BIO

Urodzony 10 grudnia 1922 w Lublinie; syn Juliana Krzyżanowskiego, historyka literatury, profesora uniwersytetu, i Emilii z Sobieszczańskich. W 1932-39 uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Lublinie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Lublinie i brał udział w działalności konspiracyjnej oraz walczył w partyzantce Armii Krajowej. W jesieni 1944, po wejściu Armii Czerwonej, wstąpił do Wojska Polskiego. Aresztowany w listopadzie 1944 pod zarzutem dywersji, został osadzony w obozie Informacji Wojskowej w Skrobowie koło Lubartowa, następnie od kwietnia 1946 był więziony w obozach Ludowym Komisariacie Spraw Wewnętrznych ZSRR na terenie Związku Radzieckiego, początkowo w Stalinogorsku pod Moskwą, a później w Riazaniu i Krasnogorsku. W marcu 1947 został przewieziony do Brześcia nad Bugiem, skąd wraz z grupą tzw. repatriantów został wysłany do aresztu w Warszawie. Wolność odzyskał we wrześniu 1947. Podjął wówczas naukę Liceum dla Dorosłych w Warszawie, jednocześnie pracując w Drukarni Naukowej. Debiutował w 1947 tłumaczeniem fragmentu powieści Grigiriewa Konowałowa Uniwersytet, ogłoszonym na łamach czasopisma „Nurt” (nr 2). W 1948 ożenił się z Elżbietą Gabryelą Kuraszkiewicz. Od 1951 pracował w Komitecie Upowszechniania Książki, a od 1952 w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Od 1955 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim; w 1959 uzyskał magisterium. Liczne recenzje i artykuły literackie publikował w tym czasie m.in. w „Nowych Książkach” (1958-63) oraz „Wiedzy i Życiu” (1959-61). W 1959 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował początkowo jako wykładowca, a następnie profesor kolejno na University of California w Berkeley, University of Michigan, University of Colorado, University of Kansas, Ohio State University. W 1962-65 prowadził na University of Michigan studia z literatury porównawczej, zakończone uzyskaniem w 1965 doktoratu na podstawie rozprawy pt. W.D. Howells, Turgenev and Tolstoy (promotor prof. Deming Brown). W 1964 otrzymał nagrodę Phi Beta Kappa, a w 1968 Delta Tau Kappa. W 1967-91 kierował katedrą literatury polskiej na Ohio State University. Od 1975 jest członkiem rady doradczej „The Polish Review”. W 1976-78 pełnił funkcję przewodniczącego Association for the Advancement of Polish Studies, a w 1977-80 przewodniczącego Komitetu Planowania Północnoamerykańskiego Studium Spraw Polskich. W 1984 otrzymał nagrodę Funduszu Kazimierza F. Vincenza. W 1983-89 wchodził w skład zarządu Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. W 1990 został członkiem honorowym Towarzystwa im. H. Sienkiewicza. W 1991 przeszedł na emeryturę. W tymże roku został członkiem Komitetu Archiwum Wschodniego w USA. Szkice, artykuły i recenzje literackie, fragmenty prozy oraz tłumaczenia z literatury angielskojęzycznej publikował w wielu polskich czasopismach emigracyjnych, m.in. w „Kulturze” (Paryż, od 1964), „Wiadomościach” (Londyn, 1978-81), dodatku „Nowego Dziennika” pt. „Przeglądzie Polskim” (Nowy Jork, od 1979, 1988-2005), „Zeszytach Historycznych” (Paryż, 1980-94, z przerwami), „Orle Białym” (Londyn, 1981, 1983-85), „Pamiętniku Literackim” (Londyn, 1982, 1984-88, 1994), „Archipelagu” (Berlin Zachodni, 1984-85) oraz w pismach amerykańskich, m.in. „The Slavic and East European Journal” (Madison, 1965-86, z przerwami), „Books Abroad” (Norman, Oklahoma, 1969-76), „World Literature Today” (Norman, Oklahoma, od 1977), „Slavic and East European Review” (Londyn, 1984-85) i „Canadian American Slavic Studies” (Bakersfield, 1988). Kontynuował też twórczość literacką. W 1988 po raz pierwszy od wyjazdu na emigrację odwiedził Polskę. Był członkiem wielu stowarzyszeń i towarzystw naukowych w USA. W 1997 otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, a w 1998 honorową nagrodę literacką im. B. Prusa (ponownie w 2006). W 1997-2003 wchodził w skład komitetu redakcyjnego londyńskiego „Pamiętnika Literackiego”. W 1999 otrzymał stypendium Fundacji im. Zaleskich w Paryżu. W 2000 uhonorowany został Sienkiewiczowskim Medalem i Dyplomem Uznania, przyznawanymi przez Fundację Sienkiewiczowską w Warszawie. W 2002 uczestniczył w opracowaniu haseł dotyczących literatury polskiej dla Encyclopedia Britannica (Chicago, wydanie 15). Był członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (Londyn), Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu oraz Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Odznaczony m.in.: Krzyżem Walecznych (1966), Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1966), Krzyżem Armii Krajowej (1972), Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. (1985), Krzyżem za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego z Rozetą-Mieczami (1989), Krzyżem Akcji „Burza” (1993), Krzyżem Partyzanckim (1994), Krzyżem Oficerskim (1996) oraz Krzyżem Komandorskim (2004) Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Zmarł 7 października 2017 w Columbus w stanie Ohio w USA.

