BIO

Urodzony 11 września 1937 w Katowicach; syn Stanisława Kulki i Marii z Droniów. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał u babki w Ochojcu na Górnym Śląsku. Po zakończeniu wojny rozpoczął naukę w Szkole nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach; w X klasie z powodów finansowych przerwał naukę. Debiutował w 1955 artykułami ogłoszonymi na łamach „Naszego Życia”, wydawanego przy katowickim Pałacu Młodzieży; z pismem tym współpracował do 1957. Za właściwy debiut uważa wiersz pt. Jesień i dziewczyna, wydrukowany w 1957 w „Trybunie Robotniczej” (nr 243). W 1956-57 publikował swoje utwory także m.in. w „Wiadomościach Sosnowieckich”. W 1957 był współzałożycielem i członkiem grupy literackiej Reduta 57. W tym czasie pracował kolejno jako konwojent w Zakładach Transportowych w Wełnowcu, bibliotekarz w Murckach (powiat tyski), archiwista w redakcji „Wiadomości Sosnowieckich”. W 1958 wyjechał do Kłodzka i podjął pracę w redakcji „Głosu Ziemi Kłodzkiej”, następnie jako kierownik świetlicy w Krasnowidzkich Zakładach Przemysłu Bawełnianego (1959), a w 1960 jako portier w Kłodzkich Zakładach Metalowych. Rozwijał działalność kulturalną. W 1960 zainicjował, wspólnie z Anną Zelenay, Kłodzką Wiosnę Poetycką i do 1972 był jej współorganizatorem. W 1962 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W 1961-62 pracował jako instruktor w Powiatowym Domu Kultury (m.in. organizował wieczory autorskie); od 1964 jako starszy pomocnik muzealny w Muzeum Ziemi Kłodzkiej zajmował się m.in. sprawami wydawniczymi, a w 1966-68 był sekretarzem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej. W 1966 zawarł związek małżeński z Krystyną Łuską (rozwiedzeni). W 1968 przeszedł na rentę inwalidzką. Od 1969 był członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP; do rozwiązania Związku w 1983). W 1974 ożenił się z Barbarą Wojtczak. W 1977 z powodów zdrowotnych wyjechał do Łomży. Był organizatorem życia kulturalnego i literackiego na tym terenie m.in., Łomżyńskich Dni Literatury, Dialogów o sztuce; w 1978 założył Łomżyński Klub Literacki i został jego prezesem. Kontynuował twórczość literacką. Współpracował z Polskim Radiem. Był laureatem konkursów literackich. W 1978 został członkiem Stronnictwa Demokratycznego. W 1980 ogłosił w tygodniku łomżyńskim „Kontakty” cykl felietonów pt. Poufny dziennik bez dat. W tymże roku otrzymał nagrodę literacką Wydawnictwa Epoka. W 1980-84 redagował „Łomżyńskie Zeszyty Literackie.” W 1985-92 był członkiem nowego ZLP. W 1990 rozpoczął współpracę z kwartalnikiem literacko-artystycznym „Pracownia.” W 1992 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wyróżniony Złotą Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska” (1974), medalem „Za Zasługi dla m. Kłodzka” (1974), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury ”(1980), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1982), odznaką „Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego”. W 1997 otrzymał tytuł honorowego obywatela m. Łomży. Zmarł 30 grudnia 2000 w Łomży.
Od 2003 organizowane są w Łomży konkursy poetyckie im. J. Kulki.

Twórczość

1. Projekt zachodu słońca. [Wiersze]. Kłodzko: Wydział Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Kłodzku 1962, 32 s.

Zawartość

Cykle: Przeprawa na drugą stronę; Projekt zachodu słońca; Podróż niedokończona.

2. Niedaleko twierdzy. [Poemat]. Kłodzko 1965, [7] k.

Nagrody

Nagroda artystyczna m. Kłodzka w 1966.

3. Zmiana bolesna. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 32 s.

4. ... więc jestem. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 79 s.

5. Droga poprzez cień. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1975, 74 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Traktat z pogranicza wiwisekcji; Studium z zakresu estetyki późnej jesieni; Z cyklu „Podróże”.

6. Spłoszyć sen. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1977, 57 s.

7. Podwójne salto. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 59 s.

8. Krąg otwarty. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1981, 68 s.

9. ... A ze sług twoich ogień płonący... W 800-lecie urodzin św. Franciszka z Asyżu. [Poemat]. Posłowie: A. Wiwatowski. Warszawa: Bracia Mniejsi Kapucyni 1982, 31 s.

