BIO

Urodzony 30 kwietnia 1929 w Warszawie w rodzinie nauczycielskiej; syn Franciszka Kubiaka i Cecylii z Damięckich, brat Tadeusza Kubiaka, poety i Tadeusza Kubiaka, historyka sztuki. Po wojnie uczęszczał do Liceum im. Powstańców Warszawy. Od 1948 studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1952 uzyskał magisterium. Debiutował w 1946 notatką polemiczną pt. Nie zapominać o kulturze duchowej, opublikowaną w krakowskim tygodniku młodzieżowym „Młoda Rzeczpospolita” (nr 13). Od 1949 publikował recenzje literackie; pierwsza, pt. Poezja czyli radość, ogłoszona w tygodniku „Dziś i Jutro” (nr 8), była omówieniem książki Gilberta Keitha Chestertona Św. Franciszek z Asyżu. W tymże piśmie debiutował jako tłumacz przekładem fragmentu prozy Chestertona pt. Człowiek w jaskini (1949 nr 36). Od tegoż roku publikował artykuły i eseje w „Słowie Powszechnym” (do 1951) i „Znaku”, a od 1950 w „Tygodniku Powszechnym”. W 1951 otrzymał Nagrodę Literacką Młodych im. W. Pietrzaka. W 1951-53 pracował w redakcji „Tygodnika Powszechnego”. W 1952-53 uczył łaciny w Liceum pod wezwaniem św. Augustyna w Warszawie. W 1953 ożenił się z Henryką Ramuk, inżynierem chemikiem. W 1956 przeniósł się do Krakowa i pracował w dziale literackim wznowionego „Tygodnika Powszechnego” (tu m.in. esej pt. Natura i obłęd, nr 1 z 25 grudnia); stałą współpracę z pismem, w którym zamieszczał eseje, artykuły, przekłady i recenzje, kontynuował także po powrocie do Warszawy w 1959. Od 1960 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1963 otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie, w 1967 nagrodę Polskiego PEN Clubu. W 1975 został członkiem Polskiego PEN Clubu (od 1976 członek Zarządu). W latach siedemdziesiątych odbył liczne podróże do Włoch i Grecji oraz do Stanów Zjednoczonych; uczestniczył w International Writing Program w University of Iowa (1975), wygłaszał prelekcje o kulturze polskiej w Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1976) oraz na kilku uniwersytetach amerykańskich (1978, 1987). Kontynuował współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym”; w 1976-78 publikował m.in. cykl reportaży pt. Notatki amerykańskie. Jego przekłady poetyckie ukazywały się w wielu czasopismach, m.in. w „Meandrze” (od 1981). Otrzymał nagrodę literacką Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1980), nagrodę ZAiKS-u za przekłady poetyckie (1981, 1988), nagrodę „Literatury na Świecie” za najlepszy przekład poetycki 1981 r. (1982). Brał udział w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie. W 1989 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W tymże roku należał do komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1990 otrzymał nagrodę edytorską Polskiego PEN Clubu, w 1992 Medal im. A. Kamieńskiej za wybitne dokonania twórcze i pracę na rzecz chrześcijańskiej wspólnoty, a w 1993 nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Za całokształt twórczości otrzymał nagrodę im. S. Vincenza (1996), Nagrodę Wielką Fundacji Kultury (1998), nagrodę literacką im. W. Reymonta przyznaną przez Związek Rzemiosła Polskiego (2001) oraz papieską nagrodę Totus, przyznaną za humanistyczne przesłanie dzieł (2002). W 1994 doktoryzował się na UW na podstawie rozprawy Studia nad twórczością Klemensa Janickiego i Jana Kochanowskiego (promotor: prof. Janusz Pelc). Odznaczony greckim Złotym Krzyżem Zasługi (1996) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1997). Zmarł 19 marca 2004 w Warszawie.

Twórczość

1. Półmrok ludzkiego świata. [Eseje]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1963, 220 s. Wyd. 2 ze słowem wstępnym H. Malewskiej tamże 2001, 184 s.

Pierwodruk w czasopismach: „Tygodnik Powszechny”, „Znak”.

Zawartość

Wstęp. – Pobojowisko: Dziwna wyspa; Nad Nilem i Eufratem; Margines historii; Zdobywcy; Pieśniarz, którego nie znamy; Homer i Orfeusz; W obozie zdobywców; Pobojowisko. – Szukanie prawdy: Pascal; Magia Leśmiana; Rozmowa poprzez wieki; Z Augustyna; Król Dawid; Księga Hioba; Pożegnanie w Ostii.