Twórczość

1. Ernest Hemingway. [Biografia]. Warszawa: Wiedza Powszechna 1963, 173 s.

2. A modern Polish reader. [Współautor:] S.S. Birkenmayer. University Park: Pennsylvania State University 1972, 187 s.

3. Wladyslaw Stanislaw Reymont. [Monografia]. New York: Twayne Publishers 1972, 169 s.

4. Generał. Opowieść o Leopoldzie Okulickim. Londyn: Odnowa 1980, 243 s. Wyd. nast. pt. Ostatni komendant. Opowieść o Leopoldzie Okulickim. Warszawa: Novum 1990.

Wyd. osobne IX rozdz. pt. Proces. [B.m.w.:] CD* 1984.

5. Diana. Powieść. New York: Bicentennial Publishing Corporation 1986, 184 s.

Cz. 1 cyklu; cz. 2, 3 zob. poz. .

6. Legenda Somosierry i inne prace krytyczne. Warszawa: Czytelnik 1987, 242 s.

Zawartość

Z historii literatury: Amerykański Zagłoba o Mickiewiczu [dot. kapitana Rudolfa Korwina-Piotrowskiego i Newtona Bootha]; Znaczenie „Listów z podróży do Ameryki” [H. Sienkiewicza]; Nie znane listy Henryka Sienkiewicza do Jeremiaha Curtina; „Marzyciel” i „Wampir” [W.S. Reymonta]; „Ziemia obiecana” [W.S. Reymonta] – powieść nowoczesna; Reymont w Stanach Zjednoczonych; Amerykańskie pogłosy „Chłopów” Reymonta; „Lalka” [B. Prusa] – powieść ironiczna; Prus batalista. – Z polskiej literatury współczesnej: Legenda Somosierry; Antroponimia Witkiewicza; „Lustro”. O beletrystyce Aleksandra Janty; Z historii „Popiołu i diamentu” [J. Andrzejewskiego]; „Wielki Tydzień” Andrzejewskiego; Tam, gdzie nie ma ocalenia [dot.: W. Odojewski: Zmierzch świata, Wyspa ocalenia]; Wspomnienie o moim ojcu.

7. Banff. Powieść. Paryż: Instytut Literacki 1988, 155 s.

Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz. .

8. U Szarugi. Partyzancka opowieść. Lublin: Norbertinum 1995, 326 s. Wyd. 2 poprawione i poszerzone: tamże 2004, 336 s.

9. Generał „Niedźwiadek. Komendant AK. Warszawa: Spółdzielnia Pracy Introdruk 1996, 52 s.

Biografia Leopolda Okulickiego.

10. Ariadne. [Powieść]. Lublin: Norbertinum 1998, 278 s.

Cz. 3 cyklu; cz. 1, 2 zob. poz. , .

