BIO

Urodzony 6 stycznia 1953 w Warszawie; syn Kazimierza Krzepkowskiego, pracownika umysłowego, i Marii z Kostków, nauczycielki. Uczęszczał do XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie; w 1971 zdał maturę. Debiutował w 1972 jako poeta wierszem pt. Zapalimy tu wieczorny ogień ogłoszonym na łamach pisma „Nowy Wyraz (nr 28); wiersze, artykuły i prozę publikował tu z przerwami do 1979. Naukę kontynuował początkowo w Policealnym Studium Elektroniki. W 1973 zaciągnął się do Ochotniczego Hufca Pracy na budowie Huty Katowice, gdzie pracował jako murarz. W 1973-75 odbył zasadniczą służbę wojskową. Pierwsze opowiadania z gatunku science fiction, pt. Mózg, Bóg, który zstąpił z nieba i Człowiek z garbatym mózgiem, wydrukował w 1976 w tygodniku „Perspektywy” (nr 33). Od 1977 pracował jako pracownik fizyczny w Stołecznym Zakładzie Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. W 1978 ożenił się z Bożeną Woytowicz (rozwód w 1988). Zajmował się rzeźbą. Kontynuował twórczość literacką z gatunku science fiction. Dokonywał wyboru tekstów do fantastycznonaukowych komiksów Alfa. W 1982-85 był kierownikiem działu reportażu i informacji w miesięczniku „Fantastyka”; ogłaszał tu także artykuły, prozę i felietony. W 1983 został członkiem World Science Fiction – Assotiation of Professionals. W 1984 podjął studia na zaocznym studium dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1985-87 pracował w Redakcji Fantastyki Naukowej Krajowej Agencji Wydawniczej. Od 1986 należał do Związku Literatów Polskich. W 1988-89 był kierownikiem działu administracyjno-gospodarczego w Państwowym Wydawnictwie Iskry, a następnie przez krótki okres pracował w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Od 1990 był zatrudniony na stanowisku kasjera w Powszechnej Kasie Oszczędności. W tym czasie współpracował z pismem „Przegląd Narodowy”; drukował tu swoje utwory pod pseudonimem Artur S. Kostrzyniecki. Zmarł 12 października 1990 w Warszawie.

Twórczość

1. Obojętne planety. [Opowiadania]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 151 s.

Zawartość

Od Ziemi; Mózg; Deszcz; Pierwsze stadium; Odkrywca; Nieokreślone stanowisko; Koktajl z biedronką; Zwycięzca; Fabryka chmur; Pożeracze dusz; Moje; Taniec na cztery ręce; Obojętne planety; Chatka gdzieś w Kosmosie.

2. Obszar nieciągłości. [Powieść; współautor:] A. Wójcik. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 194 s.

Wyróżnienie „Trybuny Ludu” za debiut prozatorski w zakresie literatury science fiction w 1980.

Przekłady

francuski

La zone de non – continuité. [Przekł. i adaptacja:] H. Kurt. Paris 1985.

niemiecki

Diskrete Zone. Science-fiction Roman. [Przeł.] E.A. Schwarz. München 1985.
Diskrete Zone. [Przeł.] H. Schumann. Berlin 1988.

3. Kreks. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 203 s.

4. Śpiew kryształu. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1982, 175 s. Wyd. 2 tamże 1987.

5. Umierający i zmartwychwstali. Apokryf współczesny. [Powieść]. Warszawa: Azyl* 1985, 91 s.

Autor podpisany: Aleksy Dalcz.

6. Z nieba i z ognia, z nieba i z mgły. [Powieść]. Projekt okładki i karty tytułowej: A. Krzepkowski. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1987, 220 s.

7. Geograwia nowych dni. [Powieść; współautorka: Danuta Różycka] Róża J. Sobańska. [Projekt okładki:] A. Krzepkowski. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1990, 273 s.

Omówienia i recenzje

A. Niewiadomski, A. Smuszkiewicz: Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej. Poznań 1990.

Ogólne

Artykuły

A. Wójcik: Nieobojętna planeta. Argumenty 1977 nr 4.
R. Klementowski: Modelowe boksowanie ze światem. Toruń 2003, passim.

Obojętne planety

W. Jurasz: Krytyk i jego pisarz czyli nowe oblicze polskiej science-fiction. 2. Awangarda czy schematyzm. Nowy Wyraz 1979 nr 9.

Obszar nieciągłości

A. Ziembicki: Obszary nieudolności. Nowe Książki 1980 nr 5.

Kreks

A. Niewiadomski: Zacznijmy od narracji. Fantastyka 1982 nr 2.
P. Cholewa. „Fikcje1983 nr 1.

Śpiew kryształu

Z. Dolecki: Szkoda oczu. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 11.

Umierający i zmartwychwstali

[P. Bratkowski] J. Marcinkowski: Podwójne dno. „Tygodnik Mazowieckiej Solidarności”* 1986 nr 160, przedruk „Jesteśmy”* 1986 nr 3.
[M. Fik] J. Lerska: Wokół Dalcza. „Kultura Niezależna”* 1986 nr 22/23.