2. Wędrówki po stuleciach. [Eseje]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1969, 233 s.

Pierwodruk w czasopismach: „Twórczość”, „Tygodnik Powszechny”, „Znak”.

Zawartość

Wstęp. – Poezja grecka; Poezja w historii; Tajemnica IV Eklogi [Wergiliusza]; Wiersz Horacjański; W kraju łagodnych wzgórz [Legendy o Kindze]. – Z Dantego: Sonety; Dante – jego jeden dzień; Erazm z Rotterdamu po pięciu wiekach; Co zawdzięczamy J. Kochanowskiemu; John Keats; Z Johna Keatsa; Zraniony jastrząb [dot. wiersza R. Jeffersa o zranionym jastrzębiu i „Vademecum” C.K. Norwida]; Łacina i greka; Doświadczenie greckie [dot. literatury nowogreckiej]; Kawafis Aleksandryjczyk [K. Kawafis]; Seferis – skały i zielona gałązka; Z Jorgosa Seferisa.

3. Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 235 s.

Zawartość

Głosy z dawnego świata [dot. starożytnej poezji greckiej]; W Likejonie i w Aleksandrii [„Poetyka” Arystotelesa]; Wędrówka przez wieki [dot. poezji łacińskiej]; Pieśni i fraszki [J. Kochanowskiego]; Na progu epiki [„Psałterz” J. Kochanowskiego, J. Milton]; W Juzdowie i w Ludlow [„Odprawa posłów greckich” J. Kochanowskiego i „Comus” J. Miltona]; Mimesis czy poiesis? [na przykładzie „Raju utraconego” J. Miltona]; Świt romantyzmu [W. Blake]; Pieśni pasterza [„Pieśni niewinności i doświadczenia” W. Blake'a]; Patheticon [pojęcie „niewinności” i „doświadczenia”]; Nowe ballady [„Ballady liryczne” W. Wordswortha i S. Coleridge'a]; Poezja pamięci [„Tintern Abbey” W. Wordswortha]; Wyobraźnia i „ostra linia” [„Księgi prorocze” W. Blake'a]; Rozdroże [„Preludium” W. Wordswortha]; Droga do epopei [twórczość A. Mickiewicza]; Spokój epicki [poezja W. Wordswortha]; W rydwanie wróżki [„Królowa Mab” P.B. Shelleya]; Poimandres i Alastor [P.B. Shelley a Platon i hermetyzm]; W kręgu platońskim [„Alastor” P.B. Shelleya i „Godzina myśli” J. Słowackiego]; W kręgu „stylu nowego” [„Życie nowe” Dantego]; Jeszcze bardziej nowe [J. Słowacki i P.B. Shelley]; Rzemiosło [J. Keats]; Rzemiosło i wiedza [J. Keats]; Przemiany króla Leara [„Hyperion” J. Keatsa]; Północ i południe [„Hyperion” J. Keatsa]; Ody [J. Keatsa]; W wielkim lesie [„Upadek Hyperiona – sen” J. Keatsa a „Boska Komedia” Dantego]; Vademecum [C.K. Norwid i R. Browning]; Ogrody [A. Rimbaud, A. Tennyson, S. Mallarmé]; Ulice miasta [„Ziemia jałowa” T.S. Eliota]. – Także fragmenty poetyckie w przekładach Z. Kubiaka.

4. Słowo o znaczeniu pracy edytorskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 12 s.

Wygłoszony 13 XII 1978 na zebraniu Polskiego PEN Clubu, poświęconym wręczeniu nagród J.W. Gomulickiemu i P. Hertzowi.

