza1992 nr 208.

Wywiady

Od awangardy do moralistyki. [Rozm.] K. Nowicki. Pomorze 1966 nr 5.
A jednak sens literatury w moralistyce. [Rozm.] J. Narkowicz. Głos Pomorza 1977 nr 142.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (R. Loth).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

Czesław Kuriata. 50 lat pracy twórczej. Oprac.: A. Kowal. Koszalin: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela 2006, 198 s. [zawiera m.in. wywiady, recenzje książek C. Kuriaty].

Artykuły

J. Narkowicz: Od własnego życiorysu do refleksji obywatelskiej. Profile Kultury 1982 nr 11.
A. Ulman: Wielkie czytanie Kuriaty. Pobrzeże 1983 nr 10.
J. Dąbrowa-Januszewski: Wszedłem do miasta wszystkimi bramami.” „Poezja1988 nr 11.
P. Wągiel: Pług i pióro. W tegoż: Pług, pióro i pędzel. Warszawa 1988.
T. Olszewski: Moralista końca wieku. Poezja 1989 nr 7.

Niebo zrównane z ziemią

S. Czernik: Debiut Czesława Kuriaty. Orka 1961 nr 31.
A. Szmidt: Świadomy epigonizm pod wysokim protektoratem. Współczesność 1961 nr 13.
B. Ostromęcki. „Twórczość1962 nr 2.

Dziewczyna pod kwiatami

Z. Żabicki: Mitologia i styl. Nowe Książki 1962 nr 21.
F. Fornalczyk: Galopem w świat wyobraźni. Nurt 1965 nr 2 [tu także rec.: Galop do wielkiego lasu].

Galop do wielkiego lasu

W. Billip: Trudne dzieciństwo. Nowe Książki 1965 nr 11.
J. Danowski. „Tygodnik Powszechny1965 nr 11.
F. Fornalczyk: Galopem w świat wyobraźni. Nurt 1965 nr 2 [tu także rec.: Dziewczyny pod kwiatami].
K. Nowicki: Trudne dzieciństwo. Pomorze 1965 nr 11.
J. Pieszczachowicz: Dziecko i wojna. Życie Literackie 1965 nr 28.

Powrót księcia Eryka

Z. Pędziński: Próba poematu. Pomorze 1965 nr 23.
M. Orski: Pieśni księcia Eryka. Litery 1966 nr 2.

W każdą podróż

B. Kogut: Słowo przeciw nostalgii. Zapiski Koszalińskie 1966 nr 4.
W.P. Szymański: Poezja bez biografii. Twórczość 1967 nr 2.

Upominek jubileuszowy

K. Nowicki: Porządkowanie samych siebie. Fakty i Myśli 1968 nr 25.
A. Chruszczyński: Zakamarki codzienności. Tygodnik Kulturalny 1969 nr 4.
F. Fornalczyk: Studia samotności. Pobrzeże 1969 nr 1.

Jeśli miłość nazwać

F. Fornalczyk: Czynniki odrębności. Pobrzeże 1970 nr 21.

Człowiek z rybą

M. Szybist: Prozy dzień powszedni. Życie Literackie 1971 nr 29.
J. Pieszczachowicz: W piekiełku konwencji. Nowe Książki 1972 nr 10.

Miłość legendą innych

W. Stańczak: Apologia stereotypu. Nowy Wyraz 1973 nr 7.
M. Orski: O miłości bez legend. Twórczość 1974 nr 2.

Wino pestkowe

Z. Zielonka: Dobre mocne wino. Tygodnik Kulturalny 1974 nr 49.
S. Burkot: w podoranym powietrzu poganiając wrony” „Miesięcznik Literacki1975 nr 2.
J. Termer: Współczesna proza polska. Polonistyka 1975 nr 2.

Miara dłoni

K. Pieńkosz: Na miarę serca i rozumu. Poezja 1978 nr 6.

Naprawdę już po wojnie

E. Biela: Bezpretensjonalna opowieść. Fakty 1979 nr 14.
W. Pawłowski: Opowiastki z Dzikiego Zachodu. Literatura 1979 nr 27.

Bogusław X

J. Mazurczyk: Pieśń o wielkim księciu. Głos Pomorza 1980 nr 157.

Elegie codzienne

Z. Dolecki. „Kierunki1984 nr 20.
W. Tkaczuk: Rozróżniać, aby scalać. Nowe Książki 1984 nr 4.

Wiersze wybrane [2004]

G. Korzeniowska: Miara poety. Tu i Teraz 1984 nr 37.