11. Afrodyte. [Powieść]. Lublin: Norbertinum 1999, 530 s.

12. Myślę, że wrócę kiedyś... Powieść. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 2001, 277 s.

13. Dekady. Opowiadania lubelskie. Lublin: Norbertinum 2006, 220 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Z historii „Popiołu i diamentu”: On the story of Ashes and Diamond. The Slavic and East European Journal”, Bloomington 1971 vol. 15 nr 3 s. 324-331.
Pierwodruk szkicu w języku angielskim.
Ziemia obiecana” – powieść nowoczesna: The promised land. A modern novel. W: Studies in Polish civilization. [New York] 1971 s. 250-255.
Pierwodruk szkicu w języku angielskim.
Struktura powieści Wiesława Stanisława Kuniczaka „The thousand hour day. Ruch Literacki 1972 nr 1 s. 25-38.
Men at war: the Polish version. W: For Wiktor Weintraub. The Hague 1975 s. 239-250.
Lalka” – powieść ironiczna: „The Doll. An ironic novel. W: Russian and Slavic Literature. Cambridge, Massachusetts 1976 s. 267-282.
Pierwodruk szkicu w języku angielskim.
A paradise lost? The image of Kresy in contemporary Polish literature. W: American contributions to the Eight International Congress of Slavistis. Vol. 2. Columbus, Ohio 1978 s. 391-421, przedruk fragmentów pt. Kresy w powieści powojennej w: Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985. Lublin 1992 s. 329-337.
Tam, gdzie nie ma ocalenia: The land of no salvation. The Polish Review”, Nowy Jork 1978 nr 2 s. 17-30.
Pierwodruk szkicu w języku angielskim.
Armia Krajowa w literaturze. (Zarys problematyki). Kronika Historii Armii Krajowej”, Harwood Heights 1980 nr 1 s. 7-16.
The contemporary Polish historical novel and its political inspirations. W: East European literature. Berkeley 1982 s. 33-42.
Wielki Tydzień” Andrzejewskiego: Jerzy Andrzejewski the Passion Week. (A holocaust story). W: Poetica Slavica. Ottawa 1982 s. 93-104.
Pierwodruk szkicu w języku angielskim.
Solidarity” in folk literature. The Polish Review”, Nowy Jork 1983 nr 3 s. 15-21.
Dwie Katarzyny. Pamiętnik Literacki”, Londyn 1984 s. 95-109 [dot. cyklu powieści kresowych W. Odojewskiego].
Everything is but a trifle. W: The Polish Renaissance in its European context. Bloomington, Indianapolis 1988 s. 383-388 [dot. J. Kochanowskiego].
Juliana Krzyżanowskiego listy z Syberii. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1992 nr 102 s. 121-155.
Canadian art critics on Rafał Malczewski. The Polish Review”, Nowy Jork 1993 nr 2 s. 191-201.
Kreowany świat Kresów Włodzimierza Odojewskiego. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 59-73.
To nie sztuka zrobić KUK-a. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1994 nr 110 s. 168-177 [dot. Komitetu Upowszechniania Książki].
Wiesława Stanisława Kuniczaka „The Thousand Hour Day. W: Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Lublin 1994 s. 65-82.
Amerykańska recepcja Trylogii. Pamiętnik Literacki”, Londyn 1996 s. 117-130, przedruk w: Henryk Sienkiewicz. Biografia, twórczość, recepcja. Lublin 1998 s. 264-274.
Henryk Sienkiewicz's Trilogy in America. The Polish Review”, Nowy Jork 1996 nr 3 s. 337-349.
Magnes diaspory. W: Wiadomości” i okolice. T. 2. Toruń 1996 s. 167-175 [dot. tygodnika „Wiadomości” i red. M. Grydzewskiego].
Niezwykłe przygody majora Klotza. Wojskowy Przegląd Historyczny 1996 nr 4 s. 153-165.
Sienkiewicz w Wyoming, czyli trick or trip. Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 65-75.
Developing Polish studies in the United States. Organon 1997/1998 nr 26/27 s. 221-236.
Trylogia Wiesława Stanisława Kuniczaka. Pamiętnik Literacki”, Londyn 1997 s. 63-71 [dot.: The thousand hour day; The march; Veledictory].
Jak robiliśmy encyklopedię. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1998 z. 124 s. 179-195 [dot. Małej encyklopedii powszechnej PWN, wyd. Warszawa 1959].
Polish novel. W: Encyclopedia of the novel. Chicago, London 1998 vol. 2 s. 1015-1021.
Amerykańskie spotkania z Sienkiewiczem. Pamiętnik Literacki”, Londyn 1999 s. 59-69.
O potrzebie literatury emigracyjnej. W: Pani Stefa. Londyn 1999 s. 60-68.
Amerykańska recepcja „Krzyżaków. W: W stulecie „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. Kielce 2000 s. 343-351.
Powrót Zapory. Zeszyty Historyczne”, Paryż 2000 z. 134 s. 137-161 [dot. H. Dekutowskiego, żołnierza AK i WiN].
Krytyka literacka na emigracji. Pamiętnik Literacki”, Londyn 2002 s. 8-15.
On Henryk Sienkiewicz's American trail. W: A festschrift for Leon Twaróg. Columbus, Ohio 2002 s. 267-277.
Młodzieńczy bunt Conrada. Pamiętnik Literacki”, Londyn 2003 s. 25-32.
Na kalifornijskim szlaku Sienkiewicza. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 79-92.
Nie trzeba głośno mówić” [J. Mackiewicza] – powieść historyczna czy polityczna?Archiwum Emigracji2003 z. 5/6 s. 249-255.
Ucieczka z sowieckiego Griazowca. Zeszyty Historyczne”, Paryż 2003 z. 146 s. 46-84.
Alfred Paczkowski „Wania. Zeszyty Historyczne”, Paryż 2005 z. 153 s. 187-199.
Structural models of W.S. Kuniczak's major novels. „The Polish Review”, Nowy Jork 2005 nr 3 s. 295-305.