5. Jak w zwierciadle. [Eseje]. Warszawa: ATK 1985, 400 s.

Zawartość

Przedmowa. – Doświadczenia podróżne: Ziemia sądecka; Sandomierz; Nowy Jork – ogródki i księgarnie; Domki obsypane śniegiem; Sycylia; Krzyż w Herkulanum; Umbria; Na tropach Eneasza; Rzym romantyczny. – Podróże literackie: Poezja Biblii; O jednym wersecie; Janicjusz; Psałterz Kochanowskiego; O dwóch stylach Mickiewicza; Mowa słowiańsko-łacińska; Słowacki inaczej czytany; Klasyk polskiej prozy [J. Parandowski]; Wędrówki Andrzeja Jawienia [o K. Wojtyle]; Wizerunek humanisty [o K. Morawskim]; Jorgosa Seferisa poszukiwanie ojczyzny; Monumentum intelligentiae [G. Herbert]; Burza i cisza [dot. W. Blake'a]; Dzieło św. Katarzyny i jego polski tłumacz [„Księgi Miłosierdzia Bożego czyli Dialog” w przekł. L. Staffa]; Wędrówka ku sztuce dantejskiej [dot. J. Keatsa]; O tłumaczeniu wierszy; Jeden dzień Dantego; Spotkania [dot.Boskiej Komedii” Dantego]; Tamten świat już starożytny; Wokół T.S. Eliota.

6. Przestrzeń dzieł wiecznych. Eseje o tradycji kultury śródziemnomorskiej. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1993, 285 s.

Nagrody

Wyróżnienie „Tygodnik Powszechny” oraz Nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej w 1994.

Zawartość

Natura i obłęd; Poeta czarnoleski [J. Kochanowski]; Wielkie miasto; Pożegnanie dzieciństwa; Orzeźwiająca oschłość gallicka; Język ojczysty; Gwiazdka, święto domowe; Głos dziecka; Zabawność łgarstwa i radość z prawdy; Amor librorum; Czar bedekerów; Cnota obojętności; Stratford; Kraszewski; Sulmona; Paestum; Cnota siły; Między kasynem a eposem; Kwietniowe daty; Wieża z kości słoniowej; Eleuzis; Fin-de-siècle; Zmierzch i świt nad Morzem Śródziemnym; Inskrypcja z katakumb; Gałązka, żaby, blaszanki; O poezji absolutnej i o polskości; Dialog z Karlem Dedeciusem; Henryk [o H. Krzeczkowskim]; Ogrody watykańskie, światło, tajemnica; Krakowskie wspomnienie; Mykeny; Matka Mickiewicza [Barbara Mickiewiczowa]; Jeszcze raz o pani Barbarze; Heraklit nad rzeką czasu; Rozmyślanie o Delfach; Dobry Pasterz; Wędrówka Jawnuty i dąb Tassa; Rozmowy intymne Petrarki; Polska śródziemnomorska; Dary od przyjaciół; Stefan Kisielewski; Polska Stefana Kisielewskiego; Rzym, plac Świętego Piotra, 21 września; Wspomnienie o Dobiesławie Damięckim; Zapiski znad rzeki Lete; Z naturą spór; Vincenzowie; Ból przemieniony; Słodycz śródziemnomorska; O nienawiści i o życiu wewnętrznym; Lot i ból; Tradycja klasyczna; Co zawdzięczamy Jerzemu Turowiczowi; Przestrzeń dzieł wiecznych. [Wywiad; rozm.] T. Fiałkowski.

7. Kawafis Aleksandryjczyk. [Biografia]. Warszawa: Tenten 1995, 278 s.

Nagrody

Nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej oraz poznańska nagroda Książka Wiosny w 1995.

8. Brewiarz Europejczyka. [Szkice]. Wstępem poprzedził B. Pociej. Warszawa: Biblioteka „Więzi1996, 258 s. Wyd. 2 poprawione tamże 1998.

9. Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa: Świat Książki 1997, 573 s. Wyd. nast. tamże 2003.

Nagrody

Nagroda „Odry” i nagroda publiczności w konkursie „Nike” (1998).

10. Literatura Greków i Rzymian. Warszawa: Świat Książki 1999, 655 s. Wyd. nast. poszerzone tamże 2003.

11. Uśmiech Kore. [Szkice]. Warszawa: Biblioteka „Więzi2000, 276 s.

12. Nowy brewiarz Europejczyka. [Szkice]. Wstęp: B. Pociej. Warszawa: Biblioteka „Więzi2001, 313 s.

13. Zwierciadło Śródziemnomorza. Rozmowy z Zygmuntem Kubiakiem. [Rozm.] Z. Skibiński. Warszawa: Tygiel Kultury” „Fakty2002, 133 s.

