BIO

Urodzony 18 maja 1940 w Czerwonce pod Makowem Mazowieckim; syn Tadeusza Kupiszewskiego, organisty, i Ewy Stanisławy z Siarkowskich. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Krępie. W 1956 debiutował wierszem Portret matki, opublikowanym na łamach dodatku kulturalno-literackiego tygodnika „Nowa Wieś” (nr 13). W 1960 ukończył Liceum Pedagogiczne w Ostrołęce. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej. Od 1960 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Lipie pod Przasnyszem (z przerwą w 1961-63 na służbę wojskową w Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie). W 1964 został członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL). W 1965 ożenił się z Teresą Liszewską, nauczycielką, i w tymże roku przeniósł się do Osówca, gdzie uczył w szkole podstawowej. Równocześnie od 1964 studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim; w 1969 uzyskał magisterium. Od 1966 był członkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, a od 1968 należał do Nauczycielskiego Klubu Literackiego przy Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). W 1968 podjął pracę pedagogiczną w Liceum Ogólnokształcącym w Chorzelach, gdzie też w 1969-75 pełnił funkcję prezesa Miejsko-Gminnego Komitetu ZSL oraz przewodniczącego Miejsko-Gminnej Rady Narodowej. Kontynuując twórczość literacką publikował wiersze i prozę w „Poezji” (1968-80), „Barwach” (1969-76) oraz „Głosie Nauczycielskim” (1973-87). Od 1972 był członkiem grupy poetyckiej Narew. W 1975 przeniósł się do Ostrołęki i pracował jako starszy instruktor w Wojewódzkim Komitecie ZSL, a od 1982 jako nauczyciel w Studium Nauczycielskim. W 1978-87 należał do Klubu Literackiego „Narew” w Ostrołęce. Współpracował w 1979-83 z czasopismami: „Tygodnik Ostrołęcki” (tu m.in. stały felieton pt. Rozmowy z córką) oraz „Zielony Sztandar” (tu m.in. stały felieton pt. Listy do ojca; podpisywany Twój syn). W 1984 został członkiem Związku Literatów Polskich. W 1989-92 był współredaktorem wydawanego w Ostrołęce kwartalnika literacko-artystycznego „Pracownia”. Po przejściu na emeryturę w 1990 podjął pracę w Kolegium Nauczycielskim. W tymże roku został członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1974), Złotą Odznaką ZNP (1974), Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991). Zmarł 8 sierpnia 2000 w Ostrołęce.

Twórczość

1. Okruchy iglastego serca. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych 1975, 11 s.

Współwyd. z sześcioma innymi zbiorkami wierszy pod wspólnym tytułem: Arkusze poetyckie Grupy Narew.

2. Opisanie ciszy. [Wiersze]. Wstęp: T. Nowak. Warszawa.: Iskry 1976, 56 s.

3. Kto był wyżej. [Opowiadania]. Warszawa.: Iskry 1979, 139 s.

Zawartość

Zawiera: Guzik; O ósmej u sołtysa; Geometria; Dług; Takie miałeś ręce; Mały polny bratek; Kto był wyżej.

4. Miałbym taki piękny pogrzeb. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1981, 164 s.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: H. Szof. Polskie Radio 1981.

5. Nie bójcie się dnia. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1981, 111 s.

6. Koniak dla Anioła Stróża. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 266 s.

7. Pokochać w sierpniu. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 250 s.

Nagrody

Nagroda im. S. Piętaka w 1985.

8. Wiara, nadzieja, miłość. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1985, 260 s.

9. Ktoś powiedział. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 225 s.

Nagrody

III nagroda w konkursie z okazji 90-lecia ruchu ludowego.

Przekłady

węgierski

Valaki azt mondta. [Przeł.] L. Pálfalvi [Budapest 1989].

10. Za grzechy cudze i własne. [Powieść]. Tygodnik Ostrołęcki 1988 nr 10 – 1989 nr 13. Wyd. osobne Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; Ostrołęka: Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki 1998, 339 s.

11. Miłość zostawia ciszę. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989, 260 s.

12. Błogosławiona niewierność. [Wiersze]. Ostrołęka: Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki; Warszawa: IBiS 2000, 95 s.

13. Cień kwitnących akacji. [Powieść]. Ostrołęka: Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki 2001, 205 s.

Prace redakcyjne

1. O wstęgę Orzyca. Almanach poezji. Nagrodzone i wyróżnione wiersze w IV Wojewódzkim Konkursie Poetyckim. Red.: E. Kupiszewski, S.J. Maciąga, J. Włoczkowska. Maków Mazowiecki: Miejski Dom Kultury; Miejska Biblioteka Publiczna 1999, 46 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Autor o sobie

E. Kupiszewski: Zwątpiłem. Poezja 1987 nr 6.

Słowniki i bibliografie

J. Mikulska: Edward Kupiszewski 1940-2000. Bibliografia. Ostrołęka: Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego 2005, 48 s.

Ogólne

Artykuły

A. Nawrocki: Pisarz w cieniu krytyki. Kultura 1986 nr 33.
H. Kowalewska: Książki, które nie zaskakują. Nowe Książki 1988 nr 5.
[W. Woźniak] WW: Przerwane sześćdziesiąte pierwsze okrążenie Edwarda Kupiszewskiego. Pracownia 2000 nr 22.

Opisanie ciszy

J. Zacharska: Poeta zwykłej powszedniości. Poezja 1978 nr 9.

Kto był wyżej

Z. Beszczyńska: Zapach chleba. Nowe Książki 1980 nr 9.

Pokochać w sierpniu

M. Gorczyca: Gorący sierpień. Tygodnik Kulturalny 1985 nr 46.
P. Wasilewski: Splamione miłości. Kultura 1986 nr 8.
K. Kuczkowski: Teatrzyk lalek Edwarda Kupiszewskiego. Okolice 1987 s.123-125.