Prace redakcyjne

1. Individualized Polish instruction. [Oprac. J. Krzyżanowski]. T. 1-9. Columbus, Ohio: The Ohio State University Slavic Papers 1982-1987, [łącznie] 2926 s.
2. Janta. Człowiek i pisarz. Praca zbiorowa pod red. J. Krzyżanowskiego. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1982, 363 s.
3. The trilogy companion. A reader's guide to the Trilogy of Henryk Sienkiewicz. [Oprac.] J. Krzyżanowski. Fort Washington: Copernicus Society of America 1991, 80 s.
4. Katyń w literaturze. Międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy. Oprac. J. Krzyżanowski. Wstęp: W. Odojewski. Lublin: Norbertinum 1995, 330 s. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione tamże 2002, 439 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1993, 1995, 2004, 2005.

Wywiady

Zawsze był dla mnie przykładem postawy nieugiętej wobec rosyjskiej przemocy... [Rozm.] S.M. Jankowski. W: Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek. Bochnia, Kraków 1996 [dot. L. Okulickiego i książki „Ostatni komendant”].
Polonista i pisarz Emigracji Walczącej. Rozmowa z prof. Jerzym Romanem Krzyżanowskim z Columbus. [Rozm. red.] „Gazeta Niedzielna”, Londyn 1997 nr 47.
Złota nić Ariadne. [Rozm.] W. Rostafiński. „Nowy Dziennikdod. Przeglądu Polskiego”, Nowy Jork 1998 nr z 3 VII.
W kręgu kultury anglosaskiej. [Rozm.] A. Ziółkowska-Boehm. Cz. 1-2. „Nowy Dziennikdod. Przeglądu Polskiego”, Nowy Jork 2002 nr z 27 IX i 4 X, przedruk pt. Jestem przekonany o trwałości idei Ameryki. „Odra” 2003 nr 1.
Koleje pracowitego życia. Z prof. J. Krzyżanowskim rozm. Cz. Karkowski. Cz. 1-3. „Nowy Dziennik” dod. Przeglądu Polskiego”, Nowy Jork 2007 nr z 5, 12, 19 l.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (K. Ćwikliński).

Ernest Hemingway

M. Bagiński. „Tygodnik Powszechny1963 nr 24.
[J. Kajtoch] jaka. Ruch Literacki 1963 nr 4.
H. Zaworska. „Nowe Książki1963 nr 12.