14. Dzieje Greków i Rzymian. Piękno i gorycz Europy. Warszawa: Świat Książki 2003, 542 s.

Przekłady

1. W. Shakespeare: Dwaj panowie z Werony. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 146 s.
2. G.G.N. Byron: Listy z lat 1803-1813. W: G.G.N. Byron: Z pism. Listy i pamiętniki. Red.: J. Żuławski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960 s. 21-118.
3. Muza grecka. Epigramaty z Antologii Palatyńskiej. Wybrał, oprac., przeł. i wstępem opatrzył Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 310 s. Wyd. nast.: wyd. 2 rozszerzone tamże 1968; pt. Antologia palatyńska. (Anthologia Graeca. Anthologia Palatina). Wybór, przekł. i oprac.: Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978; wyd. inne Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1992.
4. R. Graves: Żona pana Miltona. [Powieść]. Przeł.: C. Żółtowska i Z. Kubiak. Wiersze przeł. Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 469 s. [Wyd. 2] Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2005.
5. I. Flavius: Dawne dzieje Izraela. Pierwsze tłumaczenie polskie z greckiego: Z. Kubiak, J. Radożycki. Red.: E. Dąbrowski. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1962, 1060 s. Wyd. 2 tamże 1979; wyd. 3 cz. 1-2 Warszawa: Rytm 1993.
6. Muza rzymska. Antologia poezji starożytnego Rzymu. Wybór, oprac., przeł. i wstępem poprzedził Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 204 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1974; z podtytułem Poezja starożytnego Rzymu. Warszawa: Split Trading 1992.
7. A.L. Basham: Indie. Od początku dziejów do podboju muzułmańskiego. Przedmowa, nazewnictwo i redakcja naukowa: E. Słuszkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 617 s. Wyd. 2 tamże 1973.
8. K. Kawafis: Wybór wierszy. Wybrał, przeł. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 169 s. Wyd. 2 znacznie powiększone tamże 1978. Por. poz. , , .
9. J.H. Newman: Rozmyślania i modlitwy. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1967, 290 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1973, wyd. 3 1985, wyd. 4 poszerzone 1995.
10. J.T. Milik: Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1968, 163 s.
11. Z. Adamczewski: Tragiczny protest. [Studia]. Przeł. z angielskiego Z. Kubiak. Posłowie: W. Maciąg. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 413 s.
12. Antologia poezji nowogreckiej. Wybrał, przeł. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 209 s.
13. A. Tennyson: Poezje wybrane. Wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 98 s.
14. W. Blake: Poezje wybrane. Wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 151 s. Wyd. nast. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1991.
15. S.T. Coleridge: Aforyzmy. Wybrał i przeł. Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 87 s.
16. M. Dillon, N.K. Chadwick: Ze świata Celtów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 352 s.
17. K. Janicjusz: Poezje wybrane. Wybór, oprac., przekł. [z łaciny] i wstęp Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 99 s. Por. poz. , .
18. Ch.H. Dodd: Założyciel chrześcijaństwa. Paris: Éditions du Dialogue 1978, 181 s. Wyd. nast. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1983.
19. M. Grant: Mity rzymskie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 289 s. Wyd. 2 tamże 1993.
20. D. Scarlatti: Narciso. Libretto: P. Rolk na podstawie „Amour d'un ombra e gelosia d'un aura” z r. 1720. [Opera]. Przeł.: M. Bristiger i Z. Kubiak. Wystawienie: Warszawa, Teatr Wielki 1978.
21. Święty Augustyn: Wyznania. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1978, 304 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 1982, wyd. 3 1987 przeł., wstępem opatrzył i kalendarium oprac. Z. Kubiak. , wyd. 4 1992; Warszawa: Unia 1993; [wyd. 5] Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1994; [wyd. 7] tamże 1997; wyd. 2 [!] dodruk 1998; Warszawa: Świat Książki 1999; wyd. 3 poprawione Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 2003.
Wydanie z 1993 bibliofilskie.

Nagrody

Nagroda im. ks. J. Tischnera przyznana pośmiertnie przez wydawnictwo „Znak” (2004).
22. W. Wordsworth: Poezje wybrane. Wybór, przekł. i wstęp Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 94 s.
23. K. Janicjusz: Poezje wybrane. Wybrał, przeł. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979, 137 s. Por. poz. .
24. K. Kawafis: Poezje wybrane. Wybrał, przeł. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979, 160 s. Por. poz. , , .
25. K. Kawafis: Wiersze zebrane. Przeł. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 392 s. Por. poz. , , .
26. S.T. Coleridge: Poezje wybrane. Wybrał i przeł. Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 139 s.
27. Wergiliusz: Eneida. Przeł. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 460 s. Wyd. nast. Kraków: Oficyna Literacka 1994; [wyd. 2] Warszawa: Świat Książki 1998.