10. Kamienie wołać będą. [Poemat]. Łomża: [b.w.] 1982, 16 s.

11. I powraca wiatr... Wiersze wybrane. Wstęp: T. Mocarski. Łomża: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych [1984], [28] s.

12. Ucieczka do Czarnolasu. [Poemat]. Łomża: Wojewódzki Dom Kultury 1984, [16] s.

13. Czemu tego nie zrobili Polacy. [Wiersze]. Łomża: Wojewódzki Dom Kultury 1986, [12] s.

14. Ten. [Wiersze]. Warszawa: Wydawnictwo Epoka 1987, 62 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Ten; Tęsknoty.

15. Dla ciebie ten widok z okna. Wybór wierszy z lat 1969-1979. Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka1990, 146 s.

16. Obcym wstęp wzbroniony. [Opowiadania]. Łomża: Oficyna Wydawnicza „Stopka1991, 79 s.

Zawartość

Cienie w ogrodach; Wizyta u Irny; Wesele niedaleko ruin zamku; Obcym wstęp wzbroniony; Umocz usta w cierpkim winie; Cyganka prawdę ci powie; Konwojent nie wyruszył w drogę; Kobiety nawet kwiatkiem; Godność; Być poetą; Literatura i szachy; Cegła została kupiona; Oczekiwanie; Johny; Zwykła codzienność; Sztuczny kwiat w butonierce.

17. Nie ma wyjścia z labiryntu. [Wiersze]. Warszawa: Latona 1992, 94 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Kolędy; Impresje na temat Edwarda Müncha; Kamienie wołać będą.

18. Traktat o szarej godzinie. [Wiersze]. Łomża: Kontakty 1994, 80 s.

19. Barwy nocy. [Wiersze i proza]. Łomża: Kontakty1996, 68 s.

20. Romanse z historią. [Eseje]. Warszawa: Przedświt 1997, 123 s.

21. Wiersze wybrane. Wybór i wstęp: K. Karasek. Warszawa: Przedświt 1997, 201 s.

22. Łowca złudzeń. [Wiersze]. Łomża: Miej. Dom Kultury; Dom Środowisk Twórczych 1999, 68 s.

23. Odczuwanie duszy. Glosa o poezji i dramatach Karola Wojtyły. Łomża: Miejski Dom Kultury; Dom Środowisk Twórczych 1999, 24 s.

Teksty do utworów muzycznych

• „Tajemnice wytrwania. [Tekst do oratorium; Rzecz o Błogosławionym Honoracie Koźmińskim]. Warszawa 1990.

Prace redakcyjne

1. Duszniki-Zdrój. Red.: J. Kulka. Kłodzko: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej 1967, 12 s.
2. Muzeum i ochrona zabytków na terenie Ziemi Kłodzkiej. Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1967.
3. Kurpiowska sztuka ludowa. Łomża: Muzeum Okręgowe w Łomży, Łomżyński Klub Literacki 1979, 18 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989.

Wywiady

Najtrudniej pisać najprościej. Rozm. J. Brodziuk. Warmia i Mazury 1984 nr 7.
Dorastanie do optymizmu. Rozm. J. Brodziuk. Gazeta Współczesna 1987 nr 194.
Lubię niemożliwe. Rozm. M. Żmijewska. „Gazeta Wyborcza” dod. „Gazeta w Białymstoku 2000 nr 291.

Ogólne

Artykuły

[W. Woźniak] W.W.: Zmarł Jan Kulka. Pracownia 2001 nr 1.

Zmiana bolesna

J. Łukasiewicz: Z galerii poetów „Zmiana bolesna. Odra 1970 nr 5.

... więc jestem

I. Maciejewska: Tren poety współczesnego. Odra 1973 nr 11.
S. Melkowski: Drzewo życia w dwóch kolorach. Nowe Książki 1973 nr 23, przedruk w tegoż: Rówieśnicy i bracia starsi. Warszawa 1980.

Droga poprzez cień

J. Łukasiewicz: Na dobrej drodze. Odra 1975 nr 10.
T. Komendant: Równanoc. Nowy Wyraz 1976 nr 1.

Spłoszyć sen

A. Nasiłowska: Droga do Werony. Poezja 1978 nr 3.

Podwójne salto

T.J. Żółciński: Przeszłość i teraźniejszość. Fakty 1978 nr 51/53.
B. Riss: W kręgu retoryki. Nowe Książki 1979 nr 3.

Romanse z historią

J. Sikora: Jana Kulki przelotne miłostki z historią. Kontakty 1998 nr 11.