A modern Polish reader

M. Zagórska-Brooks. „The Slavic and East European Journal”, Madison 1972 nr 1.

Wladyslaw Stanislaw Reymont

[K.S. Coulter] K.S.C. „The Quarterly Review,” Falls Church 1973 nr 1.
M.G. Levine. „The Polish Review”, Nowy Jork 1973 nr 3.
Z. Folejewski. „Canadian American Slavic Studies”, Pittsburgh 1974 nr 4.
B. Kocówna: Amerykańska monografia Reymonta. Przegląd Humanistyczny 1974 nr 1.

Generał

J. Nowak. „Wiadomości”, Londyn 1981 nr 3.
I. Wieniewski. „Orzeł Biały”, Londyn 1981 nr 208.
L. Bobka. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1982 nr 64.
G.J. Lerski. „The Polish Review”, Nowy Jork 1982 nr 1/2.
Z.S. Siemaszko: Na marginesach historii. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1982 nr 60.
C. Chlebowski: Wyboista droga „Generała. Historia i Życie 1991 nr 2.

Diana

A. Makowska-Jacyna: Kręte ścieżki polskich losów. „Przegląd Polski” (dod. „Nowego Dziennika”), Nowy Jork 1987 nr z 4 III.
T. Wyrwa: Diana – powieść o polskim losie. Kultura”, Paryż 1988 nr 1/2.

Legenda Somosierry i inne prace krytyczne

A. Czachowska: Podwójna korzyść. Twórczość 1988 nr 8.
J.Z. Lichański: O prozie polskiej i jej recepcji w krajach anglosaskich. Nowe Książki 1988 nr 3.
J.J. Maciuszko. „World Literature Today”, Norman, Oklahoma 1989 nr 1.

Banff

T. Wyrwa: Na przełomie pokoleniowo-ideowych konfliktów. Tydzień Polski”, Londyn 1988 nr 44.

U Szarugi

Z.W. Fronczek: Opowieść o żołnierzach. Nowe Książki 1995 nr 9.
T. Wyrwa: Lotny Oddział „Szarugi” na Lubelszczyźnie. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1995 z. 113, przedruk w tegoż: Krytyczne eseje z historii Polski XX wieku. Warszawa, Kraków 2000.

Ariadne

J.J. Maciuszko. „World Literature Today”, Norman 1998 nr 4, przedruk „New Horizon”, Nowy Jork 1999 nr 5.

Afrodyte

J.J. Maciuszko. „World Literature Today”, Norman 2000 nr 2.
K. Wanok: Ubi bene, ibi patria. Nowe Książki 2000 nr 5.
A. Żerańska: Historia jednego pokolenia. Tydzień Polski”, Londyn 2000 nr 13.

Myślę, że wrócę kiedyś...

J.J. Maciuszko. „World Literature Today,” Norman 2002 nr 2.
A. Żerańska: Polskie drogi.Nowy Dziennik” dod. Przeglądu Polskiego”, Nowy Jork 2002 nr z 25 I.

Dekady

H. Filipowicz: Jerzego Krzyżanowskiego romans rycersko-łotrzykowski. Nowy Dziennik” dod. Przeglądu Polskiego”, Nowy Jork 2006 nr z 10 XI.
M. Orski: Dekady walki i tworzenia. Nowe Książki 2006 nr 10.

Katyń w literaturze

C. Chlebowski: Katyń raz jeszcze. Tygodnik Solidarność 1995 nr 16.
A. Fabianowski: Antologia katyńska. Nowe Książki 1995 nr 8.
K. Wichary: Przejmująca lekcja historii i literatury. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3.
J.J. Maciuszko. „World Literature Today”, Norman 1996 nr 2.
T.P. Polanowski: Literacki pomnik Katynia. Akcent 1996 nr 3.
T. Wyrwa: Antologia literatury katyńskiej. Zeszyty Historyczne”, Paryż 1996 z. 115, przedruk w tegoż: Krytyczne eseje z historii Polski XX wieku. Warszawa, Kraków 2000.
P. Bystrzycki: Trzy książki o wojnie. Życie i Myśl 1997 nr 2 [dot. też: J.R. Krzyżanowski: U Szarugi; S. Żochowski: Myślę o Wrześniu 1939].
M. Wieliczko. „Res Historica1999 z. 8.