Nagrody

Nagroda Kulturalna „Solidarności” przyznana przez Komitet Kultury Niezależnej (1987), nagroda Stowarzyszenia Autorów „Zaiks” (1988), nagroda specjalna „Literatury na Świecie” (1988) oraz włoska nagroda Premio Canaletto (1989).
28. T. Hardy: Poezje wybrane. Wybór, oprac., przekł. i wstęp: Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 127 s.
29. J. Kochanowski: Dworzanki czyli Książeczka epigramatów. Przeł. [z łaciny] i oprac. Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 106 s.
30. Th. Kyd: Tragedia hiszpańska. [Utwór dramatyczny]. W: Dramat elżbietański. T. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989 s. 54-160.
31. H. Oosterhuis: Dzieci ubogiego. [Wiersze]. Z tekstu niderlandzkiego przeł. Z. Kubiak. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1990, 50 s.
32. K. Kawafis: Wiersze zebrane. Wydanie nowe, zawierające wiele utworów dotąd nieznanych. Przeł. i oprac. Z. Kubiak. Warszawa: Res Publica, RePrint 1992, 384 s. Wyd. nast. Warszawa: Tenten 1995. Por. poz. , , .
33. Medytacje Janicjusza [K. Janickiego]. [Przeł., słowem wstępnym opatrzył i kalendarium zestawił] Z. Kubiak. Warszawa: Split Trading 1993, 211 s.
34. Twarde dno snu. Tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego: Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Longfellow, Tennyson, Fitzgerald, Hardy w wyborze, oprac. i przekł. Z. Kubiaka. Kraków: Oficyna Literacka 1993, 553 s. Wyd. 2 Warszawa: Noir sur Blanc 2002, 571 s.
35. Platona poezja i mądrość. Teksty wybrał, przeł. i skomentował Z. Kubiak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1996, 104 s.
36. K. Kawafis: Wiersze i proza. Przeł. i komentarzem opatrzył Z. Kubiak. Warszawa: Świat Książki 2001, 478 s.
37. Ewangelia według św. Łukasza. W przekł. Z. Kubiak. dokonanym pod patronatem M. Czajkowskiego. Warszawa: Świat Książki 2004, 132 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. R. Graves: Mity greckie. Przeł. H. Krzeczkowski. Wstęp: A. Krawczuk. Nazewnictwo Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 707 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1974, wyd. 4 1982, wyd. 5 1992.
Od wydania 3: Nazewnictwo i redakcja naukowa: Z. Kubiak.
2. Sofokles: Tragedie. Przeł. K. Morawski. Oprac. i wstęp Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 584 s.

Zawartość

Ajas; Antygona; Trachinki; Król Edyp; Elektra; Filoktet; Edyp w Kolonos.
3. N.P. Owidiusz: Poezje wybrane. Wybór i oprac. Z. Kubiak. Przeł. Z. Kubiak, B. Kiciński, J. Sękowski. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 147 s.
4. Homer: Dzieła. T. 1. Iliada. Przeł. F.K. Dmochowski. T. 2. Odyseja. Przeł. L. Siemieński. Z oryginału skolacjonował, oprac. koment. opatrzył i aneks zestawił Z. Kubiak. Wstęp Z. Kubiak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1990, 669 + 589 s.; Warszawa: Unia 1992.
Wydanie z 1992 bibliofilskie.

Nagrody

Nagroda edytorska Polskiego PEN Clubu w 1990.
5. P. Hertz: Poezje wybrane. Wstęp Z. Kubiak. Wybór: Z. Kubiak i K. Górski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1992, 141 s.
6. Przyjaźnie poetyckie Józefa Wittlina. [Wiersze]. Oprac. i posłowiem opatrzył Z. Kubiak. [Noty o poetach hiszp. przejrzał M.L. Kalinowski]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1995, 140 s.
7. Grecy o miłości, szczęściu i życiu. Epigramaty z Antologii Palatyńskiej. Wybór Z. Kubiak. Warszawa: Libros 2002, 270 s.

Zob. też Przekłady poz. , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1978, 1989.

Wywiady

• zob. też Twórczość poz. .
Rozmowa z Z. Kubiak. [Rozm.] W.P. Szymański. Tygodnik Powszechny 1965 nr 36, przedruk w: W.P. Szymański: Rozmowy z pisarzami. Kraków 1981.
Moja Europa. [Rozm.] J. Ciechanowicz. Życie Warszawy 1989 nr 187.
Pożytki z Homera. [Rozm.] J. Ciechanowicz. Życie Warszawy 1990 nr 280.
Przestrzeń dzieł wiecznych. [Rozm.] T. Fiałkowski. Tygodnik Powszechny 1990 nr 47, przedruk w: Z. Kubiak: Przestrzeń dzieł wiecznych. Kraków 1993.
Sztuka przekładu. [Rozm.:] A. Jóźwiak, P. Piasecki, T.W. Brzozowski. Świat Literacki 1991 nr 1.
Rok urodzaju. [Rozm.] T. Fiałkowski. Tygodnik Powszechny 1993 nr 35.
Historia i wieczność. [Rozm.] M. Klecel. Nowe Książki 1994 nr 1.
Drogami Kawafisa. [Rozm.] T. Fiałkowski. Tygodnik Powszechny 1995 nr 28.
Świat to przypowieść. Rozm. G. Kalinowski. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 4.
Nie znacie dnia ani godziny. Rozm. M. Klecel. Rzeczpospolita 1998 nr 68 [dot.: Mitologia Greków i Rzymian].
Trzeźwość i męstwo. Rozm. M. Cichy. Gazeta Wyborcza 1998 nr 224.
Własna substancja duszy. Rozm. B.N. Łopieńska. W: B.N. Łopieńska: Książki i ludzie. Warszawa 1998.
Augustyn w okowach historii. Rozm.: A. Krawczyk, P.W. Zorkowski. Topos 1999 nr 5/6.
Moja Polska jest śródziemnomorska. Rozm. E. Likowska. Przegląd 2000 nr 8.
Sekret nieśmiertelności. Rozm. P. Czapczyk. Rzeczpospolita 2000 nr 48.
W każdym człowieku jest wszystko. Rozm. P. Czapczyk. Tygodnik Powszechny 2000 nr 15.
Myśli i słowa. Rozm. P. Czapczyk. Res Publica Nowa 2002 nr 2.
Wolność i współczucie. Rozm. P. Szewc. W: P. Szewc: Wolność i współczucie. Kraków 2002.
Civis Romanus sum. Rozm. M. Bardel. Znak 2003 nr 5.
Świat, w którym żyję. O Śródziemnomorzu, cesarzu Auguście i goryczy antycznej. Rozm. T. Fijałkowski. Tygodnik Powszechny 2003 nr 30.
Łagodność i siła. Rozm. P. Czapczyk. Zesz. Karmelitańskie 2004 nr 1.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (F.Lichodziejewska).

Ogólne

Książki

Z. Skibiński: Ogrodnik w ogrodzie świata. Cztery eseje o pisarstwie Zygmunta Kubiaka. Łódź: Biblioteka 1999, 110 s.
A. Skała: Sztuka i wartości. O eseistyce Zygmunta Kubiaka. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, 244 s.

Artykuły

J. Łukasiewicz: Między chłodem a żarliwością stylu. Tygodnik Powszechny 1964 nr 29.
M. Skwarnicki: Półmrok i muza. (O pisarstwie Zygmunta Kubiaka). Tygodnik Powszechny 1969 nr 47.
H. Krzeczkowski: Przestrzeń poetycka Zygmunta Kubiaka. Tygodnik Powszechny 1979 nr 7.
T. Sołtan: Zwierciadło ludzkich spraw. Kierunki 1985 nr 43.
D. Heck: Przejrzystość w półmroku. W tejże: Spór czy lament? Wrocław 1996.
P.W. Lorkowski: Lekcje Augustyna. Topos 1999 nr 5/6.
K. Koehler: Lekcja Kubiaka. „Nowe Państwo2001 nr 28.
B. Pociej: Zaklęty ogród. O pisarstwie Zygmunta Kubiaka. Więź 2004 nr 11.
A. Zaborski: Dwa nowe przekłady Ewangelii na język polski. „Recepcja, Transfer, Przekład” [t.] 3: 2005.
F. Śmieja: Latyn nad Wisłą. Zygmunt Kubiak. (1829-2004). W tegoż: Zbliżenia i kontakty raz jeszcze. Katowice 2007.

Półmrok ludzkiego świata

H. Malewska. „Tygodnik Powszechny1963 nr 27.
E. Bryll: Półmrok. Współczesność 1964 nr 4.
A. Siemianowski: Nad „Półmrokiem ludzkiego świata. Więź 1964 nr 3.
J.Z. Słojewski: W stronę Homera i Biblii. Fakty i Myśli 1964 nr 16.
M. Mikołajczak: Obrona źródeł. Twórczość 2003 nr 11.

Wędrówki po stuleciach

A. Siemianowski: Nad „Wędrówkami po stuleciach. Więź 1970 nr 4.
J.Z. Słojewski: Marmury i krew. Argumenty 1970 nr 7.
L. Sokół: O klasyczności i romantyczności. Nowe Książki 1970 nr 13.
S. Stabryła: Stulecia hellenizmu. Twórczość 1970 nr 4.

Szkoła stylu

E. Bieńkowska: O „Szkole stylu. Tygodnik Powszechny 1973 nr 17.
Z. Bieńkowski: Luksus. Twórczość 1973 nr 10.
K. Dybciak: Wizja i prawda. Teksty 1973 nr 3.
J. Łukasiewicz: O miarach. Więź 1973 nr 9.
M. Pieczara: Drzewo poezji europejskiej. Kultura 1973 nr 8.

Jak w zwierciadle

H. Krzeczkowski: Dialog z Zygmuntem Kubiakiem. Tygodnik Powszechny 1985 nr 28.
Z. Bieńkowski: Książka dla wszystkich. Nowe Książki 1986 nr 3.
J. Majcherek: Weź myśl, pozakorzeniaj. Twórczość 1986 nr 1.

Przestrzeń dzieł wiecznych

A. Bichta: Polska śródziemnomorska. Twórczość 1993 nr 8.
A. Czyż: Polska śródziemnomorska. Ogród 1993 nr 1/4.
B. Mamoń: Lekcja mądrości. Tygodnik Powszechny 1993 nr 19.
H. Zaworska: A Mądrości zło nie pomoże. Nowe Książki 1993 nr 1.
A. Bałgajewski: Tu, w Europie Wschodniej, kraj śródziemnomorski. Znak 1994 nr 7.
S. Brzozowski: Krajobrazy czasu Zygmunta Kubiaka. Odra 1994 nr 7/8.
K. Czarnecki: Polska śródziemnomorska. Debata 1994 nr 2.
D. Heck: Przestrzeń powrotu. Przegląd Powszechny 1994 nr 1.
L.M. Koźmiński: O wieczności i Polsce śródziemnomorskiej. Kresy 1994 nr 19.
R. Mielhorski. „Kwartalnik Artystyczny1994 nr 3.
Cz. Miłosz: Pochwała filologii. Tygodnik Powszechny 1994 nr 8.
M. Zagańczyk: Medytacje śródziemnomorskie. Zeszyty Literackie”, Paryż, Warszawa 1994 nr 46.

Kawafis Aleksandryjczyk

J. Drzewiecki: Tytuł miesiąca. Rzeczpospolita 1995 nr 84.
P. Goźliński: Encyklopedysta. Życie Warszawy 1995 nr 85 [dot. też: K. Kawafis: Wiersze zebrane].
K. Lisowski: Aleksandryjczyk i jego tłumacz. Nowe Książki 1995 nr 10.
M. Stala: Aleksandria i świat. Zygmunt Kubiak i jego portret Kawafisa. Gazeta Wyborcza 1995 nr 113.
M. Stala: Aleksandria, świat. Gazeta Wyborcza 1995 nr 113, przedruk w tegoż: Poszukiwanie czasu. Kraków 2004.
J. Majcherek: Stary poeta. Zeszyty Literackie 1996 nr 1.

Brewiarz Europejczyka

K. Pieńkosz: Vade-mecum. Sycyna 1996 nr 23.
M. Jentys: De omnibus rebus et quibusdam aliis. Twórczość 1997 nr 4.
A.S. Kowalczyk: Źródło Aretuzy. Res Publica Nowa 1997 nr 1/2.
P. Urbański. „Przegląd Powszechny1997 nr 12.
J. Borowczyk: Tęsknota do wieczności. Fronda 1998 nr 13/14.

Mitologia Greków i Rzymian

J. Bolewski: Chaos i Słowo. Tygodnik Powszechny 1998 nr 12.
P. Czapliński: Pochwała męstwa, M. Janion: Przerażenie i piękno. Gazeta Wyborcza 1998 nr 240.
G. Kalinowski: Przeciw „pustyni obłędu. Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 1.
W. Lengauer: Jak pisać mity?Znak1998 nr 5.
P. Lisicki: Znikomość i triumfalność. Więź 1998 nr 11.
M. Morawski: Drzewo mitów. Tygodnik Powszechny 1998 nr 1.
P. Urbański. „Przegląd Powszechny1998 nr 6.
P. Czapliński, P. Śliwiński: Odzyskiwanie mitu. W tychże: Kontrapunkt. Poznań 1999.

Literatura Greków i Rzymian

J. Ładyka. „Res Humana1999 nr 6.
K. Szumlewicz: Klasyka i herezje. Twórczość 1999 nr 11.
A.M. Komornicka: Piękno antyku. Znak 2000 nr 7.

Uśmiech Kore

G. Kalinowski: Tajemnica bólu. Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2.

Nowy brewiarz Europejczyka

A. Baluchowski: W poszukiwaniu rzeczy trwałych. W Drodze 2001 nr 7.
K. Dorosz: Światło nad bólem. Więź 2001 nr 9 [dot. też: Uśmiech Kore].
J. Olczyk: Europejczyk, czyli kultura Greków i Rzymian. Arcana 2001 nr 6.
J. Ładyga: Dwie postawy Europejczyka; Świat i myśl antyku według Zygmunta Kubiaka. W tegoż: Kultura i światopogląd. Warszawa 2002 [dot. też: Literatura Greków i Rzymian].

Zwierciadło Śródziemnomorza

M. Wieczorek: Rozmowy skontrolowane. Twórczość 2002 nr 10.

Dzieje Greków i Rzymian

E. Sawicka: Ta nasza antyczna Europa. Rzeczpospolita 2003 nr 102.
T. Fiałkowski: Podróż w czasie. Tygodnik Powszechny 2004 nr 13.
K. Masłoń: Tylko ty żyj, książeczko! Wcale nie dbam o śmierć. Rzeczpospolita 2004 nr 68, przedruk w tegoż: Nie uciec nam od losu. Warszawa 2006.
H. Strychalska: Dzieje Greków, Rzymian i... Polaków. Akant 2004 nr 7.

Muza grecka

M. Buczkówna. „Nowa Kultura1961 nr 4.
A. Kamieńska. „Twórczość1961 nr 3.
S. Stabryła: Księga epigramów greckich. Nowe Książki 1979 nr 8 [dot. wyd. 2 pt. Antologia palatyńska].
W. Szymborska. „Życie Literackie1979 nr 10 [dot. wyd. 2 pt. Antologia palatyńska].
S. Kołodziejczyk. „Rocznik Literacki 1978” wyd. 1982 [dot. wyd. 2 pt. Antologia palatyńska].
A. Łanowski: Trzy Muzy Zygmunta Kubiaka. Res Publica Nowa 1993 nr 6 [dot. wyd. 2 pt. Antologia palatyńska; dot. też: Muza rzymska].

Muza rzymska

Z. Hertz: Z dziennika lektury. Nowa Kultura 1963 nr 10.
J. Iwaszkiewicz: Nareszcie. Życie Warszawy 1963 nr 77.
A. Słucki: Muza rzymska i kostium. Przegląd Kulturalny 1963 nr 18.
A. Sandauer: Źle o następcach. Współczesność 1965 nr 6, polemika: Z. Kubiak. Tamże nr 9, A. Sandauer: „Vir doctus vana religione captus...” Tamże nr 11, Z. Kubiak: Tajemnica IV Eklogi. Twórczość 1966 nr 1.

Antologia poezji nowogreckiej

B. Gębarski: Poezja nowogrecka. Nowe Książki 1971 nr 11.

W. Wordsworth: Poezje wybrane

S. Helsztyński: Wordsworth – „poeta jezior. Nowe Książki 1979 nr 8.

K. Kawafis: Wiersze zebrane

M. Borowska: Kawafis, czyli pochwała niemożliwości. Literatura na Świecie 1995 nr 10.

Wergiliusz: Eneida

K. Górski: Miara bycia, czyli „Eneida. Regiony 1989 nr 1.

Wiersze zebrane

P. Goźliński: Encyklopedysta. Życie Warszawy 1995 nr 85 [dot. też: Kawafis Aleksandryjczyk].

Medytacje Janicjusza

J. Pelc: On ja. Tygodnik Powszechny 1994 nr 31.
L. Szaruga: Łacińska kotwica. W tegoż: Powrót poetów. Kraków 1997.

Twarde dno snu

G. Sinko: Zygmunt Kubiak – tłumacz poezji angielskiej. Nowe Książki 1994 nr 1.